Support Europeana in Securing Funding for the Connecting Europe Facility (CEF)

305 views
281 views

Published on

A leaflet showing the case of Europeana for funding within Connecting Europe Facility (CEF) rpogramme.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
305
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Support Europeana in Securing Funding for the Connecting Europe Facility (CEF)

  1. 1. Europeana – казусът за финансиранеКакво е Europeana?Еuropeana е катализатор за промяна за културното наследство.Защо?- Защото правим културното наследство достъпно онлайн.- Защото сме стандартизирали данните на повече от 2,200 организации, покриващи всички Европейски страни и 20 европенйскиезика.- Защото предоставяме на творческите индустрии и бизнес старт-ъпи богат, оперативно съвместим материал с пълнаинформация за авторски права.- И понеже ние гарантираме, че всеки гражданин било то млад или стар, привилигирован или социално изолиран, може дабъде дигитален гражданин.Еuropeana изигра трансформаторска роля чрез отваряне на данни и достъп до културно наследство и сега е световен лидер подостъпна дигитална култура, която ще захранва европейската икономика. Благодарение на Europeana днес всеки може да разглежда27 милиона дигитализирани обекта, които включват книги, картини, филми и аудио.
  2. 2. Подкрепи EuropeanaПомогни ни да осигурим финансиране по програмата “Connecting Europe Facility”Нашите три основни аргумента:1. Еuropeana подпомага икономическия растежТворческите индустрии в Европа растат бързо; стават все по-важни занашата икономика1и следователно имат нужда от „гориво”.Europeana го предоставя. Творчески и технологични бизнеси,софтуерни разработчици и проектанти на софтуерни приложения,особено тези от секторите: обучение, туризъм и игри, строят нови ивсе по-иновативни начини за преизползване на отворените данни икод на Europeana. Чрез тези креативни партньорства ние същоизграждаме споделена виртуална среда, която ще намализначително разходите за университетските и библиотечнитеизселдователски центрове. Отвореността на Europeana насърчава иправи възможно творческото преизползване на нейните колекции,което от своя страна увеличава начините, чрез които хората наЕвропа могат да се занимават със своето наследство. Катоосвобождава потенциала на своите данни за преизползване,Europeana предоставя на Европейските индустрии и малки и серднипредприятия, които за висят от съдържание с достоверен материал,като по този начин насърчават иновациите и дават възможности зарастеж.Индикатори за въздействие (импакт) До днес, 770 бизнеса, предприемача и образователни иликулутрни организации изпробват начини за внедряване наинформацията от Europeana в техните продукти (уев страници,приложения, игри, и т.н.) чрез нашето API. Виж примери катоinventingeurope.eu и www.zenlan.com/collage/europeana. Дигиталното наследство създава работни места – в Унгария,например, над 1000 дипломанти са включени вдигитализиране на културно наследство, което ще бъдепубликувано в Europeana. Historypin във Великобританияпредсказва, че би се удвоил по размер при наличието наповече отворено за достъп културно наследство. Конкурентните ни континенти Северна Америка (Публичнатадигитална библиотека на Америка) и Азия (Комисията заавторско право на Корея) подписаха и двата споразумения даизкопират модела на Europeana. През последните пет години, начално Европейскофинансиране от 150 милиона евро произведе 70 милиона евросъфинансиране от Министерства от 21 страни. До днес, Европа е инвестирала колективно повече от 1,2милиарда евро за дигитализация. Europeana е единственатаплатформа, която събира тези данни и ги предоставя занеограничено ползване.2. Europeana свързва EвропаРавноправен, отворен и демократичен достъп до култура помагавсички общности на Европа да разберат миналото и да оценятмежду-културните различия и общи черти. Europeana обединявахора през граници и през поколения като им помага да споделяттехните лични и семейни истории от Първата световна война и отпадането на Желязната завеса през 1989. Лични истории на технитеоригинални езици, комбинирани с утвърдени исторически разказисвързват личното минало на хората с по-широката Европейскаистория.Както свързва индивиди из целия континент, Europeana свързва икултурни организации чрез стандартизирани модели. Това означава,че културните данни от всички културни организации саунифицирани в цяла Европа.„Хората често говорят за премахване на културното разделениеи отваряне на културата към нови публики, но мнoгo малко могатда се похвалят с такъв голям принос към тези усилия катообръщането на Europeana към културната общност (culturalcommons).” Neelie Kroes, Вице президент на Европейската комисияИндикатори на въздействие (импакт) 27 милиона обекта са на разположение благодарение наEuropeana. Тази колекция е действително многоезична имежду-културна със записи на всички европейски езици и отвсички 27 европейски страни. До днес, 50,000 обекта и истории, свързани с Първата световнавойна, са събрани, и над 2,500 души участваха в нашитеПътуващи представления на семейната история.1Творческите индустрии възлизат на 3.3% от БВП на Европейския Съюз и 3% от работните местана Европа: Доклад за компетитивността на Европа 2010. Творческите индустрии растат с темп от7% на година.3. Europeana прави европейската култура достъпна за всекиЧрез отваряне и предоставяне на европейското културно наследствобезплатно по различни начини и на различни места тези, които немогат да пътуват (млади, социално изключени или след-конфликтниобщности) могат да достъпват всичко, което Europeana може дапредостави. Няма ограничения за това кой може да разглеждакултурно значими места, предмети, произведения на изкуството иистории през Europeana. През 2012 всички 20 милиона записа наEuropeana са публикувани с авторски права Creative Commons 0публичен домейн, което ги прави достъпни за преизползване кактоза комерсиални така и за некомерсиални цели. Нашата уеб страницаотговаря и адаптира дисплейа си за компютри, мобилни телефони итаблети.Нашите канали в социалните медии водят нашите колекции доместа, които хората посещават онлайн, като с това ангажират и хора,които може да не достъпват портала ни директно.Нашата програма за дигитална грамотност и семейство насърчавапоколения да работят заедно и да споделят своя житейски опит презEuropeana с други хора.Нашите партньорства с Promethean Planet и Euroclio предоставятресурси за учители по цяла Европа.Индикатори за въздействие (импакт) Всички по-големи онлайн и зараждащи се дигитални каналикато Wikipedia, Facebook, Tumbrl са свързани. Използването на версиите за мобилни телефони и таблетинараства. Миналата година, стигнахме 1 милион посещения на Wikipediaот само едно събитие Editathon, нашият електронен вестникпостигна 110,000 отваряния, и получихме средно 17,000мнения за наш пост във Facebook.Публикуването на данните на Еuropeana с CC0 е „преврат”, който „щепомогне да се постави прецедент, който може да бъде последванот други галерии, библиотеки, архиви и музеи, които на свой редще помогнат да се придвижим към свързанa oбщност (commons)от културно съдържание, което всеки може свободно да използваили да му се радва.” Johnathan Gray, Open Knowledge Foundation(Фондация отворено знание)Какво ще направи Europeana с тази инвестиция, ако я получи? Ще задържи и поддържа Europeana като световен лидер вдигиталните услуги за културно наследство, укрепвайкинейната инфраструктура и достигайки до повече хора. Ще привлече комерсиални инвестиции. Ще удовлетвори нуждата на потребителите чрезпредоставяйки повече аудио-визуално съдържание. Ще направи съдържанието по-отговарящо на нуждите иинтересите на потребителите. Ще действа като катализатор за подпомагане на сектора накултурното наследство да изгради и разработи своетопортфолио така, че да привлече нови поколения.Какви ще са последиците ако Europeana не получи европейскофинансиране в програма Connecting Europe Facility? Комерсиалните възможности, които са били генерирани чрезЕuropeana до сега, ще спрат, което ще повлияе отрицателно наикономическото развитие на културните и образователнитеиндустрии в по-широк аспект. Europeana и следователно самата Европа е понастоящемсветовен лидер в областта на отворените данни – тази позициякато културен и технологичен глобален лидер ще бъдезагубена. Напредъкът в областта на дигиталната стандартизация,оперативната съвместимост и хармонизация на ПИС (Права заинтелектуална собственост) не само в Европа, но и в целиясвят, ще бъде загубен.

×