Nyheder fra Forlaget                                               NR. 11 ...
BrandmodstandsevneStandarden, der fastlægger de generelle krav til brandmodstands-        DS/EN 1363-1:2012    ...
Lavspændingstavler60439-serien er nu – næsten – gravlagt og erstattet af 61439-se-rien. Status for gældende tavlestandarde...
Få overblik over de elektrotekniske symbolerMed håndbogen Eldokumentation. Del 2: Grafiske symboler tilskemaer jf. DS/IEC ...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Nyheder fra Dansk Standard Forlaget - november 2012

876

Published on

Omtale af nye standarder, håndbøger og serviceydelser.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
876
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nyheder fra Dansk Standard Forlaget - november 2012

 1. 1. Nyheder fra Forlaget NR. 11 november 2012Kombiner dine køb og spar op til 50 %Har du brug for standarden på flere Eller savner du et professionelt print afPC’er? standarden i stedet for løse A4-ark?Køber du dine standarder i elektroniske Arbejder du både med standarden elektro-udgaver, og har du brug for at kunne dele nisk på din pc og printer samme standardstandarderne med dine kolleger eller ud på papir, har du nu mulighed for atarbejde med dem på flere forskellige kombinere dit køb af en pdf-version medarbejdsstationer, kan du nu vælge at købe en printet, svanemærket version til ½en pdf-version, der giver ret til installation pris! Handler du via web-shoppen, skal duaf standarden på op til 3 forskellige pc’er. klikke på ”Tilføj” ud for Trykt, indbundenDu betaler kun for 2 standarder og får den og svanemærket version.3. gratis! Vælg 3 brugere, når du køberstandarden i vores webshop. Kom og mød os på Vandtek 2012 i Odense Vi er med på Vandtek 2012 i Odense Congress Center d. 20.-23. november 2012. Du finder os på stand 1130 i hal A.Udgiver KontaktForlaget Tlf. 39 96 61 31Dansk Standard Fax 39 96 61 02Kollegievej 6 dssalg@ds.dk2920 Charlottenlund webshop.ds.dkUdkommer 11 gange om året
 2. 2. BrandmodstandsevneStandarden, der fastlægger de generelle krav til brandmodstands- DS/EN 1363-1:2012 Prøvning af brandmodstandsevne - Del 1: Generelle kravevne, er kommet i en ny udgave. Den nye DS/EN 1363-1:2012 Sprog: enopstiller de generelle principper for bestemmelse af brandmod- Pris: DKK 595,-standsevne for forskellige konstruktionsdele, når de udsættes for KØBbrandpåvirkning.Energieffektivitet Digitalt længdemåle-I kølvandet på energiledelsesstandarden DS/EN ISO 50001 udar- udstyr - GPSbejdes der i disse år mange standarder inden for emneområdet.I denne måned gælder det 2 metodestandarder. DS/EN 16212 En helt ny GPS-standard har set dagens lys: Den nye DS/EN ISOomhandler beregning af energibesparelser i bygninger, biler, 13102 specificerer de vigtigste konstruktionsmæssige og metrolo-industrielle processer osv. ved top down- og bottom up-metoder, giske egenskaber for elektroniske digitale måleure.mens DS/EN 16231 angiver metoder til benchmarking af energief-fektivitet med henblik på at kunne angive data og indikatorer forenergiforbrug.DS/EN 16212:2012 DS/EN 16231:2012 DS/EN ISO 13102:2012Beregning af energieffektivitet og ener- Benchmarkingmetoder for energief- Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Længdemåleudstyr: Elektroniskgibesparelser, top down- og bottom fektivitet digitalt måleur - Konstruktion og metrologiske karakteristikaup-metoder Sprog: en Sprog: enSprog: en Pris: DKK 378,- Pris: DKK 378,- KØBPris: DKK 413,- KØB KØB Måling af kundetilfredshed At opretholde et højt niveau af kundetilfredshed er en udfor- dring for enhver virksomhed. Den tekniske rapport DS/ISO/TS 10004, Kvalitetsledelse - Kundetilfredshed - Overvågning og måling - Vejledning, er nu blevet til en international standard, DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse - Kundetilfredshed - Overvågning og måling - Vejledning. Standarden fokuserer på eksterne kunder og kan bruges i enhver type virksomhed eller organisation uanset størrelse. Standarden indgår også i vores standardpakke Kundetil- fredshed, hvor de øvrige standarder i DS/ISO 10000-serien om kundetilfredshed indgår. DS/ISO 10004:2012 Standardpakke Kundetilfreds- Kvalitetsledelse - Kundetilfreds- hed hed - Overvågning og måling Sprog: da;en - Vejledning Pris: DKK 1.540,50 Sprog: en Pris: DKK 523,- KØB KØB
 3. 3. Lavspændingstavler60439-serien er nu – næsten – gravlagt og erstattet af 61439-se-rien. Status for gældende tavlestandarder er:DS/EN 61439-1:2011 DS/EN 61439-5:2011Lavspændingstavler - Del 1: Gene- Lavspændingstavler - Del 5: Tavler tilrelle krav energiforsyning i offentlige netSprog: en Sprog: enPris: DKK 884,- KØB Pris: DKK 453,- KØBDS/EN 61439-2:2011 DS/EN 61439-6:2012Lavspændingstavler - Del 2: Effektfor- Lavspændingstavler - Del 6: Kanal-delingstavler skinnesystemerSprog: en Sprog: enPris: DKK 413,- KØB Pris: DKK 595,- KØBDS/EN 61439-3:2012 DSF/FprEN 61439-7 (forslag)Lavspændingstavler - Del 3: Forde- Lavspændingstavler - Del 7: Tavlerlingstavler beregnet til at blive betjent til specifikke installationer i offentligeaf lægmand rum såsom marinaer, campingpladser,Sprog: en markedspladser og lignende samt forPris: DKK 453,- KØB ladestationer til elektriske køretøjerDS/EN 60439-4:2007 + CD-rom (Sik) KØBLavspændingstavler - Del 4: Særlige  bestemmelser for byggepladstavler(ACS)(revision på vej: DSF/FprEN 61439-4:2012)Sprog: da;enPris: DKK 279,- KØBKonsekvensklasser for bygningskonstruktionerSerien af standarder i eurocodesystemet blev primo 2009 obli- beskriver og definerer i flere detaljer, hvorledes indplacering afgatorisk for dokumentation af bærende bygningskonstruktioner konstruktioner i konsekvensklasser bør foretages. Derved opnåsi Danmark. Hermed indførtes i Eurocode 0 begrebet ’konse- en forventningsafstemning mellem myndigheder, bygherrer ogkvensklasse’ som afløser for ’sikkerhedsklasse’ fra det tidligere projekterende, ligesom unødige byggeomkostninger og for lavnormsystem. sikkerhed kan undgås.Begreberne ’sikkerhedsklasse’ og ’konsekvensklasse’ har DS/INF 1990:2012 Konsekvensklasser for bygningskonstruktionererfaringsmæssigt været håndteret med nogen usikkerhed både Sprog: daved byggesagsbehandling og projektering. En helt ny DS/INF Pris: DKK 254,- KØB Infektionshygiejne To dele af den kendte standardserie om infektionshygiejne i sund- hedssektoren er blevet revideret og tilpasset den teknologiske ud- vikling. Del 3 beskriver krav til anlæggelse, pleje og manipulation af intravaskulære katetre med henblik på at forebygge infektioner relateret til katetret, mens del 6 omhandler urinvejskatetre: Hånd- hygiejne, anlæggelse af hjælpemiddel, drænagesystem, tilsyn og pleje, skift og fjernelse m.m. DS 2451-3:2011 DS 2451-6:2012 Styring af infektionshygiejne i sund- Styring af infektionshygiejne i sund- hedssektoren - Del 3: Krav til brug af hedssektoren - Del 6: Krav til brug af intravaskulære katetre urinvejskatetre og urininkontinens- Sprog: da hjælpemidler Pris: DKK 595,- Sprog: da KØB Pris: DKK 595,- KØB
 4. 4. Få overblik over de elektrotekniske symbolerMed håndbogen Eldokumentation. Del 2: Grafiske symboler tilskemaer jf. DS/IEC 60617-DB får du overblik over alle symboler-ne i databasen DS/IEC 60617, som har erstattet DS/EN 60617-se-rien.Håndbogen er et opslagsværk med udvalgt information om deenkelte symboler: Navn, ID-nr., Tidligere reference-nr. (fra den tid-ligere DS/EN 60617-serie), Status (til referenceformål), Alternativenavne, Symbolets engelske navn, Funktionsklasser etc. Som enhjælp indeholder håndbogen også en liste med symbolernes ID-nr.sorteret efter det tidligere reference-nr. Så du kan altid finde detgamle symbol og finde ud af, hvad symbolet er erstattet af.Vil du have mere information om de enkelte symboler, skal dukøbe adgang til selve databasen, hvor du bl.a. kan se anvendel-sesanvisninger, bemærkninger og krydsreferencer mellem symbo-lerne. Databasen er en oversættelse af IEC-databasen.Eldokumentation. Del 2: Grafiske symboler til skemaer jf. DS/IEC 60617-DBDS-håndbog 117.2:2011Sprog: da;enPris: DKK 850,- KØBDS/IEC 60617-DBGrafiske symboler til skemaer – DatabaseSprog: da;enPris: DKK 2.395,- (Flerbrugerlicens) KØBOverensstemmelsesvurdering - Krav tilcertificeringsorganerTo nye standarder fastlægger kravene til bl.a. kompetencer hosdet personale, der arbejder med auditering af produkter og proces-ser. Den ene standard har særligt fokus på miljøledelsessystemer.DS/EN ISO/IEC 17065:2012, Overensstemmelsesvurdering -Krav til organer, der udfører certificering af produkter, processerog serviceydelser, indeholder principper og krav til kompetencerog upartiskhed for de organer, der certificerer produkter og proces-ser.Arbejder du med auditering af miljøledelsessystemer, specificereskompetencekravene til personalet i den helt nye standard DS/ISO/IEC TS 17021-2:2012, Overensstemmelsesvurdering - Krav tilorganer, der foretager audit og certificering af ledelsessystemer- Del 2: Kompetencekrav til audit og certificering af miljøledelses-systemer.DS/EN ISO/IEC 17065:2012 DS/ISO/IEC TS 17021-2:2012Overensstemmelsesvurdering - Krav Overensstemmelsesvurdering - Kravtil organer, der udfører certificering af til organer, der foretager audit ogprodukter, processer og serviceydelser certificering af ledelsessystemer - DelSprog: en 2: Kompetencekrav til audit og certifi-Pris: DKK 523,- cering af miljøledelsessystemer Sprog: en KØB Pris: DKK 278,- KØB

×