‫بسم الله الرحمن الرحیم‬          ‫نکاتی در باب نرمافزارهای آزاد‬                 ‫ا‌‬     ...
‫»من قصد ندارم اجازه دهم جهان مرا به جایی که میوخواهد برود هدایت کند‬              ‫ا‌‬           ...
‫نرمافزارهای آزاد‬         ‫ا‌‬                       ‫• مقدمه‬               ...
‫مقدمه‬       ‫سیستمعامل گنو/لینوکس تنها زاییدهی تفکرات آزادی نرمافزار‬         ‫ا‌‬        ‫ا‌‬  ...
‫آشنایی‬         ‫• پیدایش نرمافزار آزاد‬              ‫ا‌‬       ‫• پیدایش نرمافزار غیر آزاد‬ ...
‫پیدایش نرمافزار آزاد‬       ‫ا‌‬        ‫• وقتی دو رایانهی مشابه هم به وجود آمد، نرمافزار آزاد نیز شروع به ...
‫پیدایش نرمافزار غیر آزاد‬         ‫ا‌‬         ‫• و اما نرمافزار غیر آزاد زمانی به وجود آمد که سرمایه د...
‫دلیل پیدایش‬                   ‫• کنترل افراد‬         ‫• شناسایی افراد و حقوق مالک‬     ...
‫کنترل افراد‬          ‫• کنترل افراد از دلیل اصلی رشد و پیدایش نرمافزار غیر آزاد است‬             ...
‫شناسایی افراد و حقوق مالک‬      ‫اگر کتابهای دست دوم ، توانایی قرضدادن به دوستان یا امانت گرفتن از‬        ...
‫ثروت و قدرت‬       ‫• برای ایجاد کمپانیهای ثروتمند میتوان از پتانسیلهای نرمافزار غیرآزاد‬         ‫ا‌‬   ...
‫استعمار الکترونیک‬      ‫• نرمافزار غیرآزاد یک سیستم استعمار الکترونیک است. قدرتهای استعمار الکترونیک‬       ...
‫اعتیاد‬       ‫• اگر شما از ابتدا به کودکان ویندوز یاد بدهید ، آنها کاربران ویندوز وخواهند شد و‬         ...
‫چرا نرمافزار آزاد؟‬        ‫ا‌‬               ‫• دلیل پیدایش نرمافزار آزاد وخیلی ساده است:‬    ...
‫اثرات پیدایش‬                       ‫• جهانیسازی‬                         ‫...
‫جهانی سازی‬       ‫• جنبش نرمافزار آزاد بخشی از فرآیند جهانیسازی ِ عرصهای از دانش بشری‬              ...
‫تعدیل ثروت و قدرت بین کل جامعه‬       ‫• بشا نرمافزار آزاد شمشا نمیتوانیشد ثروت و قدرت را در یکجشا و بین افراد‬  ...
‫دموکراسی‬        ‫• نرمافزار آزاد یک روش دموکراتیک ِ تصمیم گیری دربارهی توسعه است.‬              ‫...
‫هیچکس کامل نیست‬         ‫ا‌‬      ‫• اگر شما یک نرمافزار غیرآزاد را دوست نداشته باشید، نمیتوانید آنرا تغیی...
‫آموزش‬                 ‫• چرا مدارس باید از نرم افزار آزاد استفاده کنند؟‬                ...
‫ناسازگاری‬       ‫• توسعهدهندگان نرمافزار غیرآزادی کشه وخیلی قدرتمند هستند میتوانند بر‬           ‫ا‌‬ ...
‫سازگاری‬                        ‫• نرمافزار آزاد برای سازگاری چه میکند؟‬             ...
‫گردش محلی ثروت‬                  ‫• هر دولتی سعی میکند هزینههایش را کاهش دهد.‬             ...
‫عوامل موثر‬                    ‫• قوانین‬                     ‫• دروغ‬     ...
‫قوانین‬            ‫• در دموکراسی، قانونی که فعالیت محبوبی را منع کند، تعدیل میشود‬             ‫...
‫دروغ‬      ‫• سشازمانهایی کشه بیشتریشن سشود را از کپیرایشت میبرنشد، اینکار را به نام‬             ‫ا‌‬ ...
‫کمک و دوستی‬      ‫• دو عامل بسیار موثر در رشد و بهرهوری جامعهی آزاد، کمککردن به هم و‬            ‫ا‌‬ ...
‫سیاست‬       ‫• بزرگترین و ثروتمندترین کمپانیها برای دردست گرفتن کنترل انحصاری و‬                 ...
‫راهکارها‬     ‫ا‌‬                ‫• تجارت آزاد‬                 ‫• مجوز آزاد‬   ...
‫تجارت آزاد‬       ‫• ما میتوانیم با روشهای مناسبی از اجتماع برای توسعهی اهداف مشخصی‬             ‫ا‌‬ ...
‫مجوز آزاد‬                  ‫• آزادی ۰: نرمافزار آنگونه که شما میوخواهید اجرا شود‬           ...
‫اراده‬       ‫• »من قصد ندارم اجازه دهم جهان مرا به جایی که میوخواهد برود هدایت‬               ‫ا‌‬ ...
‫حکومت‬       ‫• حکومتها در طرحهای علمیای که برای بهبود زندگی مردم به کار میرود‬        ‫ا‌‬        ...
‫سخن پایانی‬       ‫آموزش ، تجارت نیست بلکه وظیفه است و نباید فقط وسیلهای برای کسب‬            ‫ا‌‬   ...
‫منابع‬       ‫●‬         ‫)‪GNU project website (gnu.org‬‬         ‫نکاتی دربارهی نرمافزار آزاد – ی...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Free Software Persian

1,013 views
900 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,013
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Free Software Persian

 1. 1. ‫بسم الله الرحمن الرحیم‬ ‫نکاتی در باب نرمافزارهای آزاد‬ ‫ا‌‬ ‫دانیال بهزادی‬ ‫•‬‫1‬ ‫‪published under GFDL license‬‬ ‫‪Made by Danial Behzadi on‬‬
 2. 2. ‫»من قصد ندارم اجازه دهم جهان مرا به جایی که میوخواهد برود هدایت کند‬ ‫ا‌‬ ‫من به جایی میروم که آزادی هست‬ ‫ا‌‬ ‫اگر شما به جای دیگری میروید، من بدانجا نمیآیم‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫من مقداری سختی را برای رسیدن به آزادی تحمل میکنم«‬ ‫ا‌‬ ‫ریچارد استالمن‬‫2‬ ‫‪Made by Danial Behzadi on‬‬
 3. 3. ‫نرمافزارهای آزاد‬ ‫ا‌‬ ‫• مقدمه‬ ‫• آشنایی‬ ‫• دلیل پیدایش‬ ‫• اثرات پیدایش‬ ‫• عوامل موثر‬ ‫• راهکارها‬ ‫ا‌‬‫3‬ ‫‪Made by Danial Behzadi on‬‬
 4. 4. ‫مقدمه‬ ‫سیستمعامل گنو/لینوکس تنها زاییدهی تفکرات آزادی نرمافزار‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫•‬ ‫است ، نه همهی هدف جامعهی نرمافزار آزاد . هدف جامعهی‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫نرمافزار آزادحفظ حقوق شخصی افراد جامعه در عصر نرمافزار‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫و اطلعات است‬‫4‬ ‫‪Made by Danial Behzadi on‬‬
 5. 5. ‫آشنایی‬ ‫• پیدایش نرمافزار آزاد‬ ‫ا‌‬ ‫• پیدایش نرمافزار غیر آزاد‬ ‫ا‌‬‫5‬ ‫‪Made by Danial Behzadi on‬‬
 6. 6. ‫پیدایش نرمافزار آزاد‬ ‫ا‌‬ ‫• وقتی دو رایانهی مشابه هم به وجود آمد، نرمافزار آزاد نیز شروع به شکل‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫گرفتن کرد‬ ‫• ریچارد متیو استالمن نخستین کسی است که این نوع تعامل بین کاربران و‬ ‫برنامهنویسان را جنبهی رسمی بخشید‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫• تجارت تا زمانی مشروع و قانونی است که با مردم به شایستگی رفتار کند‬ ‫• ما در روابط تجاری وخود باید حقوق جامعه را بدانیم و به این پرسش پاسخ‬ ‫دهیم که:‬ ‫»حد و مرز کارهای تجاری تا کجاست؟«‬‫6‬ ‫‪Made by Danial Behzadi on‬‬
 7. 7. ‫پیدایش نرمافزار غیر آزاد‬ ‫ا‌‬ ‫• و اما نرمافزار غیر آزاد زمانی به وجود آمد که سرمایه داران به بازار‬ ‫ا‌‬ ‫بزرگ و قابل گسترش نرمافزار آزاد )که تا آن زمان آزاد بود( پی‬ ‫ا‌‬ ‫بردند و با سرمایهگذاری کلن هدایت بازار را در دست گرفتند‬ ‫ا‌‬‫7‬ ‫‪Made by Danial Behzadi on‬‬
 8. 8. ‫دلیل پیدایش‬ ‫• کنترل افراد‬ ‫• شناسایی افراد و حقوق مالک‬ ‫• ثروت و قدرت‬ ‫• استعمار و استثمار الکترونیک‬ ‫• اعتیاد‬ ‫• چرا نرمافزار آزاد؟‬ ‫ا‌‬‫8‬ ‫‪Made by Danial Behzadi on‬‬
 9. 9. ‫کنترل افراد‬ ‫• کنترل افراد از دلیل اصلی رشد و پیدایش نرمافزار غیر آزاد است‬ ‫ا‌‬ ‫• اگر ما از نرمافزار غیر آزاد استفاده کنیم، توسعه دهنده قدرت تصمیم‬ ‫ا‌‬ ‫گرفتن دربارهی آنچه که ما میتوانیم انجام دهیم را دارد‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫• آنها این کار را با اوختصاصیکردن فرمت فایلها انجام میدهند تا‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫فقط نرمافزاری که آنها تعیین میکنند بتواند آن فایل را اجرا کند‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫• رایانهها وخودشان تصمیم نمیگیرند، بلکه آنچه را افراد به آنها‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫گفتهاند انجام میدهند‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫• این پرسش نرمافزار آزاد است:‬ ‫ا‌‬ ‫»چه کسی رایانهی شما را کنترل میکند؟«‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬‫9‬ ‫‪Made by Danial Behzadi on‬‬
 10. 10. ‫شناسایی افراد و حقوق مالک‬ ‫اگر کتابهای دست دوم ، توانایی قرضدادن به دوستان یا امانت گرفتن از‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫•‬ ‫کتابخانشه و یشا هرگونشه شانسشی برای مجانشی وخواندن وجود نداششت ، چه‬ ‫اتفاقی رخ میداد ؟‬ ‫ا‌‬ ‫• وخوشبختانه هنوز آزادیهای قدیمی در استفاده از رسانههای آنالوگ وجود دارد‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫• در جهانشی کشه توسشعهدهندگان میوخواهنشد، شمشا فقشط میتوانیشد یک کتاب‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫الکترونیکی را با یک کارت اعتباری - که همهی مشخصاتتان در آن ثبت‬ ‫ا‌‬ ‫شده است - وخریداری نمایید.کتابوخوانهای الکترونیک متجاوز به حقوق‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫استفادهکنندگان هستند و شما دارید برای این کار پول میپردازید‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬‫01‬ ‫‪Made by Danial Behzadi on‬‬
 11. 11. ‫ثروت و قدرت‬ ‫• برای ایجاد کمپانیهای ثروتمند میتوان از پتانسیلهای نرمافزار غیرآزاد‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫استفاده کرد . بدین طریق شخص یا اشخاص معدودی میتوانند با‬ ‫ا‌‬ ‫جمعآوری کلیهی وجوه استفادهکنندگان ، مالک کمپانیهای ثروتمند و‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫بزرگی گردند که این عمل باعث محرومیت بقیهی افراد میشود‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫• در بسیاری از کشورها مردم میتوانند از عهدهی وخرید یک رایانه برآیند،‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫اما نمیتواند از عهدهی پرداوخت پول برای وخرید حق اجازهی استفاده‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫از نرمافزارها )لیسنس( برآیند بنابر این در این کشورها ، نرمافزار‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫غیرآزاد محرومیت فاحشی را بهوجود می آورد‬ ‫ا‌‬‫11‬ ‫‪Made by Danial Behzadi on‬‬
 12. 12. ‫استعمار الکترونیک‬ ‫• نرمافزار غیرآزاد یک سیستم استعمار الکترونیک است. قدرتهای استعمار الکترونیک‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫مردم را از هم جدا میکنند و راه چارهای برایشان باقی نمیگذارند‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫• این قدرتها نخبههای محلی را به کار میگیرند و کاری میکنند که آنها از بقیهی‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫مردم بالتر قرار گیرند. اما نه بخاطر نخبگان، بلکه برای جدا کردن آنان از جامعه‬ ‫• قدرتهای استعماری میدانند چهگونه پشتیبانی حکومتها را بهدست بیاورند. اما در‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫عوض حکومتها چه چیزی را به دست می آورند ؟ فقط وابستگی ، نه توسعه‬ ‫ا‌‬ ‫• دانش سودمند است و ما میتوانیم با به اشتراک گذاشتن آن با اطرافیان وخود به آنان‬ ‫ا‌‬ ‫کمک کنیم. اما ما از به اشتراک گذاشتن آن با دیگر مردم منع شدهایم‬ ‫ا‌‬ ‫این حمله کردن به پیوندهای جامعه و تبدیل آن به‬ ‫افراد جدا از همی است که نمیتوانند به یکدیگر کمک کنند‬ ‫ک‌‬ ‫•‬‫21‬ ‫‪Made by Danial Behzadi on‬‬
 13. 13. ‫اعتیاد‬ ‫• اگر شما از ابتدا به کودکان ویندوز یاد بدهید ، آنها کاربران ویندوز وخواهند شد و‬ ‫ا‌‬ ‫برای یادگیری برنامهای دیگشر نیاز بشه انگیزه و تلش مضاعشف دارند‬ ‫ش‬ ‫ا‌‬ ‫مایکروسافت این را میداند پس به مدارس ویندوز رایگان هدیه می دهد‬ ‫ا‌‬ ‫• آنها نمیوخواهند هیچ راهی برای انتخابکردن باقی بگذارند. مانند تزریقکردن‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫دز نخست که رایگان است اما دزهای بعدی دیگر رایگان نیست‬ ‫ا‌‬ ‫ُ‬ ‫• مدارس یک ماموریت برای جامعه دارند: آموزش مهارتهایی به منظور سادهتر‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫زیستن به فرزندان البته در آزادی. آمووختن اینکه چهگونه آزاد زندگی کنند‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫این معنای استفاده از نرمافزار آزاد است‬ ‫ا‌‬‫31‬ ‫‪Made by Danial Behzadi on‬‬
 14. 14. ‫چرا نرمافزار آزاد؟‬ ‫ا‌‬ ‫• دلیل پیدایش نرمافزار آزاد وخیلی ساده است:‬ ‫ا‌‬ ‫زندگیکردن در آزادی و بهویژه برای آزاد‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫بودن در داشتن رفتاری شایسته با دیگران‬‫41‬ ‫‪Made by Danial Behzadi on‬‬
 15. 15. ‫اثرات پیدایش‬ ‫• جهانیسازی‬ ‫ا‌‬ ‫• تعدیل ثروت و قدرت بین کل جامعه‬ ‫• دموکراسی‬ ‫• هیچکس کامل نیست‬ ‫ا‌‬ ‫• آموزش‬ ‫• سازگاری‬ ‫• گردش محلی ثروت‬‫51‬ ‫‪Made by Danial Behzadi on‬‬
 16. 16. ‫جهانی سازی‬ ‫• جنبش نرمافزار آزاد بخشی از فرآیند جهانیسازی ِ عرصهای از دانش بشری‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫به نام نرمافزار است که از طریق آن، آزادی و استقلل برای هرمنطقه‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫و هرکشور بهدست میآید‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫• جهانیسازی فینفسه امر ناپسندی نیست، این معاهدههای تجارتجهانیاند‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫که با اهداف سیاسی و به منظور توسعهی استثمار کشورهای فقیر به‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫وسیلهی کشورهای قدرتمند طراحی شدهاند‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫)تجارت آزاد با نرمافزار آزاد متفاوت است و در مفهوم برابر با نرمافزار غیرآزاد است(‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬‫61‬ ‫‪Made by Danial Behzadi on‬‬
 17. 17. ‫تعدیل ثروت و قدرت بین کل جامعه‬ ‫• بشا نرمافزار آزاد شمشا نمیتوانیشد ثروت و قدرت را در یکجشا و بین افراد‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫معدودی پخش کنید‬ ‫• با نرمافزار آزاد شما نمیتوانید مقدار زیادی پول را بهزور از مردم بستانید‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫و مانند دزدان دریایی از آنها دزدی کنید‬ ‫ا‌‬ ‫• اما شما میتوانید با مردم تا زمانی که یک وخدمت واقعی برای آنها انجام‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫میدهید، تجارت کنید‬ ‫ا‌‬‫71‬ ‫‪Made by Danial Behzadi on‬‬
 18. 18. ‫دموکراسی‬ ‫• نرمافزار آزاد یک روش دموکراتیک ِ تصمیم گیری دربارهی توسعه است.‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫• هیچ کس نمیگوید مردم چه انجام دهند و هرکس تصمیم وخودش را میگیرد.‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫• اگشر افراد زیادی بخواهنشد تشا نرمافزار در جهشت وخاصشی بهبود پیدا کند، روی‬ ‫ا‌‬ ‫تغییر دادن آن کار میکنند، پس نرمافزار در آن جهت پیشرفت وخواهد کرد‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫• اگر هیچکس نخواهد نرمافزار در آن جهت توسعه پیدا کند، نرمافزار در آن‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫جهت توسعه پیدا نخواهد کرد‬ ‫• ما به واسطهی تصمیمی که میگیریم، در توسعهی آن نرمافزار سهیم میشویم‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬‫81‬ ‫‪Made by Danial Behzadi on‬‬
 19. 19. ‫هیچکس کامل نیست‬ ‫ا‌‬ ‫• اگر شما یک نرمافزار غیرآزاد را دوست نداشته باشید، نمیتوانید آنرا تغییر‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫دهید. اگشر توسشعهدهنده بهتریشن تلش وخالصشانهی وخود را هم برای‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫سودمند ساوختن یک برنامه انجام دهد، باز هم هیچکس کامل نیست‬ ‫ا‌‬ ‫• فرض کنید من برنامهای مینویسم که تا حدودی برای رفع نیاز شما مناسب‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫است، اما شما آن را ناقص مییابید. شاید من آنرا به روشی نوشتم که‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫فکر میکردم بهترین روش است اما شما ایدهی بهتری دارید‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫»هیچکس نمیتواند همه چیز را پیش بینی کند«‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬‫91‬ ‫‪Made by Danial Behzadi on‬‬
 20. 20. ‫آموزش‬ ‫• چرا مدارس باید از نرم افزار آزاد استفاده کنند؟‬ ‫– کم کردن هزینه‬ ‫– افزایش دانش و یادگیری‬ ‫– افزایش فضایل اوخلقی‬ ‫• آموزش شخصشیت اوخلقشی برای هشر جامعهای مهشم اسشت. مشا بایشد به‬ ‫ا‌‬ ‫دانشآموزان یاد بدهیم چهگونه همکاران وخوب و وخیروخواهی باشند و‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫چهگونه شهروندان مفیدی باشند‬ ‫ا‌‬‫02‬ ‫‪Made by Danial Behzadi on‬‬
 21. 21. ‫ناسازگاری‬ ‫• توسعهدهندگان نرمافزار غیرآزادی کشه وخیلی قدرتمند هستند میتوانند بر‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫مردم ناسازگاری تحمیل کنند‬ ‫• اگر بخواهیم مثالی غیر از مایکروسافت بزنیم، ‪ WAP‬نسخهی تغییر یافتهای‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫از پروتکلهای اینترنشت اسشت کشه شرکتهای بزرگ ایجاد کردنشد تا‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫تلفنهایشان بتواننشد بشه اینترنشت متصشل شوند. امشا از آنجشا کشه آنها از‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫پروتکلهای عادی اینترنت استفاده نکردند، ناسازگاری بر کاربر تحمیل شد‬ ‫ا‌‬ ‫• وخوشبختانه طرحشان با استقبال مواجه نشد‬ ‫ا‌‬‫12‬ ‫‪Made by Danial Behzadi on‬‬
 22. 22. ‫سازگاری‬ ‫• نرمافزار آزاد برای سازگاری چه میکند؟‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫• اگر من یک تفاوت ناسازگار در برنامهام ایجاد کنم، یک کاربر دیگر برنامه را‬ ‫ا‌‬ ‫تغییر وخواهد داد و آنرا سازگار میکند. کاربران نسخهی سازگار را ترجیح‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫می دهند، پس نسخهی او محبوب شده و نسخهی من فراموش میشود.‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫واضح است که من این را نمیوخواهم، پس از ابتدا سعی بر سازگاری‬ ‫ا‌‬ ‫وخواهم کرد زیرا من میوخواهم مردم نسخهی من را دوست داشته باشند‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫در اجتماع آزاد، توسعهدهندگان نمیتوانند در برابر آنچه کاربران‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫میوخواهند مقاومت کنند‬ ‫ک‌‬‫22‬ ‫‪Made by Danial Behzadi on‬‬
 23. 23. ‫گردش محلی ثروت‬ ‫• هر دولتی سعی میکند هزینههایش را کاهش دهد.‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫• اما حکومتها یک ماموریت بزرگتر دارند، هدایت کشور در یک جهت سالم‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫بنابراین وقتی که سازمانهای دولتی سیستم رایانهی وخود را انتخاب میکنند،‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫•‬ ‫باید این انتخاب را به سمت نرمافزار آزاد سوق دهند‬ ‫ا‌‬ ‫• این برای اقتصاد کشور بهتر است. زیرا کاربران بهجای پرداوخت هزینه صرفا‬ ‫ا‌‬ ‫برای وخرید نرمافزار یا اجازهی اجرا، به افرادی محلی پول پرداوخت میکنند‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫تا نرمافزار را بهبود ببخشند و برای کاربران بومیسازی کنند‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫اما مهمرتر از همه روش زندیگیای است که شکل مییگیرد:‬ ‫گ‌‬ ‫گ‌‬ ‫گ‌‬ ‫»کشور و مردم مستقل و آزاد هستند«‬‫32‬ ‫‪Made by Danial Behzadi on‬‬
 24. 24. ‫عوامل موثر‬ ‫• قوانین‬ ‫• دروغ‬ ‫• کمک‬ ‫• دوستی‬ ‫• سیاست‬‫42‬ ‫‪Made by Danial Behzadi on‬‬
 25. 25. ‫قوانین‬ ‫• در دموکراسی، قانونی که فعالیت محبوبی را منع کند، تعدیل میشود‬ ‫ا‌‬ ‫• در جایی که شرکتها نفوذ سیاسی دارند، نهتنها مانع تغییر قوانین میشوند‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫بلکشه بشا نفوذ سشیاسی وخود قوانیشن دیگری را نیشز بشه نفشع منافشع وخود وضع‬ ‫میکنند. وجود ایشن قوانیشن غیرواقعشی، شرایشط را برای تصشویب قوانین‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫غیرواقعی بعدی راحتتر میکند‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫• برای مثال نفوذی کشه ناشران داشتنشد باعشث ششد بهجای اینکشه قوانین‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫کپیرایت برای وفقدادن با شرایط محیطی واقعی تعدیل شوند، حکومتها‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫آنها را سختتر از همیشه کنند. یعنی: منعکردن عمل انسانی و فطری به‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫اشتراکگذاری‬ ‫ا‌‬‫52‬ ‫‪Made by Danial Behzadi on‬‬
 26. 26. ‫دروغ‬ ‫• سشازمانهایی کشه بیشتریشن سشود را از کپیرایشت میبرنشد، اینکار را به نام‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫حقوق مولفان انجام میدهند‬ ‫ا‌‬ ‫• آنها به هر شکلی شما را وادار میکنند تا کپیرایت را حق مولفان بدانید.‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫• ناشران اشتراک گذاری را مانند دزدی دزدان دریایی میدانند. آیا اینکه به‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫دوستانتان کمک کنید، مانند این است که به یک کشتی حمله کنید؟‬ ‫• کپیرایت به شکل رایج ، اصل و ابدا حق طبیعی مولفان نیست، اگر هم باشد‬ ‫ا‌‬ ‫در حال حاضر این حق به مولفان نمیرسد‬ ‫ا‌‬‫62‬ ‫‪Made by Danial Behzadi on‬‬
 27. 27. ‫کمک و دوستی‬ ‫• دو عامل بسیار موثر در رشد و بهرهوری جامعهی آزاد، کمککردن به هم و‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫داشتن روابط دوستانه با دیگران است‬ ‫• تمام جامعهها وابسته به مردمی هستند که به یکدیگر کمک میکنند. زندگی‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫کردن با همسایگانی سودمند وخواهد بود که وقتی تقاضای کمک میکنید‬ ‫ا‌‬ ‫به شما کمک وخواهند کرد؛ البته هیچکس مجبور به کمککردن به شخص‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫دیگری نیست، اما اگر شما با مردم دوست باشید، آنها نیز اغلب به شما‬ ‫ا‌‬ ‫کمشک وخواهنشد کرد. بنابرایشن بهتشر اسشت مشا بشه مردم کمشک کنیشم اگر‬ ‫میوخواهیم آنها هم به ما کمک کنند‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬‫72‬ ‫‪Made by Danial Behzadi on‬‬
 28. 28. ‫سیاست‬ ‫• بزرگترین و ثروتمندترین کمپانیها برای دردست گرفتن کنترل انحصاری و‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫بیچون و چرای ایدههایشان، بهوسیلهی حکومتها کمک میشوند‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫• نرمافزار آزاد ابتدا یشک مسشالهی اوخلقشی، اجتماعشی، اقتصشادی و در نهایت‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫سیاسی است. پس مسلم است که حکومتها در آن دوخالت کنند‬ ‫ا‌‬ ‫• ابرشرکتهشا و در پششت صشحنه، حکومتهشا بشا تسشلطی کشه قانون بشه آنها‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫میدهد، میتوانند آزادی و دموکراسی ما را از بین ببرند‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫»سد کردن این لیحهها و قوانین، اقدام سیاسی نیاز دارد«‬ ‫ک‌‬‫82‬ ‫‪Made by Danial Behzadi on‬‬
 29. 29. ‫راهکارها‬ ‫ا‌‬ ‫• تجارت آزاد‬ ‫• مجوز آزاد‬ ‫• اراده‬ ‫• حکومت‬‫92‬ ‫‪Made by Danial Behzadi on‬‬
 30. 30. ‫تجارت آزاد‬ ‫• ما میتوانیم با روشهای مناسبی از اجتماع برای توسعهی اهداف مشخصی‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫پول بهدست آوریم‬ ‫ا‌‬ ‫• پرفروشترینها میتوانند در هر حال درآمد وخوبی داشته باشند‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌ ا‌‬ ‫• ما میتوانیم با آموزش، پشتیبانی، توسعه و شخصیسازی پول بهدست آوریم‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫• با انتخاب هوشمندانهی مجوزهای نرمافزاری میتوانیم کسب درآمد کنیم‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫• کمکهای دوستداران نرمافزار را نیز نباید دست کم گرفت‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫• با کمی تلش میتوانیم حامیان مالی برای فعالیت آزاد وخود پیدا کنیم‬ ‫ا‌‬‫03‬ ‫‪Made by Danial Behzadi on‬‬
 31. 31. ‫مجوز آزاد‬ ‫• آزادی ۰: نرمافزار آنگونه که شما میوخواهید اجرا شود‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫– شمارهی این قانون صفر است، چون حق طبیعی هر استفاده کنندهای‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫است و اصل نباید ذکر شود. اما در حال حاضر حتا همین حق هم از‬ ‫کاربر گرفته میشود‬ ‫ا‌‬ ‫• آزادی ۱ : بتوانید کد منبع را به اشتراک بگذارید و آن را تغییر دهید‬ ‫• آزادی ۲ : به دوستانتان کمک کنید و نرمافزار آزاد را انتشار دهید‬ ‫ا‌‬ ‫• آزادی ۳ : به اجتماع کمک کنید و نسخههای تغییر یافتهی وخود را منتشر کنید‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬‫13‬ ‫‪Made by Danial Behzadi on‬‬
 32. 32. ‫اراده‬ ‫• »من قصد ندارم اجازه دهم جهان مرا به جایی که میوخواهد برود هدایت‬ ‫ا‌‬ ‫کند. مشن بشه جایشی میروم کشه آزادی هسشت. اگشر شمشا به جای دیگری‬ ‫ا‌‬ ‫میرویشد، مشن بدانجشا نمیآیم. مشن مقداری سشختی را برای رسشیدن به‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫آزادی تحمل میکنم«‬ ‫ا‌‬ ‫• این کار به تصمیمی نیاز دارد که میگوید آزادی مهم است و باید گسترش‬ ‫ا‌‬ ‫داده شود حتا اگر مشکل باشد‬ ‫• برای آزادی گاهشی باید قربانشی داد . باید بهایی پرداوخت. امشا هر چیزی در‬ ‫برابر آزادی بهای کمی دارد‬‫23‬ ‫‪Made by Danial Behzadi on‬‬
 33. 33. ‫حکومت‬ ‫• حکومتها در طرحهای علمیای که برای بهبود زندگی مردم به کار میرود‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫سشرمایهگذاری میکنند. پس سشرمایهگذاری برای توسعهی نرمافزارهایی‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫که برای عموم مردم قابل استفاده باشند همانند طرحهای علمی باید برای‬ ‫ا‌‬ ‫حکومتها اهمیت داشته باشد و پس از ساوختهشدن نرم افزار، آن را به‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫مردم واگذار کنند و بگویند : »همه میتواند از این محصول استفاده کنند‬ ‫ا‌‬ ‫و آن را بهبود ببخشند. این نرمافزار ، دانش بشر است«‬ ‫ا‌‬ ‫• به عنوان یک نمونهی وخوب از اجرای این موضوع در کشور وخودمان میتوان‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫به پروژهی »فارسیتل« اشاره کرد‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬‫33‬ ‫‪Made by Danial Behzadi on‬‬
 34. 34. ‫سخن پایانی‬ ‫آموزش ، تجارت نیست بلکه وظیفه است و نباید فقط وسیلهای برای کسب‬ ‫ا‌‬ ‫درآمد باشد . اگر کسی از آنچه به دیگران آموزش میدهد استفاده نکند‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫یا نکرده باشد ، کلهبردار است و آموزشی که میدهد فاقد هرگونه ارزش‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬‫43‬ ‫‪Made by Danial Behzadi on‬‬
 35. 35. ‫منابع‬ ‫●‬ ‫)‪GNU project website (gnu.org‬‬ ‫نکاتی دربارهی نرمافزار آزاد – یه انقلبی - ۸۸۳۱‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫●‬ ‫سایت پروژهی فارسیتل )‪۱۳۹۰ - (farsitel.com‬‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫●‬‫53‬ ‫‪Made by Danial Behzadi on‬‬

×