Nyheder fra Dansk Standard Forlaget - juni 2013

 • 304 views
Uploaded on

Omtale af nye standarder, håndbøger og serviceydelser.

Omtale af nye standarder, håndbøger og serviceydelser.

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
304
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Den populære standard DS 477, Svømme- badsanlæg, er kommet i en ny udgave og er klar til at blive brugt af både rådgivende ingeniører, udførende virksomheder, tek- niske forvaltninger og andre, der arbejder med projektering, renovering eller drift af svømmebadsanlæg. Standarden stiller krav til design, projektering, nyopførelse og renovering af svømmebadsanlæg for at opnå den bedst mulige vandkvalitet. Kravene tager hensyn til: • Sundhed og sikkerhed for de badende • Det interne og eksterne miljø • Anlæggenes holdbarhed og funktions- duelighed • Lavt ressourceforbrug • Lav miljøbelastning • Personalets sikkerhed. Standarden kan med fordel anvendes sammen med de to europæiske standar- der DS/EN 15288-1 og DS/EN 15288-2, som omfatter sikkerhedskrav til svømme- badsanlæg ved projektering og udform- ning samt drift. DS 477 omfatter bl.a. ikke sikkerhedsinformationssystemer og nødudgange, men her henvises till DS/ EN 15288-1, Svømmebadsanlæg - Del 1: Sikkerhedskrav ved projektering og udformning. Både del 1 og 2 er udkomm- met på dansk. DS 477:2013 Svømmebadsanlæg Sprog: da Pris: DKK 677,- DS/EN 15288-1 + A1:2012 Svømmebadsanlæg - Del 1: Sikkerhedskrav ved projektering og udformning Sprog: da;en Pris: DKK 543,- DS/EN 15288-2:2012 Svømmebadsanlæg - Del 2: Sikkerhedskrav til driften Sprog: da;en Pris: DKK 677,- Nyheder fra Forlaget NR. 6 juni 2013 Tlf. 39 96 61 31 Fax 39 96 61 02 dssalg@ds.dk webshop.ds.dk Udgiver Kontakt Forlaget Dansk Standard Kollegievej 6 2920 Charlottenlund Udkommer 11 gange om året KØB KØB KØB Nye krav til svømmebadsanlæg
 • 2. Styring af it-sikkerheden bør være en del af virksomhedens sam- lede forretningsmål og strategi med klare mål og visioner, der har sammenhæng til virksomhedens øvrige strategiske områder. En ny standard definerer begreber og giver vejledning i de principper og processer, der indgår i en styringsramme for informationssik- kerhed, så virksomheder kan evaluere, lede og overvåge håndte- ringen af informationssikkerhed. Standarden kan anvendes af alle typer virksomheder uanset type eller størrelse. Sådan styres it-sikkerhed DS/ISO/IEC TS 17021-3 supplerer kravene i DS/EN ISO/IEC 17021 mht. personalekompetencer. Især tydeliggøres kompeten- cekriterierne for personale, der er involveret i ledelse og udførelse af audit og certificering. Kompetencekriterier skal fastlægges under hensyntagen til kravene i hver type ledelsessystemstandard eller -specifikation for hvert teknisk område og for hver funktion i certifi- ceringsprocessen. Nogle firmaer med renrum rapporterer, at varme- og ventilations- systemerne bruger op til 80 % af virksomhedens energiforbrug. En helt ny britisk standard prøver at gøre noget ved problemet ved at give anbefalinger til, hvordan man kan reducere energiforbruget og opretholde energieffektivitet i både nye og eksisterende renrum. DS/ISO/IEC 27014:2013 Informationsteknologi - Sikkerhedsteknikker - Styringsramme for informationssikkerhed Sprog: en Pris: DKK 358,- Den internationale standardiseringsorganisation ISO har netop udgivet bogen How to use ISO 22000 – Food safety manage- ment systems. Bogen hjælper små og mellemstore virksomheder (SMV’er) med at forstå og implementere ISO 22000, som er den grundlæggende standard, når det handler om fødevaresikker- hed. De vigtigste trin i implementeringen af et fødevareledelses- system gennemgås. Bogen indeholder let forstålige opgaver med praktiske råd til hvert trin i implementeringen. Den indeholder også oplysninger om, hvordan din virksomhed kan blive certificeret efter standarden. Fødevaresikkerhed for små og mellemstore virksomheder Auditorers kompetencer Renrum How to use ISO 22000 – Food safety management systems Sprog: en Pris: DKK 232,- BS 8568:2013 Cleanroom energy. Code of practice for improving energy efficiency in cleanrooms and clean air devices Sprog: en Pris: DKK 1.503,- DS/ISO/IEC TS 17021-3:2013 Overensstemmelsesvurdering - Krav til organer, der foretager audit og certifice- ring af ledelsessystemer - Del 3: Kompetencekrav til auditering og certificering af kvalitetsledelsessystemer Sprog: en Pris: DKK 289,- KØB KØB KØB KØB
 • 3. Salmonella i vand DS/EN ISO 19250:2013 Vandundersøgelse - Bestemmelse af salmonella spp. Sprog: en Pris: DKK 471,- En helt ny dansk vejledning har som målsætning at sikre optimal gennemførelse af udbud for medicinsk udstyr, herunder hjælpe- midler, in vitro-diagnostisk udstyr samt implantater til sundheds- sektoren, for efterfølgende at sikre sundhedsfaglige, samfunds- ansvarlige og samfundsgavnlige indkøb. Vejledningen har også til formål at afhjælpe behovet for en fælles vejledning, der kan sikre, at udbud inden for det offentlige gennemføres, så de bl.a. indeholder de relevante krav i henhold til standarder og direktiver. Samtidig kan vejledningen være med til at højne kvalitets- og sikkerhedskravene, fordi den refererer til anerkendte internatio- nale vejledninger, der dokumenterer produktets eller ydelsens sikkerhed og funktion. Offentligt udbud af medi- cinsk udstyr DS 266 fra 1988 er blevet afløst af en international standard. DS/EN ISO 19250 beskriver en metode til kvalitativ og kvantitativ bestemmelse af salmonella i alle typer vand, såsom drikkevand, overfladevand, bade- vand, spildevand, grundvand og havvand. DS/INF 174:2013 Anbefalinger til offentligt udbud af medicinsk udstyr, herunder hjælpemidler, in vitro-diagnostisk udstyr og implantater - Udbudsproces, kravspecifikation, bedøm- melseskriterier og aftaleforhold Sprog: da Pris: DKK 358,- KØB KØB KØB Medicinsk udstyr til mennesker – god klinisk praksis DS/EN ISO 14155, Klinisk afprøvning af medicinsk udstyr til brug på mennesker - God klinisk praksis, er blevet oversat til dansk. Standarden omhandler de tekniske aspekter ved kliniske undersøgelser på mennesker. Standarden definerer god klinisk praksis i design, udførelse, registrering og rapportering af klini- ske undersøgelser. DS/EN ISO 14155:2012 Klinisk afprøvning af medicinsk udstyr til brug på mennesker - God klinisk praksis Sprog: da;en Pris: DKK 859,-
 • 4. DS/EN 1990 FU:2013 Forkortet udgave af Eurocode 0 - Projekteringsgrundlag for bærende konstruk- tioner Sprog: da Pris: DKK 295,- DS/EN 16236:2013 Vurdering af tilslags overensstem- melse - Førstegangsprøvning og fabrikkens egen produktionskontrol Sprog: en Pris: DKK 393,- DS/EN 12620:2013 Tilslag til beton Sprog: en Pris: DKK 618,- DS/EN 13139:2013 Tilslag til mørtel Sprog: en Pris: DKK 543,- DS/EN 13043:2013 Tilslag til bituminøse blandinger og overfladebehandling til veje, lufthavne og andre trafikerede områder Sprog: en Pris: DKK 618,- DS/EN 13242:2013 Tilslag til ubundne og hydraulisk bundne materialer til vejbygning og andre anlægsarbejder Sprog: en Pris: DKK 618,- DS/EN 13383-1:2013 Tilslagsmaterialer - Vandbygningssten - Del 1: Specifikation Sprog: en Pris: DKK 543,- DS/EN 13450:2013 Tilslag til jernbaneballast Sprog: en Pris: DKK 471,- DS/EN 13369:2013 Almindelige regler for præfabrikerede betonprodukter Sprog: en Pris: DKK 677,- DS/INF 1990:2013 Konsekvensklasser for bygningskonstruktioner Sprog: da Pris: DKK 264,- De europæiske produktstandarder for tilslag er alle blevet revi- deret. Samtidig er kravene til overensstemmelse trukket ud af de enkelte produktstandarder og er i stedet blevet samlet i en ny, horisontal standard DS/EN 16236. DS/EN 13369, Almindelige regler for præfabrikerede betonpro- dukter, specificerer krav, fastlægger de grundlæggende kriterier til ydeevne samt evaluering af overensstemmelse for uarmerede, armerede og forspændte betonelementer fremstillet af letbeton, normalbeton og tung beton i henhold til DS/EN 206-1. Standarden dækker også beton, der indeholder fibre med andre mekaniske egenskaber end stål, polymer, men ikke præfabrikerede armerede komponenter af letklinkerbeton med åben struktur. Hvis der findes en produktstandard for produktet, går produktstan- darden forud for DS/EN 13369. Den forkortede udgave af Eurocode 0 er blevet opdateret med nyt nationalt anneks – det vil sige de særlige forhold, der er gæl- dende i Danmark. DS/EN 1990 FU omfatter projekteringsgrund- lag for bærende konstruktioner. Ud over nationale annekser samt evt. tillæg indeholder de forkor- tede udgaver af eurocodes en række supplerende kommentarer og bemærkninger fra forfatterne. Serien af standarder i eurocodesystemet blev primo 2009 obliga- torisk for dokumentation af bærende bygningskonstruktioner i Dan- mark. Hermed indførtes i Eurocode 0-begrebet ’konsekvensklasse’ som afløser for ’sikkerhedsklasse’ fra det tidligere normsystem. Begreberne ’sikkerhedsklasse’ og ’konsekvensklasse’ har erfa- ringsmæssigt været håndteret med nogen usikkerhed både ved byggesagsbehandling og projektering. DS/INF 1990 beskriver og definerer i flere detaljer, hvordan indplacering af konstruktioner i konsekvensklasser bør foretages. Tilslag Præfabrikerede beton- produkter Forkortet udgave af Eurocode 0 Konsekvensklasser i bygningskonstruktioner KØB KØB KØB KØB KØB KØB KØB KØB KØB KØB