Gioi thieu va cac lenh tren console

454
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
454
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gioi thieu va cac lenh tren console

  1. 1. QU N TR M NG • Gi ng viên: Huỳnh Nguy n Thành Luân • Khoa Công Ngh Thông Tin • Email: hntluan2005@gmail.com • Website thông tin h c: www.hntluan.tk ho c www.hntluan.co.cc 1 Thông tin v môn h c• Th i lư ng: 30 ti t lý thuy t + 30 ti t th c hành• M c ích môn h c: - Cung c p nh ng ki n th c v m ng máy tính, qu n tr m ng h i u hành Windows - Kh năng cài t h th ng m ng và x lý các s c thông thư ng x y ra• Hình th c thi: Thi tr c nghi m• ánh giá k t qu : - i m quá trình: 50% + Phát bi u, làm các bài t p th c hành, chuyên c n ( i m danh), ki m tra. - Thi k t thúc: 50% 2 1
  2. 2. CÁC N I DUNG- Gi i thi c và cài t Windows server 2003- Active Directory (AD)- Qu n lý tài kho n ngư i dùng, nhóm- Qu n lý ĩa- Qu n lý thư m c và file dùng chung- Qu n lý in n- Gi i thi u các d ch v m ng: DNS, DHCP, Web… 3 Tài li u h c t p – tham kh o [1] Giáo trình chính: Qu n tr m ng Windows server 2003 (trung tâm tin h c H KHTN TP.HCM) [2] Tài li u MCSA (ti ng vi t và ti ng anh). [3] Hoàn Vũ - Hư ng d n qu n tr m ng Microsoft windows server 2003 – NXB T ng h p TP.HCM [4] Trí Vi t -T h c b o m t và qu n tr m ng – NXB Văn hóa thông tin• Ph n m n s d ng: - H i u hành Windows server 2003 - Ph n m n ch y máy o VMWare Workstation 6.5.4 - Ph n m n c và t o file iso UltraISO 9.6 4 2
  3. 3. QU N TR M NGWINDOWS SERVER 2003 GI I THI U CÁC L NH TRÊN CONSOLE M NG Các l nh cơ b n• HOSTNAME – Hi n th tên c a máy, l nh này ch có tác d ng khi máy tín b n ã cài giao th c TCP/IP – L NH: HOSTNAME 3
  4. 4. Các l nh cơ b n • IPCONFIG – Hi n th t t c các giá tr ã ơc thi t l p cho m ng dùng giao th c TCP/IP hi n t i trên máy b n. L nh này ư c dùng ph bi n trên h th ng dùng giao th c c p phát a ch ng (DHCP) giúp ngư i dùng ki m tra c u hình hi n t i mà DHCP ang thi p lâp cho h th ng. – L NH : ipconfig [/all | /renew [adapter] | /release [adapter]] – all hi n th t t c thông tin có th . N u không có tham s này, ipconfig ch hi n th a ch IP, m c n m ng (subnet mask), và c ng n i m c nh (default getway) cho m i card m ng g n trên máy. Các l nh cơ b n• IPCONFIG – /renew [adapter] yêu c u DHCP c p phát a ch m i. – /release [adapter] thoát kh i các thi t l p c a DHCP. Thi t l p này không có tác d ng trên h th ng c b , nó ch có tác d ng trên máy khách dùng DHCP. 4
  5. 5. Các l nh cơ b n• PING – Phân tích s k t n i n m t máy t xa trên m ng. L nh này ch có hi u l c khi máy b n ã cài giao th c TCP/IP. – L NH:ping [-t] [-a] [-n count] [-l length] [-f] [-i ttl] [-v tos] [-r count] [-scount] [[-j computer-list] | [-k computer-list]] [-w timeout]destination-list -t dùng l nh ping liên t c cho n khi b n t ng t nó b ng cách óng c a s l nh. Các tham s khác t tham kh o 5

×