efectele-ironice-ale-relaxarii-in-conditii-de-stres

458 views
304 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
458
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

efectele-ironice-ale-relaxarii-in-conditii-de-stres

 1. 1. Efectele ironice ale relaxarii inconditii de stres• Stresul reprezintă sindromulde adaptare pe care individul îlrealizează în urma agresiunilormediului; ansamblu carecuprinde încordare, tensiune,constrângere, for ă, solicitare,țtensiune.
 2. 2. Despre ce este vorba?• In urma efectuarii a doua studii s-adescoperit ca relaxarea intentionata inconditiile unei minti stresate sauincarcate (impovarate) producecresteri ironice in nivelul deconductanta al pielii.• Aceasta cercetare a investigat dacaincercarea de a ne relaxa poateproduce asemenea efecte ironice sidaca aparitia acestor efecte nedoriteale relaxarii intentionate este intr-adevar intensificata de prezenta unorconditii stresante.
 3. 3. Stresul, nelinistea, ingrijorarea, sunt stari caredefinesc perioade ale vietii noastre.Ce incercam sa facem in acesteconditii?Facem tot posibilul sa nerelaxam.Insa eforturile noastre de ane calma, de a ne retrage par sa aibaefecte contrarii – producand o agitatiemai mare chiar decat inainte de aincerca sa ne relaxam.• incercarea de a ne relaxa poateproduce asemenea efecteironice?• aparitia acestor efecte nedoriteale relaxarii intentionate esteintradevar intensificata deprezenta unor conditiistresante?
 4. 4. Teorii...• Teoria proceselor ironice alecontrolului mental sugereaza catendinta de a deveni stresat arputea fi la oricine rezultatulproceselor de relaxare intentionata• Teoria propune de asemenea caacest paradox este doar unuldintre multele varietati de efectecontrarii care pot aparea in urmafelului in care controlul mentalfunctioneaza
 5. 5. Dovezi care confirma aceastateorie• suprimarea unui gand poate conducela o activare paradoxal de mare agandului respectiv• concentrarea intentionata poate sacreasca nivelul importantei pe care oacordam factorilor care de fapt distragatentia• controlul intentionat al starii de spiritpoate produce stari opuse fata de celecare sunt intentionate;• controlul intentionat al miscarii poatedeclansa miscari care sunt de faptnedorite;• incercarile intentionate de a adormi potinduce stari mai pregnante de trezire(alerta) si ca incercarea de uita ceva inmod deliberat poate produce aduceriaminte.
 6. 6. Controlul mental nu are intotdeaunaaceste efecte ironiceControlul mental are succes, respectivesueaza, ca rezultat al functiilor adoua subprocese de control mental:• Operarea intentionata• Procesul ironic de monitorizareCele doua procese functioneaza impreunapentrua produce niveluri de control mentalde care ne bucuram in mod obisnuitDaca relaxarea intentionata ar functiona asacum teoria sugereaza, asta ar insemna cacapacitatea persoanelor de a se relaxaintentionat va deveni ineficace in prezentasarcinilor mentale, a stresului si al altorfactori perturbatori
 7. 7. Experiment IProcedura• participan ii erau supu i experimentului individualț ș• persoana care efectua experimentul era de gen feminin• participantul semna un formular în care i se explica faptul că experimentul este despre relaxare i că ni te senzoriș șîi vor monitoriza răspunsurile fiziologice ale corpului• el trebuia să se a eze într-un scaun confortabil pentru ca apoi să i se ata eze un microfon portabil i ni teș ș ș șelectrozi care măsoară nivelul de conductan ă a pielii.ț• acestuia i se arată un grafic care con inea cifre de la 1 la 5 i i se explică că va trebui sa îi raporteze cum seț șsimte indicând de pe scala o cifră.• el este lăsat 5 minute să se acomodeze cu mediul din laborator i cu echipamentul apoi urmează o periodă de unșminut în care acesta trebuie să spună în ce masură pe o scală de la 1 la 5 se simte relaxat, calm, somnoros,agitat, plictisit, linistit, fericit, placid, obosit, anxios, tensionat, nervos si supărat.• participantul este din nou lăsat un minut ca să stea lini tit iar apoi urmează un instructaj de 2 minute în careșexperimentatorul îl ajuta pe acesta să se relaxeze sau dimpotrivă îi explică participantului că nu are importan ățdacă se relaxează sau nu în timpul acestei sesiuni.• apoi i se dădea să memoreze în cazul sarcini metale ridicate 9 cifre i o singură cifră pentru sarcina mentalășscazută.Pentru cei care nu memorau 9 cifre experimentatorul scurta numărul până la 2 sau 3 cifre• după experiment acesta este lăsat un minut pentru a- i reaminti numărul apoi să spună din nou pe o scală de la 1șla 5 cum se simt repetând din nou adjectivele.
 8. 8. Rezultate si discutii• sarcina mentală mai mare să “taxeze”resuresele cognitive ale participantilor,acest fapt a fost demonstrat atuncicând 4 dintre participan i nu au reu itț șsă re ină nici macar 6 din cele 9 cifrețdin care era compus numărul. Ace tiașnu sunt inclu i în e antionul final.ș ș• s-a observat ca rezultatele nudifera foarte mult in functie de sexulparticipantilor.to i participan ii cărora li s-a cerut săț țmemoreze numărul compus dintr-osingură cifră au reu it!ș
 9. 9. Nivelul de conductanta al pielii.• participan ii care au fost supu i unei sarcini mentale reduse i care au fostț ș șinstrui i să se relaxeze aveau un nivel de conductan ă al pielii mai mic decatț țcei care au fost supusi unor sarcini mentale reduse si nu au fost instruiti sase relaxeze.• diferen ele nivelului de conductan ă al pielii dintre cei supu i unor sarciniț ț șmentale mari i care au fost instrui i să se relaxeze i cei supu i ,deș ț ș șasemenea, unor sarcini mentale mari, dar care nu au fost instrui i să sețrelaxeze nu au fost foarte mari.• când erau instrui i să se relaxeze, participan ii supu i unor sarcini mentaleț ț șridicate, aveau un nivel de conductan ă al pielii mai mare decât cei cuțsarcini mai u oare. - când cei supusi unor sarcini mentale mari nu eraușinstruiti să se relaxeze, diferen ele în ceea ce prive te nivelul deț șconductan ă al pielii nu mai era atât de pregnant fa ă de cei cu sarciniț țmentale mici.
 10. 10. Raportul de relaxare.• suma cifrelor cu care era notat fiecareadjectiv (de la 1 la 5) putea fi între 8 si40participan ii care au fost instrui i să seț țrelaxeze au raportat că se simt mairelaxa i decât cei care nu au primitțastfel de instruc ii.țraportul indică faptul că participan ii cuțsarcini mentale mari ar fi putut sa nufie con tien i că încercările lor de a seș țrelaxa nu e uat.ș
 11. 11. EXPERIMENTUL 2• Acest experiment a fost făcut pentru avedea dacă efectele ironice alerelaxării în condi ia unei sarcinițmentale ar putea fi observate mai clardacă participan ii ar fi supu i unorț școndi ii mai stresante.ț•• Diferen e fa ă de experimentul 1ț ț :• -s-au folosit metode de a-l stresa multmai realiste i anume : participan iiș țtrebuiau să răspundă cu voce tare la oserie de întrebări tip test după ce li s-aspus că aceste întrebări sunt pusepentru a măsura IQ-ul;• -instruc ia de relaxare a fost scurtatăț ;• -la sfîr it s-a adăugat un raport ceștrebuia completat;
 12. 12. Participan i i Designț Ș• 42 F iș 40 B ,studen ițla UniversitateaVirginia,ale i datoritășcerin ei unui curs iț șcare au fostrepartiza i aleator ințfiecare condi ieț ;• Design 2x2:Instructiuni derelaxareInstructiuni denon-relaxareSarcinamentala mareG1 G2Sarcinamentala micaG3 G4
 13. 13. Instrumente• -electrozi pentru a masuranivelul de conductan ă al pieliiț ;• -microfon portabil ,interfonpentru instruc iuniț ;• -instruc iuni tip de relaxare iț șde non relaxare;• -instruc iuni tip pentru sarcinațmentală mare i pentru sarcinașmentală mică;• -întrebări de tip test care suntderulate pe o casetă audio ișcare a fost împar it în 2țfragmente a cîte 90 s;• -raport final ce trebuiecompletat de fiecareparticipant;
 14. 14. Procedeu:Pre-test-După ce li se ata ează electrozii i microfonul participantulș șera rugat să se a eze pe scaun i să stea acolo timp de 5 min,ș șnecesare măsurătorilor;Test-În func ie de condi ia din care făceau parte primeauț ț :Instruc iuni de relaxareț de tipul:”Vreau ca tu să te relaxezi cît de mult po i.Folosindu-te de oricețtehnică, vreau ca tu să îndepărtezi orice stare de anxietate, săreduci tensiunea musculară i să devii relaxat total.Este foarteșimportant ca tu să te sim i pe deplin relaxat pe parcursul acestuițexperiment.Te rog să te relaxezi cît de repede posibil. Eu î i voi da 5țmin ca să atingi această stare de relaxare deplină.”Sau instruc iuni de non –relaxareț precizînd că daca încearcă să serelaxeze acest lucru îi împiedică pe ei să citescă rezultatele;“Noi nu suntem interesa i de capacitatea dumneavoastrăde a vățrelaxa.Prin urmare daca vă sim i i excitat i emo ionat vă rugăm săț ț ș țmege i mai departe i să experimenta i aceste sentimente”.ț ș ț
 15. 15. Rezultate si discutii• -nici unul nu a reu it să î i dea seamaș șcare era ipoteza studiului;• -în medie participan ii au răspunsțcorect la 27,4% din întrebări;• -nivelul de conductan ă al pielii a fostțmăsurat în perioada pre-test 5 min/test3 min /post-test 5 min;• -în perioada dinaintea testului saobservat că nivelul de conductan ă alțpielii a crescut la cei cărora li s-a cerutsă se relaxeze în compara ie cu ceițcărora nu li s-a cerut să se relaxeze;• -în timpul testului cei cu sarcinămentală mare care au fost ruga i să sețrelaxeze aveau un nivel deconductan ă al pielii mai mare decîtțcei care au fost ruga i să se relaxezețîn condi ia unei sarcini mentale miciț ;
 16. 16. Implicatiile acestei cercetari pentru folosirea relaxarii progressiveca si tratament pentru problemele de anxietate sunt urmatoarele:• sarcina mentala si/sau stresul sunt exactconditiile nedorite in practica terapiei prinrelaxare• relaxarea indusa poate favoriza aparitiasimptomelor de anxietate si panica• studiul sugereaza ca ar exista motive deingrijorare in ceea ce priveste folosireatehnicii de relaxare indusa asuprapacientilor.• oamenii care incearca in viata de zi cu zi sase relaxeze ar putea descoperi ca, de fapt,vor deveni mai tensionati.• daca aceasta tensiune va fi intampinata cuo alta incercare de relaxare, persoana arputea intra intr-un ciclu de tensiune cronicasi/sau anxietate care sa se perpetuezesingur.
 17. 17. Constatari ale experimentelor• cand oamenilor li se cere sa incerce saadoarma repede, atunci ei intampinadificultati majore in a indeplini aceastamisiune• cand experimentam stari nedorite deanxietate, este posibil ca insasi dorintade a ne pastra calmul si de a nestapani emotiile in aceste circumstantesa fie vinovatul pentru crearea deefecte somatice nedorite• in cazul in care suntem presati si de osarcina cognitiva sau de stress,acestea devin exterm de greu demanuit si, din pacate, acesta estepartial rezultatul propriei noastrebagari in seama.• solutia ar fi, pur si simplu sa nu maiincercam sa stapanim aceste stari.

×