‘11                                  ‘04  nyheder fra forlagetBetonnyhederNy håndbogDan...
e-bøger     Markedet for multimedie-e-bøger og -udgivelser kræver     standardisering. IEC 62524 specificerer læ...
DokumentstyringISO 16175-serien komplementerer ISO 15489 i forhold til elektroni-ske registreringer. Standarderne er udarb...
VandundersøgelseStandarden for prøvetagning af slam fra spildevandsrenseanlæg,vandværker og industrielle processer er blev...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Nyheder fra Dansk Standard forlaget - juni 2011

616
-1

Published on

Omtale af nye standarder, håndbøger og serviceydelser.

Dansk Standard Forlaget - juni 2011.

www.ds.dk

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
616
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nyheder fra Dansk Standard forlaget - juni 2011

 1. 1. ‘11 ‘04 nyheder fra forlagetBetonnyhederNy håndbogDansk Standard udgiver nu 2. udgave af Bogen udkommer medio juni 2011.del 1.1, Betonteknologi, i håndbogsserienom beton. Håndbogen giver det grund-læggende overblik og har nu fået under-titlen ”DS/EN 206-1, DS/EN 206-9 og DS2426”. Bogen er en sammenskrivning af DS-håndbog 134.1.1:2011 Beton - Del 1.1: Betonteknologi - DS/EN 206-1, DS/de nævnte standarder, hvor det med farve EN 206-9 og DS 2426er indikeret, hvilke tekstafsnit der kommer Sprog: dafra hvilke standarder. Pris: DKK 995,- nr. 6Betonteknologi juni 2011Nu er DS/EN 13670 blevet oversat til betonkonstruktioner, skal derfor anvendes Udgiver: Fonden Dansk Standarddansk. Standarden gælder for både kon- som et samlet hele, og ingen af de to Forlagetstruktioner støbt på stedet og præfabrike- standarder må anvendes separat. Kollegievej 6rede betonelementer. 2920 Charlottenlund Tlf. 39 96 61 31 Fax 39 96 61 02Samtidig har Dansk Standard udgivet en dssalg@ds.dkren dansk standard, der indeholder sup- www.ds.dkplerende krav og præciseringer til DS/EN Layout: DS/EN 13670:2010 DS 2427:201113670, der er nødvendige for at kunne Udførelse af betonkon- Udførelse af betonkon- DS-mediaanvende DS/EN 13670 i Danmark. struktioner struktioner – Regler Tryk: DS-trykDS 2427, Udførelse af betonkontruktioner Sprog: da;en for anvendelse af EN Pris: DKK 764,- 13670 i Danmark– Regler for anvendelse af DS/EN 13670 i Udkommer 11 gange om året Sprog: daDanmark, og DS/EN 13670, Udførelse af Pris: DKK 393,- Fotos: http://creativecommons.org/ 41 AG 5 - 64 S 3 T RY K
 2. 2. e-bøger Markedet for multimedie-e-bøger og -udgivelser kræver standardisering. IEC 62524 specificerer læseformatet med henblik på dataudveksling mellem forfattere, udgivere og læsere, således at det opfylder læsernes krav om uafhæn- gighed af, hvilken type læseudstyr man bruger. DS/EN 62524:2011 Multimediesystemer og -udstyr - Multimedie-e-udgivelser og multime- die-e-bøger - Læseformat for e-udgivelser Sprog: en Pris: DKK 562,- Overvågningsprogrammer for maskiner DS/ISO 17359, Monitoring er en ny international standard, der giver vejledning om tilstandsovervågning og diagnostik af maskiner, som anvender parametre som vibrationer, temperatur, flow, forurening og hastighed sammen med performance, tilstand og kvalitetskriterier. Standarden fastlægger retningslinjer for de generelle procedurer, der skal overvejes ved opsætning af et overvågningsprogram for maski- ner, og indeholder henvisninger til tilhørende standarder. DS/ISO 17359:2011 Monitoring Sprog: en Pris: DKK 432,-Kølesystemer og varmepumperDS/EN 16084 beskriver proceduren for typegodkendelse af tæthedenaf hermetisk forseglede og lukkede komponenter, sammenføjningerog dele, som bliver brugt i kølesystemer og varmepumper i henholdtil DS/EN 378. Standarden gælder for alle typer materialer og designmed maksimum DN 50, indvendig volumen på maksimum 51 oghøjeste vægt på 50 kg.DS/EN 16084:2011Kølesystemer og varmepumper - Kvalifikation af tæthed af komponenter og sam-menføjningerSprog: enPris: DKK 496,-
 3. 3. DokumentstyringISO 16175-serien komplementerer ISO 15489 i forhold til elektroni-ske registreringer. Standarderne er udarbejdet af The InternationalCouncil on Archives med det formål at producere globalt harmoni-serede principper og funktionelle krav til software, som bruges tilelektroniske registreringer i kontormiljøer.DS/ISO 16175-1:2010Information og dokumentation - Principper og funktionelle krav til registreringer ielektroniske kontormiljøer - Del 1: Oversigt over og redegørelse for principperSprog: enPris: DKK 393,-DS/ISO 16175-2:2011Information og dokumentation - Principper og funktionelle krav til registreringer ielektroniske kontormiljøer - Del 2: Vejledning og funktionelle krav til registreringer ielektroniske kontormiljøerSprog: enPris: DKK 620,-DS/ISO 16175-3:2010Information og dokumentation - Principper og funktionelle krav til registreringer i Nye krav til it-serviceledelses-elektroniske kontormiljøer - Del 3: Vejledning og funktionelle krav til registreringer iforretningssystemer systemSprog: enPris: DKK 675,- Del 1 i serien om it-serviceledelse er kommet i en ny udgave. Stan- darden er den grundlæggende standard i serien og præciserer krav til udbyderen af it-services om, hvordan et servicemanagement system (SMS) skal implementeres. Kravene omfatter konstruktion, overgang, levering og forbedring af tjenester. Standarden er en del af standardpakken It-serviceledelse, hvor også del 2, 3, 4 og 5 indgår. Du sparer ca. 25 % i forhold til den samlede pris på alle 5 standarder. Læs mere på www.ds.dk/forlag/standard- pakker. DS/ISO/IEC 20000-1:2011 Standardpakke IT-Serviceledelse Informationsteknologi - Serviceledelse - Sprog: en Del 1: Systemkrav til serviceledelse Pris: DKK 1.716,- Sprog: en Pris: DKK 432,-Ledelsessystem for risikostyringDS/ISO/IEC 27005, Informationsteknologi - Sikkerhedsteknikker- Ledelsessystem for risikostyring er kommet i en ny udgave. Stan-darden indeholder retningslinjer for risikostyring af informations-sikkerheden. Standarden kan anvendes af alle typer organisationer,der gerne vil styre risici, der kan sætte organisationens informati-onssikkerhed over styr.Kendskab til de begreber, modeller, processer og terminologier,der er beskrevet i DS/ISO/IEC 27001 og DS/ISO/IEC 27002 er vigtigfor en komplet forståelse af DS/ISO/IEC 27005:2011. Vi har samletstandarder og hæfter i en pakke – også den nye DS/ISO/IEC 27005.Du sparer ca. 25 % i forhold til den samlede pris på alle standar-derne. Læs mere på www.ds.dk/forlag/standardpakker.DS/ISO/IEC 27005:2011 Standardpakke It-sikkerhedInformationsteknologi - Sikkerhedstek- Sprog: da;ennikker - Risikoledelse for informations- Pris:DKK 3.917,-sikkerhedSprog: enPris: DKK 620,-
 4. 4. VandundersøgelseStandarden for prøvetagning af slam fra spildevandsrenseanlæg,vandværker og industrielle processer er blevet revideret. Standardengælder for alle typer slam, der stammer fra nævnte anlæg, menogså for slam med lignende egenskaber, fx slam fra septiktanke.Den vejleder desuden om udarbejdelse af prøvetagningsprogram-mer samt prøvetagningsteknikker.DS/EN ISO 5667-13:2011Vandundersøgelse - Prøvetagning - Del 13: Vejledning om prøvetagning af slam fraspildevandsrenseanlæg og vandværkerSprog: enPris: DKK 432,-Indbrudssikring af døre og vinduer Bestemmelse afDe gamle ENV’er for indbrudssikring er nu blevet til ”rigtige” standar- nikkelafgivelseder. De angiver krav og klassifikationssystemer for egenskaberne forindbrudssikring af dørsæt, vinduer, curtain walling, gitre og skodder. DS/EN 1811 + A1:2008, Referenceprøvningsmetode tilStandarderne anvendes til følgende åbningsmåder: Drejende, vip- bestemmelse af nikkelafgivelse fra produkter beregnetpende, omdrejende, top- og væghængte, glidende (horisontalt eller til at komme i direkte og længerevarende kontakt medvertikalt) og rullende såvel som faste konstruktioner. Den dækker huden er blevet erstattet af to nye standarder. Den nyeogså produkter, der inkluderer emner såsom navneskilte og ventilati- DS/EN 1811 omfatter nu ørestikkere og piercingstave.onsriste. Brillestel har fået sin helt egen standard. Briller DS/EN 16128 specificerer en metode til simulering af frigivelse af nikkel fra de dele af brillestel og solbriller, der er beregnet til at komme i direkte og længerevaren- de kontakt med huden. Metoden er med til at afgøre, om brillerne frigiver nikkel med en hastighed på mere end 0,5 µg/cm2 / uge. DS/EN 16128:2011 Referenceprøvningsmetode til bestemmelse af nikkelafgivelse fra de dele af brillestel og solbriller, der er beregnet til tæt eller længereva- rende kontakt med huden Sprog: en Pris: DKK 308,- Ørestikkere og piercingstaveDS/EN 1627:2011 DS/EN 1629:2011Dørsæt, vinduer, curtain walling, Dørsæt, vinduer, curtain walling, Den nye DS/EN 1811 specificerer en metode tilgitre og skodder - Indbrudssikring - gitre og skodder - Indbrudssikring simulering af nikkelafgivelse fra piercingsæt til huller iKrav og klassifikation - Prøvningsmetode til bestemmelse ørene og andre piercede dele på kroppen beregnet tilSprog: en af modstandsevne ved dynamiskPris: DKK 432,- belastning at komme i direkte og længerevarende kontakt med Sprog: en huden med henblik på bestemmelse af afgivelsen afDS/EN 1628:2011 Pris: DKK 432,- nikkel.Dørsæt, vinduer, curtain walling,gitre og skodder - Indbrudssikring DS/EN 1630:2011 DS/EN 1811:2011- Prøvningsmetode til bestem- Dørsæt, vinduer, curtain walling, Referenceprøvningsmetode til bestemmelse af nikkelafgivelse fra allemelse af modstandsevne ved statisk gitre og skodder - Indbrudssikring typer ørestikker og piercingstave til indsætning i piercede dele af men-belastning - Prøvningsmetode til bestemmelse neskekroppen og fra artikler beregnet til direkte og længerevarendeSprog: en af modstandsevne mod manuelle kontakt med hudenPris: DKK 620,- indbrudsforsøg Sprog: en Sprog: en Pris: DKK 432,- Pris: DKK 496,-Bestillingskupon – sådan bestiller duHvis du ønsker at bestille en eller flere publikationer, skal du blot Alle priser er ekskl. moms og ekspeditionsgebyr. Dansk Standardklikke ind på www.ds.dk/forlag/nff og markere det, du ønsker at tager forbehold for fejl og ændringer i den angivne information.bestille. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte Dansk Stan-dard Forlag og Kundecenter på tlf. 39 96 61 31.

×