• Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
908
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
46
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. AMALAN DAN PENDEKATAN KAEDAH PENGAJARAN GURU PENDIDIKAN ISLAM DALAM BIDANG TILAWAH ALQURAN DAMANHURI BIN DAUD P63894 PENYELIA DR MOHD ADERI B CHE NOH
 • 2. PENDAHULUAN  Bidang Tilawah al-Quran merupakan teras dalam sukatan Pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah dan menengah.  Bidang ini diperkenalkan dengan tujuan apabila murid-murid tamat persekolahan peringkat rendah, mereka diharapkan dapat menguasai kemahiran asas iaitu membaca al-Quran.  Bidang tilawah al-Quran ini seharusnya menjadi mata pelajaran yang digemari dan diminati oleh murid.
 • 3. ISU YANG TIMBUL  KPM (1996)- ramai murid Islam lepasan sekolah rendah yang didapati tidak tahu membaca al Quran apabila mereka berada di sekolah menengah  Ahmad Abd Ghani (1997) - mendapati murid menghadapi masalah mempraktikkan hukum tajwid  Kelemahan yang ketara dalam diri murid adalah berkaitan dengan kelemahan penguasaan bacaan al- Quran (Raihan, 2000), (Ramlan, 2000), (Farehan, 2000) dan (Ramli, 2000).
 • 4. PUNCA KELEMAHAN MURID o (Wan Azlina et. al, 2010) – dapatan dari Jemaah Nazir Persekutuan mendapati kurikulum Tilawah Al-Quran yang banyak selain dari bilangan murid yang ramai dalam sesuatu kelas. o Selain itu, masa mengajar yang singkat, pembelajaran yang berorientasikan peperiksaan, teknik pengajaran guru yang kurang berkesan, kelemahan dan kekurangan guru dan ibubapa dalam kemahiran al-Quran, ketiadaan budaya membaca Al-Quran dan lain-lain lagi. o Kamarul Azmi (2012) –  Kualiti Pendekatan p&p Guru  Kualiti Penggunaan ICT  Kualiti Penguasan Ilmu Khusus Pendidikan Islam  Kualiti Personaliti  Persekitaran Guru
 • 5. KUALITI PENGAJARAN GURU  Hanuni (2003), Ab. Halim et al. (2004), Love dan Kruger (2005), Renaud dan Murray (2005) - hubungan pengajaran dan pembelajaran guru amat berkait rapat dengan peningkatan dan pencapaian murid dalam pengajaran dan pembelajaran.  GPI gagal menarik minat murid di dalam bidang Tilawah Al-Quran, Sirah, Akidah dan Tamadun Islam (Kamarul Azmi, 2012).  Kebanyakan GPI menggunakan kaedah-kaedah lama walaupun masih releven seperti talaqqi musyafahah. Ia boleh dibuat inovasi seperti menggabungkannya dengan penggunaan multimedia seperti powerpoint kerana ia boleh menarik minat murid (Gorman, 2000) dan (KPM, 2004)
 • 6. BENTUK KAEDAH YANG DIGUNAKAN GPI  Kamarulzaman et al. (2002) - guru banyak menggunakan kaedah syarahan dan kaedah berpusatkan guru.  Ab Halim et. al.(2004) - kebanyakan kaedah yang digunakan guru adalah tasmi’ dan tashih, latih tubi, talaqqi musyafahah, halaqah dan penerangan serta perbincangan kumpulan.  Kamarul Azmi (2012) - Kajian terhadap sekolah kelolaan JAIS mendapati guru banyak menggunakan kaedah murid membaca dan guru membetulkan bacaan (63%). Guru kurang memperdengarkan bacaan mereka sebaliknya menggunakan bacaan murid sebagai contoh
 • 7. ISU DAN CABARAN  Kajian oleh KPM (2004) - tidak terdapat satu usaha pun dari murid yang tidak tahu membaca ini untuk belajar membaca dan mempelajari al-Quran apabila dewasa.  Bagi mengelakkan perkara ini dari terus berleluasa, guru seharusnya menggunakan kaedah dan teknik yang betul dan tepat serta bersesuaian dengan objektif yang ingin dicapai Alkailani (1986) dan Ghazali (2004).
 • 8. KAEDAH PENGAJARAN  Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia (2011) Sumber : Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia 2011, Modul Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Bahagian Pedagogi Pendidikan Islam
 • 9. KAEDAH-KAEDAH LAIN  Kaedah bacaan Al-Quran yang biasa diamalkan di Malaysia seperti :  Kaedah Baghdadiah - menggunakan sebuah buku yang dinamakan “Muqaddam” dan ia menekankan kepada pengenalan huruf Hijaiyyah, baris dan ejaan.  Kaedah Qiraati - bermula dengan memperkenalkan huruf Hijaiyyah, bacaan huruf qalqalah dan sebagainya. Kemudian murid akan dilatih membaca juzuk Amma dan seterusnya al-Quran.  Kaedah Hatawiah - kaedah membaca al-Quran dengan berpandukan tulisan rumi.  Kaedah Iqra’ – kaedah bacaan al-Quran yang sekarang digunakan di sekolah-sekolah.
 • 10. KAEDAH IQRA’  Pembelajaran Iqra’ adalah satu usaha inovasi untuk memperkenalkan dan mempercepatkan bacaan al-Quran terutama untuk murid yang lambat menguasai kemahiran yang diajar.  Bertujuan menguasai kemahiran asas Tilawah al-Quran.  Diperkenalkan di Malaysia sejak 1992 dan bermula pada sesi persekolahan 1995.  Wujud masalah (Nor Azman, 2011) -  Murid yang masih tidak dapat mengenal huruf hijaiyah.  Murid yang tidak dapat membezakan bacaan panjang dan bacaan pendek.  Murid yang masih tidak dapat menguasai hukum tajwid yang asas.
 • 11. CADANGAN TAJWID DALAM KOD BERWARNA  Masalah dihadapi murid iaitu menguasai kemahiran membaca Al-Quran (Aderi, 2004) boleh diatasi dengan penggunaan kod huruf berwarna berdasarkan kajian Nornajidah (2008), Hajijah (2008), Ag Ruzaini dan Siti Hajar (2012).  Cara ini memperlihatkan guru masih menjadi pembimbing murid menerangkan cara membaca dan menyebut.  Bagi memudahkan murid, boleh dibuat dalam buku teks sekolah.
 • 12. CONTOH  Huruf mad diwarnakan  Contoh yang terdapat dalam al-Quran
 • 13. KESIMPULAN Guru yang baik dan kreatif akan menggunakan kaedah yang pelbagai bagi mencapai satu-satu objektif. Adakalanya sesetengah kaedah tidak sesuai untuk diaplikasikan untuk satu-satu objektif. Di sinilah letaknya sifat kreatif seseorang guru dalam memikirkan apakah kaedah yang sesuai untuk digunakan demi untuk melahirkan murid yang berkemahiran dalam Tilawah al-Quran tercapai dengan jayanya.