Nyheder fra Dansk Standard Forlaget - marts 2012

618 views

Published on

Omtale af nye standarder, håndbøger og serviceydelser.

Marts 2012.

www.ds.dk

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
618
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nyheder fra Dansk Standard Forlaget - marts 2012

  1. 1. ‘12 ‘04 nyheder fra forlagetNy forkortet udgave af Eurocode 2 -BetonkonstruktionerI forbindelse med udgivelsen af et Bogen er relevant ved projektering afnyt nationalt anneks og et rettelses- bygge- og anlægskonstruktioner samtblad til DS/EN 1992-1-1, Eurocode 2: ved udførelse og kontrol.Betonkonstruktioner, har vi nu opdateretden forkortede udgave af Eurocode 2. Den henvender sig til rådgivende ingeni- ører, entreprenører, byggemyndigheder,Det nye nationale anneks inkluderer bl.a. producenter og arkitekter.nyheder i forbindelse med:• Mere specifikke regler og dermed øget mulighed for at anvende armering af klasse A-stål• Mulighed for at anvende armerings stål med glat armering, herunder også nr. 3 forankringsregler for sådan armering DS/EN 1992 FU:2012 marts 2012 Forkortet udgave af Eurocode 2 – Betonkonstruk-• Alternative regler for anvendelse af tioner masselast i stedet for at indregne Sprog: da Udgiver: Fonden Dansk Standard geometriske imperfektioner. Pris: DKK 695,- Forlaget Kollegievej 6 2920 Charlottenlund Tlf. 39 96 61 31 Fax 39 96 61 02 dssalg@ds.dk www.ds.dk Messetilbud – for alle Udkommer 11 gange om året Dansk Standard deltager på Tun Byg 2012 fra d. 13. marts til d. 16. marts i Fredericia Messecenter. I den anledning giver vi i hele marts måned 20 % på en række nye danske standarder inden for energibesparelser og indeklima, der udkommer i løbet af sommeren 2012. Klik ind på www.ds.dk/TUN2012 og læs mere. Tilbuddet gælder kun i marts 2012 41 AG 5 - 64 S 3 T RY K
  2. 2. Grafiske symbolerDen meget kendte standard DS/ISO 7000, der indeholder grafiske DS/ISO 7000:2012symboler til placering på udstyr eller dele af udstyr af enhver art Grafiske symboler til brug på udstyr - Registrerede symboler Sprog: enmed det formål at instruere om brugen af udstyret, findes nu kunsom en database. Dermed har man fri adgang til en altid opdateretbase med de senest tilkomne symboler. De findes både som vek-toriserede og ikke-vektoriserede og kan købes enkeltvis.Få gratis adgang til databasen på cdb.iso.org.Symboler og forkortede termer for plast To nye standarder for symboler og forkortede termer for plast er netop udkommet: DS/EN ISO 1043-1 angiver forkortede termer for grundlæggende polymerer brugt i plast samt symboler for disse termers komponen- ter og specielle egenskaber for plast. DS/EN ISO 1043-2 viser symbolerne for fyldstoffer og forstærk- ningsmaterialer. Standarderne omfatter kun anerkendte forkortede termer og sym- boler. Målet er bl.a. at forhindre, at der forekommer mere end en forkortet term til en given plast, samt at forhindre, at en given term kan blive tolket på mere end en måde. DS/EN ISO 1043-1:2012 DS/EN ISO 1043-2:2012 Plast - Symboler og forkortede Plast - Symboler og forkortede termer - Del 1: Grundlæggende termer - Del 2: Fyldstoffer og polymerer og deres særlige forstærkningsmaterialer karakteristika Sprog: en Sprog: en Pris: DKK 278.- Pris: DKK 378.- Emballage til medicinskeprodukterDS/EN ISO 15378 angiver krav til anvendelsen af kvalitetsledelses-systemer i situationer, hvor man ved produktion af primær embal-lage til medicinske produkter skal overholde særlige krav, eksem-pelvis myndighedskrav. Standarden indeholder også reference tilreglerne for god fremstillingspraksis (GMP).DS/EN ISO 15378:2012Primær emballage til medicinske produkter - Særlige krav til anvendelse af ISO9001:2008 med reference til god fremstillingspraksis (GMP)Sprog: enPris: DKK 711,-
  3. 3. Tilslags geometriskeegenskaber DS/EN 933-1:2012 DS/EN 933-3:2012 DS/EN 933-8:2012 Metoder til prøvning Metoder til prøvning Metoder til prøvningI DS/EN 933-serien er 3 dele blevet revideret. Del 1 angiver en af tilslags geometriske af tilslags geometriske af tilslags geometriskemetode til bestemmelse af tilslags kornstørrelsesfordeling ved egenskaber - Del egenskaber - Del 3: egenskaber - Del 8:anvendelse af standardsigter. Metoden i del 3 er bestemmelse af 1: Bestemmelse af Bestemmelse af korn- Vurdering af filleregen-flisethedsindeks, mens del 8 specificerer en metode til bestem- kornstørrelsesfordeling form - Flisethedsindeks skaber - Bestemmelse - Sigteanalyse Sprog: en af sandækvivalentmelse af sandækvivalentværdien på 0/2-mm-fraktionen af et sand- Sprog: en Pris: DKK 254,- Sprog: en eller grusmateriale. Den anvendes ved naturtilslagsmaterialer. Pris: DKK 345,- Pris: DKK 345,-Elektriske installationer i eksplosive atmosfærerDel 14 i DS/EN 60079-serien indeholder de specifikke bestemmel- DS/EN 60079-14 + AC:2011 (Sik)ser for konstruktion, udvælgelse og opbygning af elektriske instal- Eksplosive atmosfærer - Del 14: Konstruktion, udvælgelse og opbygning af elektriske installationerlationer i farlige områder, der er tilknyttet eksplosive atmosfærer. Sprog: da;enStandarden gælder for alt elektrisk udstyr, herunder faste, bær- Pris: DKK 725,-bare, transportable, personlige, permanente eller midlertidigeinstallationer.Sikkerhed er hovedsagen!Både på arbejdspladsen og i fritiden.Til det formål er de europæiske standarder for hård arbejdshatog industrisikkerhedshjelme blevet opdateret for at afspejle denteknologiske udvikling. Det samme er standarden for cykelhjelmeog hjelme til brugere af skateboards og rulleskøjter.DS/EN 812:2012 DS/EN 14052:2012 DS/EN 1078:2012Hård arbejdshat Industrisikkerhedshjel- Cykelhjelme og hjelmeSprog: en me med høj ydeevne til brugere af skate-Pris: DKK 378,- Sprog: en boards og rulleskøjter Pris: DKK 413,- Sprog: enDS/EN 397:2012 Pris: DKK 413,-Industrisikkerheds-hjelmeSprog: enPris: DKK 453,-
  4. 4. Få overblik over udførelse afsikre betonkonstruktionerDen nye bog om udførelse af betonkonstruktioner giver over-blikket over DS 2427 og DS/EN 13670 og er del 2 i serien, deromhandler de gældende anvendelsesregler, der er for udførelseaf betonkonstruktioner i Danmark. Bogen sammenfatter de tostandarder, og det er med farve indikeret, hvilke tekstafsnit derkommer fra hvilken standard.Bogen henvender sig bl.a. til entreprenører og rådgivere.Beton - Del 1.2: Udførelse af betonkonstruktionerDS-håndbog 134.1.2:2012Sprog: daPris: DKK 995,- International GPS-bog Vi har i samarbejde med den internationale standardise- ringsorganisation ISO udgivet en bog om Geometrical Product Specifications (GPS). Formålet med bogen er bl.a. at fungere som en lærebog på tekniske skoler og universiteter, men også at give læseren tilstrækkelig viden til på den ene side at læse og fortolke GPS-tegninger og på den anden have ordforråd til at kunne udtrykke korrekte geometriske krav for en komponent. Bogen giver dig et internationalt sprog af symboler til at udtrykke tolerancer i teknisk tegning. Bogen er skrevet af formanden for ISO’s tekniske komité, Henrik S. Nielsen. Bogen er på engelsk. The ISO Geometrical Product Specifications Handbook Sprog: en Pris: DKK 432,-Klar til foråret? Ny cykelguidepå gaden Bestillingskupon –Cykelguiden – Valg og vedligehold udkommer nu i 2. udgave. Gui-den henvender sig til dig, som vil vide lidt mere om cykler, inden sådan bestiller dudu skal ud at købe en ny cykel til dig selv eller dit barn. Guidenbehandler alle aspekter vedr. cykler, så du kan være maksimaltforberedt til at foretage dit cykelkøb. Hvis du ønsker at bestille en eller flere publikationer, skal du blot klikke ind på www.ds.dk/nff og markere det,Guiden giver dig svar på spørgsmål som: Hvad kendetegner en du ønsker at bestille. Du er naturligvis også velkommensikker cykel? Hvad forventes af cyklen? Hvilken type cykel er den til at kontakte Dansk Standard Forlag og Kundecenterrette? Hvilken slags udstyr er der behov for? Og meget, meget påmere. I guiden finder du også tjeklister, tips og henvisninger til tlf. 39 96 61 31.relevante standarder. Alle priser er ekskl. moms og ekspeditionsgebyr. DanskCykelguiden er opdateret i forhold til ny lovgivning og nye stan- Standard tager forbehold for fejl og ændringer i dendarder, og der er nu også gode råd om køb af brugt cykel og angivne information.yderligere vedligehold.Guide Cykler - valg og vedligeholdPris: DKK 96,-

×