Doktorantūros ir rezidentūros priėmimų rezultatai

4,204 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,204
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Doktorantūros ir rezidentūros priėmimų rezultatai

 1. 1. P riėmimo į Vilniaus universiteto doktorantūros studijas 2010 metais trumpa apžvalga
 2. 2. <ul><li>Pagrindiniai priėmimo į doktorantūrą 2010 m. ypatumai: </li></ul><ul><li>Vadovaujantis 2010 m. gegužės 12 d. LR Vyriausybės nutarimu „Dėl mokslo doktorantūros nuostatų patvirtinimo“ š. m. birželio 3 d. VU Senato komisijoje buvo patvirtintas VU Mokslo doktorantūros reglamentas bei nustatyta tvarka patvirtinti mokslo krypčių Doktorantūros komitetai, kurie vadovaujantis nauju reglamentu turėjo vykdyti priėmimą į doktorantūrą. </li></ul><ul><li>Kadangi konkursas į Vilniaus universiteto doktorantūros studijas nustatyta tvarka jau buvo paskelbtas gegužės mėnesį, o Mokslo doktorantūros nuostatai dar nebuvo priimti, todėl priėmimas į doktorantūrą vyko sena tvarka. Priimtų nuo š. m. spalio 1 d. doktorantų studijos vyks vadovaujantis nauju Vilniaus universiteto Mokslo doktorantūros reglamentu. </li></ul><ul><li>Nauja buvo tai, kad šiais metais Švietimo ir mokslo ministerija be finansuojamų doktorantūros vietų iš biudžeto, skyrė lėšų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų pagal Nacionalinių kompleksinių programų tematikas ir pagal Tyrėjų karjeros programą. </li></ul><ul><li>2010 metams Vilniaus universitetui kartu su Matematikos ir informatikos, Biochemijos ir Biotechnologijos institutais (nors dar nebuvo integruoti į VU) Švietimo ir mokslo ministerija patvirtino 111 valstybės biudžeto finansuojamų doktorantūros vietų, ES struktūrinių fondų lėšomis pagal NKP tematikas 33 vietas ir 28 vietas ES struktūrinių fondų lėšomis pagal Tyrėjų karjeros programą. </li></ul>
 3. 3. Priėmimas į valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas doktorantūros studijas 1 lentelė Kodas Mokslo sritis Kodas Studijų (mokslo) kryptis ŠMM planas Priėmimas H 000 Humanitariniai m. 01 H Filosofija 4 4     04 H Filologija 10 10     05 H Istorija 6 6     06 H Komunikacija ir informacija 5 5 S 000 Socialiniai m. 01 S teisė 7 7     02 S politikos mokslai 2 2     03 S vadyba ir administravimas 4 4     04 S ekonomika 4 4     05 S sociologija 3 3     06 S psichologija 3 3     07 S edukologija 2 2 P 000 Fiziniai m. 1:00 PM matematika 12 11     2:00 PM fizika 6 6     3:00 PM chemija 9 9     4:00 PM biochemija 8 8     5:00 PM geologija 2 2     6:00 PM geografija 3 3     9:00 PM informatika 12 12   I š viso: 111 110
 4. 4. Priėmimas ES lėšomis pagal NKP programų tematikas finansuojamas doktorantūros studijas 2 lentelė Mokslo kryptys ŠMM planas Priėmimas Fizika 8 7 Chemija 2 1 Biochemija 4 1 Informatika 2 2 Informatikos inžinerija 5 5 Medžiagų inžinerija 6 - Biologija 1 - Biofizika 1 1 Medicina 4 3 Iš viso: 33 20
 5. 5. Priėmimas ES lėšomis pagal Tyrėjų karjeros programą finansuojamas doktorantūros studijas 3 lentelė Mokslo kryptys ŠMM planas Priėmimas Biologija 4 4 Biofizika 3 3 Medicina 18 18 Visuomenės sveikata 2 2 Zoologija 1 1 Iš viso: 28 28
 6. 6. 2010 m. PRIIMTŲ Į VU DOKTORANTŪROS STUDIJAS SKAIČIUS pagal fakultetus, institutus 4 lentelė Fakultetas Priimta į finansuojamas studijas Priimta į ištęstines (mokamas) studijas 1.Chemijos 10 ( 1 ES lėšomis ) - 2.Ekonomikos 6 3 3.Filologijos 8 1 4.Filosofijos 12 2 5.Fizikos 19 ( 5 ES lėšomis ) - 6.Gamtos m. 15 (9 ES lėšomis ) - 7.Istorijos 6 - 8.Kauno humanitarinis 6 ( 1 ES lėšomis ) 4 9.Komunikacijos 5 - 10.Matematikos ir informatikos 9 ( 1 ES lėšomis) - 11.Medicinos 23 ( 23 ES lėšomis) - 12.Teisės 7 9 13.TSPMI 2 1 14.Teorinės fizikos ir astronomijos in-tas 3 ( 2 ES lėšomis ) - 15.Biochemijos in-tas 4 ( 1 ES lėšomis) - 16.Biotechnologijos in-tas 4 - Iš viso: 158 (48 ES lėšomis ) 20
 7. 7. Priėmimo į finansuojamas doktorantūros studijas kaita
 8. 8. <ul><li>Numatyta tvarka pretendentai į doktorantūrą iki birželio 22 d. pateikė prašymus į 26 mokslo kryptis. Buvo gauti 258 prašymai doktorantūros studijoms (22 prašymais daugiau negu 2009 m.) </li></ul><ul><li>Pažymėtina tai, kad šiais metais buvo nemažas užsieniečių domėjimasis doktorantūros studijomis VU. </li></ul><ul><li>Vyko susirašinėjimas su 12 potencialių pretendentų iš Irano, Pakistano, Indijos, Vokietijos, Baltarusijos, Belgijos. </li></ul><ul><li>Tačiau atvyko ir buvo priimtas į fizikos m. krypties nuolatines doktorantūros studijas tik vienas Belgijos pilietis. </li></ul><ul><li>Pagrindinė priežastis – mokestis už studijas, ES šalių piliečiams – nepakankama pragyvenimui doktoranto stipendija. </li></ul>
 9. 9. PRAŠYMŲ IR PRIIMTŲJŲ Į VU DOKTORANTŪROS STUDIJAS SKAIČIAI (5 lentelė) Studijų kryptys Pateiktų prašymų skaičius Priimtų į finansuojamas vietas dokt.skaičius Priimtų į mokamas vietas dokt.skaičius Filologija 17 10 2 Istorija 13 6 - Komunikacija ir informacija 7 5 - Filosofija 8 4 - Teisė 41 7 9 Politikos m. 8 2 1 Ekonomika 9 4 3 Vadyba ir administravimas 7 4 2 Sociologija 10 3 - Psichologija 7 3 2 Edukologija 7 2 - Matematika 11 11 -
 10. 10. Fizika 13 13 - Chemija 10 10 - Biochemija 9 9 - Geologija 3 2 - Geografija 3 3 - Informatika 17 14 1 Biologija 5 4 - Biofizika 9 4 - Zoologija 4 1 - Medicina 22 21 - Visuomenės sveikata 3 2 - Informatikos inžinerija 6 5 - Medžiagų inžinerija 9 9 - Iš viso: 258 158 20
 11. 11. <ul><li>Priėmimą į doktorantūros studijas vykdė Rektoriaus vadovaujama konkursinė komisija, kurios posėdis buvo š.m. liepos 2 d. </li></ul><ul><li>Iš viso 2010 metais į Vilniaus universitetą priimta 158 į nuolatines (finansuojamas) ir 20 į ištęstines (mokamas) doktorantūros studijas. </li></ul><ul><li>Palyginimui: 2009 m. priimta 121 į finansuojamas ir 25 į ištęstines (mokamas) doktorantūros studijas. </li></ul><ul><li>Beveik visų socialinių ir humanitarinių mokslų kryptyse buvo konkursas. Didžiausias – teisės m. kryptyje. </li></ul><ul><li>Rektoriaus įsakymu (2010 07 07, D- 576) doktorantai priimti nuo š. m. spalio 1 d. </li></ul>
 12. 12. Išvados <ul><li>Neužpildytos ŠMM skirtos doktorantūros vietos (1 matematikos finansuojama iš biudžeto (žr.1 lentelę) ir 13 vietų finansuojamų iš NKP(žr.2 lentelę ). </li></ul><ul><li>Priėmimas į doktorantūrą vyko sklandžiai, fakultetų komisijos dirbo atsakingai, operatyviai pateikė stojamojo egzamino, ar mokslinio projekto, ar pokalbio vertinimus. Konkursinė komisija negavo skundų ar pareiškimų dėl stojamųjų į doktorantūrą tvarkos pažeidimų. </li></ul><ul><li>Atkreiptinas fakultetų, institutų, Doktorantūros komitetų dėmesys į doktorantus, priimtus ES Struktūrinių fondų lėšomis. Šių doktorantų atestacija vyks 2 kartus per metus (kovo ir lapkričio mėnesiais). </li></ul><ul><li>Taip pat atkreiptinas dėmesys į LR Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. Nr. 1228 nutarimą „Dėl LR valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti arba jų dalies grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą tvarkos aprašo patvirtinimo,“ numatantį, kad nutraukę doktorantūros studijas savo noru ar vadovaujantis atestacijos rezultatais, doktorantai turės grąžinti 70 socialinės išmokos dydžių į valstybės biudžetą (9100Lt ) </li></ul>
 13. 13. PRIĖMIMAS Į REZIDENTŪROS STUDIJAS
 14. 14. <ul><li>Valstybės finansuojamų vietų skaičių pagal studijų programas patvirtino Švietimo ir </li></ul><ul><li>mokslo bei Sveikatos apsaugos ministerijos. </li></ul><ul><li>Priėmimas į rezidentūros studijas šiais metais buvo išskirtinis dideliu stojančiųjų skaičiumi, kadangi stojo dviejų internų srautai (baigusieji internatūrą pagal anksčiau galiojusią tvarką ir tie, kurie baigė internatūrą integruotą į vientisąsias studijas). Tam, kad būtų suvienodintos stojimo į rezidentūrą sąlygos abiems srautams, buvo pakoreguota priėmimo į rezidentūrą tvarka ir iš anksto paskelbta. </li></ul><ul><li>Tačiau dėl KMU absolventų skundų dėl jiems netinkamų datų, jos buvo keičiamos ir priėmimas į rezidentūrą vyko liepos 10 d., papildomas priėmimas – rugpiūčio 25 d. </li></ul><ul><li>Priėmimas į rezidentūrą vyko sklandžiai ir rezultatai taip pat yra pakankamai geri, nes liko tik trys neužimtos valstybės finansuojamos vietos: </li></ul><ul><ul><li>darbo medicina; </li></ul></ul><ul><ul><li>patologija; </li></ul></ul><ul><ul><li>teismo medicina. </li></ul></ul><ul><li>Tai nėra populiarios programos, jos ir ankstesniais metais likdavo neužpildytos. </li></ul><ul><li>Kiek yra žinoma Lietuvos Sveikatos universitetas neužpildė 79 vietų. </li></ul><ul><li>Populiariausios programos - anesteziologija ir reanimatologija, akušerija ir ginekologija, šeimos medicina. </li></ul>
 15. 15. Rezidentūros vietų skaičius pagal studijų programas 2010 metams Eil. Nr. Medicinos m. krypties studijų programos Skirta vf vietų Priimta į vf vietas Priimta į mokamas studijas A01 Vaikų ligos ir vaikų kardiologija 3 3 1 A02 Vaikų ligos ir vaikų neurologija 3 3   A03 Vaikų ligos ir vaikų intensyvi terapija 2 2   A04 Abdominalinė chirurgija 4 4 1 A05 Chirurgija 10 10   A06 Kraujagyslių chirurgija 4 4 2 A07 Krūtinės chirurgija 2 2   A08 Neurochirurgija 2 2 2 A09 Ortopedija ir traumatologija 16 16   A10 Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija 2 2   A11 Širdies chirurgija 2 3   A12 Urologija 4 4   A13 Vaikų chirurgija 3 3   A14 Vaikų ligos ir neonatologija 3 3   A15 Vaikų ligos ir vaikų endokrinologija 1 1   A18 Vaikų ligos ir vaikų pulmonologija 2 2 1
 16. 16. A19 Vaikų ligos ir vaikų nefrologija 3 3 1 A20 Veido ir žandikaulių chirurgija -     A21 Vidaus ligos 8 8   A22 Akušerija ir ginekologija 13 13 1 A23 Alergologija ir klinikinė imunologija 2 2   A24 Anesteziologija ir reanimatologija 14 14 3 A25 Darbo medicina 2 1   A26 Dermatovenerologija 6 6   A27 Endokrinologija 8 8   A28 Gastroenterologija 4 4 2 A29 Genetika 2 2   A30 Geriatrija 6 6   A31 Hematologija 3 3   A32 Infekcinės ligos 4 4   A33 Kardiologija 4 5   A34 Laboratorinė medicina 6 6   A35 Nefrologija 2 2   A36 Neurologija 6 6 2
 17. 17. A37 Chemoterapinė onkologija 4 4   A38 Radioterapinė onkologija 3 3   A39 Patologija 5 4 2 A40 Psichiatrija 14 14 3 A41 Pulmonologija 3 3   A42 Radiologija 5 5   A43 Reumatologija 3 3   A44 Teismo medicina 10 7   A45 Vaikų ir paauglių psichiatrija 10 9   A46 Vaikų ligos - -   A47 Dietologija 4 4   A48 Fizinė medicina ir reabilitacija 5 5   A49 Klinikinė toksikologija 2 2   A50 Oftalmologija 5 5   A51 Otorinolaringologija 3 3   A52 Sporto medicina 6 6   A53 Šeimos medicina 40 40 4 Iš viso: 283 279 25
 18. 18. Eil. Nr. Odontologijos rezidentūros programos Skirta vf Priimta vf O01 Burnos chirurgija 2 3 O02 Endodontologija 1 1 O03 Ortopedinė odontologija 2 2 O04 Ortodontija 2 2 Iš viso: 10 11
 19. 19. <ul><li>Iš viso į VU rezidentūrą priimta 290 rezidentų. Iš jų - 48 (16.5 proc.) Lietuvos sveikatos universiteto (KMU) absolventai. 1 vaikų ir paauglių psichiatrijos vieta ŠMM leidimu pakeista į kardiologijos vietą; </li></ul><ul><li>1 teismo medicinos vieta ŠMM leidimu pakeista į širdies chirurgijos vietą; </li></ul><ul><li>1 teismo medicinos ŠMM leidimu vieta pakeista į burnos chirurgijos vietą. </li></ul><ul><li>Šiuo metu ŠMM yra sudaryta darbo grupė dėl bendro priėmimo į rezidentūros studijas su Lietuvos sveikatos universitetu. </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Informaciją parengė : </li></ul><ul><li>Doktorantūros ir rezidentūros skyriaus vedėja S. Vaškevičienė </li></ul>

×