Nyheder fra Forlaget                                                   ...
KvalitetsledelseMedicinske laboratorier                               SundhedsydelserStandar...
Ledningsanlæg i jordDen nye udgave af standarden DS 475:2012, Norm for etableringaf ledningsanlæg i jord, er netop udkomme...
Informationssikkerhed og serviceledelseDS/ISO/IEC 27013 giver vejledning i integreret implementering afISO/IEC 27001 og IS...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Nyheder fra Dansk Standard Forlaget - december 2012

364

Published on

Omtale af nye standarder, håndbøger og serviceydelser.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
364
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Nyheder fra Dansk Standard Forlaget - december 2012"

 1. 1. Nyheder fra Forlaget NR. 12 december 2012NY BOG: Udearealer for alleNår vi designer og planlægger vores ning og tilgængelighed. Alle tegninger erudearealer, gør vi alle en tjeneste ved at samlet bagerst i bogen, så den er anven-planlægge et tilgængeligt miljø, så alle kan delig som opslagsværk for fagfolk.deltage og nyde oplevelser i det fri. Bogen kan købes i to formater: A4-formatVi har derfor opdateret bogen Udearealer med spiralryg og større tekst, så bogenfor alle med den nyeste viden inden for er nemmere at håndtere og læse, samtområdet. Vi har tilføjet nye tegninger og B5-format i paperback, som passer lige tilfotos samt tilføjet et nyt afsnit om planlæg- tasken.DS-håndbog 105:2012 (A4 m. spiralryg) DS-håndbog 105:2012 (B5 paperback)Udearealer for alle – sådan planlægges et tilgænge- Udearealer for alle – sådan planlægges et tilgænge-ligt udemiljø ligt udemiljøSprog: da Sprog: daPris: DKK 495,- KØB Pris: DKK 495,- KØBUdsalg: Spar 30 % på håndbøgerVi har samlet en bred vifte af vores hånd- Læs mere på www.ds.dk/udsalg.bøger og sat prisen ned.Udgiver KontaktForlaget Tlf. 39 96 61 31Dansk Standard Fax 39 96 61 02Kollegievej 6 dssalg@ds.dk2920 Charlottenlund webshop.ds.dkUdkommer 11 gange om året
 2. 2. KvalitetsledelseMedicinske laboratorier SundhedsydelserStandarden, der fastlægger krav til kvalitet og kompetence for DS/EN 15224 er en helt ny standard, der fastlægger krav til kvali-medicinske laboratorier, er kommet i en ny udgave. Standarden tetsledelsessystemer i forbindelse med sundhedsydelser. Stan-skal anvendes af medicinske laboratorier til udvikling af deres kva- darden fokuserer på de kliniske processer i sundhedssektoren.litetsledelsessystemer og til vurdering af deres egen kompetence. Kravene er baseret på DS/EN ISO 9001. Standarden har tidligereAkkrediteringsorganer kan også anvende standarden i forbindelse været udgivet som vejledning, men er nu blevet godkendt sommed godkendelse af medicinske laboratorier. standard.DS/EN ISO 15189:2012 DS/EN 15224:2012Medicinske laboratorier - Særlige krav til kvalitet og kompetence Sundhedsydelser - Kvalitetsledelsessystemer - Krav baseretSprog: en på EN ISO 9001:2008Pris: DKK 651,- KØB Sprog: en Pris: DKK 651,- KØBBekæmpelse af kopivarer Kapabilitet og performanceKopivarer er et stigende problem på verdensplan. Ikke alene kan Den internationale standardserie om statistiske metoder i proce-det ødelægge forretningen for de ægte varer, men det kan også sledelse er nu blevet samlet i en standardpakke. Nogle af delenevære en sikkerhedsrisiko, når det fx gælder farmaceutiske kopiva- foreligger endnu kun som forslag, men er medtaget for fuldstæn-rer. Nu er der udarbejdet en international standard, hvis formål er dighedens skyld. Ved køb af pakken sparer du 25 % i forhold tilat angive ydeevnekriterier for løsninger til bekræftelse af ægthed i den samlede løssalgspris.forbindelse med bekæmpelse af varemærkeforfalskning af materi-elle goder. Sådanne løsninger kan eksempelvis være hologrammer,mærker osv. Standardpakke Kapabilitet og performance Sprog: en Pris: DKK 2.045,-DS/ISO 12931:2012 KØBYdeevnekriterier for løsninger til bekræftelse af ægthed i forbindelse med bekæm-pelse af varemærkeforfalskning af materielle goderSprog: enPris: DKK 453,- KØBAluminium-Schlüssel 2012Den 10. udgave af den klassiske guide til materialer og produkter Aluminium Schlüssel 2010 Key to Aluminium Alloysaf aluminium er blevet revideret Sprog: de;enog opdateret. Guiden giver alle de væsentlige informationerom aluminiumlegeringer, herunder betegnelser, produktformer, Papir:relevante europæiske standarder, den kemiske sammensætning, Pris: DKK 2.128,- KØBmekaniske og fysiske egenskaber samt teknologiske egenskaber. E-bog:Med håndbogen kan du hurtigt bl.a. identificere ukendte betegnel- Pris: DKK DKK 2.128-ser og sammenligne betegnelser på legeringer. KØBHåndbogen kan fås både som papirudgave og som e-bog. Du kanogså købe online adgang til informationen i bogen.
 3. 3. Ledningsanlæg i jordDen nye udgave af standarden DS 475:2012, Norm for etableringaf ledningsanlæg i jord, er netop udkommet. Standarden indehol-der en række bestemmelser, der skal sikre en forsvarlig etableringaf ledningsanlæg i jord.Normen er opdateret i forhold til europæiske standarder påområdet og er tilpasset de danske krav, særligt med hensyn tilafstandskravene i forbindelse med lægning af ledninger i jord.Normen indgår i Transportministeriets/Vejdirektoratets ’lednings-pakke’ som forskrift for, hvordan kravene til ledningslægning underveje skal udføres.Ny bog samler 3 vigtige normerI forbindelse med revisionen af DS 475 har vi opdateret 3 vigtigenormer, som omhandler lægning af ledninger i jord, og samletdem i håndbogen Vand- og afløbssystemer i jord - Lægning afstive og fleksible ledninger. Standarderne er:DS 430:1986, Dansk Ingeniørforenings norm for lægning af fleksi-ble ledninger af plast i jord DS 475:2012 Køber du både den nye DS 475 ogDS 437:1986, Dansk Ingeniørforenings norm for lægning af stive Norm for etablering af ledningsanlæg håndbogen sparer du DKK 95,-.ledninger af beton m.v. i jord i jord Varenr.: M264782 Samkøb: DS 475:2012 + DS-hånd-DS 455:1985, Dansk Ingeniørforenings norm for tæthed af afløbs- Sprog: da bog 169:2012systemer i jord Pris: DKK 595,- KØB Varenr.: M267512 Sprog: da Vand- og afløbssystemer i jord Pris: DKK 995,- KØBDS 430 og DS 437 er blevet opdateret jf. DS 475/Til.1:1997, og - Lægning af stive og fleksibleDS 455 jf. DS 480:1994. ledninger DS-håndbog 169:2012 Varenr.: M259095 Sprog: da Pris: DKK 495,- KØBBedre sikring ved ekstremregnEt helt nyt tillæg til DS 432, Norm for afløbsinstallationer, som inden for højvandslukker klare retningslinjer til at CE-mærke deressikrer bygninger mod ekstremregn, er netop udkommet. Tillægget produkter i overensstemmelse med den europæiske standard DS/kommer i forlængelse af flere tilfælde med ekstremregn og beho- EN 13564-1:2003, Højvandslukkere til bygninger, således at devet for en målrettet indsats mod oversvømmelser. kan markedsføres og sælges lovligt i Danmark og udlandet.Med det nye tillæg DS 432:Till.1:2012, Sikring mod opstemning DS 432/Till. 1:2012– Højvandslukker, præciseres det danske sikkerhedsniveau Norm for afløbsinstallationer - Tillæg 1: Sikring mod opstemning – Højvandslukker Sprog: daog kravene til de produkter i vores bygninger, som skal modstå Pris: DKK 165,- KØBklimaændringerne. Tillægget giver også producenter af udstyrMaskinsikkerhedDS/EN ISO 13849-2 er blevet revideret med henblik på at bringeden i overensstemmelse med del 1. Desuden er der udarbejdet etnyt anneks E, der giver eksempler på validering af fejladfærd ogmidler til diagnosticering. Den nye udgave vil senere blive oversattil dansk.DS/EN ISO 13849-2:2012Maskinsikkerhed - Sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer - Del 2: ValideringSprog: enPris: DKK 711,- KØB
 4. 4. Informationssikkerhed og serviceledelseDS/ISO/IEC 27013 giver vejledning i integreret implementering afISO/IEC 27001 og ISO/IEC 20000-1. Standarden har alene fokuspå disse 2 standarder, men i praksis kan de også integreres medandre ledelsessystemer, som fx ISO 9001 og ISO 14001.DS/ISO/IEC 27013:2012Informationsteknologi - Sikkerhedsteknikker - Vejledning i integreret implemente-ring af ISO/IEC 27001 og ISO/IEC 20000-1Sprog: enPris: DKK 595,- KØB Sådan laver du brugsanvisninger Den nye DS/EN 82079-1:2012 fastlægger generelle principper for og detaljerede krav til udformningen og formuleringen af alle typer brugsanvisninger. Standarden spænder vidt og omfatter alt fra brug af brugsanvisninger om spraymaling til mere komplekse produkter som fx store industrimaskiner. DS/EN 82079-1:2012, Udarbejdelse af brugsanvisninger - Struk- turering, indhold og fremstilling - Del 1: Generelle principper og detaljerede krav, erstatter DS/EN 62079:2003, Udarbejdelse af vejledninger - Strukturering, indhold og fremstilling. DS/EN 82079-1:2012 Udarbejdelse af brugsanvisninger - Strukturering, indhold og fremstilling - Del 1: Generelle principper og detaljerede krav Sprog: en Pris: DKK 651,- KØBStatisk elektricitetDS/CLC/TR 50404 er nu blevet oversat til dansk. Dokumentet eren vejledning i, hvordan man forebygger risikoen for antændelseog elektrisk stød som følge af statisk elektricitet. De processer, Dansk Standardsom oftest giver anledning til problemer med statisk elektricitet,beskrives detaljeret.De omfatter håndtering af faste og flydende stoffer, pulver, gasser, ønsker allesprøjtemidler og sprængstoffer. For hvert enkelt tilfælde beskrives,hvordan de elektrostatiske risici opstår, og hvad der kendetegner kunderdem, og der gives specifikke anbefalinger om, hvordan risicieneskal håndteres. glædelig jul ogDS/CLC/TR 50404:2012Elektrostatik - Vejledning om forebyggelse af risici som følge af statisk elektricitet godt nytår!Sprog: da;enPris: DKK 884,- KØB

×