Gambro dieu tri thay the than lien tuc crrt-vn

781 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
781
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gambro dieu tri thay the than lien tuc crrt-vn

 1. 1. 4/17/2013 ĐI U TR THAY TH TH N LIÊN T C CONTINUOUS RENAL REPLACEMENT THERAPY Theo tài li u c a GAMBRO BS. Đ ng Thanh Tu n (d ch) BV Nhi Đ ng 1 dangthanhtuan65@gmail.comĐi u tr thay th th n Là k thu t l c máu ngoài cơ th Máu đi qua m t màng bán th m, cho phép ch t tan và nư c đi qua ngăn bên kia đ lo i ra ngoài Có nhi u phương pháp đi u tr thay th th n: L c màng b ng Th n nhân t o ng t quãng L c máu liên t c dangthanhtuan65@gmail.com 1
 2. 2. 4/17/2013L c màng b ng (peritoneal dialysis) S d ng màng b ng như m t màng bán th m Ưu đi m: Giá r Không c n ch ng đông Không làm r i lo n huy t đ ng h c Khuy t đi m: Thanh th i ch m Nguy cơ nhi m trùng C n ph u thu t đ t catheter Làm đư c s l n nh t đ nh T n công nhân viên dangthanhtuan65@gmail.comTh n nhân t o ng t quãng (intermittenthemodialysis) Ưu đi m: Nhanh và hi u qu S lư ng l n nư c và ch t tan có th l y ra trong th i gian ng n Khuy t đi m: Bi n ch ng c a ti p c n m ch máu, đòi h i làm AV fistula C n nhân viên chuyên nghi p – thư ng không s n sàng BN huy t đ ng không n đ nh không th dung n p Quá t i d ch và RL đi n gi i gi a các đ t tr li u dangthanhtuan65@gmail.com 2
 3. 3. 4/17/2013L c máu liên t c (continuous modalities) Nhi u p.pháp: SCUF, CVVH, CVVHD, CVVHDF Ưu đi m: T t hơn cho b nh nhân r i lo n huy t đ ng Ti p c n m ch máu s n sàng L y d ch và thanh th i ch t tan hi u qu Có th th c hi n t i ICU Khuy t đi m: BN b t đ ng Bi n ch ng c a catheter Ch ng đông Màng l c có di n tích nh dangthanhtuan65@gmail.comSo sánh li u pháp thay th th n ng tquãng v i li u pháp thay th th n liên t c CRRT IHDLiên t c Có KhôngNhanh chóng thay đ i đi n gi i, Không CópH và cân b ng d chC n gi m li u các thu c Tùy phương Có th c đi u trC n đi u ch nh s l n dùng Không Cóthu cC n h n ch protein, kali và d ch Không CóThay đ i pH và đi n gi i sau Không Cóđi u tr dangthanhtuan65@gmail.com 3
 4. 4. 4/17/2013Các mode trong L c máu liên t cPhương th c Cơ ch l c Ch t l y ra Ch đ nhSCUF Đ i lưu L y d ch Quá t i d ch Siêu l c M t ít ch t tan Suy timCAVH Đ i lưu L y nư c và ch t tan RL đi n gi iCVVH Siêu l c TLPT nh - trung bình Thi u ni u kèm nhu c u CUrea = 15-17ml/ph nuôi ăn ho c truy n máu S c nhi m khu nCVVHD Khu ch tán L y d ch, l y ch t tan Quá t i d ch v i HĐH m nh hơn không n đ nh CUrea = 17-21ml/ph H i ch ng tăng urê máu RL đi n gi i & toan CH Nuôi ăn TM kèm quá t i d chCVVHDF Khu ch tán L y d ch và ch t tan Quá t i, phù ph i c p Đ i lưu t i đa RL đi n gi i, ki m toan CUrea = 25-26ml/ph Tăng Kali máu Tăng ure máu dangthanhtuan65@gmail.com đ c thu c, đ c ch t NgCh đ nh đi u tr thay th th n liên t cThi u ni u < 0,5 ml/kg/24 giVô ni u < 50 ml/12 giTăng azote máu: Urea > 30 mmol/L Creatinine > 300 µmol/LBi n ch ng c a tăng urea máuTăng kali máu n ng: K+ > 6,5 mmol/L và đang tăngR i lo n Natri máu n ng: 115 < Na+ < 160 mmol/LPhù ph i c p ± kháng tr v i l i ti uL y cytokines dangthanhtuan65@gmail.com 4
 5. 5. 4/17/2013Ch đ nh đi u tr thay th th n liên t c Toan chuy n hóa n ng: pH < 7,1 Tăng thân nhi t không đáp ng v i thu c L y ra các protein b nh lý Truy n máu lư ng l n s p x y ra (?) Nhi m khu n huy t: l y các hóa ch t trung gian: bradykinins, cytokines Anasarca Suy đa cơ quan Ng đ c các thu c, ch t đ c tan trong nư c dangthanhtuan65@gmail.comNh ng thu n l i c a CRRT Ch c n ti p c n tĩnh m ch Không c n nhân viên ch y th n chuyên nghi p Gi m thi u dao đ ng các xét nghi m sinh hóa Liên t c, ch m và nh nhàng Dung n p và n đ nh BN r i lo n huy t đ ng Thanh th i các ch t t t hơn Có th cho th tích l n d ch truy n và nuôi ăn qua sonde Không c n h th ng x lý nư c Gi m phù não và h i ch ng m t quân bình dangthanhtuan65@gmail.com 5
 6. 6. 4/17/2013B t l i c a CRRT Nguy cơ nhi m khu n Không gi m nhanh trong tăng kali máu C n thu c ch ng đông Đông máu trong màng l c và b dây Tăng lactate do dung d ch thay th Cân b ng d ch sai gây t t huy t áp Có th gây h thân nhi t Di n tích b m t màng l c < 2 m2 dangthanhtuan65@gmail.comBi n ch ng c a CRRT Thuyên t c khí Xu t huy t Đông màng H thân nhi t S t Nhi m khu n Tăng – gi m calci máu Tăng – gi m đư ng huy t R i lo n các đi n gi i khác dangthanhtuan65@gmail.com 6
 7. 7. 4/17/2013Ti p c n m ch máu Là chìa khóa thành công cho đ t l c máu Lưu lư ng máu t l thu n v i kích c catheter, catheter l n cho lưu lư ng máu t t hơn, nhưng khó ti p c n hơn. Thư ng dùng catheter double-lumen: Màu đ : g i là đư ng đ ng m ch, hay đư ng l y máu ra, máu t BN đi đ n màng l c Màu xanh: g i là đư ng tĩnh m ch, hay đư ng tr máu v , máu t h th ng quay v BN C n phân bi t màu cho rõ, vì r t quan tr ng khi x trí các báo đ ng áp l c. dangthanhtuan65@gmail.comV trí đ t catheter Có 3 v trí thư ng đ t catheter: TM b n TM c nh trong TM dư i đòn. Ch n v trí đ t catheter ph thu c vào: K năng c a ngư i đ t Cân n ng BN S c đ ng BN Th i gian đi u tr Ch ng đông S hi n di n c a các đư ng truy n TM khác dangthanhtuan65@gmail.com 7
 8. 8. 4/17/2013Tĩnh m ch c nh trong Ưu đi m: Cho phép BN c đ ng D chích Khuy t đi m: C n ch p X quang ki m tra trư c khi s d ng B k t khi BN c đ ng đ u Đôi khi lưu lư ng máu b nh hư ng b i áp l c TM trung ương, áp l c trong l ng ng c và khi BN th máy dangthanhtuan65@gmail.comTĩnh m ch b n Ưu đi m: D ti p c n b i t t c các BS trong khoa Có th cho lưu lư ng máu l n Khuy t đi m: D b g p, nh t là BN béo phì Không cho phép BN c đ ng Khó nhìn th y nơi chích, khó thay băng T n su t cao nhi m trùng, nh t là vi khu n đư ng ru t dangthanhtuan65@gmail.com 8
 9. 9. 4/17/2013Tĩnh m ch dư i đòn Ưu đi m: Cho phép BN c đ ng D nhìn th y, d thay băng Khuy t đi m: C n ch p X quang ki m ra trư c khi s d ng Nguy cơ tràn khí màng ph i khi chích Nguy cơ h p TM dư i đòn, nh hư ng đ n vi c ch n l a TM đ làm AV fistula Đôi khi lưu lư ng máu b nh hư ng b i áp l c TM trung ương, áp l c trong l ng ng c và khi BN th máy dangthanhtuan65@gmail.comChăm sóc đi u dư ng nơi đ t catheter Ki m tra nơi đ t catheter, tìm d u hi u c a nhi m trùng, huy t kh i và ch y máu. Áp d ng k thu t vô trùng chu n khi n i hay tháo các đư ng truy n v i catheter. Lau chùi catheter và xung quanh nơi đ t catheter v i dd chlorhexidine 0,5% và dán b ng băng keo trong. Các c ng catheter không s d ng c n g n heparin-lock và m i heparin đúng đ tránh đông máu trong catheter dangthanhtuan65@gmail.com 9
 10. 10. 4/17/2013Nh ng tr c tr c đ i v i catheter Trong CRRT, khi báo đ ng áp l c cao có nghĩa là catheter b tr c tr c. Đánh giá s thông c a catheter b ng cách: Dùng k thu t vô trùng Hút và bơm 10 cc máu đ đánh giá kháng l c c a catheter sau đó bơm 10 cc normal saline N u th y tăng kháng l c catheter, có th catheter b ngh t do c c máu đông, nhưng cũng có th do catheter hít vào thành m ch máu X trí: kéo nh ra ho c xoay nh catheter, n u th t b i có th ph i thay catheter dangthanhtuan65@gmail.comChu n b đi u tr Ch đ nh (pha loãng trư c/sau màng), d ch l y ra D ng c : b màng l c theo tiêu chu n Chu n b d ch: D ch thay th : HEMOSOL ho c GAMBRO dùng trong CVVH D ch th m tách: dùng trong CVVHD ho c CVVHDF, đ m lactate ho c bicarbonate. Dung d ch đ m bicarbonate đư c tr n ngay trư c khi dùng (b ch thông gi a 2 ngăn) KCl đư c pha thêm n u K+/máu BN < 5 mmol/L, m c tiêu đ t K+/d ch l c = 4 mmol/L dangthanhtuan65@gmail.com 10
 11. 11. 4/17/2013M i d ch vào chu trình Th c thi n m i d ch t ng bư c theo hư ng d n trên máy. Chu n b s n sàng h th ng Trư c khi n i vào BN: Áp d ng k thu t vô trùng Dùng ng tiêm rút b 5 ml máu c a m i catheter đ l y Heparine và máu đông Ch khi catheter thông t t m i b t đ u đi u tr dangthanhtuan65@gmail.comB t đ u đi u tr N i BN vào CRRT: Đã cài đ t: lưu lư ng d ch th m tách, d ch thay th , t c đ bơm máu, t c đ d ch th i Đánh giá huy t đ ng BN B t đ u kh i đ ng bơm máu v i t c đ th p, sau đó tăng d n đ BN d dung n p Thêm 2500 UI Heparin (NL) bolus vào c a màu đ . B qua li u Heparin này n u BN có b nh lý đông máu ho c đã l c máu trong vòng 4 gi qua. Theo dõi M, HA m i 15 phút trong giai đo n đ u. BN có th b h HA thoáng qua,đòi h i ph i đi u ch nh t c đ bơm máu tùy s ch u đ ng c a BN dangthanhtuan65@gmail.com 11
 12. 12. 4/17/2013An toàn b nh nhân Máy ph i đư c c m vào ngu n đi n có dây ti p đ t. Khi BN b t đ u đi u tr nên chu n b s n m t chai dung d ch cao phân t n i vào đư ng truy n TM c a BN, d phòng tình tr ng h huy t áp Chu n b s n thu c tăng co bóp cơ tim (thu c v n m ch) khi c n dangthanhtuan65@gmail.comPha loãng trư c/sau màng Pha loãng trư c màng: truy n d ch thay th vào trư c màng l c. Gi m đ nh t máu và hematocrit. Gi m nguy cơ đông màng Pha loãng n ng đ ch t tan nên gi m hi u qu thanh th i. C n thi t tăng t c đ d ch thay th đ đ t đ thanh th i t i ưu. dangthanhtuan65@gmail.com 12
 13. 13. 4/17/2013Pha loãng trư c/sau màng Pha loãng sau màng: truy n d ch thay th vào sau màng l c. Không pha loãng n ng đ ch t tan nên thanh th i t t hơn. H n ch :tăng đ nh t máu và tăng Hct làm cho t c đ bơm máu không đ t đư c, có th làm gi m siêu l c. S d ng màng l c có di n tích l n có th c i thi n đ thanh th i. dangthanhtuan65@gmail.comBi n ch ng H HA do l y d ch quá m c R i lo n đi n gi i Lo n nh p tim Thi u máu th phát do tán huy t Gi m ti u c u th phát do k t t p ti u c u trên màng l c H thân nhi t n u không có b ph n sư i m R i lo n đông máu do dùng heparin quá m c Nhi m trùng Gi m ti u c u do heparin dangthanhtuan65@gmail.com 13
 14. 14. 4/17/2013Làm t i ưu đ thanh th i Ph thu c s khu ch tán và s đ i lưu C i thi n s khu ch tán: Màng l c có di n tích l n Màng M100: Acrylonitrile + sodium methallyl sulfonate copolymer, di n tích 0,9 m2 Màng ST100: polyethylene imine, di n tích 1m2 M i h th ng v i d ch có heparin th m t t vào màng có th giúp gi m dùng heparin h th ng (nh t là CRRT không dùng ch ng đông. D ch th m tách thích h p (ít ho c không K+) giúp thanh th i K+ t t hơn BN tăng K+ máu dangthanhtuan65@gmail.comLàm t i ưu đ thanh th i C i thi n s đ i lưu: Tăng các t c đ : d ch th m tách, d ch thay th , d ch th i và t c đ bơm máu. Pha loãng trư c bơm giúp c i thi n t c đ bơm máu do gi m đ nh t máu và hematocrit V trí và đ l n catheter cũng giúp c i thi n t c đ bơm máu dangthanhtuan65@gmail.com 14
 15. 15. 4/17/2013Kéo dài đ i s ng c a màng Ch y u là ch ng đông màng cho t t và duy trì ch c năng thanh th i c a màng Các y u t nh hư ng: T c đ bơm máu cao Pha loãng trư c màng và làm m d ch Đư ng l y máu đ y đ Ch ng đông dangthanhtuan65@gmail.comCh ng đông D ch m i ch a 5000 UI/L. B t đ u: 2500 UI bolus vào c a màu đ c a đư ng máu ra (trư c màng) Duy trì: pha 15000 UI/50ml normal saline t c đ bơm theo phác đ , qua đư ng heparin c a chu trình. M c tiêu: APTT m u máu l y trư c màng (đư ng đ ng m ch) gi a 30-40 giây. dangthanhtuan65@gmail.com 15
 16. 16. 4/17/2013Ngưng CRRT Ngưng t m th i hay k t thúc: K t thúc đ t đi u tr Áp l c máu quay v tăng k t h p v i đông màng Báo đ ng cho bi t ch s thanh th i kém Đưa BN vào phòng m ho c CT dangthanhtuan65@gmail.comTi n trình ngưng CRRT Áp d ng k thu t vô trùng. Mang găng khi tháo đư ng dây. n “STOP” và ch n “END TREATMENT” Máy s nh c b n tr máu v như sau: G n chai normal saline vào đ u đ . Cho máu tr v theo hư ng d n trên màn hình. Khi máu v h t, n phím trên màn hình đ l y b màng l c và dây ra. Bơm m i đ u catheter v i 10 ml normal saline. G n heparin-lock và bơm heparin theo phác đ dangthanhtuan65@gmail.com 16
 17. 17. 4/17/2013Các báo đ ng & tr c tr c thôngthư ng Áp l c đư ng máu ra (đ ng m ch) cao Áp l c đư ng máu v (tĩnh m ch) cao Đư ng máu ra/v b sút B t khí trong máu Màng b ph n đo áp l c b thay đ i v trí dangthanhtuan65@gmail.comAccess Pressure High Các nguyên nhân có th : Khóa đ b khóa Ngh n ho c k t catheter do c c máu đông ho c v trí catheter Ngh n ho c k t đư ng l y máu ra T c đ bơm máu cao Áp l c đư ng th cao BN ho dangthanhtuan65@gmail.com 17
 18. 18. 4/17/2013Return Pressure High Các nguyên nhân có th : Khóa màu xanh b khóa Ngh n ho c k t catheter do c c máu đông ho c v trí catheter Ngh n ho c k t đư ng tr máu v Áp l c đư ng th cao Đông màng. Khi màng b đông, máu có th ph i tr v ASAP dangthanhtuan65@gmail.comAccess or Return Disconnect Triggered do áp l c m t trong 2 đư ng b th p. Có th do h ch n i nào đó trên h th ng. Ki m tra t t c các ch n i trên đư ng dây, v n l i cho ch t. dangthanhtuan65@gmail.com 18
 19. 19. 4/17/2013Air in Blood Các nguyên nhân có th : M c đ d ch trong b y khí th p dư i m c sensor Khí trong chu trình dây M i d ch không hoàn toàn Đư ng tr máu v không n m đúng trong Air detector Sensor b dơ Ch n i b h dangthanhtuan65@gmail.comCác báo đ ng khác Có nhi u lo i báo đ ng x y ra trong quá trình CRRT. Nhìn và gi i quy t theo hư ng d n trên màn hình. H u h t nguyên nhân các báo đ ng là: T c ngh n catheter do tư th BN Đư ng máu ra/v b ngh n do c c máu đông, k t V trí túi treo trên cân không đúng Đông máu màng l c/b dây V trí dây trong blood leak detector không đúng Air trong máu Self-test theo chu kỳ b sai dangthanhtuan65@gmail.com 19
 20. 20. 4/17/2013Diaphragm Reposition Procedure Negative Pods(Access & Effluent) : Ngưng bơm máu Khóa c 2 trên và dư i pod L y pod & r a port Bơm t i đa 1cc normal saline vào pod dùng kim 20G Đ t pod l i đúng v trí Ti p t c đi u tr dangthanhtuan65@gmail.comDiaphragm Reposition Procedure Positive Pods (Filter & Return) Th c hi n gi ng như trên Hút ra t i đa 1cc dangthanhtuan65@gmail.com 20
 21. 21. 4/17/2013Tóm t t: chăm sóc BN làm CRRT Theo dõi liên t c các thông s huy t đ ng h c Chăm sóc vùng tì đè và v sinh T i ưu hóa HA trư c khi b t đ u đi u tr Nh chu n b dd cao phân t và thu c v n m ch khi BN đang ch y Khi dùng ch ng đ ng, ph i th APTT l n đ u sau 4 và sau đó m i 6 gi đ ch nh li u heparin. Ion đ và ure, creatinin ph i ki m tra 2 gi sau khi b t đ u đi u tr và sau đó m i 6 gi . dangthanhtuan65@gmail.comTóm t t: chăm sóc BN làm CRRT Theo dõi bilan d ch đ phòng ng a l y d ch quá m c. Quan sát các thông s áp l c đ bi t và x trí các v n đ v màng l c ho c catheter Theo dõi nơi đ t catheter d u hi u nhi m trùng. R a và thay băng khi c n. Theo dõi nhi t đ BN và chú ý s d ng m n m n u c n. Duy trì áp d ng đúng k thu t vô trùng khi ti p xúc v i h th ng dangthanhtuan65@gmail.com 21

×