• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Tt 62
 

Tt 62

on

 • 413 views

 

Statistics

Views

Total Views
413
Views on SlideShare
413
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Tt 62 Tt 62 Document Transcript

  • BỘ NÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 62 /2011/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2011 THÔNG TƯ Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung thức ăn thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 củaChính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủvề việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Nghị định số 08/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05 tháng 02năm 2010 về quản lý thức ăn chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục sửa đổi, bổsung thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam: Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục sửa đổi, bổ sungthức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm: 1. Danh mục bổ sung thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dùng trong nuôi trồngthuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam (Phụ lục 1). 2. Danh mục bổ sung thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thuỷ sảnđược phép lưu hành tại Việt Nam (Phụ lục 2). 3. Danh mục sửa đổi tên sản phẩm, tên nhà sản xuất, số công bố chấtlượng tại các Danh mục thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam(Phụ lục 3). Điều 2. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Thủtrưởng các đơn vị thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, 1
  • thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng thức ăn thuỷ sản chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG- Như Điều 3; THỨ TRƯỞNG- Văn phòng Chính phủ;- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT;- Lãnh đạo TCTS; (Đã ký)- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phốtrực thuộc TW;- Tổng cục Hải quan;- Bộ Khoa học Công nghệ; Nguyễn Thị Xuân Thu- Bộ Công Thương;- Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ NN&PTNT;- Công báo Chính phủ, Website Chính phủ;- Lưu: VT, TCTS. 2