• Save
Social Media - What´s in it for me?
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Social Media - What´s in it for me?

on

 • 610 views

 

Statistics

Views

Total Views
610
Views on SlideShare
608
Embed Views
2

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 2

http://www.linkedin.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Vad handlar egentligen Social Media om?Är det de fantastiska mängderna användare som använder plattformar som Facebook mfl? Eller är det alla mängder av material som dagligen publiceras på bloggar, videoplattformar mm? Kanske är det de faktum att användare idag ägnar mest av sin tid online åt att kommunicera, interagera och dela med sig med sina vänner online?
 • Sanningenär den attingenfaktisktfortfarande vet exaktvaddethandlarom. Vad vi dock vet (paus) attvara social äringetnytt – men detlandskapetförvårtsocialabeteendeharradikaltförändrats de senasteåren.Socialanyheter, användargenereratinnehållochsocialanätverksplattformaringåridagiettintrikatnätverkdärbudskapfärdas, information publicerasochnyhetersprids… alltdettaenormt fort. Oftaså fort attintetraditionell media hänger med. Vilket vi har sett vidtillfällensomjordbävningen I Haiti & upploppen I Iran därfaktiskt de socialamediernaharvaritenormtviktigasominformationsbärare
 • Dagens användare är de facto en person som till stor del lever sitt liv på nätet. Oavsett om han/hon håller kontakt med vänner, köpa böcker eller se film. Vad vi dock observera är att alla de här behoven som användaren har mer och mer integreras - Nu senast i form av en enkel ”gilla” knapp som kopplas direkt till facebook.
 • SOCIAL MEDIA ÄR INTE EN FLUGA – Det är en fundamental förändring i sättet som vi kommunicerar. Ingen kan förutse exakt vad som kommer att hända härnäst inom området men vi kan vara säkra på att de företag som lyckas att implementera en strategi som följer med i den hypersnabba utvecklingen inom social medier kommer att stå som stora vinnare!Men om jag som företag nu vill förbättra mitt arbete inom Sociala Medier, vad är då utmaningen?
 • JO, det visar sig enligt undersökningar att det största problemet för marknadsförare (i detta fallet Online Retailers) är att man har svårt att beräkna ROI för Sociala Medier. Ganska häpnadsväckande eller hur? Särskilt med tanke på att vi vet hur viktiga de sociala medierna är för kundrelationer, köp och långsiktigt kundvärde
 • Utifråntidigarehuvudproblemhar jag formuleratettantaldelproblemsombordehjälpamigsomföretagattbättremäta ROI:*Hurpåverkar SM uppfattningenom mitt varumärke & produkt?*Hurkan jag identifierapositivatrespektivenegativtinställdakonsumenter?*Kan jag förbättra min kundservicegenomattanvända SM?*Hurkan jag bättrelyssnapå mina kundergenomattanvända SM?
 • LyssnaStratifieraochplaneraSpåra, mät,analyseraochföljuppInformeraomframgångssagor (interntochexternt)Förändra processerOchslutligenageraochautomatisera
 • Vi går in litedjupare I de 6punkterna: Varfinnsdinakunder? Ja I dettafallethar jag utgåttfrån Omniture därmerpartenavekosystemetavkunder, partners ochprospektfinnsinomwebanalys, optimeringoch online marknadsföring. Härfinns en site somheter WAA en site som de flestainomområdethar en relation till.
 • Ettannat bra exempelär Twitter, där jag enkeltkansökapå mina brand & produktordochdärmedfåframvadomvärldenanserommig.
 • Ettställesom jag absolutintevillmissaärFacebook, därdetdykerupp Fan-sites föralltmellanhimmelochjord. Härkan jag verkligenhitta mina anhängare
 • SisWikiscanner
 • När jag välharidintifieratvar min intressenterbefinner sig såärdetdagsattbörjabevakadialogen. I förstaskedetärdetattrekommenderaattstartadetarbetet med siterdär du faktisktkanmäta & analysera. Exempelpåsitersomkanmätasär Twitter, Youtube, Facebook.
 • När jag harbörjatmätasåkan jag dela in de härolikamätningarna I olikagrupperbaseratvilkenfunktion de fyller I min strategi, Exempelvisärdetbådeenkeltocheffektivtattföljahurjaguppfattaspå Twitter medanFacebookkanhjälpamigmerhur jag upplevsbaseratpåolika segment.
 • Vidaresåkan jag äveninkludera mina konkurrenterellerhur mina produkterrekommenderas.
 • När jag välharfunktionsindelat mina SM-sitersomtrackasdåkan jag börjaanalyseraochkategoriserablogginlägg, kvitter, rekommendationerosv. I olikafack.I mitt exempelhärså ser vi:
 • Självklart skall jag också som marknadsförare inkludera Sociala Medier i min utvärdering av alla kommunikations och mediekanaler och se vilken påverkan SM har på mitt resultat både isolerat och i kombination med anfra kanaler
 • Steg 4:SocialaMedierärnyttförföretagsorganisationen- När jag harframgångshostoriergällerdetattbasunerautdembådeinterntochexternt.
 • Nukommer vi till detsvåra: nämligenattförändra processer ochorganisationer. Hur ser dittföretagpåattintegrera SM I PR? Eller attkundtjänstsvararpå twitter? Skall vi verkligengeiväg information gratis?Alltdethärärtypiskafrågeställningarsomdykeruppochdetärnaturligt. För en PR-person sominteärfrälstavSocialaMedierkandetkännasheltfelattsläppaut information den vägennär man självintekankontrollera den. Därförärdetsåenormtviktigtatt se till att ha framgångshistoriernasom en bas förändringsprocessensommåsteske.
 • När jag välharlyckatsattsystematiserabevakningenavhur mitt varumärkeellerproduktuppfattasutanför min kontrollsfärärdetdagsattbörjaautomatiseraprocesserna. Nu kan jag enkeltsättaupp alarm somtidigtmärkeromnågotförändrasradikalt. Kanskeökarefterfråganpganågotsomharhäntellerkanskekan jag undvika en PR-katastrofgenomattvaraförberedd.
 • Förinästastegsåkan jag med de systemen jag harpå plats börjaattageraså fort någotdykerupp. Ettexempelpådettaär den dedikeradekundtjänstpersonalsom Omniture nu harsomenbartsvararpåfrågor I Socialamedier. Normaltskulledessaanvändarevända sig till en kundtjänsttelefoneller mail men de tyckerdetärenklareochmersocialtattanvända SM ochdåmåste vi somföretaganpassaoss. Annarsskullenågonannangöradetochdåskulleantagligen de kundernaintevaranöjda.
 • Nu har jag berättat lite om Omnitures angreppsätt för att förbättra strategin kring Sociala Medier men vad är det då som vi gör att vi kan passa in i det härsammanhanget?
 • JO:Kortfattatvad Omniture göräratt vi optimerarföretagssatsningarinomannonseringpånätet (Google, Facebook, Banners osv) tillsammans med att vi optimerarhurbesökarnasomkommer till sitengårfrånbesökare till kunderochgärnaåterkommande
 • Dethärkan vi göra tack vare en öppen, modulärochflexibelplattformsomspårarföretagetsbesökare I allaonlinemedierochkombinerardetta med en radapplikationersomallasyftar till attförbättra ROI påsatsadmarknadsbudgetochförbättraupplevelsenpåsitenföranvändaren.Socialamedierärnyttävenföross men vi harpå den kortatidsomdetharvaritettfenomenintegreratSocialaMedierivårtrapporteringsverktyg, analysverktygochsegmenteringsverktyg. Med hjälpav den informationenkanvårakunderpåettrevolutionerandeochbättresättförståvadsomhänderutanförföretagets site ochkopplaihopdet med vadsomfaktiskthänderpåsiten.
 • Find, group and create reporting around videos of interest

Social Media - What´s in it for me? Social Media - What´s in it for me? Presentation Transcript

 • Social Media – What´s in it for me?
  Stockholm, 5th May 2010
  Daniel Bjärne
 • What is Social Media about?
  Is it the:
  • +300 M users on Facebook?
  • +3 Bn photos on Flickr?
  • ~200 M blogs?
  Or maybe the fact that:
  • Social Media has overtaken porn as the #1 activity on the Web
  • 78% of consumers trust peer recommendations while only 14 % trust TV-ads?
  • Wikipedia has over 13 million articles…some studies show it’s more accurate than Encyclopedia Britannica…78% of these articles are non-English
  Source: Socialnomics.net
 • There is nothing new about being social
  But there is a completely new landscape!
  User-Generated Content (UGC)
  Social News
  Blogs
  Social Networking
 • The User is in Control.....seeking relevance and instant gratification
  I buy things
  I manage my life
  I share stuff
  I make myself heard
  I consume content
 • So what are people mainly doing today?
  • Producing and sharing photos
  • Judging products and services
  • Searching and evaluating
  • Filesharing
  • Debating special interest & current news/events
  • Buying and selling things
  • Blogging
  • Chatting, talking, instant messaging
  • Dating
  • Getting knowledge - sharing knowledge
  • Managing our lives and things
  • Publishing our own ideas, thoughts and opinions
  • Socialising through social and professional networks
 • Social Media Is Not
  A Fad
  It’s a Fundamental Shift in the Way We Communicate
 • What is the biggest challenge marketers face trying to leverage Social Media?
 • Challenges in Social Media Optimization
  How is social media impacting brand & product perception?
  How do you identify brand advocates and detractors?
  Can customer service be improved using social media?
  How do I better listen to my customers using social media?
 • 1. Start By Listening
  2. Strategize & Plan
  3. Track, Measure, Analyze and Follow-up
  Omniture’s 6 Steps to Effective Brand Monitoring
  4. Inform about your Success Stories
  5. Make Process Changes
  6. Automate & Act
 • Step 1: Where are your Customers?Message Boards/Internet Forums
  • Keep track of the conversation
  • Let the community respond
  • Clarify when necessary
 • Step 1: Where are your Customers? Twitter
 • Step 1: Where are your Customers? Facebook
 • Step 1: Where are your Customers? Wikis
  • Do you monitor your own Company on Wiki?
  • Warning! Don’t modify your own company or competitor information!
 • Step 1: Where are your Customers? LinkedIn
 • Step 1: Where are your Customers? YouTube and Flickr
 • Step 1: Where are your Customers? Social News and Bookmarking Sites
  • Save, share, organize, comment on & search webpage bookmarks
  • Community votes on submissions
  • Rise to the top or drop to the bottom
 • Step 2: Strategize
  Develop your Social Media strategy around what you can control, track and analyze
  • Brand ‘Trend’ Tracking from UGC (trawled specific e.g. Twitter)
  • Brand controlled film/review/article content (tagged and tracked)
  • Independent content & Brand controlled (trawled specific e.g. YouT)
  • Independent and affiliate (referrer report)
  • Independent and application (data pull and track e.g. Facebook)
  • Independent and blog (hard to get!!)
 • Step 3: Track your Most influential sites
  Brand Tracking/ Audience Intel.
  Website, Category or Product Referral
  Social Segmentation
 • Step 3: Track your Most influential sites (cont)
  Competitor Tracking
  Customer Care
  Advocacy Tracking
  Reviewer Tracking
 • Step 3: Analyze and Categorize
  • Asking for help
  • Instant “Venting”
  • Self-promotion/promote others
  • Research/Peer Reviews
  • Networking
 • Step 3: Analyze with Reports
  Is Social Media Influencing Your Bottom Line?
  Booked Sales this Year, by Media Tactic*
  Yahoo! Message Board
  YouTube
  Blogs
  LinkedIn
  Facebook
  Flickr
 • Step 4: Inform of your Success Stories
 • Step 5: Make Process Changes
  Make organizational process changes to support Social Media
  Social Media as part of your PR & Communication Strategy
  How do we respond on behalf of the company (customer care involvement)
  Make Social Media part of your Organization (not just at your agency)
  How much information should we give away for free?
 • Step 6: Implement & Automate
  Consider how Omniture can help implement and automate these steps
 • Step 6: Act
 • So how does Omniture fit into my Social Media strategy?
 • Omniture optimises Ad Spend & Conversion
  Global Ad Spend
  Conversion
  Landing Page
  Site Search
  Visitors
  Customers
  Recommendations
  Merchandising
  Pet Lovers
  Proud Parents
  Diet & Fitness
  Behavioral Targeting
 • Omniture Online Marketing Suite
  CMO DASHBOARDS
  Internet
  Enterprise
  CRM
  Kiosks
  Call Center
  POS
  Teller
  Search
  Ad Networks
  Ad Exchange
  Mobile
  Video
  VISITORACQUISITION
  CONVERSION
  ONLINEANALYTICS
  CHANNELANALYTICS
  OPEN BUSINESS ANALYTICS PLATFORM
  Data Warehouse & APIs
  ONLINE MARKETING SUITE
  Complete – Open – Modular – Flexible
 • Omniture, An Adobe companyThe Leader in Online Business Optimization
  Company
  Web Analytics Leader, Now an Adobe company
  Leadership
  5,100 Customers, Every Industry and Geography
  Infrastructure
  Over 20,000 Servers in Global Data Centers
 • Social Segmentation
  Example: Facebook
 • How does i generate value from Facebook?
  There is lots of “available” data through ‘soft’ permission
 • How does i generate value from Facebook?
  There are lots of “affiliations that drive to community and offer”
 • How does i generate value from Facebook?
  There are also many applications that can be developed and used on your behalf
 • How does i generate value from Facebook?
  Or that can be monitored w.r.t customer care/brand tracking
 • Example: Social Media Report in Omniture
 • Who spends most?
  People with 200-300 friends Spent the most money…
 • Tell me more about these people?
  Best spenders are “engaged”…
  ACTION: Target and Acquire more of these types of users, as well those prone to Invitation feature potentially using Facebook’s own advertising systems
 • What are the trends of Viral word of mouth?
  Invites are peaking in late afternoon…
  ACTION: Cross target advertising for these time frames with target users, the Double Whammy of App Invite and direct advert
 • What is my Application Conversion Success?
 • How influential are my Users?
 • In case you remember nothing else
  Social Media is not a Fad
  Plan and review your Social Media strategy
  frequently
  Omniture can help you to connect the dots
 • Questions?
 • Thank You
 • dbjarne@adobe.com
  linkedin.com/in/danielbjarne