Profilul Centrului Lingvistic American

711 views
541 views

Published on

http://alc.md/

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
711
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Profilul Centrului Lingvistic American

 1. 1. PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ
 2. 2. PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ Centrul Lingvistic American 2012 - 2013
 3. 3. PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂMISIUNEA Centrul Lingvistic American îşi propune să ofere servicii educaţionale de calitate, să asigure un climat plăcut şi stimulativ atât pentru studenţi cât şi pentru cadrele didactice, să dezvolte competenţele cheie, ce contribuie la dezvoltarea deprinderilor şi îmbogăţirea cunoştinţelor, creând condiţii optime şi avantajoase de creştere personală şi profesională pentru toţi actorii instituţiei.
 4. 4. PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂŢINTELE (SCOPURILE STRATEGICE)  Dezvoltarea curriculară  Dezvoltarea resurselor umane  Atragerea de resurse financiare si dezvoltarea bazei materiale  Dezvoltarea relaţiilor comunitare  Dezvoltarea managementului şcolar
 5. 5. Dezvoltarea curriculară la decizia şcoliiObiective  Crearea unui curriculum nucleu aplicat creator, conform metodologiei în vigoare la decizia scolii  Aplicarea coerentă a curriculum-ului la nivelul unităţii şcolare  Raportarea nivelului de performanţă a elevilor la standardele de referinţă  Evaluarea modului de aplicare a curriculum-ului
 6. 6. Dezvoltarea resurselor umaneObiective  Formarea continuă şi perfecţionarea cadrelor didactice prin facilitarea accesului la cursuri de formare si încurajarea participării la proiecte internaţionale  Instruirea profesorilor în vederea pregătirii pentru examenele SAT, IELT, TOEFL, Business, Relaţii Internaţionale  Realizarea unei evaluări continui a procesului de studiu, punându-se accentul pe calitate, inovare şi folosirea eficace şi eficientă a resurselor  Încurajarea cadrele didactice de a asista la lecţiile colegilor în vederea îmbogăţirii experienţei şi împărtăşirii acesteia cu alţi colegi  Crearea un mediu competitiv si cooperant, orientat spre performanţă şi succes  Stabilirea unui sistem de evaluare a cadrelor didactice pe parcursul semestrului, inclusiv la începutul şi la sfârşitul acestuia  Identificarea unor parametri de evaluare a calităţii predării la studenţii din grupele deschise şi grupele clienţilor corporativi  Centrarea managementului resurselor umane pe recrutare, motivare şi reţinerea profesorilor cu rezultate deosebite
 7. 7. Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materialeObiective  Realizarea unei pagini web reuşite a centrului  Dezvoltarea infrastructurii centrului astfel ca să se creeze condiţii cât mai bune de studiu şi creaţie pentru profesori şi pentru studenţi  Dezvoltarea şi implementarea strategiei pentru atragerea de resurse financiare
 8. 8. Dezvoltarea relaţiilor comunitareObiective  Participarea la proiecte educaţionale oferite de alte instituţii în domeniu (conferinţe ASEM, conferinţe USM)  Formarea alianţelor strategice cu alte instituţii valoroase, în vederea realizării împreună a unor proiecte educaţionale de maxim interes pentru studenţi (ARC, ETRC, EAC)  Stabilirea relaţiilor de colaborarea în vederea gestionarii proiectelor educaţionale (ministerul educaţiei, ambasade, primăria Chişinău, Alumni Scolarship Program, ACCESS)  Stabilirea unui sistem de evaluare permanentă a cerinţelor clienţilor externi şi interni referitoare la serviciile educaţionale prestate (anchete, interviu, sondaj);
 9. 9. Dezvoltarea managementului şcolarObiective  Analiza şi proiectarea tuturor activităţilor din instruire  Monitorizarea si evaluarea rezultatelor activităţilor  Asigurarea fluxului informaţional  Menţinerea unui standard înalt şi a unui climat competitiv  Menţinerea nivelului motivării profesorilor pentru participarea lor activă şi afectivă la activitatea şcolii  Întărirea spiritului de responsabilitate şi răspundere, împreună cu creşterea valorificării oportunităţilor  Continuarea funcţionarea unei echipe manageriale puternice, bazată pe motivare, implicare, participare  Să se creeze şi să se susţină o cultură instituţională şi managerială responsabilă, care să-şi propună obţinerea celor mai bune rezultate în condiţiile folosirii minime a resurselor
 10. 10. ANALIZA SWOT 2012PUNCTE TARI  Cadru didactic competent şi calificat, seriozitate şi dorinţă de perfecţionare continuă  Climat agreabil de colaborare  Profesionalism, competenţă, responsabilitate, spirit de echipă şi disciplină de muncă  Existenţa posibilităţii de perfecţionare continuă a personalului, accesul şi realizarea programelor de perfecţionare profesională  Existenţa unui curriculum nucleu aplicat creator, conform metodologiei în vigoare la decizia şcolii  Administrarea şcolii la 3 nivele şi definirea clară a responsabilităţilor acestora: Coordonator Adjunct, Comitet Operaţional Strategic şi Director de Studii;  Posibilitatea fiecărui profesor de a trece la un grad superior în baza rezultatelor acumulate in jumătate de an;  Existenta unui sistem amplu de pre-evaluare a profesorilor bazat pe rezultate tangibile  Sprijinirea si pregătirea studenţilor pentru obţinerea de certificate internaţionale: TOEFL, SAT, IELTS  Predarea limbii engleze de specialitate (afaceri, juridic, medical, etc.)  Predarea limbii ruse şi române, profil general şi de specialitate (ICTPD, Ambasada SUA)  Amplasare geografică strategică (regiunea Centru, lângă USM, liceele N. Gogol, Prometeu, Asachi, M. Eliade)  Existenţa unei program on-line de calculare şi arhivare a orelor predate (www.alc.md/hours)  Colaborarea cu Clienţii Corporativi în vederea prestării acestora a serviciilor educaţionale  Administrarea examenelor TOEFL, GRE.  Existenţa unui buget anual preconizat dezvoltării profesionale şi procurării materialului didactic;  Folosirea manualelor moderne şi autentice (ed. Oxford, Langman, Macmillan Heinemann, Thomson Heinle, etc.) Existenţa unei biblioteci bogate în resurse audio şi video în varianta fizică şi electronică.  Dotarea cu echipament tehnic, sistem informatic funcţional  Management participativ şi democratic al şcolii
 11. 11. Evaluarea activităţii cadrului didactic pentru 2013CRITERII DE PERFORMANŢĂ  Aplicarea coerentă a curriculum-ului şcolii (DS)  Analiza rezultatelor studenţilor la examenele finale (DS)  Dezvoltarea profesională, activitatea metodică şi ştiinţifică (DS)  Calcularea numărului de studenţi (început/sfârşit) (CA)  Chestionar de evaluare a satisfacţiei studenţilor (CA)  Contribuţia la activitatea generală a unităţii de învăţământ şi la promovarea imaginii şcolii (MinEdu - Valeria Guivan, Olga Morozan – ISE, etc.)
 12. 12. Metode de cunoaştere a necesităţilor şi cerinţelor clienţilorTEHNICI DE CULEGERE A INFORMAŢIILOR  Chestionare: se stabileşte o comunicare structurată în scris, în care întrebările vor fi redactate cu grijă şi organizate într-o ordine prestabilită.  Anchetare: este un chestionar aplicat printr-un interviu oral.  Tehnici de grup şi reuniuni (de exemplu, adunările cu studenţii): obiectivul primordial este facilitarea schimbului reciproc de idei şi opinii ale clienţilor unui serviciu, actuali sau potenţiali, pentru a fi culese de investigator.  Analiza sugestiilor.
 13. 13. Încredere în principiul conform căruiaoamenii reprezintă cea mai importantăresursă a unei instituţii.

×