Goldstein  crrt tre em - chi dinh - crrt-vn
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Goldstein crrt tre em - chi dinh - crrt-vn

on

 • 563 views

 

Statistics

Views

Total Views
563
Views on SlideShare
562
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
0

1 Embed 1

http://translate.googleusercontent.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Goldstein  crrt tre em - chi dinh - crrt-vn Goldstein crrt tre em - chi dinh - crrt-vn Document Transcript

 • 4/17/20131CRRT nhi khoa:Ch đ nhStuart L. Goldstein, MDProfessor of PediatricsBaylor College of MedicineBS. Đ ng Thanh Tu n (d ch)dangthanhtuan65@gmail.comCRRT tr em có các y l nh gì ?Ch đ nh (T i sao ? Ai ? Khi nào ?)K thu t (cái gì ?)Dinh dư ng (Maxvold)Ch ng đông (Brophy)Ti p c n m ch máu (Bunchman)Cung ng cho CRRT (như th nào?)T c đ bơm máuPhương th cM i d chLi udangthanhtuan65@gmail.com
 • 4/17/20132T i sao th c hi n CRRT trong STC?B nh nhân b nh n ngCác thu n l iT c đ máu ch m hơnT c đ siêu l c ch m hơnĐ siêu l c có th ki m soát (ngư c l i v i l c màngb ng)Đi u ch nh đư c UF theo d ch nh p hàng gi c a BNTăng th i cytokine (các th d ch x u) ?Các b t l iTăng th i cytokine (các th d ch t t)?Nhân viên không chuyên nghi n v l c th n, c nnhi u phương ti n theo dõi t i giư ngdangthanhtuan65@gmail.comdangthanhtuan65@gmail.com
 • 4/17/20133dangthanhtuan65@gmail.comKhi nào b t đ u CRRT ?Tiêu chu n STC không tương ng v iđi u tr lâm sàng HO C ch ngăn ng avi c gi i h n dinh dư ngUremiaHyperkalemiaAcidosisQuá t iNgăn ng a quá t i d ch ?dangthanhtuan65@gmail.com
 • 4/17/20134Th i đi m làm RRT tr emKhông có đ nh nghĩa đ y đ “timing of initiation”Quy t đ nh b t đ u th c hi n RRT nh hư ngb i:Lòng tin m nh m c a BSCác đ c trưng c a b nh nhânCác đ c trưng c a t ch cdangthanhtuan65@gmail.comNghiên c u h i c u 226 tr em th c hi nRRT do STC t 1992-1998S d ng thu c v n m ch là 1 tiêu chu nthay cho đ n ng c a b nhS ng sót đư c xác đ nh là xu t kh i PICUdangthanhtuan65@gmail.com
 • 4/17/20135dangthanhtuan65@gmail.comTính toán ph n trăm d ch quá t i (Fluidsoverload – FO)% FO at CVVH initiation =[ Fluid In - Fluid OutICU Admit Weight]* 100%Dịch vào = tổng số dịch nhập tính từ lúc nập ICU đến khithực hiện CRRTDịch xuất = Tổng số dịch xuất tính từ lúc nhập ICU đến khithực hiện CRRTdangthanhtuan65@gmail.com
 • 4/17/20136% FO ít hơn lúc làmCVVH (D) k t h p v ic i thi n k t qu t t hơn(p=0.03)% FO ít hơn lúc làmCVVH (D) cũng k t h pv i c i thi n outcomekhi đã đư c đi u ch nhtheo đ n ng c a b nh(p=0.03; multipleregression analysis)Mean+SEMean-SEMeanOUTCOME%FOatCVVHInitiation 051015202530354045Death Survivalp = 0.03dangthanhtuan65@gmail.comNgư ng quá t i d ch lúc b t đ u CRRT và tl t vongTác gi Ngư ng quá t i OutcomeGoldstein Ngư ng quá t i không đư c đánh giáGillespie 10% OR t vong 3.02 > 10% FOFoland T ng b c 10%1.78 OR t vong đ i v iM i b c tăng 10% FOGoldstein(ppCRRT)20%<20% FO: 58% s ng>20% FO: 40% s ngHayes 20% OR t vong 6.1 > 20% FOdangthanhtuan65@gmail.com
 • 4/17/20137Nghiên c u ti n c u CRRT (ppCRRT ):Thi t k giai đo n 1T p trung d li u ti n c u t 10 trung tâm nhikhoa đi u tr t 15 - 20 b nh nhân hàng năm(376 b nh nhân trong 5 năm)M i trung tâm theo dõi:Ch n l c b nh nhânB t đ u và ch m d tProtocols ch ng đôngĐ i lưu so v i khu ch tán so v i hemodiafiltrationThành ph n d chdangthanhtuan65@gmail.comppCRRT Ngư ng quá t i29.4%43.1%65.6%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%MortalityRate≤10% 10%-20% ≥20%36.722.1%57.2%29.1%75.4%55.8%Sutherland S. for the ppCRRT: AJKD 2010dangthanhtuan65@gmail.com
 • 4/17/20138M i d ch CRRT trong nhi khoaHeparin hóa (5000 units/L) trong h u h tb nh nhânBN nh hơn c n m i máu đ d phòng hhuy t áp/pha loãng máuTh tích chu trình > 10-15% th tích máu BNH ng c u l ng:Ch a Citrated – Ca++ gi mCh a AcidCh a Potassiumdangthanhtuan65@gmail.comBradykinin Release SyndromeXung huy t niêm m c, co th t ph qu n, hHA khi b t đ u CRRTGi i quy t b ng cách ngưng CRRTH i ch ng bradykinin release liên quan đ nvi c máu BN ti p xúc v i hemofilterH u như ch x y ra v i màng AN-69Exquisitely pH sensitivedangthanhtuan65@gmail.com
 • 4/17/20139Các thay đ i k thu t đ d phòngBradykinin Release SyndromeH th ng đ mTHAM, CaCl, NaBicarb cho h ng c u l ngH th ng n i t t (bypass)M i h th ng v i saline, truy n HC l ngvào BN theo đư ng TM vH th ng tái tu n hoànM i máu tái tu n hoàn đi ngư c chi u v id ch th m táchdangthanhtuan65@gmail.comPRBC Wastedangthanhtuan65@gmail.com
 • 4/17/201310DWasteRecirculationPlan:Qb 200ml/minQd ~40ml/minTime 7.5 minNormalize pHNormalize K+dangthanhtuan65@gmail.comS khác bi t gì v t l t vong?Thanh th i các phân t nh tương đươngnhauThanh th i các phân t trung bình và l ntăng lên nh s đ i lưudangthanhtuan65@gmail.com
 • 4/17/201311dangthanhtuan65@gmail.comCreatinine 113 DCreatinine 113 DUrea 60 DUrea 60 DGlucose 180 DGlucose 180 DVit. BVit. B12121,355 D1,355 Dββββββββ22--MM11,800 D11,800 DAlbuminAlbumin66,000 D66,000 DIgG 150,000 DIgG 150,000 DTính ch n l c c a màngCourtesy of J. Symonsdangthanhtuan65@gmail.com
 • 4/17/201312Đ thanh th i: Convection vs. Diffusiondangthanhtuan65@gmail.comTr ng lư ng phân t ch t tan và đ thanhth iSolute (MW) Sieving Coefficient Diffusion CoefficientUrea (60) 1.01 ± 0.05 1.01 ± 0.07Creatinine (113) 1.00 ± 0.09 1.01 ± 0.06Uric Acid (168) 1.01 ± 0.04 0.97 ± 0.04*Vancomycin (1448) 0.84 ± 0.10 0.74 ± 0.04***P<0.05 vs sieving coefficient**P<0.01 vs sieving coefficientdangthanhtuan65@gmail.com
 • 4/17/201313Pediatric SepsisCRRT Modalities22% 26%52%CVVH CVVHD CVVHDFFlores FX et al: CRRT 2006 abstractdangthanhtuan65@gmail.comppCRRT Pediatric Sepsis OutcomeData57/102 (56%) b nh nhân s ng.B nh nhân có th máy t l gi ng như BN khôngth máy (53% vs. 68%, p=0.1).Không có ý nghĩa khác bi t v t l c u s ngtrong s các phương th c CRRT s d ng.Có v hơi t t hơn đ i v i các phương th cdùng s đ i lưuFlores FX et al: CRRT 2006 abstractdangthanhtuan65@gmail.com
 • 4/17/201314T l c u s ng d a trên phươngth c CRRT ?Th t b iTrung tâmTh i đi m b t đ uĐ nh nghĩa NTHkhông chu nKhuy n cáoN u các cách nhưnhau, t i sao khônglàm đ i lưu?67%64%47%0%10%20%30%40%50%60%70%p=0.19CVVHCVVHDFCVVHDFlores FX et al: CRRT 2006 abstractdangthanhtuan65@gmail.comD ch th m tách/t c đ siêu l cT l t c đ siêu l c (UF rate)/lưu lư ng huy ttương [=BFRx(1-HCT)] ph i < 0.35-0.4 trong yl nh đ tránh đông màng (Golper AJKD 6: 373-386,1985)Lưu lư ng d ch th m tách ho c d ch th i trongm c t 20-30 ml/min/m2 (~2000ml/1.72m2/hr)thư ng là đ y đ (th c nghi m nhưng phù h pv i d li u ngư i l n)dangthanhtuan65@gmail.com
 • 4/17/201315Li u: CRRT tr emKhông có d li u khuy n cáo li u CRRTđ y đ ho c t i ưu tr emĐ thanh th i các phân t nh và thăngb ng n i môi thư ng d dàng đ t đư cCái t t hơn là gì?Thăng b ng dinh dư ng !dangthanhtuan65@gmail.com