Al quran dan sejarah pemeliharaannya (ahmad fuad bin mohd anuar)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Al quran dan sejarah pemeliharaannya (ahmad fuad bin mohd anuar)

on

 • 708 views

 

Statistics

Views

Total Views
708
Views on SlideShare
676
Embed Views
32

Actions

Likes
1
Downloads
7
Comments
0

3 Embeds 32

http://paiohpai.blogspot.com 26
http://paiohpai.blogspot.ie 5
http://paiohpai.blogspot.co.uk 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Al quran dan sejarah pemeliharaannya (ahmad fuad bin mohd anuar) Presentation Transcript

 • 1. Oleh:
  Ahmad Fuad bin Mohd Anuar
  M10E
  Al-Quran Dan SejarahPemeliharaannya
 • 2. 114 surah
  30 juzuk
  6236 ayat
  AyatpertamaditurunkandiGuaHira’ ketikaRasulullahberumur 40 tahun
  KenaliAl-Quran
 • 3. Al Quran
  Kalam Allah yang mu’jiz(luarbiasa)
  Diturunkankepadanabi Muhammad
  MelaluimalaikatJibril
  Dalambahasa Arab
  yang tertulisdalammushaf
  Diturunkansecaraberansur-ansur
  Dipindahkansecaramutawatir
  Definisi
 • 4. Al Furqan
  Pemisahhakdanbatil
  Al-Zikr
  Peringatan
  Al-Kitab
  Penulisan
  Al-Tanzil
  Yang diturunkan
  Nama-nama lain
 • 5. Al-Quran diturunkan…
 • 6. MalaikatJibril
  MemasukkanwahyukedalamhatiRasulullah
  Menyerupaiseoranglelaki
  Menampakkanrupanya yang asli
  Gemerinci/deringanloceng
  Berjumpadengan Allah s.w.t.
  Cara PenerimaanWahyu
 • 7. Memberipanduanhidup
  Mengubahgayahidupjahiliahkepadakeimanan
  Menjawabpertanyaanumat Islam ketikaitu
  KetenteramandanketeguhanjiwaRasulullah
  Memudahkanparasahabatmenghafalayat-ayattersebut
  Secaraberansur-ansur?
 • 8. ZamanRasulullah
  &
  ZamanKhulafa’ Ar-Rasyidin
  SejarahPemeliharaan Al-Quran
 • 9. Para sahabat
  Menghafalayat-ayat Al-Quran setiap kali diturunkan
  Menulisatasbatu-bata, kulitbinatangdanpelepahtamar
  Dianjurkanmenghafaldanmembaca al-Quran sebagaibacaanharian
  Yang menulis
  Ali bin AbiThalib
  Uthman bin Affan
  Ubai bin Ka’ab
  Zaid bin Thabit
  Muawiyah bin AbiSuffian
  Rasulullahs.a.w.
 • 10. SelepasperangRiddah
  Para sahabat(hafiz al-Quran) syahid
  MemintaZaid bin ThabitmengumpulkanalQuran
  Setiaphelaianayat al-Quran dikumpuldandiikatdenganbenangmengikutsusunan
  LembarandisimpandirumahUmar al-Khattab
  KemudiandipindahkankerumahHafsah
  Abu Bakar As-Siddiq
 • 11. Menggalakkankegiatanilmu
  Menghantar guru-guru mengajaralQurandimasjid
  Umat Islam dimintamenghafalsurah-surah
  MenghuraiprinsipdankandunganAlQuran
  Umar Al Khattab
 • 12. Setelahmeluasnyaempayar Islam,
  Pertikaianbacaan Al-Quran
  Membentukjawatankuasa
  diketuaiZaid bin Thabituntukmembukukan Al-Quran berdasarkanbacaan hafiz Al-Quran
  5 mushaf
  Mekah
  Syria
  Basrah
  Kufah
  Madinah(Mashaf Imam)
  Uthman bin Affan
 • 13. Sebagaikhalifah,
  Mendalamiselokbelokhukumberdasarkan al Quran
  MempraktikkanhukumdidalamalQuran
  Ali bin AbiTalib
 • 14. Mendapatpahaladanrahmat Allah
  Mendapatketenanganjiwa
  Membimbingakal
  Mengawalnafsu
  FadhilatBacaan Al-Quran
 • 15. Berwudhu
  Tempat yang bersih
  Bacaan yang tajwid
  Bacaan yang tartil(perlahandanterang)
  Disunatkanbersiwak(bersugi)
  Janganputuskanbacaankeranahendakberbicara
  Nada suaradanperasaanbersesuaiandenganayatalQuran
  Adabmembaca al-Quran
 • 16. SesiSoalJawab
 • 17. BukuPelajar IB Pendidikan Agama Islam 2010, ms 175-178
  Tasawwur Islam KBSM, BimbinganAlQuran, ms 58
  FadhilatBacaanAlQuran,http://www.alquranindonesia.com/index.php?option=com_fireboard&func=view&catid=28&id=31
  6236 AyatAlQuran,
  http://www.e-bacaan.com/artikel_6666.htm
  LuhMahfuz, http://www.iluvislam.com/v1/forum/viewthread.php?forum_id=98&thread_id=8885
  http://ilidalila.wordpress.com/2010/06/27/luh-mahfuz/
  SejarahPemeliharaanAlQuran,
  http://syumulnyaislam.wordpress.com/sejarah-pemeliharaan-dan-pemurnian-al-quran-al-karim/sejarah-pemeliharaan-dan-pemurnian-al-quran/
  Rujukan
 • 18. Assalamualaikum…
  Sekian, terimakasih..