• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Codex kap 1 rättskunskap
 

Codex kap 1 rättskunskap

on

 • 1,659 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,659
Views on SlideShare
1,093
Embed Views
566

Actions

Likes
0
Downloads
5
Comments
0

2 Embeds 566

http://www.rattskunskap.n.nu 313
http://www.codex.n.nu 253

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Codex kap 1 rättskunskap Codex kap 1 rättskunskap Presentation Transcript

  • RättskunskapKap. 1
  • Juridik=Läran om rättsreglerRättsregler som reglerar förhållandet mellan individer = Civilrättsliga reglerI praktiken handlar juridik ofta att man argumenterar för att en rättsregel ska tillämpas eller inte tillämpas.Ofta kommer man överens innan målet hamnar i domstol, men gör man inte det är det upp till domaren att överväga argumenten och fatta ett rimligt beslut.
  • Jurist Juristlinjen vid Universitet, 4,5 år = Jur.kand Advokat,domare, åklagare, kronofogde= Jur.kand + 2 års notarietjänstgöring
  • Advokatkrävs flera års praktik på advokatbyrå+medlemskap i advokatsamfundet.En advokat kan specialisera sig inom ett vissträttsområde, t.ex. brottsmål, familjerätt elleraffärsjuridik.Huvuduppgiften för en advokat är att hjälpaindivider och företag att tillvarata sina rättigheter.
  • ÅklagareUppgift: Åklagarens uppgift är att leda förundersökningar och därefter besluta om åtal. Vid rättegången är det åklagarens uppgift att bevisa för domstolen att den åtalade har begått ett visst brott.
  • DomareUppgift: Förbereda och leda domstolsförhandlingar samt avkunna domar
  • KronofogdenUppgift: Se till att beslut av domstolen verkställs. Exempel: om ngn gnm ett domstolsbeslut har rätt till en summa pengar så ser kronofogden till att pengarna hamnar hos den som har rätt till dom.
  • Övriga juridiska yrkenDet finns en mängd områden som en jur.kandöppna vägar för nya yrken….däribland: Administrativ chef i kommun Högre befattning inom polisen Juridiskt sakkunnig för företag och organisationer Med mera med mera…
  • RättsregelEn rättsregel är en regel vilken en domstol måstebeakta när den avgör en juridisk fråga.I de allra flesta fall finns rättsregeln inskriven i enlag.Men en del rättsregler grundar sig på ensedvänja, vilket innebär att domstolarna sedanlång tid tillbaka använt sig av en viss regel.Vår svenska lag, som beslutas av riksdagen,kompletteras även av förordningar och direktiv avinstitutionerna inom EU (pga medlemskapet iEU)
  • Sociala regler..hur man beteer sig mot varandra i olikasammanhang. Ex.vis man ska hålla löften.. Lovat gå på bio, kommer ej…brutit en social regel Lovat Tv till kompisen för 1tkr, men bryter löftet. Följden kan bli en rättegång pga av brutet avtal.
  • Moraliska reglerMoraliska regler har sitt ursprung i ett etisktställningstagande.I Sverige menar man traditionellt att lag ochmoral bör hållas isär.Domstolarna menar att riksdagen har tagithänsyn till moraliska frågor då de stiftade lagen.
  • Normer och rättsregler, sammanfattning:Sociala regler – t.ex.artighetsregler, uppförandereglerMoralregler – etik, religiös bakgrund, starkare änsociala regler, t.ex. inte ljuga,Rättsregler – lagar som fastställs av staten, t.ex.straffrätt, civilrätt
  • RättskällorMed rättskällor menar man alla de ställen därman kan få kunskap om den gällande rätten. Sådant domstolen måste ta hänsyn till. Sådant domstolen bör ta hänsyn till. Sådant domstolen får ta hänsyn till.
  • RättskällornaFörfattningar (publiceras i SFS) - Lagar - FörordningarPrejudikat – högsta domstolens domar som ärvägledande för framtida avgöranden, Nyttjuridiskt arkiv I (NJA I)Lagens förarbeten – t.ex.direktiv, betänkanden, remissvar, finns i NJAII, samt i SOU – statens offentliga utredningar
  • Domstolen………Domstolen måste ta hänsyn till lagar ochförordningar.Regler som har stöd i rättspraxis bör/skadomstolen följa.Domstolen ska ta hänsyn till prejudikat (HD).Domstolen kan ta hänsyn till lagens förarbeten.Domstolen får ta hänsyn till juridisk litteratur.
  • I vilken ordning används rättskällorna?1. Lagar, förordningar och föreskrifter2. Prejudicerande domar3. Förarbeten4. Andra normer5. Sedvana
  • Sveriges rikes lagGrundlagarnaBalkarnaBihanget
  • Våra GRUNDLAGAR Regeringsformen (RF) Successionsordningen (SO) Yttrandefrihetsgrundlagen (YFL) Tryckfrihetsförordningen (TF)Skiljer sig från andra lagar, då det krävs två riksdagsbeslut med mellanliggande val för att en ändring av grundlagen ska kunna genomföras.
  • En lag kommer Initiativ till lagförslag MOTION till Begär utredning av SFS, svensk regeringen. Kommitté författningssamling tillsättsOmröstning i Kommittén lämnar ett Riksdagen betänkande Remiss t statliga o Diskussion i kommunala riksdagsutskott. myndighet + ev Betänkande till berörda riksdagen. organisationer Regeringen utarbetar en proposition
  • En lag Motionkommer till Utskott Kommitté Betänkande (SOU) Remiss Departement sammanställer Proposition SFS, Svensk Författningssamling
  • Det svenska Juridisk Indelning:rättssystemetOffentlig rätt Statens o kommunernas organisation, även förh. t. enskild medborgare (skatterättsliga frågor, tillstånd för uteservering)Straffrätt Brott. Vad som räknas som brott och vilka påföljder de kan ge.Civilrätt Den rätt som gäller för medborgarna i samhället. Arvsrätt Familjerätt Förmögenhetsrätt Avtalsrätt Köprätt Fodringsrätt m.m.Processrätt Syftet med P. Är att få igenom de rättsliga anspråk de kan ha enligt de olika rättsreglerna. POSC (påsk)
  • Äganderätten –en viktig grund för CivilrättenEn stor del av Civilrätten vilar på principerna om……privat äganderätt … och …avtalsfrihet.
  • ÄganderättHuvudregeln: Föregående ägaren måste ha varit den verklige ägaren för att den senare ägaren skall kunna erhålla äganderätten till föremålet.Undantag: Köparen handlat i GOD TRO (priset skäligt). Undantag från Undantag (Nya regler): Godtrosförvärvet godtas inte om föremålet för äganderätten olovligen tagits eller om någon tilltvingat sig föremålet. (Har en stereo blivit stulen så kan inte någon annan få äganderätten)
  • Äganderätten skyddas av regler om BesittningBesittningen skyddas av ”presumtion” för attsaken innehas av rätt ägare.”Presumtion” = Man utgår från ett visstförhållande tills motsatsen har bevisats. Om man tycker sig känna igen sin stulna cykel kan man inte ta tillbaka hur som helst. Man får vända sig till polisen eller begära handräckning för återtagande hos Kronofogdemyndigheten. Om man anträffar en tjuv som är i färd med att stjäla något och tar honom på bar gärning har man rätt att ta tillbaka sin egendom. Man får använda våld, men aldrig mer än vad nöden kräver.
  • EgendomskategorierFast egendom Fastighet (mark) med tillhörande byggnad samt fast anbringande föremål för stadigvarande bruk (hiss, värmepanna, spis)Lös egendom Det som inte räknas som fast egendom är lös egendom. Underavdelning till lös egendom: Lösöre =lös egendom utom pengar, värdepapper