Nyheder fra Forlaget                                                 NR. 4...
VandundersøgelseVigtigheden af høj datakvalitet ved økologiske vurderinger er frem-           DS/EN 16101:2012 ...
Opdateret legeplads-håndbogVi har opdateret legepladshåndbogen, som samler alle relevantestandarder for legepladsredskaber...
Overblik over harmoniserede standarderProdukter, der er fremstillet efter harmoniserede standarder, forud-        T...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Nyheder fra Dansk Standard Forlaget - april 2013

263
-1

Published on

Omtale af nye standarder, håndbøger og serviceydelser.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
263
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nyheder fra Dansk Standard Forlaget - april 2013

 1. 1. Nyheder fra Forlaget NR. 4 april 2013Nye bøgerBetonprøvningerI håndbogsserien om beton har vi revide- Se listen over standarder påret bogen om prøvninger af beton i kon- webshop.ds.dk – søg på ”DS-håndbogstruktioner. Bogen samler standarderne 134.2.3:2013”.for udtagning, undersøgelse og trykprøv-ning samt bestemmelse af rekylværdi, Beton - Betonprøvninger - Del 2.3: Beton i kon-udtrækskraft og ultralydshastighed. Den struktioner DS-håndbog 134.2.3:2013nye bog er blevet opdateret med de nyeste Sprog: enudgaver af DS/EN 12504-1 og -2. Pris: DKK 395,- KØBMaskintegningFørste del 1 i den populære serie om ma- webshop.ds.dk – søg på ”DS-håndbogskintegning er ligeledes blevet opdateret 112.1:2013”.med standarder, der er udkommet sidensidste udgivelse i 2007. Bogen indeholder Køber du alle tre dele i DS-håndboggældende standarder for dokumentation, 112-serien, sparer du mere end 25%terminologi, tegningsark, skrifttyper, pro- Teknisk produktdokumentation - Maskintegning -jektioner og disposition af tegningsark. Del 1: Generelt DS-håndbog 112.1:2013Se listen over standarder på Sprog: da;en Pris: DKK 2.495,- KØBUdgiver KontaktForlaget Tlf. 39 96 61 31Dansk Standard Fax 39 96 61 02Kollegievej 6 dssalg@ds.dk2920 Charlottenlund webshop.ds.dkUdkommer 11 gange om året
 2. 2. VandundersøgelseVigtigheden af høj datakvalitet ved økologiske vurderinger er frem- DS/EN 16101:2012 Vandundersøgelse - Vejledningsstandard om sammenligneligehævet i flere EU-direktiver. Som en hjælp er udviklet en europæisk undersøgelser mellem laboratorier for økologisk vurderingstandard om sammenlignelige undersøgelser mellem laboratorier Sprog: enfor økologisk vurdering. Standarden vejleder om metoderne og Pris: DKK 358,- KØBdesuden om mekanismer til kvalitetsforbedring.Machinery FMEAI bogen FMEA for Tooling & Equipment beskrives det, hvordan Bogen er udgivet af AIAG, som er grundlagt af Chrysler, Ford,man opnår størst mulig kvalitet i produktionen ved at forudse fejl, and General Motors. Siden er mange andre store internationalefør de opstår. FMEA kan bruges i alle industriformer og bruges fabrikanter kommet til.som en referencemanual, som afklarer spørgsmål i forbindelse FMEA for Tooling & Equipment (Machinery FMEA)med anvendelse af Failure Mode and Effects Analysis. Sprog: en Pris: DKK 716,- (ekskl. hjemtagelsessomk.) KØBHvor kommer elektriciteten fra?Mange energiselskaber reklamerer med, at deres energi kommerfra en særlig energikilde. Men nu er det slut med at tvivle på, omdet også er korrekt. En helt ny standard opstiller krav, som skaffergaranti for, at energien kommer fra de kilder, man er blevet lovet– en såkaldt oprindelsesgaranti. Standarden opstiller relevant ter-minologi og definitioner, krav til registrering, udstedelse, overførselog annullering i overensstemmelse med vedvarende energikilder,kraftvarme og IEM-direktiver. I standarden finder du også måleme-toder og revisionsprocedurer.Oprindelsesgarantier kan handles og/eller anvendes til mærkningaf energikilder.DS/EN 16325:2013Oprindelsesgarantier relateret til energi - Oprindelsesgarantier for elektricitetSprog: enPris: DKK 618,- KØB
 3. 3. Opdateret legeplads-håndbogVi har opdateret legepladshåndbogen, som samler alle relevantestandarder for legepladsredskaber – lige fra de generelle sikker-hedskrav til krav for gynger og rutsjebaner.Håndbogen er blevet opdateret med de danske rettelser, der erudkommet de seneste år, så alt nu er samlet et sted. Desuden harvi tilføjet DS/CEN/TR 16396:2012, Legepladsredskaber til børn -Svar på forespørgsler om fortolkning af EN 1176:2008-serien.LegepladsredskaberDS-håndbog 121:2013Sprog: da;enPris: DKK 2.195,- KØB Grundprincipper for geo- metrisk tolerancesætning DS/EN ISO 1101, Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Geometrisk tolerancesætning - Tolerancer for form, orientation, lokation og kast er kommet i en ny udgave. Standarden inde- holder grundlæggende information om og stiller krav til geome- trisk tolerancesætning af arbejdsemner på tekniske tegninger. Standarden udgør grundlaget og definerer grundprincipperne for geometrisk tolerancesætning. DS/EN ISO 1101:2013 Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Geome- trisk tolerancesætning - Tolerancer for form, orienta- tion, lokation og kast Sprog: en Pris: DKK 804,- KØB Robotter Nu er standarderne for robotter og robotudstyr blevet oversat til dansk. Standarderne angiver krav og vejled- ning til egensikker konstruktion, beskyttelsesforanstalt- ninger og brugerinformation vedrørende industrirobotter. Den beskriver grundlæggende farer forbundet med robotter og stiller krav om at eliminere eller begrænse risiciene forbundet med disse farer. DS/EN ISO 10218-1:2012 DS/EN ISO 10218-2:2012 Robotter og robotudstyr - Sik- Robotter og robotudstyr - Sik- kerhedskrav til industrirobotter kerhedskrav til industrirobot- - Del 1: Robotter ter - Del 2: Robotsystemer og Sprog: da;en -integration Pris: DKK 804,- Sprog: da;en KØB Pris: DKK 919,- KØB
 4. 4. Overblik over harmoniserede standarderProdukter, der er fremstillet efter harmoniserede standarder, forud- Til dig, der arbejder med harmoniserede standarder under lav-sættes at være i overensstemmelse med de væsentlige krav i de spændingsdirektivet, har vi lavet en særskilt liste i DS-hæfte 1-1,relevante direktiver. Derfor er det vigtigt at vide, hvilke europæiske Standarder og deres relation til de enkelte direktiver – Lavspæn-standarder der har været offentliggjort i EU-Tidende. dingsdirektivet. Denne liste udkommer når standarder relateret til dette direktiv udkommer i EU-Tidende. Det er også muligt at tegneFor at skabe overblik for dig udgiver Dansk Standard 4 gange om abonnement på denne.året en liste, der refererer til samtlige europæiske standarder, somhar været offentliggjort i EU-Tidende. Har du brug for adgang til selve direktiverne? Så er der hjælp at hente i vores onlineservice Direktivovervågning. Læs mere påVi har netop udgivet DS-hæfte 1, Standarder og deres relation til www.ds.dk/direktivovervaagning.de enkelte direktiver, og opdateret med de nyeste harmoniseredestandarder. Som noget nyt er der nu også oplysninger om harmo-niserede standarder, der er ophævet under de enkelte direktiver. DS-hæfte 1:April 2013 Standarder og deres relation til de enkelte direktiverTegner du abonnement på DS-hæfte 1, sender vi listen til dig, hver Sprog: dagang den bliver opdateret. Pris: DKK 220,-MøblerEn helt ny europæisk standard omhandler siddemøbler tilkontraktmarkedet. Den specificerer krav til sikkerhed, styrke ogholdbarhed for alle typer siddemøbler til ikke-hjemmebrug, eksem-pelvis mødestole.DS/EN 16139:2013Møbler - Sikkerhed, holdbarhed og sikkerhed - Krav til siddemøbler til kontrakt-markedetSprog: enPris: DKK 289,- KØB Lydisolation i bygninger DS/EN ISO 717-1 angiver en metode til én-talsvurdering af luft- lydisolation i bygninger på grundlag af målinger udført ifølge ISO 10140-2, ISO 140-4 og ISO 140-5, mens del 2 angiver en metode til én-talsvurdering af trinlydisolation i bygninger på grundlag af målinger udført ifølge ISO 10140-3 og ISO 140-7. DS/EN ISO 717-1:2013 DS/EN ISO 717-2:2013 Akustik - Vurdering af lydisolation i Akustik - Vurdering af lydisolation i bygninger og af bygningsdele - Del 1: bygninger og af bygningsdele - Del 2: Luftlydisolation Trinlydniveau Sprog: en Sprog: en Pris: DKK 471,- KØB Pris: DKK 429,- KØB

×