Your SlideShare is downloading. ×
Governance  ddv
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Governance ddv

522
views

Published on

Ellen Karin Larsen - KS: Governance – styring av IKT-området (Det Digitale Vestre Agder - eKommunestrategi-prosjektet - oppstartsmøtet 4.10.2011)

Ellen Karin Larsen - KS: Governance – styring av IKT-området (Det Digitale Vestre Agder - eKommunestrategi-prosjektet - oppstartsmøtet 4.10.2011)

Published in: Technology

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
522
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Governance – styring av IKT-området
 • 2. Organisasjoner med de dårligsteresultatervedbrukav IKT, kjennetegnesved at de harlitenkapasitet for effektiveleveranser
  Organisasjoner med goderesultaterskillersegutved å ha sterkstrategiskforankringogmandat for utøvelse
  IT Strategy – A CIO Success Kit
  2
 • 3. Endring i strategisk fokus
 • 4. Forretnings prosesser
  IT prosesser
  I 1999 forutså Gartner fire trendersomvilværesterkeutviklingstrenderinnenIT-utviklingen
  2
  Outsourcing
  1
  Prosessbasertarbeid
  Mestfordelaktig med
  outsourcing
  Integrertapplikasjonsutvikling
  innenforretningsområdene
  Spesialisering i kompetansesentra
  4
  3
  Fordeler med sentraliserte løsninger
  Fordeler med desentraliserte løsninger
  Policy
  System-integrasjon
  Ressurs-pool
  Help desk
 • 5. Forretnings-
  enhetene
  Dagensvirksomhetsmodell: Den strategiskekjernen…
  Kjerne-oppgavene
  Fremme
  innovasjon
  Integrert i forretnings- enhetene
  ESPs
  Levere endring
  Tjeneste-utsetting til eksterne leverandører
  Støtteinfrastruktur
  Etterspørsel
  Leverandører
 • 6. 1
  3
  2
  4
  5
  De fem kjerneområder ifremtidensorganisasjon…
  1 IT lederskap
  2 Arkitekturutvikling
  3 Forretningsutvikling
  4 Teknologisk utvikling
  5 Leverandørstyring
 • 7. 1
  1
  Styrkingav IKT ledelse
  IT lederskap
  • Prosessbasertarbeid
  • 8. Endringsledelse
  • 9. Forretnings-ogoperasjonellekspertise
  • 10. Demonstrereverdienav IKT
 • 2
  2
  Drift
  Sentralisere IKT-arkitektur - ansvarogrolle
  Arkitekturutvikling
 • 3
  3
  3
  3
  3
  Brukeforretningsutvikling for å stimuleretilprosessfokusertutvikling
  Forretningsutvikling
  • Forretningsprosesser, analyserog design
  • 14. Sluttbrukerkontakt
  • 15. Prosjekt/programstyring
  IT-prosess, ellerforretningsprosess med IKT- komponenter
 • 16. 4
  4
  Benytteteknologiforståelse for å dele kunnskap
  Teknologiutvikling
  • Oppdatertpåteknologi
  • 17. Introduksjonavnyteknologi
  • 18. Pilotering
  • 19. Kompetansesentra
  Kompetansesentra…
 • 20. Kontrakt-
  Styring
  Levaranse- styring
  Leverandør- håndtering
  Drift
  5
  5
  Sentralisereogutvideleverandørstyring
  Leverandørstyring
 • 21. Teknologi-utvikling
  Oppdatertpå
  teknologiutv.
  3
  2
  1
  Pilotering
  Teknologi
  konsulent
  Kopetanse-
  sentre
  Konsolideringavrollene i konsernet
  IKT lederskap
  CIO
  Visjoner
  Governance/Styring
  Koble IKT ogforr. strategi
  Balanseretilbud/etterspørsel
  Teambygging
  Endringsledelse
  Arkitekturutvikling
  Standarder
  3
  2
  Policies
  1
  Planlegging
  Arkitektur
  Etterspørsel-siden
  Sikkerhet
  Leverandørsiden
  Forretningsutvikling/
  løsninger
  Leverandørstyring/strategisktjenesteutsetting
  Prosjekt-styring
  Kontrakts-styring
  3
  3
  2
  2
  Prosess-koordinering
  Forr.
  Enhet.
  Leverandør-
  styring
  1
  1
  Forretn.
  utvikler
  Drift
  Avtale
  forvalter
  Kvalitets-
  styring
  Samhandling
  leverandører
  Gevinst-
  realisering
  Spesialister
 • 22. Strategisk styring av IKT-området- roller og ansvar
 • 23. Ledelse og organisering…
 • 24. Det er ikke en korrekt måte å organisere IKT området…
  Forskjeller mellom organisasjoner og strukturer
  Forskjeller i kompleksitet

 • 25. Men, det finnes noen fellesnevnere…
  • Kommunens prioriteter?
  • 26. Ressursbehov for å løse oppgavene?
  • 27. Hva forventer man av IKT?
  • 28. Hvordan vil IKT bidra til å løse utfordringene
  • 29. Hvilken strategi vil IKT utvikle for å fylle sin rolle?
  • 30. Hva slags ressurser og kompetanse trenger IKT for å utfylle sin rolle og levere iht strategi
  • 31. Hvordan påvirker kapasitet IKT- strukturen (funksjoner og roller)?
  • 32. Hvordan integrere struktur med andre ressurser for å utvikle og optimalisere kapasitet?
 • Det dreier seg i hovedsak om tre ting
  Organisasjon
  Ledelse
  Menneskekunnskap
  Bruk av IKT
  Innføring av IKT
  Ledelse av IKT-området
 • 33. Y-modellen…
 • 34.
  • IKT-strategi
  • 35. IT-Sikkerhet og overordnet behandlingsansvar etter POL
  • 36. Samordning og prioritering – IKT HP
  • 37. IKT-infrastruktur og teknologisk plattform
  • 38. Kvalitetssikring og etterlevelse (compliance)
  • 39. Brukerfokus
  • 40. Brukerkrav/funksjonelle krav
  • 41. Finansiering
  • 42. Gjennomføring av prosjekter (anskaffelse
  og implementering)
  • Kost/nytte – Gevinstrealisering
  • 43. Organisasjonsutvikling – nye prosesser og rutiner pluss tilpasninger i eksisterende
  • 44. Sikkerhet og operativt behandlingsansvar etter POL
  • 45. Opplæring og kompetanseheving
  • 46. Leveranse av drifts- og forvaltningstjenester i samsvar med SLA
  • 47. Tilby tjenester knyttet til brukerstøtte (funksjonell og teknisk)
 • StyringPremissgiving og oppfølging (”compliance”)
  20
 • 48. BestillerBruker i sentrum
  21
 • 49. LeverandørDrifts-og systemleverandør
  22
 • 50. StyringsrollenRådmann
  Ansvar
  Hovedoppgaver
  Rollen innebærer oppgaver knyttet til definering av krav og fastsetting av policy i forhold til:
  • kommunens IKT-arkitektur og infrastruktur
  • 51. standarder og retningslinjer
  • 52. arkitektur og infrastruktur
  • 53. prioritering og koordinering av IKT-initiativer i kommunen (IKT HP)
  • 54. informasjonssikkerhet, kvalitetsstyring og prosjektstyring
  • 55. Overordnet styring av IKT og etablering av overordnet IKT- strategi
  • 56. Overordnet ansvar for informasjonssikkerhet gjennom å legge til rette for sikkerhetsarbeidet
  • 57. Definere krav og policy ift arkitektur og infrastruktur
  • 58. Følge opp totale kostnader innenfor IKT
  • 59. Påse at de ulike aktørene ivaretar tildelte oppgaver og ansvar (compliance)
  • 60. Lede IKT Styringsgruppen
  • 61. Styringsansvar for Bestiller leddet
  • 62. Kontraktsansvar mot Driftsleverandør
  • 63. Styringsrollen omfatter den overordnede strategiske IKT-planleggingen, koordineringen og styringen som er nødvendig for å følge opp IKT-virksomheten i kommunen.
  • 64. ansvar for å samordne den totale IKT-satsing på et overordnet, strategisk nivå.
  • 65. ansvar for å utarbeide en koordinert konserndekkende IKT-strategi, og en prioritert
  • 66. ansvaret for å legge til rette slik at personopplysninger er tilfredsstillende sikret ved behandling i kommunens systemer og i forhold til eksterne databehandlere.
  Skal fungere som retningsgivende og kontrollerende i sin oppgave med å prioritere IKT aktiviteter på tvers
 • 67. BestillerrolleSystemeier – skal sikre fornøyde brukere
  Kompetanse
  Ansvar og oppgaver
  • Beslutte kjøp, forvaltning og utfasing av systemløsning
  • 68. Sikre at løsningen er i samsvar med lover og regler generelt og personopplysningsloven spesielt
  • 69. Stille krav til sikkerhetsløsningen som etableres er på tilfredsstillende nivå
  • 70. Stille krav til funksjonalitet og kvalitet og følge opp at dette ivaretas i systemet
  • 71. Sikre nødvendig opplæring og bruk av systemet herunder etablere brukerstøtte (superbrukere mv.)
  • 72. Sikre gevinstrealisering ved innføring og bruk av systemet
  • 73. Avtaleforvaltning knyttet til systemet (lisens, vedlikehold mv.) samt ha ansvar for budsjettmessig dekning
  • 74. Eie SLA inn mot driftsleverandør (og brukere?)
  Det er viktig at denne rollen fylles med tilstrekkelig kompetanse relatert til:
  • Virksomhetsprosessen(e) som skal understøttes
  • 75. Brukerbehov
  • 76. Systemløsningen og potensialet for videre bruk
  • 77. Relevante lover og regler
  • 78. Gevinstrealisering
  • 79. Prosjektgjennomføring
  • 80. En av de viktigste Bestillerrollen i modellen tilligger Systemeiere. Det er helt nødvendig å sikre at Systemeier blir i stand til å utøve det ansvaret som ligger i rollen på en god nok måte
  • 81. Profesjonelle bestillere utvikler profesjonelle leverandører.
  • 82. Systemeiere må selv ha hovedansvar for strategiske aktiviteter som er nært knyttet til verdikjeden.
  • 83. Systemeier har ansvar for å koordinere og etablere dialog med Brukere, Systemleverandør og driftsleverandør.
  • 84. Systemeier vil være eier av prosessen som systemløsningen skal understøtte.
  • 85. Systemeieren vil derfor også ha rolle som operativ behandlingsansvarlig i forhold til personopplysningsloven.
  • 86. Systemeier har ansvaret for gevinstrealisering
 • Kritiske suksessfaktorer for systemeierUtøves gjennom godt systemeierskap
  Avklart forvaltningsmodell
  Systemeier må selv avklare forholdet mellom egenforvaltning, fellesforvaltning med andre kommunale aktører eller forvaltning gjennom outsourcing til leverandør(er)
  Forvaltningsapparat riktig dimensjonert
  Riktig dimensjonering av forvaltningsapparatet er spesielt viktig i forhold til fellessystem og sektorsystemer/systemer som anvendes på tvers av virksomheter
  Prioritering
  Motstridende interesser fra brukere må håndteres, avklares og kommuniseres entydig av systemeier
  Eskalering
  Eskaleringspunkt ved uenighet eller lignende for konsernsystemer er IKT-styringsgruppe. For fagsystemer skjer eskalering via ordinær linjeorganisasjon
  Systemeier må være plassert på ledernivå relatert til prosessen systemet skal understøttes
  Systemeier må være plassert på ledernivå for virksomhetssystemer og på kommunaldirektørnivå for konsernsystemer
 • 87. LeverandørrollenDriftsleverandør
  Ansvar
  Hovedoppgaver
  • Helhetlig driftsansvar
  • 88. Sikre effektiv, økonomisk og stabil drift
  • 89. Koordinere sentrale driftsoppgaver i kommunen
  • 90. Helhetlig driftsansvar i samsvar med SLA
  • 91. Inngå avtaler om drift av systemer og følge opp SLA-krav mot eksterne driftsleverandører
  • 92. Applikasjonsdrift, herunder forstå nødvendige installasjoner, oppgraderinger og annet endringsarbeid
  • 93. Innfasing av endringer i drift og koordinering av dette med systemeierne, systemleverandører og eksterne driftsleverandører
  • 94. Koordinere leveranser fra flere eksterne leverandører
  • 95. Kommunikasjon med systemeierne
  Rollen må fylles med tilstrekkelig fagkompetanse
 • 96. 27
  Arenaer/møteplasser Arenaer for å sikre kommunikasjon og styring
  Styringsfora
  IKT-styringsgruppe
  IKT-forum
  Systemrelaterte fora
  Endringsforum per system
  Brukerforum per system
  Forum for kommunikasjon
  IKT-tinget (for alle involvert i IT i kommunen)
 • 97. IKT-styringsgruppeForum for overordnete prinsipielle beslutninger og koordinering
  Deltagere
  Agenda
  Ledes av: Rådmann
  Leder har ansvar for å sikre at forumet til enhver tid har riktig kompetanse (faglig og formelt)
  Hvem deltar
  Rådmennene (eller en som opptrer i dennes sted).
  Faste punkter på agenda
  Overordnet status IKT
  Større/prinsipielle endringsbehov
  Store og kritiske prosjekter
  Vurdering av kostnadsbilde og risiko
  Annet
  Møtes månedlig og ved behov
  Hovedoppgaver
  Beslutningsmyndighet
  Samordning og prioritering på tvers av kommunens fagområder
  Klarlegge fokusområder og overordnede målsetninger for IKT-området generelt
  Sikre riktig allokering av ressurser og kommunikasjon på tvers av kommunen
  Være sponsorer, prioritere og følge opp strategisk viktige prosjekter
  Overordnet risikostyring innen IKT-området
  I egenskap av Rådmann
  Avgjøre prioriteringer mellom større prosjekter og initiativ
  Sikre koordinering mellom kommunene
 • 98. IKT-forumForum for koordinering av IKT
  Deltagere
  Agenda
  Ledes av: Utnevnt leder
  Leder har også har ansvar for å sikre at forumet til enhver tid har riktig kompetanse (faglig og formelt)
  Hvem deltar
  Relevante systemeiere innen sektoren (typisk eierne av de største og mest kritiske systemene i den enkelte virksomhet). Evt andre som Rådmannen utpeker
  Faste punkter på agenda
  Informasjon fra IKT-styringsgruppe
  Felles endringer (eks ved oppgradering av databaser eller infrastruktur)
  Orientering om endringer som kan ha betydning for andre systemeiere
  Annet
  Møtes månedlig og ved behov
  Hovedoppgaver
  Beslutningsmyndighet
  ?
  ???
  29
 • 99. EndringsforumForum for å prioritere og beslutte funksjonelle endringer
  Deltagere
  Agenda
  Ledes av: Systemeier
  Leder har også har ansvar for å sikre at forumet til enhver tid har riktig kompetanse og sammensetning
  Hvem deltar
  Relevante brukere. På grunn av forumets formål vil det være et fåtall av nøkkelbrukerne som er tilstede. Det må være brukere med relevante fullmakter og kompetanse til å utøve deltakerrollen.
  Faste punkter på agenda
  Foreslåtte endringer i neste periode (endringskalender)
  Fremtidige endringsbehov og -ønsker
  Møtes jevnlig og ved behov
  Hovedoppgaver
  Beslutningsmyndighet
  I egenskap av systemeierrollen
  Kan stanse og/eller iverksette endringer
  Vurdere funksjonelle endringer og behov for oppgradering
  Sikre at vesentlige endringer i systemer eller infrastruktur ikke kommer i konflikt mht ressurs/kompetansebruk, at alle relevante aktører er varslet og at riktige beslutningsgrunnlag ligger til grunn
  Sikre at endringer ikke bryter med infrastrukturprinsipper
  Presisering
  Forumet skal etableres for konsern-og tverrfaglige systemer
  Forumet kan etableres for virksomhetskritiske systemer
  30
 • 100. Brukerforum – etableres per systemForum for opplæring, brukerbehov og erfaringsutveksling
  Deltagere
  Agenda
  Ledes av: Systemeier
  Leder har også har ansvar for å sikre at forumet til enhver tid har riktig kompetanse og sammensetning
  Hvem deltar
  Relevante brukere. Det vil ikke være fast deltakelse. Brukerforum kan settes sammen i forhold til sakene som skal belyses.
  Ikke fast agenda, men følgende kan være tema
  Informasjon om bruk og planlagte endringer
  Kommunikasjon om forventninger til brukerne
  Tilbakemeldinger fra brukerne om bruk og endringsønsker/ muligheter for gevinstrealisering.
  Møtes ved behov – systemeier kaller inn
  For konsernsystemer bør det gjennomføres faste møter, eks 2 ganger i året
  Hovedoppgaver
  Beslutningsmyndighet
  Ikke beslutningsforum
  Sikre at krav og behov vedrørende funksjonalitet og opplæring blir samlet inn og koordinert opp på en strukturert måte.
  Kommunikasjon vedrørende utvikling
  Diskusjon, erfaringsutveksling og motivasjon
  Presisering
  Forumet skal etableres for konsern- og tverrfaglige systemer
  Forumet kan etableres for virksomhetskritiske systemer
  31
 • 101. IKT-tingetForum for kommunikasjon fra ledelse
  Deltagere
  Agenda
  Ledes av: Rådmenn
  Hvem deltar
  Medlemer i IKT-styringsgruppe
  Systemeiere
  Virksomhetsledere
  Relevante IKT-leverandører
  Ansvar for å innlede og avslutte tilligger Rådmenn
  Faste punkter på agenda
  Overordnet informasjon om status for IKT-arbeidet i kommunen
  Planlagte aktiviteter og viktige endringer
  Møtes 1-2 ganger i året
  Hovedoppgaver
  Beslutningsmyndighet
  Kommunikasjon
  Erfaringsutveksling
  Spesielle tema
  Ikke beslutningsforum
  Presisering
  IKT-tinget er viktig for å få en stor og i dag lite koordinert organisasjon til å gå i takt på IKT-området.
  Kan evt vurdere behov etter hvert.
  32
 • 102. Den nye IT-rollenUtfordringer
  Hvaer viktigsteutfordringene i din organisasjon for å implementere den nye IT-rollen?
  Evne til organisasjonsutvikling, vilje til endring, risiko for ansvarsfraskrivelse
  Mangel på strategiskIKT-kompetansehos toppledere
  IKT må komme tidlig i inn prosessenemed organsiasjonsendringer
  IKT-utvikling må forankres hos rådmannog ordfører
  Det må forankres i de strukturerte samarbeidene
  Vri fokus fra teknologi til det å løse oppgaver og utvikle tjenester
 • 103. Den nye IT-rollenUtfordringer
  Hvordan skal du begynne å bevege deg i din kommune mot Den Nye IT-Rollen?
  Være selger av IKT inn mot ledelsen
  Hva kan IKT bidra med i prosesser? Bruke beste praksis/gode eksempler
  IT-sjef bør være i tett dialog med ledergruppen
  Skille mellom tradisjonell drift og strategiutvikling
 • 104. Den nye IT-rollenUtfordringer
  På hvilket område føler du at det kan være nødvendig med bistand for å realisere dette?
  Tilgang til ressurser, økonomisk og personell
  Støtte til markedsføring. Temadag for å vise mulighetene, foredrag og løsninger
  Drahjelp fra ledelsen
  Opplæring av rådmenn og ordførere innen IKT strategisk ledelse