VAL junior Excellent•  Een innovatieve didactiek•  Met ondersteunende virtuele leeromgeving•  Met een inhoudelijk aanbo...
Probleemstelling van de doelgroepElke school wil dat de talenten van hun leerlingen optimaal benut worden.Voor veel schole...
Didactisch conceptSamen groeien, individueel presterenLeerlingen maken individuele leerproducten en leren van en met elkaa...
VAL junior excellent content•  Leeropdracht sturen aan op het maken van leerproducten. De leerproducten zijn verrijkend, ...
VAL junior excellent: blended lerenDe leerinteractie met ontwikkelingsgelijken vindt plaats in de leeromgeving éntijdens g...
Virtuele leeromgeving VAL junior      VAL junior : leerlingen leren autonoom, interactief en betekenisvolHet werken ...
Implementatie VAL junior excellentBij het implementatie traject van VAL junior excellent worden het schoolbestuur, de VAL ...
Resultaat en impactVAL junior excellent is een doorontwikkeling van het opleidingsconcept Virtual Action Learningdat zich ...
Aanvullende informatie• www.innofun.nl• danielle.kooistra@innofun.nl
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Val junior excellent presentatie

482 views
380 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
482
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Val junior excellent presentatie

 1. 1. VAL junior Excellent• Een innovatieve didactiek• Met ondersteunende virtuele leeromgeving• Met een inhoudelijk aanbod• Geschikt voor excellente leerlingen
 2. 2. Probleemstelling van de doelgroepElke school wil dat de talenten van hun leerlingen optimaal benut worden.Voor veel scholen is het echter lastig om passende uitdaging te bieden voor hunexcellente leerlingen, waardoor talenten minder tot ontwikkeling komen.In de praktijk zie je oplossingen, zoals plusklassen. Hoogbegaafde leerlingenworden dan binnen de school of binnen de stichting samengebracht, zodat ze elkaarkunnen uitdagen en specifieke begeleiding krijgen. Organisatorische kwesties hebbentot gevolg dat het aantal contacturen tussen de plus-leerlingen beperkt blijft.Door de toepassing van VAL junior excellent blijven de kinderen binnen hunklassenstructuur, maar creëren we ook meer contacturen tussen de plus-leerlingen, onder begeleiding van een eigen begeleider. De virtuele leeromgeving stelthen in staat om van en met elkaar te leren. Doordat excellente leerlingen grotendeelsin hun eigen klas kunnen blijven werken met VAL junior, brengt dat ook socialevoordelen met zich mee. Excellente leerlingen werken niet geïsoleerd in eenplusklas, waardoor samenhang in het onderwijs en betrokkenheid bij degroepsleerkracht en medeleerlingen wordt gecreëerd.
 3. 3. Didactisch conceptSamen groeien, individueel presterenLeerlingen maken individuele leerproducten en leren van en met elkaar, met name doorhet geven van tips (peer-feedback) op een leerproduct van een ander, hetbeantwoorden van elkaars leervragen en het waarderen van elkaars ‘Topwerk’.Het primaire leerproces, waarin leerinteractie een belangrijke rol speelt, wordtondersteund door een virtuele leeromgeving die speciaal voor deze didactiek isgebouwd. VAL junior leercyclus Animatie: www.innofun.nl/val-junior/
 4. 4. VAL junior excellent content• Leeropdracht sturen aan op het maken van leerproducten. De leerproducten zijn verrijkend, zetten aan tot onderzoeken, nadenken en bieden ruimte voor eigen creativiteit. Denkvaardigheden op het niveau van analyseren, evalueren en creëren worden gestimuleerd (taxonomie van Bloom). Dit sluit aan bij de behoefte van de hoogbegaafde leerling, net als het top down leren, dat ook een uitgangspunt is van de leeropdrachten van VAL junior excellent.• Het aanbod van leeropdrachten spreekt tevens de verschillende intelligenties van de leerlingen aan. Zo verwerken leerlingen hun kennis in talige en beeldende leerproducten.• De leeropdrachten sturen ook aan op het samen leren. Zo geven leerlingen tips op elkaars leerproducten, reageren ze op elkaars stellingen en beantwoorden ze leervragen van elkaar. Ze bepalen gezamenlijk welke leerproducten ze het beste vinden.• Er is aandacht voor het ‘leren leren’. Leerlingen leren plannen en reflecteren op hun eigen ontwikkeling. Doelen die gekoppeld zijn aan de leeropdrachten worden door de leerlingen zelf geëvalueerd in hun rapport zelfbeoordeling in de virtuele leeromgeving. In gesprek met de leerkracht wordt dit vergeleken met de leerkracht beoordeling.
 5. 5. VAL junior excellent: blended lerenDe leerinteractie met ontwikkelingsgelijken vindt plaats in de leeromgeving éntijdens groepsbijeenkomsten. Beiden versterken elkaar.Tijdens de groepsbijeenkomsten wordt ingespeeld op de leervragen dieleerlingen in de virtuele leeromgeving stellen en worden leerproductenbesproken die vanuit de leeromgeving geopend kunnen worden op hetdigibord. Zo is er geen sprake van instructivistisch onderwijs waarbij deleerkracht zijn kennis overdraagt op de leerlingen, maar verwerven leerlingenzelf kennis met elkaar. Er sprake is van sociaal constructivistisch leren, waarbijde leerkracht inspeelt op de leerbehoeftes van de excellente leerling. Dieleerling is eerst zelf actief aan de slag gegaan met medeleerlingen in de virtueleleeromgeving.
 6. 6. Virtuele leeromgeving VAL junior VAL junior : leerlingen leren autonoom, interactief en betekenisvolHet werken in de leeromgeving kunnen leerlingen zelfstandig. Ze kunnen overalinloggen via een internetbrowser, waardoor de momenten om in VAL junior te werkenflexibel zijn te organiseren. Voor de excellente leerling betekent dit dat de tijd waarinhij met andere excellente leerlingen samen kan leren, wordt verhoogd. Slecht 1/3 deelvan de tijd is hij fysiek aanwezig in de plusklas en 2/3 van de tijd in zijn eigen klas ofelders.De leeromgeving biedt ondersteuning aan het primaire leerproces. Leerlingen kunnenleerproducten in hun eigen portfolio plaatsen. Ze kunnen gemakkelijk elkaarsleerproducten bekijken en tips geven. Alle interactie wordt in rapportages per leerlingbewaard, ook de beoordeling daarvan. De informatie over welke leeractiviteiten deleerlingen ondernemen en hoe vaak kan ook worden geraadpleegd. Zo kan deleerkracht zowel de individuele leerling als de gehele groep gemakkelijk begeleiden inhet leerproces. Rondleiding in de virtuele leeromgeving via skype. Contact: danielle.kooistra@innofun.nl
 7. 7. Implementatie VAL junior excellentBij het implementatie traject van VAL junior excellent worden het schoolbestuur, de VAL juniorexcellent leerkracht en de groepsleerkrachten betrokken.De VAL junior leerkracht die de excellente leerlingen begeleid, heeft een training gevolgd bijInnofun. In die training leren ze te werken volgens de didactiek van VAL junior. Ze leren hoe zehet leerproces kunnen monitoren in de virtuele leeromgeving en op welke manier ze deleerlingen vervolgens kunnen stimuleren tot leren van en met elkaar en hoe ze dit proces en deleerproducten kunnen beoordelen. De groepsleerkracht krijgt handvatten om de excellenteleerling uit zijn klas voldoende gelegenheid te bieden om met VAL junior excellent te werken.In de training en de verdere implementatie wordt ook aandacht besteed aan het begeleiden vanexcellente leerlingen met hun specifieke leerbehoeftes.De opbouw van de training is gebaseerd op ‘practise what you teach’. De leerkracht zal zelf alsdeelnemer in de virtuele leeromgeving van VAL junior werken met andere cursisten, om zelf teervaren wat het betekent om de stappen uit de leercyclus van VAL junior te doorlopen.Tijdens de uitvoering van VAL junior in de klas kan de adviseur van Innofun gemakkelijkmeekijken op afstand in de virtuele leeromgeving en de leerkracht adviseren.Intervisiebijeenkomsten en klassenbezoeken horen tot de mogelijkheden. Praktijkervaringen: www.leraar24.nl/video/3201
 8. 8. Resultaat en impactVAL junior excellent is een doorontwikkeling van het opleidingsconcept Virtual Action Learningdat zich in de afgelopen 10 jaar heeft bewezen in het HBO, MBO en bij bedrijfsopleidingen. OmVAL geschikt te maken voor het primair onderwijs, hebben onderwijskundigen de stappen uit deVAL leercyclus passend gemaakt voor deze doelgroep, de rol van de leerkrachtgespecificeerd, werkvormen aangepast en heeft de virtuele leeromgeving een make-overdoorgemaakt. Voor het ontwerpen van de content zijn ontwerpprincipes opgesteld. Expert op hetgebied van hoogbegaafdheid hebben meegedacht als het gaat om ontwerpprincipes voor VALjunior excellent. De trainingen voor de leerkrachten zijn ontworpen door een team van VAL juniortrainers. Elke implementatie van VAL junior excellent wordt geëvalueerd met de leerkracht en deleerlingen. Dit levert informatie op die meegenomen wordt in de verbetering van deleeromgeving en de content.Om de opbrengsten te kunnen meten wordt op dit moment onderzoek gedaan in samenwerkingmet het IVA uit Tilburg. De resultaten worden dit jaar gepubliceerd. Uit de eerste interviews metleerlingen komt al wel naar voren dat zij enthousiast zijn over VAL junior en actief betrokken zijnbij hun eigen leerproces.
 9. 9. Aanvullende informatie• www.innofun.nl• danielle.kooistra@innofun.nl

×