• Like
Pla d'autonomia
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Published

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
240
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide
 • Vegeu guia: QUÈ? És el document que recull els compromisos d’ambdues parts, centre educatiu i Departament d’Educació i Universitats, per desenvolupar el projecte educatiu i/o pla de millora del centre en format pla estratègic. Contingut de l’acord: Manifestació d’acord Apartats: Pla estratègic del centre educatiu Singularitats i marges d’autonomia autoritzats pel desenvolupament del pla estratègic Finançament addicional de l’acord Mecanismes de seguiment i avaluació d’aplicació del pla i de revisió de l’acord   El compromís del centre educatiu és desenvolupar el pla estratègic, participar en el seguiment i avaluació, i retre comptes en els termes acordats. El pla estratègic de centre estableix els objectius a mig termini, les estratègies previstes i la infraestructura organitzativa i recursos necessaris.   El compromís del Departament d’Educació i Universitat és respectar els marges d’autonomia i facilitar el finançament acordat.   Ambdues parts es comprometen a seguir els mecanismes de gestió i avaluació fixats   COM?  En l’acord es poden diferenciar tres moments: 1. el procés de disseny del pla estratègic i de l’acord ( aproximadament 6 mesos de durada). 2. Signatura de l’acord abans del primer curs d’aplicació del pla. 3. Aplicació i seguiment de l’acord durant els 3 o 4 cursos d’execució del pla.   QUI? El disseny de l’acord s’efectua a través de reunions en que la direcció del centre educatiu posa de manifest el disseny del seu pla estratègic i l’Administració educativa (inspector del centre, persona responsable dels serveis territorials i una altra dels serveis centrals) comparteixen informació per anar ajustant el pla estratègic, els marges d’autonomia i les expectatives de recursos addicionals.   SUPORT  -Documentació del pla estratègic -Model d’acord
 • Perquè i per a utilitzem les dades? Les dades són valors, mesures que ens descriuen condicions. Aquests valors contextualitzats i relacionats entre si, ens aporten informació significativa que ens ajuda a treure conclusions i prendre decisions.
 • 1a transparència QCI (les anteriors recordatori) PAC05: disseny 0506; signatura de l’acord - no es marquen els objectius del sistema ni es limita el nombre d’objectius. A partir del 0607 2 objectius del SECAT, disminució d’objectius - es pacten 3 anys d’aplicació. Al 0708 4 anys d’aplicació - No hi ha indicadors de sistema. Ara sí, els passa inspecció. Compromís amb inspecció: no hi haurà duplicitat. Els indicadors que passi el centre no els passarà inspecció

Transcript

 • 1. PLA D’AUTONOMIA Febrer 2012
 • 2.
  • L’autonomia no suposa que cadascun dels centres faci el que vulgui, sinó marcar uns objectius i deixar en mans del centre la flexibilitat necessària per aconseguir-lo amb el suport necessari.
  • Són els centres els que han de considerar les distintes alternatives possibles per aconseguir un ensenyament de major qualitat per a tots els seus alumnes.
  • Una vegada escollida l’alternativa que es considera més adequada, s’ha de negociar i acordar amb l’Administració educativa perquè hi hagi un treball comú i, un suport i una avaluació constant.
  • Aquelles escoles que desenvolupen amb rigor un projecte educatiu d’aquestes característiques, que s’orienta a tots els seus alumnes i en què s’implica la seva comunitat educativa, han de formar part, sens dubte, del col·lectiu d’«escoles d'èxit»
  L’AUTONOMIA DE CENTRES Andreas Schleicher, responsable de l’informe PISA, ha assenyalat que : PMQCE SGQCE 2009
 • 3.
  • “ Els centres educatius disposen d’autonomia. En l’exercici d’aquesta autonomia, el seus òrgans de govern poden:
  • fixar objectius addicionals
  • definir estratègies per assolir-los
  • organitzar el centre
  • determinar els recursos necessaris
  • definir els procediments per aplicar el PROJECTE EDUCATIU ”
  L’AUTONOMIA DE CENTRES Llei d'Educació de Catalunya, Títol VII Decret d’Autonomia
 • 4. PLA D’AUTONOMIA Un Pla d’Autonomia és un acord que es signa entre el Departament d’Ensenyament i el centre educatiu amb el objectiu de millorar la qualitat del servei que s’ofereix als usuaris
 • 5. PLA D’AUTONOMIA (Acord) 2. Marges d’autonomia i de singularització 3. Recursos addicionals 4. Sistema d’informació a la comunitat 5. Rendició de comptes 1. Planificació Estratègica 1.1 Plantejament institucional 1.2 Diagnosi: AGD, DAFO 1.3 Mapa estratègic 1.4 Desplegament d’activitats 1.5 Sistema d’informació. Indicadors
 • 6. PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
 • 7. UN PLA ESTRATÈGIC RESPON A : Qui i com som? On som? Com podem aconseguir-ho? Què necessitem? PMQCE SGQCE 2009 On volem arribar?
 • 8. M I S S I Ó - En quins valors ens basarem? - Quins valors respectem? - Qui som? - A què ens dediquem? - En què ens diferenciem? - Per a qui fem el que fem? - Com ho fem? La raó de ser de l’organització Respon a les preguntes - Què i com voler ser d’aquí a X anys? - A què ens dedicarem? - En què ens diferenciarem? - Per què i per a qui treballarem? - Com ho farem? És el futur de l’organització Respon a les preguntes V I S I Ó Quí i Com Som ? PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL V ALORS PMQCE SGQCE 2009
 • 9. On Som? Avaluació Global Diagnòstica (AGD ) i DAFO
  • Conté les valoracions i judicis sobre els continguts avaluats (context, resultats, processos d’aula i de centre, recursos) referits a:
     • punts forts / febles
     • propostes de millora
  AGD Inspecció DAFO centre PMQCE SGQCE 2009
 • 10.
 • 11. On volem arribar? Objectius i Estratègies AGD Inspecció DAFO centre Objectius i Estratègies
 • 12. PMQCE SGQCE 2009
 • 13. Com hi podem arribar? Activitats osac visió Objectius socials i d’escola Estratègies Activitats (cost estimat ) PMQCE SGQCE 2009 O 1 O 2 O n .... any1 Inicial E 21 E 22 E 2... A 221 A 222 A 22...
 • 14.
 • 15. PLA D’AUTONOMIA (Acord) 2. Marges d’autonomia i de singularització 3. Recursos addicionals 4. Sistema d’informació a la comunitat 5. Rendició de comptes 1. Planificació Estratègica 1.1 Plantejament institucional 1.2 Diagnosi: AGD, DAFO 1.3 Mapa estratègic 1.4 Desplegament d’ctivitats 1.5 Sistema d’informació. Indicadors
 • 16. PLA D´AUTONOMIA LA CORESPONSABILITAT Què? Com? Qui? Suport PMQCE SGQCE 2009 Centre DdE 7
 • 17. Curs PE M1 Autonomia de centre Projecte d’autonomia de centre PLA ESTRATÈGIC viu facilita: + la transparència + l’aplicació PE + l’avaluació + la participació + rendir comptes PROJECTE D’AUTONOMIA DE CENTRES QUE NO GENERI DESIGUALTATS PMQCE SGQCE 2009 Millorar la qualitat del servei educatiu Assolir els objectius: UE, DdE, municipi, centre i alumnes Planificació estratègica Acord DdE i el centre de prestació de servei Quadre de coordinació i informació Formació , acompanyament, treball en xarxa, recursos, ...
 • 18.
 • 19. PMQCE SGQCE 2009
 • 20. Dades sobre què ? Què ens interessa conèixer? El sistema d’informació hauria d’incloure dades que ens donin resposta a qüestions com: On som? On anem? Avancem? Estem fent el que vam dir? Incideix sobre els nostres objectius? Com anem? AVALUACIÓ PMQCE SGQCE 2009
 • 21. DADES
  • SER TRANSPARENT
  Sense un sistema d’informació , per concretar el pla estratègic i poder fer el seguiment de la seva aplicació, el pla molt probablement fracassarà .
  • FACILITAR LA PARTICIPACIÓ
  • PRENDRE DECISIONS AMB MENYS INCERTESA
  • RETRE COMPTES
  Com anem? AVALUACIÓ PMQCE SGQCE 2009
 • 22. MILLORA CONTINUA Avaluar LA PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA PMQCE SGQCE 2009 Planificar Realitzar
 • 23. Quadre de coordinació i informació QCI. INDICADORS Indicadors d’activitats QCI/A Mesuren el procés d’aplicació Indicadors de resultats QCI/R Mesuren el grau d’assoliment dels objectius S’ha de definir quin objectiu de millora ens proposem On volem arribar?
 • 24. Quadre de coordinació i informació QCI. INDICADORS (exemples) Indicadors d’activitats QCI/A Indicador: d’execució, de qualitat de l’execució i grau d’impacte Indicadors de resultats QCI/R - Taxa d’alumnes que superen el cicle superior - Taxa d’alumnes que aproven les proves de 6è - Grau de satisfacció de les famílies
 • 25. SÍNTESI DE L’APLICACIÓ Activitats amb millor qualitat Activitats amb major impacte sobre els resultats Millors resultats educatius Millors resultats de cohesió social Q C I . A Q C I . R Millors resultats objectius propis del centre Tractament de les dades QCI-A QCI-R: Anàlisi PMQCE SGQCE 2009
 • 26.
 • 27. PLA D´AUTONOMIA Retiment de comptes QCI MEMÒRIA i PROPOSTA D’ADDENDA PEL SEGÜENT CURS Claustre Consell Escolar Director de Serveis Territorials
 • 28. PLA D´AUTONOMIA QCI PMQCE SGQCE 2009 DE L’ENTORN DE L’ORGANITZACIÓ AVALUACIÓ AGD i DAFO 2 Estableix qui som i com volem ser en una perspectiva de mitjà i llarg termini PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL 1 LA MISSIÓ: Per què existim? LA V ISIÓ: Què VOLEM SER? ELS VALORS 3 MAPA ESTRATÈGIC 4 OBJECTIUS ESTRATÈGICS ESTRATÈGIES INFRAESTRUCTURA ORGANITZATIVA I RECURSOS Indicadors de procés: d’aplicació i d’incidència sobre els objectius PE PLA DE FORMACIÓ 6 ACTIVITATS 8 PRESSUPOST 5 Indicadors de resultats : situació inicial i progrés 9 Centre DdE 7
 • 29. PLA LIDERATGE PLA PLA PLA PLA PERSONES PERSONES LIDERATGE LIDERATGE LIDERATGE LIDERATGE PERSONES RECURSOS PERSONES PERSONES RECURSOS ACCIÓ RECURSOS ACCIÓ ACCIÓ RECURSOS ACCIÓ RECURSOS ACCIÓ ÈXIT CONFUSIÓ LENTITUD ANSIETAT FRUSTRACIÓ SOMNIS Joan Cortadellas. Processos de Planificació Estratègica PROCESSOS DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA