18 sistem kewangan islam (nur hannah bt ahmad kamil)

1,444 views
1,330 views

Published on

sistem kewangan Islam

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,444
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
34
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

18 sistem kewangan islam (nur hannah bt ahmad kamil)

 1. 1. SISTEM KEWANGAN ISLAM<br />NUR HANNAH BT AHMAD KAMIL<br />M10E<br />
 2. 2. DEFINISI<br />Sistemkewangan<br /><ul><li>peraturan- peraturan yang berkaitandenganPerdagangan, mempercepatkanalirandanadaripadapembelikepadapenjualdandaripadapenyimpankepadapeminjam. </li></ul>Sistemkewangan Islam<br /><ul><li>sistemkewangan yang menjalankanoperasikewangannyaberdasarkanprinsip-prinsipsyariah.</li></ul>“ ObjektifutamaSyariahialahmempertingkatkankebajikanmanusiaiaitudenganmemeliharaakidahmereka, kehidupanmereka, kepintaranmereka, zuriatmerekadanhartamereka. Sesuatu yang bolehmenjaminpemeliharaankelima-lima perkaraituakanmemenuhikepentinganawamdanadalah yang diidam-idamkan.”<br /> ~ Al-Ghazali<br />
 3. 3. MATLAMAT<br />Kesejahteraanekonomibersertagunatenagapenuhdankadarpertumbuhan optimum<br />Keadilansosioekonomidankesaksamaanpengagihanpendapatandankekayaan<br />Kestabilannilaiwang<br />Menggunadanmelaburkantabungansupayatercapaipembangunanekonomi yang adildanpulangannyadapatdinikmatisemuapihak<br />Penyediaansemuaperkhidmatandengancara yang berkesan<br />
 4. 4. PRINSIP ASAS KEWANGAN ISLAM<br />Tauhid<br />KonsepHarta<br />– Hartakekayaanadalahhak Allah<br />– Manusiasebagaipemegangamanah<br />– Harta yang dikumpul hendaklah dengan cara yang halal <br />– penggunaannya hendaklah dengan cara yang halal dan boleh berfaedah kepada dirinya, keluarganya, masyarakatnya <br />Konsep Tolong menolong<br />
 5. 5. RIBA<br />Maksud<br /><ul><li>Bahasa – meningkat, tambahan, mengembangataupertambahan
 6. 6. Syariah – premium (wangtambahan) kepadawangpokok yang mestidibayarsemulapeminjamkepadapemberipeminjamsebagaisatusyaratpinjamanataukeranamelanjutkantempohbayarbalikpinjaman</li></li></ul><li>RIBA AN-NASIAH<br />
 7. 7. RIBA AL-FADHL<br />
 8. 8. PENGHARAMAN RIBA<br />SabdaRasulullahs.a.w. maksudnya:<br />"Apabilariba' danzinamenjadi-jadidisesebuahkampung (Negeri), makasesungguhnyamerekatelahmembenarkanmerekaitudiazaboleh Allah".<br />                                                                                                     (Riwayat Al-Hakim) <br />"Wahaiorang yang beriman! Hendaklahkamubertaqwakepada Allah danmenjauhisaki-bakiriba' (yang masihadapadaorang yang berhutang) itu, jikabenarkamuorang yang beriman. Jikakamutidakmahumelakukan (perintahmengenailaranganriba' itu), makaketahuilahbahawa Allah danRasul-Nyaakanmemerangikamu (akibatnyakamutidakakanselamat), danjikakamubertaubat (menghentikannya), makahakkamu (yang sebenarnya) ialah modal pokokhartakamu. (Dengan yang demikian) kamutidakmenganiaya (kepadasesiapa), dankamujugatidakteraniaya".                                      <br /> (Surah Al-Baqarah: 278-279)<br />
 9. 9. BAHAYA RIBA ??<br />
 10. 10. melahirkan individu bersikap ego<br />menghilangkan nilai kemuliaan dan rasa kasih sayang dan menggantikannya dengan sifat tamak dan serakah<br />membahagikan manusia menjadi dua kelompok: Kelompok yang hidup dalam kemewahan dan kelompok yang terjerumus dalam kefakiran.<br />melahirkan rasa permusuhan dan kebencian antara anggota masyarakat<br />penyebab hilangnya ikatan-ikatan kemanusiaan dan persaudaraan di pelbagai peringkat masyarakat<br />
 11. 11. PERBANKAN ISLAM DAN KONVENSIONAL<br />
 12. 12.
 13. 13.
 14. 14.
 15. 15. PENYELESAIAN RIBA??<br />
 16. 16.
 17. 17. INSTITUSI KEWANGAN ISLAM<br />tempatmerekodkanpembahagiandanpengumpulanharta [ Al-Mawardi, 1983, al-Ahkam al-Sultaniyyah, Dar al-Shahabli al-Tiba'ah, Kaherah, hal. 124]<br />Berperanan mengutip segala kutipan (zakat dan cukai lain) yang wajib mahu pun harus.<br />satuperbendaharaanbagisebuahnegara<br />pecahandalampentadbiranperbendaharaan Malaysia : KementerianKewangandanBaitulmal<br />Baitulmalkinitelahdibentuksebagai Kumpulan AmanahMajlis<br />Berperanan dalam membentuk dan menggubal polisi kewangan dan pembiayaan awam<br />Membentukdasardanmelaksanakanperancangandanpembangunannegara. <br />
 18. 18. RUJUKAN<br />KeArahSistemKewangan Yang Adil<br /><ul><li>M. UmerChapra</li></ul>http://syafiqe.wordpress.com/2008/06/04/artikel-terkini-memahami-konsep-sistem-perbankan-islam-secara-ringkas/<br />http://miszsyko.blogspot.com/2009/09/isu-ekonomi-islam.html<br />http://sites.google.com/site/khazalii/ddw3253konsepsistemkewanganislam<br />

×