Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

672 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
672
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

 1. 1. GRANTURILE MICI PENTRU SUSŢINEREA INIŢIATIVELOR DEMOCRATICEGHIDUL ELABORĂRII UNUI PROIECT Daniela Munca-Aftenev,
 2. 2. Cum definiți un PROIECT ?1. Plan sau intenţie de a întreprinde ceva, de a organiza, de a face un lucru.2. Prima formă a unui plan (economic, social, financialr etc.), care urmează să fie discutat şi aprobat pentru a primi un caracter oficial şi a fi pus în aplicare. (DEX)
 3. 3. Hai, Moldova!• Cea mai mare acţiune de implicare socială din istoria Republicii Moldova• Un grup de voluntari din diferite regiuni curăță o porțiune de pe harta Moldovei• O singură zi, o ţară întreagă.• La 16 aprilie vă invităm să scriem istoria ÎMPREUNĂ!
 4. 4. Ce presupune statutul de ABSOLVENT• Persoană care a participat în unuldintre programele de schimb finanțate de Guvernul SUA.• Persoană care a beneficiat de o finanțare considerabilă din partea Guvernului SUA pentru a implimenta idei noi in Republica Moldova.
 5. 5. Activităţile Absolvenţilor• Absolvenţii Open World sunt încurajaţi să formeze reţele profesionale locale regionale, naţionale şi internaţionale de lideri care colaborează elaborîn proiecte de importanţă semnificatovă• Conferinţe pe ţară,• Seminare• Întâlniri cu experţi• Publicaţii• Crearea paginilor Web• Concursuri pentru agenții economici / sociali locali• Evenimente cu caracter ecologic
 6. 6. Rezultatele Programului• Un primar din Azerbaidjan a plasate cutii pentru sugestii de la cetăţeni din comunitate• O absolventă ucraineană a început o campanie pe site-ul ei pentru a deschide terenuri de înregistrări on-line pentru promovarea transparenţei în guvern• Deschiderea unui centru pentru activitati extraşcolare;• Implicarea pensionarilor in lucru de voluntariat în şcoală,• Scrierea şi distribuirea broşurilor privind prevenirea infecţiei cu HIV
 7. 7. Ce presupune statutul de ABSOLVENT• Împărtăşirea experienței acumulate în SUA• Inițierea unor proiecte de care ar beneficia membrii comunității• Agent pentru schimbare – la nivel local sau naţional
 8. 8. Cele mai des întîlnite erori în scrierea proiectelorGRANTURILE MICI PENTRU SUSŢINEREA INIŢIATIVELOR DEMOCRATICE
 9. 9. Totul începe ….Titlul Proiectului
 10. 10. ? Temă de Proiect Reţeaua comunităţiiprofesionale –strategie de fortificare şivalorificare a resurselor umane
 11. 11. SoluţieCrearea Reţelei Profesionale pentru fortificarea şi valorificarea a resurselor umane în domeniul CreşteriiCulturilor Agricole Sezoniere.
 12. 12. SoluţieReţeaua Profesională“ Creşterea Culturilor Agricole Sezoniere “
 13. 13. Identificați erorile1. Prezentare penrtu Lucrătorii Primăriilor din Moldova. Mai, 2010
 14. 14. Prezentare pentru Lucrătorii Primăriilor din Moldova Ce fel de prezentare?Care primării sunt implicate? Mai, 2010Cînd începe și cînd se termină proiectul? 10 Mai – 31 August 2010
 15. 15. Identificați erorileDezvoltarea TursimuluiRural în Nordul Republicii Moldova 2010 – 2011
 16. 16. Dezvoltarea Turisimului în Republica Moldova Prea general – care localități sunt implicate în proiect? Care activități sunt prevăzute în proiect? • 2010 – 2011 Indicați timpul exact / 21.06.2010 – 21.09.2011
 17. 17. Modele Proiecte Cîștigătoare1. Dorosh Alona, Muskie: “Jos pungile de plastic, sus sacoșa BIO!”2. Sandu Godoroja, FLEX ’07 : “Business for Youth”3. Dandis Nicolae, OW: “O carte de vizită a raionului Cahul”4. Valeria Svart, FLEX ’07: Eco week “Learn.Do.Connect”5. Olga Bogdan, UGRAD: Organizarea Modelului Națiunilor Unite în Moldova6. Nadejda Dobinda, CC: Teatrul social pentru copii ”Colectăm pentru că ne pasă!”7. Mariana Harjevschi, JFDP: “Școala de vară pentru bibliotecari”8. Cristina Poleacovschi, FLEX: “Ziua Internaţională a Tineretului Global”
 18. 18. Titlul Proiectului Elaborat la sfîrșitul procesului de scriere a grantului
 19. 19. Sumarul Executiv
 20. 20. Max. 2000 simboluri !!!• O descriere succintă/informaţia cheie din fiecare secţiune a acestui proiect•  Cine este organizaţia care solicită grantul?•  Pentru ce solicitaţi acest grant?•  Ce sumă solicitaţi?•  Ce problemă/probleme veţi aborda şi unde?•  Cât timp va dura proiectul?•  Care sunt rezultatele anticipate?• completaţi această secţiune după ce completaţi restul formularului
 21. 21. No comment ... Criza are repercusiuni considerabile asupra dezvoltării societăţii, dar mai ales ea afecteazădomeniul de cercetare. În republica Moldova s-a constatat că echipele de cercetători, în deosebidin domeniul cercetării plantelor leguminoase, sunt dispersate şi activităţile lor nu suntcoordonate, fapt ce duce la risipă a resurselor umane, banilor publici, nu are loc un schimb deidei, experienţă cu alţi savanţi din acelaşi domeniu profesional din ţară şi străinătate. În scopulsoluţionării acestei probleme şi creşterii competivităţii este necesar crearea unei reţele decooperare între membrii comunităţii profesionale precum şi formarea unor poduri de integrare cualte grupuri sociale şi autorităţi decizionale. Crearea acestui networking va contribui laconjugarea eforturilor, valorificarea mai eficientă a resurselor financiare şi umane. Reţeaua vaoferi noi oportunităţi de atragere a tineretului în cercetare, a investiţiilor, se vor întări legăturile şicapacitatea de coordonare a programelor şi deciziilor comunităţii profesionale atât la nivelnaţional, cât şi internaţional. Realizarea proiectului va dura 10 luni, şi va avea continuitatedeoarece network va fi viabil şi după data încheierii proiectului. Membrii activi ai reţelei vor fisavanţi de la 6 instituţii de cercetare, cadre didactice şi studenţi de la 3 universităţi (Universitateade Stat din Chişinău, Universitatea din Tiraspol, regiunea Transnistria, Universitatea Agrară deStat din Moldova), specialişti din sectorul guvernamental (Ministerul Agriculturii, MinisterulEcologiei). Se va organiza un seminar cu participarea a 40-45 de savanţi, studenţi, profesori careva avea ca obiectiv: a) conştientizarea de către membrii echipelor de cercetare cu importanţacooperării atât la nivel naţional, cât şi internaţional, identificarea strategiilor de cercetare b)familiarizarea participanţilor cu abilităţile de scriere şi management a proiectelor de nivel naţionalşi internaţional.
 22. 22. Identificați erorile • Primăria Orașului X solicită grantul pentru a organizacompetiții sportive în luna august.Participanții sunt peste 7 școli dinraion. Banii vor acoperi cheltuielile legate de cazare și premii.
 23. 23. • Primăria Orașului X solicită grantul pentru a organiza competiții sportive în luna august.• Scopul competițiilor?• Participanții sunt școlile din raion.• În baza cărui criteriu au fost selectați participanții?• Vom avea peste 50 de participanți. Banii vor acoperi cheltuielile legate de cazare și premii.• Care este necesitatea organizării acestui proiect? De ce trebuie Ambasada să finanțeze proiectul? Care este aportul absolventului?
 24. 24. Identificați erorileONGul Tinerii Moldovei necesită finanțarea Ambasadei SUA pentru a achita plecarea trainerului Domnul Ciobanu la Conferin ța Internațională a Trainerilor din UE din Cehia, luna iulie 2010. Grantul va acoperi cheltuielile legate de transport, cazare și diurnă.
 25. 25. Identificați erorileONGul Tinerii Moldovei necesită finanțarea Ambasadei SUA pentru a achita plecarea trainerului Domnul Ciobanu la Conferința Internațională a Trainerilor din UE din Cehia, luna iulie 2010. Grantul va acoperi cheltuielile legate de transport, cazare și diurnă.• Cum va beneficia comunitatea de pe urma participării Domnului Ciobanu la aceasta conferință?• Ce activități vor fi întreprinse dupa conferință?• Care este aportul absolventului pentru dezvoltarea comunității?
 26. 26. Întrebări CheieCe problemă/probleme veţi aborda, cum şi unde?Care suntrezultateleanticipate?
 27. 27. 1.Problemă2.Soluție3.Plan4.Implementare5.Raportare
 28. 28. • Problemă – Tinerii din Raionul X nu sunt implicați în activități extra școlare din cauza lipsei unui centru adecvat pentru tineret.• Soluție – Organizarea unui eveniment care le- ar permite să fie activi și în timpul verii, după terminarea anului școlar.• Plan – Primăria în colaborare cu școlile din regiune organizează competiții sportive pentru a oferi tinerilor ocazia de a se implica activ• Implementare – În luna august vor fi organizate întreceri sportive locale în incinta Primăriei cu participarea a peste 50 de elevi de toate vîrstele plus tot atîția maturi, părinți, elevi și profesori.
 29. 29. Justificarea proiectului: (max. 2000 simboluri) Descrieţi problema pe care acest proiect urmează să o abordeze.- Insuficiența oportunităților de dezvoltare în domeniul respectiv (lipsa unui centru educațional, lipsa calculatoarelor, lipsa consultanței juridice)
 30. 30. Modele Proiecte Cistigatoare“O carte de vizita a raionului Cahul”Descrieţi problema pe care acest proiect urmează să o abordeze.
 31. 31. Elaboraţi un context credibil şi profesional• Absolventul are deja experiența în domeniul respectiv• Absolventul colaborează cu parteneri de incredere – locali sau internaționali• Absolventul dispune sau poate organiza resursele umane și tehnice pentru elaborarea proiectului
 32. 32. Modele Proiecte Cîștigătoare Mariana Harjevschi, JFDP, Director “Biblioteca de Drept” Scoala de vară pentru bibliotecari Menţionaţi credibilitatea şi calificările organizaţiei solicitante
 33. 33. Descrieţi problema sau necesitatea realizării acestui proiect:• Regiunea respectivă dispune de un poten țial turistic impunător, care nu a fost, însa, explorat la maxim din cauza lipsei unei inițiative corespunzătoare sau a unei finanțări adecvate.• Tinerii din regiunea X încadrați în cîmpul muncii nu dispun de o pregătire profesională adecvată. Am hotărît să organizăm o conferința la care am invita experți din diferite domenii pentru a le vorbi participanților despre oportunită țile de angajare în Moldova.
 34. 34. Modele Proiecte Cîștigătoare Valeria Svart, FLEX ’07: Eco week “Learn.Do.Connect”
 35. 35. Scopul Proiectului• O schimbare generală de lungă durată, aşa ca schimbarea atitudinilor sau a unei politici publice.• Datorită limitărilor ce ţin de anvergura intervenţiilor, acoperirea geografică, resursele disponibile, un proiect aparte de regulă nu va fi capabil să realizeze scopul dar va contribui la realizarea lui.
 36. 36. Scopul Proiectului• Faceţi referinţă la o problemă socială majoră• Faceţi referinţă la populaţia ţintă şi la locul intervenţiei• Utilizaţi terminologie clară
 37. 37. Exemplu de scop: Scopul proiectului este de a familiariza judecatorii din sectorul Centru cu procedurade mediatizare si de a încurajautilizarea activă a acesteea în practicile curente ale Judecătoriilor din regiunea respectivă
 38. 38. Exemplu de scop:Scopul proiectului este de a pregăti un grup de 30 de tineri din anul 3 de studii pentru a se încadra activ în cîmpul muncii imediat după terminarea studiilor.
 39. 39. Modele Proiecte Cîștigătoare Olga Bogdan, UGRAD: - Participarea la Model United Nations în Milan - Organizarea Model United Nations în Moldova
 40. 40. Obiective• schimbări intermediare dorite depopulaţia ţintă sau în mediul lor• descriu rezultatele anticipate aleproiectului• mai specifice decât scopul şi sereferă la o localitate şi la o perioadă de timp concretă• spre deosebire de scop - proiectul va contribui doar parţial la realizare, obiectivele - realizabile şi măsurabile în cadrul proiectului.
 41. 41. !!! • După implementarea proiectului, va trebui să raportaţi asupra fiecărui obiectiv şi să oferiţi informaţii care ar demonstra gradul de realizare al obiectivelor menţionate în cererea de finanţare.• Obiectivele formulate corect identifică :• • CINE vor fi beneficiarii• • CE schimbare va fi realizată• • IN CE PERIOADĂ va fi realizată schimbarea• • UNDE (in ce localitate)• • Relevanţa proiectului pentru Moldova
 42. 42. Business for Youth CINE vor fi beneficiariiTinerii 17-20 de ani care intentionează să devina oameni de afaceri în Moldova CE schimbare va fi realizatăParticipanții vor participa în sesiuni organizate de oameni de afaceri cu experiență din Moldova IN CE PERIOADĂ va fi realizată schimbarea6 săptămîni UNDE (in ce localitate)Chișinău Relevanţa proiectului pentru MoldovaDomeiu nou, insuficiență de proiecte similare
 43. 43. Activitățile Proiectului1. Cum se va realiza activitatea?2. De ce aţi ales această activitate?3. Cine va conduce activitatea?4. Cine vor fi beneficiarii? Vor fi aceştia implicaţi în elaborarea, implementarea şi evaluarea activităţii?5. Câţi beneficiari vor fi implicaţi la mod direct în activitate?6. Cum veţi recruta sau atrage beneficiarii? Cum puteţi maximiza participarea lor în activitate?7. Când va avea loc activitatea? Cât va dura? Care va fi frecvenţa activităţii (o dată sau va fi repetată?)8. De ce materiale aveţi nevoie pentru a organiza activitatea? Materialele de suport vor fi elaborate sau deja există? Va trebui de adaptat aceste materiale la noua populaţie ţintă? Dacă da, cum va fi realizat acest fapt?9. Veţi colabora cu alte organizaţii în realizarea acestei activităţi? Care va fi rolul fiecărei organizaţii?10.Activităţile descrise trebuie să fie în concordanţă cu bugetul.
 44. 44. Monitorizarea şi evaluarea proiectului• Un plan de monitorizare şi evaluare bine elaborate• Ce indicatori vor fi măsuraţi?• De unde vor fi luate informaţiile şi datele?• Cine se va ocupa de colectarea datelor?• În ce mod şi cât de des vor fi colectate datele?• În ce mod şi cât de des va avea loc raportarea?
 45. 45. Personalul-Cheie Resursele umane adecvate pentru sarcinile propuse• Cine va lucra în cadrul proiectului?• Care vor fi responsabilităţile lor?• Care sunt calificările lor?• Ce parte din timp (in procente) o vor petrece în susţinerea acestui proiect?• Dacă voluntarii vor constitui o parte semnificativă a resurselor umane necesare pentru completarea activităţilor - pot fi incluşi în personalul cheie iar responsabilităţile şi calificările lor trebuie specificate.• Dacă proiectul include serviciile unui consultant, includeţi-l în aceasta secţiune. Specificaţi dacă personalul necesar pentru realizarea proiectului este deja recrutat sau dacă va fi nevoie de a identifica şi angaja personalul.
 46. 46. Buget – Identificați erorile• Dl. Ciobanu – coordonator proiect (salariu 400$ lunar)• Trainer - Dl.Ciobanu (taxă expert – 50$)• Monitorizare - Dl.Ciobanu și echipa Organizației X
 47. 47. Buget – Identificați erorile• Chiria sălii – Sala de Conferință a Primăriei - $50• Pauză de cafea – $250• Publicarea broșurelor - $500
 48. 48. Parteneri• www.usalumni.md
 49. 49. Anunțuri
 50. 50. Evenimente
 51. 51. Istoriide Succes
 52. 52. Informații de Contact
 53. 53. Punctele forte şi inovaţia proiectului• Pot fi legate de organizaţia dumneavoastră, partenerii voştri, experienţa de lucru cu populaţia ţintă, faptul că respectivele strategii au avut succes în alte părţi, etc.• noi iniţiative, proiecte-pilot, sau proiecte cu calităţi inovatoare.• ce deosebeşte proiectul dumneavoastră de alte proiecte.• descrieţi calităţile inovatoare ce ţin de structura proiectului, procesul de realizare sau activităţi
 54. 54. Exemple• Abordarea tineretul prin intermediul noilor tehnologii - inovator în cazul când acest lucru nu a mai fost făcut în trecut• Lucrul cu un segment al populaţiei care a fost ignorat anterior• Stabilirea legăturilor între grupuri care nu au lucrat niciodată împreună pentru a atinge un scop
 55. 55. Durabilitatea proiectului Capacitatea proiectului de a continua după expirarea grantului sau surselor alocate din exterior.•  Asigurarea că beneficiarii vor continua să fie deserviţi•  Reasigurarea donatorilor că investiţia nu va fi pierdută•  Convingerea donatorului că aţi planificat viitorul proiectului•  Asigurarea că investiţia organizaţiei (directă sau indirectă) nu se va pierde
 56. 56. Strategii pentru generarea venitului:• Integrarea proiectului în bugetul primariei / spitalului / judecatoriei• Colectare de fonduri• Căutarea altor donatori locali, naţionali şi internaţionali• Semnarea acordurilor şi stabilirea relaţiilor de colaborare cu alte instituţii, aşa că agenţii guvernamentale
 57. 57. • Implicarea comunităţii sau beneficiarilor în planificarea durabilităţii proiectului care îi afectează în mod direct• Oferirea experienţelor acumulate din proiect altor organizaţii prin acordarea asistenţei tehnice şi serviciilor de instruire contra plată• Colectarea taxelor de la clienţi sau beneficiarii serviciilor şi produselor oferite
 58. 58. Proiectul “Un CV de Succes”• Biblioteca de Drept (sala pentru conferințe, Calculatoare conectate la Internet)• ARC (xerox, proiector)• Taxa de înregistrare pentru participanți externi (25 lei)• USM (Volunteers - Experti locali, invitați speciali)
 59. 59. Alte Contributii• co-finanţare de la alţi donatori • contribuţie parţială pentru implementarea acestui proiectCristina Poleacovschi, FLEX: “Global Youth Service Day”Olga Bogdan, UGRAD: Organizarea Model United Nations in Moldova si travel to Milan Model United Nations
 60. 60. Daniela Munca-Aftenevdanielamunca@gmail.com

×