Simon ghimpu

411 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
411
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
223
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Simon ghimpu

 1. 1. Întinereşte-mă săÎntinereşte-mă săfim de-o seamăfim de-o seamăÎn memoriamÎn memoriamSimion GhimpuSimion Ghimpu
 2. 2. 2929 iulieiulie 20102010  
 3. 3. Simion GhimpuSimion GhimpuSimion s-a nSimion s-a năăscut la 24 mai 1939scut la 24 mai 1939 îîn Coloniţa,n Coloniţa, îîn familia Irinein familia Irinei şşi ali allui Tudor Ghimpu. A copilărit tot aici, alături de încă 4 fraţi:lui Tudor Ghimpu. A copilărit tot aici, alături de încă 4 fraţi:Gheorge, Visarion, Valentina si Mihai.Gheorge, Visarion, Valentina si Mihai.ÎÎn anul 1957 Simion Ghimpu absolven anul 1957 Simion Ghimpu absolveşştete şşcoala pedagogică dincoala pedagogică dinCălăraşi, dupa care timp de un an lucreazCălăraşi, dupa care timp de un an lucreazăă caca îînvatator lanvatator la şşcoalacoalamedie din Mereni.medie din Mereni. ÎÎn 1958 merge la Universitate, la facultatea den 1958 merge la Universitate, la facultatea demuzicmuzicăă, dar, dar îîn scurt timp îşi dă seama că nu e ceea ce îşi doreşten scurt timp îşi dă seama că nu e ceea ce îşi doreşteşi se transferă la Istorie şi Filologie. În acelaşi timp Simionşi se transferă la Istorie şi Filologie. În acelaşi timp SimionGhimpu mai face 3 luni la Universitatea din Moscova, faculatateaGhimpu mai face 3 luni la Universitatea din Moscova, faculatateade Limbi Romanice.de Limbi Romanice.După absolvirea facultăţii de Istorie şi Filologie din Chişinău esteDupă absolvirea facultăţii de Istorie şi Filologie din Chişinău esteangajat la “Inturist” (instituţie de traduceri) din Chişinau caangajat la “Inturist” (instituţie de traduceri) din Chişinau caghid-interpret de limbghid-interpret de limbăă romană şi spaniola. Pe cea din urmăromană şi spaniola. Pe cea din urmăînvaţind-o independent, din manuale, dar gindul de a invăţaînvaţind-o independent, din manuale, dar gindul de a invăţaspaniola la o instituţie de învăţămint nu-l păraseşte. Intră laspaniola la o instituţie de învăţămint nu-l păraseşte. Intră laUniversitatea Jdanov din Sankt Petersurg, după care esteUniversitatea Jdanov din Sankt Petersurg, după care esteangajat în Moscova ca ghid-interpret de spaniolă.angajat în Moscova ca ghid-interpret de spaniolă.
 4. 4. Simion GhimpuSimion GhimpuÎÎn 1964n 1964 îîntră la doctorantură la Institutul dentră la doctorantură la Institutul de TTeatru dineatru dinMoscova “GHITIS” pe care o terminMoscova “GHITIS” pe care o terminăă cu succes în 1967.cu succes în 1967. ÎÎnnparalel predparalel predăă limba ”moldoveneasclimba ”moldoveneascăă” pentru un grup de” pentru un grup destudenţi din Moldova care venise să-şi facă studiile lastudenţi din Moldova care venise să-şi facă studiile laactorie, de fapt, predactorie, de fapt, predăă limba română cu caracterelimba română cu caracterelatine, pînă cînd nu i-au dat de urma securitatea de lalatine, pînă cînd nu i-au dat de urma securitatea de laChişinău. Aceştia i-au pus o condiţie: „ori predare cuChişinău. Aceştia i-au pus o condiţie: „ori predare cucaractere chirilice ori adiocaractere chirilice ori adio ““GHITISGHITIS””. Simion Ghimpu la. Simion Ghimpu larecomandarea rectoruluirecomandarea rectorului şşi a şefei de catedră a cedat, dari a şefei de catedră a cedat, darera prea târziu pentru că discipolii săi erau deja “molipsiţi”era prea târziu pentru că discipolii săi erau deja “molipsiţi”de limba română şi continuau să scrie cu grafie latină, săde limba română şi continuau să scrie cu grafie latină, săcitească cu grafie latină.citească cu grafie latină.PPrimul basarabean, doctor în studiul rimul basarabean, doctor în studiul artelorartelor –– 1969,1969, Simion GhimpuSimion Ghimpu îşi susţineîşi susţineteza de doctor în studiul artelor şi vine acasă. Lucrează înteza de doctor în studiul artelor şi vine acasă. Lucrează înfuncţie de lector superior la Institutul de arte “Gavriilfuncţie de lector superior la Institutul de arte “GavriilMuzicescu”, pînă în 2000.Muzicescu”, pînă în 2000.
 5. 5. Simion GhimpuSimion GhimpuDe când a plecat dintre noi,De când a plecat dintre noi,camera lui s-a transformatcamera lui s-a transformatîntr-un muzeu, iar nepoţii ştiuîntr-un muzeu, iar nepoţii ştiucă, la maşina de tapat acă, la maşina de tapat abunelului şi la cărţile pline debunelului şi la cărţile pline deamintiri, nu au voie. Muzeulamintiri, nu au voie. Muzeulimprovizat al familiei esteimprovizat al familiei estecompletat cu costumele popularecompletat cu costumele populareale so iei, Veta Ghimpu,țale so iei, Veta Ghimpu,țîmpătimita solistă de folclor laîmpătimita solistă de folclor la„Tălăncuţa”.„Tălăncuţa”.
 6. 6. Simion GhimpuSimion GhimpuA compus versurile a peste 100 deA compus versurile a peste 100 decântece ale compozitorilor Eugencântece ale compozitorilor EugenDoga, Ion Aldea Teodorovici, MihaiDoga, Ion Aldea Teodorovici, MihaiDolgan .a. Printre acestea seșDolgan .a. Printre acestea seșnumără lagăreleșnumără lagăreleș  Numai tu, Ce rost  Numai tu, Ce rost are?, Iubi i învă ători, Inima mea e ț țare?, Iubi i învă ători, Inima mea e ț țMoldovaMoldova .a.ș.a.ș
 7. 7. Simion GhimpuSimion GhimpuVia a pe muchie de cu it (Roman autobiografic)ț țVia a pe muchie de cu it (Roman autobiografic)ț țTitlu Original:Titlu Original:  Via a pe muchie de cu itț țVia a pe muchie de cu itț ț(Roman autobiografic)(Roman autobiografic)Limba:Limba:RomânăRomânăCoperta:Coperta:TareTareNumărul de Pagini:Numărul de Pagini:300300Editura:Editura:PontosPontosAnul Apari iei:țAnul Apari iei:ț 20092009ISBN:ISBN:978-9975-51-021-9978-9975-51-021-9Dimensiunile Produsului:Dimensiunile Produsului:13 x 20 cm13 x 20 cm
 8. 8. Simion GhimpuSimion GhimpuDe acela i autor:șDe acela i autor:șMereu (Hyperion, 1995),Mereu (Hyperion, 1995),Reversul sentimentelor (Ruxanda, 2000),Reversul sentimentelor (Ruxanda, 2000),Dincolo (Pontos, 2002),Dincolo (Pontos, 2002),Descifrări (Pontos, 2004),Descifrări (Pontos, 2004),Jeep-ul i Sănia de la Coloni a (Pontos,ș țJeep-ul i Sănia de la Coloni a (Pontos,ș ț2008)2008)Ia să-mi spui (Pontos, 2008).Ia să-mi spui (Pontos, 2008).
 9. 9. Simion GhimpuSimion Ghimpu

×