Salg af varer med kemiske stoffer

446 views
380 views

Published on

Bliv klar til byggevareforordningen.

Hvad er reglerne for REACH – og hvordan tilrettelægger I arbejdet?

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
446
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Salg af varer med kemiske stoffer

  1. 1. Nyttige links Bliv klar til byggevareforordningen echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table Her får I en oversigt over stoffer på kandidatlisten. www.reachhelpdesk.dk Miljøstyrelsens REACH-helpdesk et godt sted at starte, hvis I har spørgsmål til overholdelse af lovgivningen. www.ec.europa.eu/rapex Salg af varer med RAPEX er et EU-varslingssystem for hurtig udveksling af oplysnin- ger mellem medlemsstaterne og Kommissionen om foranstaltnin- ger, der er truffet for at forhindre eller begrænse markedsføring eller kemiske stoffer anvendelse af produkter, der udgør en alvorlig risiko for menneskers sundhed og forbrugernes sikkerhed. www.sinlist.org ChemSec arbejder målrettet med udfasning af skadelige stoffer og Hvad er reglerne for REACH er relevant for de virksomheder, der ønsker at være på forkant med – og hvordan tilrettelægger I arbejdet? lovgivningen. Sekretariatet har udgivet en liste over kemiske stoffer, som de mener burde udfases hurtigst muligt (SIN-listen). Hvis I vil vide mere… I kan finde yderligere information om lovgivningen for REACH-for- ordningen, herunder kemikalier på kandidatlisten på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Tr 3 y ks a 64 g 5 4 1- Kollegievej 6 2920 Charlottenlund Tlf. 39 96 61 01ISBn 978-87-7310-795-9 print Fax 39 96 61 02ISBn 978-87-7310-796-6 pdf www.ds.dk
  2. 2. Oversigt Hvorfor denne pjece?Hvorfor denne pjece? Velkommen til Bliv klar til byggevareforordningen. Denne pjece giver jer overblik over byggevareforordningen med hensyn til dokumen-Hvad er jeres forpligtelse? tationen af de kemiske stoffer, som står på REACH-kandidatlisten. Byggevareforordningen træder i kraft den 1. juli 2013, hvilket med-Hvad er kandidatlisten? fører en række ændringer for producenter og importører af varer til videresalg, der indeholder kemiske stoffer, som står på kandidatli-Hvad er reglerne for salg af varer indeholdende kemikalier? sten. Den største ændring er, at producenten skal sikre sig, at der sammen med ydeevnedeklarationen leveres et sikkerhedsdatablad,Hvordan holder I jer orienteret? hvor indholdet af kemiske stoffer er anført. YdeevnedeklarationenHvad er udfordringerne? bruges til at dokumentere CE-mærkningen.Hvilke leverandørkrav bør I stille? Pjecen er skrevet til små og mellemstore virksomheder (SMV’er) inden for alle brancher, der sælger produkter med kemiske stoffer,Hvilke produkter kan indeholde kandidatlistestoffer? som står på kandidatlisten.Hvad skal I huske? Der er udgivet i alt to pjecer i serien Bliv klar til byggevareforord- ningen. I kan også læse pjecen fra CPD til CPR, der beskriver deNyttige links væsentligste ændringer i forbindelse med overgangen fra bygge- varedirektivet til byggevareforordningen. Pjecen kan downloades –Hvis I vil vide mere… gratis – på webshop.ds.dk eller bestilles i en printudgave. Hvis I har yderligere spørgsmål til indholdet i denne pjece, er I velkomne til at kontakte konsulent Jesper Lauridsen på jln@ds.dk.
  3. 3. Hvad er jeres forpligtelse? Hvad er kandidatlisten?Mange SMV’er, der importerer varer uden for EU og sælger dem i Kandidatlisten er EU’s liste over særligt problematiske kemiskeDanmark, er ofte ikke klar over, at de er forpligtede til at kontrollere, stoffer, som har langtidsvirkninger for menneskers sundhed eller erom varerne indeholder kemiske stoffer, som står på EU’s kandidat- miljøskadelige. Virksomheder, som sælger varer med mere end 0,1liste. vægtprocent af et kandidatlistestof, er forpligtigede til at videregive oplysninger om indholdsstoffet til kunden og i detailleddet. Neden-I finder link til kandidatlisten og andre relevante hjemmesider ba- ståede figur viser en liste over virksomhedens forpligtelser.gerst i pjecen. Figur 1: Virksomhedens forpligtelser I detailleddet skal virksomheden ved levering altid videregive oplysninger om kandidatlistestoffet i varen Desuden gælder den regel, at hvis Virksomheden kandidatlistestoffet samlet set markedsfører en vare Er kandidatlistestoffet udgør over 1 ton pr. år, skal indeholdende et i varen over 0,1 %? virksomheden indrapportere sine kandidatlistestof kontaktoplysninger til det europæiske kemikalieagentur ECHA Forbrugeren har krav på oplysninger om kandidatlistestoffet i varen ved forespørgsel
  4. 4. Hvad er reglerne for salgaf varer indeholdende Hvordan holder I jerkandidatlistestoffer? orienteret?Det er ikke ulovligt at sælge varer, som indeholder kandidatliste- Kandidatlisten opdateres løbende og består ultimo 2012 af 84 stof-stoffer, men hvis kandidatlistestoffet findes i en koncentration over fer. Det betyder, at en virksomhed ikke kan nøjes med at gennemgå0,1 vægtprocent, skal virksomheden levere skriftlig dokumentation sit varesortiment én gang. Virksomheden er nødt til løbende at hol-inden for 45 dage på forespørgsel fra en kunde. I detailleddet skal de sig orienteret om nye kemiske stoffer, der er på vej ind på kandi-virksomheden ved levering videregive oplysninger om kandidatliste- datlisten, og forhøre sig hos sin leverandør, om en vare indeholderstoffer, når koncentrationen er på over 0,1 % i varen. et kandidatlistestof i en koncentration over 0,1 vægtprocent. Figur 2 viser udveksling af information mellem importør og leverandør.Hvis du sælger en CE-mærket byggevare, som indeholder kan-didatlistestoffer under REACH-forordningen, skal den skriftlige Figur 2: Kontakt mellem importør og leverandørdokumentation levereres sammen med ydeevnedeklarationen. #2 #1 Kontakt leverandøren Nye stoffer bliver om indhold af optaget på kandidatlistestoffer i kandidatlisten varen #3 Information fra leverandøren om indhold af kandidatlistestoffer i varen
  5. 5. Hvilke leverandørkravHvad er udfordringerne? bør I stille?Virksomheden kan opleve flere barrierer i forbindelse med at opnå Det er vigtigt, at virksomheden stiller krav til leverandøren, og detfuld viden om indholdsstofferne, som skal videregives i leverandør- kan man gøre ved at udlicitere ansvaret gennem en leverandører-kæden. Nogle kan skyldes, at: klæring. Denne kan fungere som en formel aftale, hvor leverandø- ren skriver under på, at han har kontrolleret varen i forhold til de >> leverandøren ikke selv råder over viden om indholdsstof- gældende regler i lovgivningen. ferne Dog er en formel aftale ikke nogen garanti for, at leverandøren over- >> leverandøren betragter viden om indholdsstofferne som holder den. Derfor kan det i visse tilfælde være fornuftigt at følge fortrolige den bindende aftale op med handling. >> leverandøren og virksomheden oplever indbyrdes sprog- og kulturbarrierer. Det kan virksomheden gøre ved at: >> kræve testrapport fra et uvildigt laboratorium >> foretage spottest som kontrol >> kræve en fuld recept over artiklens kemiske sammensætning. Under alle omstændigheder er det en god ide at have løbende dia- log med leverandøren, så man sikrer sig, at leverandøren også hol- der sig løbende orienteret om nye stoffer på kandidatlisten. Hvis en leverandør ikke ønsker at oplyse, hvilke kemiske stoffer en vare indeholder, kan man aftale at anvende en uvildig tredjepart til at håndtere de fortrolige oplysninger og godkende varen. Her vil det være virksomhedens relation til den uvildige tredjeparts troværdig- hed, som vil være afgørende.
  6. 6. Hvilke produkter Hvad skal I huske? kan indeholde kandidatlistestoffer? >> Undersøg, om virksomhedens varer kunne indeholde stoffer på kandidatlisten >> Kontakt leverandøren for oplysninger om kandidatliste- stoffer i varen? Som inspiration for virksomheden til at komme i gang med at vurde- >> Vurdér, hvilken information I skal videreformidle i detail- re, om I er omfattet af oplysningskravet i forhold til kandidatlisten, leddet og til forbrugeren – er der eventuelt behov for finder I et par eksempler i tabellen nedenfor. Det er vigtigt at poin- oplysninger om sikker anvendelse? tere, at der er mange andre stoffer og varer end de nævnte. Antallet af kemiske stoffer på kandidatlisten vokser løbende, og stadig flere >> Sørg for, at virksomheden har en god dialog med leverandøren kategorier af varer vil være omfattet af reglerne. >> Sørg for, at virksomheden holder sig løbende orienteret om nye stoffer på kandidatlisten. Eksempler på varer, der kan indeholdeStoftyper kandidatlistestofferBlødgørere Findes i plast i strømkabler og legetøj. Anvendes også til fremstilling af farvestoffer i tekstillerFlammehæmmere Findes i møbler, tæpper, boligtekstiler, elektronik og papiruldsisoleringFarvestoffer Anvendes til farvning af tekstiler, glas, keramik og imprægnerede trævarerOverfladebehandlings- Anvendes til forkromning og som korrosionsbeskyt-midler telse, fx vvs-udstyrKlarings- eller blegemidler Anvendes til fremstilling af glas og keramikTræbeskyttelsesmidler Findes i imprægneret træ Tabel 1: Eksempler på typer af stoffer på kandidatlisten og eksem- pler på varer indeholdende stofferne. Der findes flere eksempler på varer indeholdende kandidatliste- stoffer på Miljøstyrelsens hjemmeside. www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Kemikalier/reach/Kandi- datlisten

×