Your SlideShare is downloading. ×
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Tsahim test urnaa
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Tsahim test urnaa

5,076

Published on

Published in: Business, Technology
1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
 • татаж авч болохшүй байна
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total Views
5,076
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
90
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. нүүрХуудас 1
 • 2. нүүрХуудас 2
 • 3. нүүрСУРГУУЛЬАнги ,бүлэгСурагчийн нэр Хуудас 3
 • 4. нүүрбичиж дуусаад CTRL­s­ийХуудас 4
 • 5. нүүр798.в Хуудас 5
 • 6. нүүрусаад CTRL­s­ийг дарна уу Хуудас 6
 • 7. нүүрЦахим  нүүрХуудас 7
 • 8. нүүрХувилбар 1Хуудас 8
 • 9. нүүрим  нүүр­1 хичээлийн нэр хичээлийн сэдэв огноо Хуудас 9
 • 10. нүүрбар 1 Хуудас 10
 • 11. нүүрбиологиАмьд бие орчин Хуудас 11
 • 12. нүүр Хувилбар 2 Хувилбар 2Хуудас 12
 • 13. нүүрХуудас 13
 • 14. нүүр бар 2илбар 2 Хуудас 14
 • 15. нүүрХуудас 15
 • 16. нүүрХуудас 16
 • 17. тест1Хуудас 17
 • 18. тест1Хуудас 18
 • 19. тест1Хуудас 19
 • 20. тест1Хуудас 20
 • 21. тест1Хуудас 21
 • 22. тест1Хуудас 22
 • 23. тест1Хуудас 23
 • 24. тест1Хуудас 24
 • 25. тест1Хуудас 25
 • 26. тест1Хуудас 26
 • 27. тест1Хуудас 27
 • 28. тест1Хуудас 28
 • 29. тест1Хуудас 29
 • 30. тест1Хуудас 30
 • 31. тест1Хуудас 31
 • 32. тест1Хуудас 32
 • 33. тест1Хуудас 33
 • 34. тест1Хуудас 34
 • 35. тест1Хуудас 35
 • 36. тест1Хуудас 36
 • 37. тест1Хуудас 37
 • 38. тест1Хуудас 38
 • 39. тест1Хуудас 39
 • 40. тест1Хуудас 40
 • 41. тест1Хуудас 41
 • 42. тест1Хуудас 42
 • 43. тест1Хуудас 43
 • 44. тест1Хуудас 44
 • 45. тест1Хуудас 45
 • 46. тест1Хуудас 46
 • 47. тест1Хуудас 47
 • 48. тест1Хуудас 48
 • 49. тест1Хуудас 49
 • 50. тест1Хуудас 50
 • 51. тест1Хуудас 51
 • 52. тест1Хуудас 52
 • 53. тест1Хуудас 53
 • 54. тест1Хуудас 54
 • 55. тест1Хуудас 55
 • 56. тест1Хуудас 56
 • 57. тест1Хуудас 57
 • 58. тест1Хуудас 58
 • 59. тест1 1.Орчны ижил нөхцөлд                               а. 2.Дараах амьд биеэс х 3.Дараах амьтадаас та      а.                        дэгл 4.Нэг нь нөгөөдөө орон     а.                        Хөхөө Хуудас 59
 • 60. тест1 5.Дараах амьд биеэс а      6.Цахлай тоо толгой нь     а.                 Паразит 7.   Бүргэд шувууны хо                 8.Тогтолцоот бүтцийн  9.Ижил газар нутаг дээ     а.                 Паразит 10.Говь цөлийн бүлгэм Хуудас 60
 • 61. тест1      Асуулт ХариултХуудас 61
 • 62. тест1Хуудас 62
 • 63. тест1Хуудас 63
 • 64. тест1Хуудас 64
 • 65. тест1 1.Орчны ижил нөхцөлд хамтран амьдар         а. биологи 2.Дараах амьд биеэс харилцан ашигтай    а. чоно ба зээр 3.Дараах амьтадаас тайгад амьдардаг       а.                        дэглий                   4.Нэг нь нөгөөдөө орон байр олж өгөх ха    а.                        Хөхөө жижиг шувуу     Хуудас 65
 • 66. тест15.Дараах амьд биеэс аль нь бүтээгч вэ а.                       хуланжороо                    6.Цахлай тоо толгой нь олширсон үедэ    а.                 Паразит7.   Бүргэд шувууны хооллолтын хэлбэ а.                фитофаг                               8.Тогтолцоот бүтцийн  хамгийн доод тө а.            атом                                           9.Ижил газар нутаг дээр оршин хоорон а.           бүлгэмдэл                                  10.Говь цөлийн бүлгэмдэлд ургадаг ур Хуудас 66
 • 67. тест1а.          заг                                           в    1 2 b d Хуудас 67
 • 68. тест1Хуудас 68
 • 69. тест1Хуудас 69
 • 70. тест1Хуудас 70
 • 71. тест1 Тест 1 өлд хамтран амьдарч байгаа ургамал ,амь биологи .биоценоз в.эс харилцан ашигтай харилцаатай оршдо чоно ба зээр в.              тарвагс тайгад амьдардаг амьтныг олоорой.эглий                   в.              баавг он байр олж өгөх харилцааны хэлбэрт аль хөө жижиг шувуу         в.            Чоно зээр  Хуудас 71
 • 72. тест1эс аль нь бүтээгч вэ? анжороо                        в.              Бозлог  й нь олширсон үедээ өөрийн өндөг авгал в.              баавга            каннибаы хооллолтын хэлбэрийг олно уу? аг                                 в.             зоофаг          йн  хамгийн доод төвшин аль   нь вэ?                                     в.             Молекул дээр оршин хоорондоо чөлөөтэй үржих л                                  в.             Популяци        гэмдэлд ургадаг ургамлыг олоорой  Хуудас 72
 • 73. тест1                              в                 шинэс                Хариултын хуудас 34 5 d d c Хуудас 73
 • 74. тест1Хуудас 74
 • 75. тест1Хуудас 75
 • 76. тест1Хуудас 76
 • 77. тест1гамал ,амьтан ,бичил биетний иж бүрдлий биоценоз .с.               биотоп     й оршдог амьд биеийг олоорой.       тарвага ба бүүрэг     с.       Буга ба хэрэ орой.       баавгай                     с.      Хулан             лбэрт аль нь хамаарах вэ? оно зээр                   с.        Замаг мөөг         Хуудас 77
 • 78. тест1Бозлог       с.          Бударганадөг авгалдайгаа иддэг .Энэ үзэгдлийг ю    каннибализм              с.          Махчлагч      офаг                         с.          Копрофаг           нь вэ?лекул с.             эс                й үржих амьд биеийн зохион байгуулалт уляци                  с.            Экосистем             d рой  Хуудас 78
 • 79. тест1с                        с.              Хуш                   d.    6 7 8 b b а нүүр Хуудас 79
 • 80. тест1Хуудас 80
 • 81. тест1Хуудас 81
 • 82. тест1Хуудас 82
 • 83. тест1 бүрдлийг юу гэх вэ?биотоп              d.         Биосфера ба хэрэм        d.      Буурцагт урган                 d.        Зээрмөөг         d.      Тарвага могой Хуудас 83
 • 84. тест1ударгана          длийг юу гэдэг вэ?члагч            d.                            аг            d.     некрофаг                                                    d.          Эдйгуулалтын түвшнийг юу гэдэг вэ?м             d.       биосфер                                Хуудас 84
 • 85. тест1         d.          гацуур 9 b Хуудас 85
 • 86. тест1Хуудас 86
 • 87. тест1Хуудас 87
 • 88. тест1Хуудас 88
 • 89. тест1длийг юу гэх вэ?оп              d.         Биосферхэрэм        d.      Буурцагт урга мал ба булцууны нян            d.        Зээр         d.      Тарвага могой Хуудас 89
 • 90. тест1 на           d.        мэлхий йг юу гэдэг вэ?              d.        Хам амьдрал         d.     некрофаг                                             d.          Эдлалтын түвшнийг юу гэдэг вэ?        d.       биосфер                                Хуудас 90
 • 91. тест1  d.          гацуур 10                                          а Хуудас 91
 • 92. тест1Хуудас 92
 • 93. тест1Хуудас 93
 • 94. тест1Хуудас 94
 • 95. тест1Хуудас 95
 • 96. тест1                 Хуудас 96
 • 97. тест1Хуудас 97
 • 98. тест1Хуудас 98
 • 99. тест1Хуудас 99
 • 100. тест1Хуудас 100
 • 101. тест1Хуудас 101
 • 102. тест1Хуудас 102
 • 103. тест1Хуудас 103
 • 104. тест1Хуудас 104
 • 105. тест1Хуудас 105
 • 106. тест1Хуудас 106
 • 107. тест1Хуудас 107
 • 108. тест1Хуудас 108
 • 109. тест1Хуудас 109
 • 110. тест1Хуудас 110
 • 111. тест1Хуудас 111
 • 112. тест1Хуудас 112
 • 113. тест1Хуудас 113
 • 114. тест1Хуудас 114
 • 115. тест1Хуудас 115
 • 116. тест1Хуудас 116
 • 117. тест1Хуудас 117
 • 118. тест1Хуудас 118
 • 119. тест1Хуудас 119
 • 120. тест1Хуудас 120
 • 121. тест1Хуудас 121
 • 122. тест1Хуудас 122
 • 123. тест1Хуудас 123
 • 124. тест1Хуудас 124
 • 125. тест1Хуудас 125
 • 126. тест1Хуудас 126
 • 127. тест1Хуудас 127
 • 128. тест1Хуудас 128
 • 129. тест1Хуудас 129
 • 130. тест1Хуудас 130
 • 131. тест1Хуудас 131
 • 132. тест1Хуудас 132
 • 133. тест1Хуудас 133
 • 134. тест1Хуудас 134
 • 135. тест1Хуудас 135
 • 136. тест1Хуудас 136
 • 137. тест1Хуудас 137
 • 138. тест1Хуудас 138
 • 139. тест1Хуудас 139
 • 140. тест1Хуудас 140
 • 141. тест1Хуудас 141
 • 142. тест1Хуудас 142
 • 143. тест1Хуудас 143
 • 144. тест1Хуудас 144
 • 145. тест1Хуудас 145
 • 146. тест1Хуудас 146
 • 147. тест1Хуудас 147
 • 148. тест1Хуудас 148
 • 149. тест1Хуудас 149
 • 150. тест1Хуудас 150
 • 151. тест1Хуудас 151
 • 152. тест1Хуудас 152
 • 153. тест1Хуудас 153
 • 154. тест1Хуудас 154
 • 155. тест 2Хуудас 155
 • 156. тест 2Хуудас 156
 • 157. тест 2 2. Эхий aХуудас 157
 • 158. тест 2Хуудас 158
 • 159. тест 2Хуудас 159
 • 160. тест 2Хуудас 160
 • 161. тест 2Хуудас 161
 • 162. тест 2Хуудас 162
 • 163. тест 2Хуудас 163
 • 164. тест 2Хуудас 164
 • 165. тест 2Хуудас 165
 • 166. тест 2Хуудас 166
 • 167. тест 2 Асуулт ХариултХуудас 167
 • 168. тест 2Хуудас 168
 • 169. тест 2 1 Дээрх эхийн гол санааг ол. a   Монголын тал н b Төрсөн нутаг түү c Монголын тал ну d Төрөөд үхэх хүртэ2. Эхийн сэдвийг ол тал нутаг Хуудас 169
 • 170. тест 2А, Жаргал зовлон, баяр гуниг ямa, харилцан зэрэгцсэн4, Зовлон ямар гишүүн болох вэ a, тодотгол 5,               Дээдсийн шарил харв Хуудас 170
 • 171. тест 2 a, ЗНӨ 6                 А, Нулимс гэсэн үг ям a, Хамтрах 7,                А, Чөлөөт бус холбоо А, Зүрх үхэх, үзг  aУтгазүйжсэн.... Хуудас 171
 • 172. тест 28,               Хождож утгат хэсгээр a, хож­д­о­о­ж9,               Дүрслэх ур маягаар б10,             Монгол бичгээр бичих a зөөлөн               Хуудас 172
 • 173. тест 2Хуудас 173
 • 174. тест 2Хуудас 174
 • 175. тест 2                  1. Шувууны биеийн дулаан  х                        а 36.5                   2.Археоптерикс  буюу анхны                       а.     120Сая  жилийн өмн                  3.Монгол оронд хэдэн зүйли                      а.         444                       в.                  4.Галууны багт ямар шувуу  б                      а.      Бор шувуу         в.                         5. Тоншуул   шавжийн   авга Хуудас 175
 • 176. тест 2                          а.           Хараад        в.                     6.казак  анчид ямар  шувууга                         а.           Элээ            в.                     7.тахианы  багийн улаан ном                          а.          Харцага         в.                  8.хөлийн 4 хуруу  холбогдсон                        а.            Дэглий           в.                 9.хүчирхэг хошуу , том хумс, г                       а.              Нугас            в.                  10.  бие бахим  хошуу  богино                         а.            Хэрээ           в.    Хуудас 176
 • 177. тест 2 Асуулт      1 ХариултХуудас 177
 • 178. тест 2Хуудас 178
 • 179. тест 2 Тест 3 Хариул1 2 3b d c Хуудас 179
 • 180. тест 2Торго шиг зөөлөн байсан чиЖаргал зовлан хоёрыг амсаж эдэЧулуун дээр чинь баяр гунигийнЭр хүн шиг нуруутай гэсэн шигЭргүүлж над руу цацан хатуугаасСайран дээр чинь өдөлсөн жигүүБотго нь үхсэн ингэнийБорвио хагартал савирсан цусныЧи л залгиж, зовлонг нь хугаслажЧинэсэн хөхийг нь амруулсанДээдсийн шарил харваж унасан т Хуудас 180
 • 181. тест 2 Дэлхийн төвтэй чи л нийлүүлнэ Чиний шарх Зүрхний шархнаас хождож анинасанааг ол.онголын тал нутаг их уудам                рсөн нутаг түүнийг эзэгнэсэн хүн хоёр нголын тал нутаг их уудам өөд үхэх хүртэл тал нутаг ивээдэг b. Баяр гунигийн н Хуудас 181
 • 182. тест 2 баяр гуниг ямар холбоонд байна вэ? b, Угсран хамжсаншүүн болох вэ?одотгол  b, байцйн шарил харваж унасан тэнгэрийн с Хуудас 182
 • 183. тест 2 НӨ  b, Хазнө мс гэсэн үг ямар тийн ялгалд байна  амтрах  b, Үйлдэх өт бус холбоо үгийг ол.Зүрх үхэх, үзгэн бал, голын дунд, дэтгазүйжсэн...................  bБүхэлзүйжсэ Хуудас 183
 • 184. тест 2ж утгат хэсгээр зөв задалсныг ол. ож­д­о­о­ж b, хо­д­о­о­жх ур маягаар бүтсэн өгүүлбэрийг ол, бичгээр бичихэд хатуу дэвсгэр үсгээөөлөн                     b,  тал                      Хуудас 184
 • 185. тест 2Хуудас 185
 • 186. тест 2 ТЕСТ­2Хуудас 186
 • 187. тест 2биеийн дулаан  хэдэн  хэм байдаг вэ? .в. 38рикс  буюу анхны  шувуу хэдий  үед  амьдарСая  жилийн өмнө   в.     150Сая жилийн өмн онд хэдэн зүйлийн  шувууд тархдаг вэ?4                       в.          458                            с.агт ямар шувуу  багтах  вэ?шувуу         в.          Хун                      с.             шавжийн   авгалдайг    олохдоо   Хуудас 187
 • 188. тест 2  Хараад        в.       Дуу чимээнээр         с.      ид ямар  шувуугаар  ан барилдаг  вэ? Элээ            в.         Бүргэд                 с .        агийн улаан номд  орсон  шувуу  бол    …..... Харцага         в.          Гургуул                   с.  уруу  холбогдсон  оочны  доор нүцгэн арьса Дэглий           в.           Сар                   с.        ошуу , том хумс, гүеэтэй  ангаахайт шувуу бо  Нугас            в.          Тоншуул               с.      м  хошуу  богино  ангаахайт  шувуу  бол   Хэрээ           в.           Тагтаа                  с.       Хуудас 188
 • 189. тест 2лт      1 2 3 с                       в        с              в               Хуудас 189
 • 190. тест 2Хуудас 190
 • 191. тест 2ест 3 Хариултын хуудас 4 5 d d Хуудас 191
 • 192. тест 2байсан чиёрыг амсаж эдэлжбаяр гунигийн нулимс унагаахадай гэсэн шиг ацан хатуугаас хатуу байсан чи өдөлсөн жигүүртэн тэнгэртээ нөгчихө эний авирсан цусны туяатай сүүгонг нь хугаслаж амруулсан арваж унасан тэнгэрийн солирыг Хуудас 192
 • 193. тест 2 л нийлүүлнэ хождож анина тал минь удам                                                     гнэсэн хүн хоёрын холбоо дамутаг ивээдэг аяр гунигийн нулимс Хуудас 193
 • 194. тест 2оонд байна вэ?н хамжсан c, Зэрэгцсэн  c, Өгүүлэгдэхүүнан тэнгэрийн солирыг Дэлхийн төвтэ Хуудас 194
 • 195. тест 2 c, БГӨУНөялгалд байна вэ? c, Өгөх оршихголын дунд, дэвтрийн цаас, хүлээж бbБүхэлзүйжсэн.................. Хуудас 195
 • 196. тест 2 алсныг ол. c, хожид­о­о­ж үүлбэрийг ол, дэвсгэр үсгээр төгссөн үг аль вэ? ал                     c, цэцэг                  d, н Хуудас 196
 • 197. тест 2Хуудас 197
 • 198. тест 2ТЕСТ­2 Хуудас 198
 • 199. тест 2 байдаг вэ? с.               42                d.       дий  үед  амьдарч байсан бэ?0Сая жилийн өмнө       с.    100Сая жилийн өувууд тархдаг вэ?                           с.           472                           d                с.              Хэрээ                  d..цахлалохдоо   Хуудас 199
 • 200. тест 2мээнээр         с.        Үнэрээр               d.          рилдаг  вэ?                  с .               элээ                d.           Хшувуу  бол    …..........  юмуул                   с.           Галуу            d.            оор нүцгэн арьсан ууттай  шувуу  бол                      с.              Элээ                d.      Гогнгаахайт шувуу бол        уул               с.           Цасны хажир       d.       т  шувуу  бол   а                  с.                 Хойлог              Хуудас 200
 • 201. тест 2 4 5             в               в                 в             в         Хуудас 201
 • 202. тест 2Хуудас 202
 • 203. тест 2н хуудас 6 7 8 d d c Хуудас 203
 • 204. тест 2мс унагаахадуу байсан чи тэнгэртээ нөгчихөдатай сүүгэрийн солирыг Хуудас 204
 • 205. тест 2миньхолбоо c. Уужим ухаан Хуудас 205
 • 206. тест 2рэгцсэн  d, Угсран на d, Тусагдахууныг Дэлхийн төвтэй чи л нийлүүлсэн Хуудас 206
 • 207. тест 2 d, ТоГӨУНӨ d, Заахйн цаас, хүлээж байх, эмээлийн бүү  cХэлзүйжсэн................      dҮгий Хуудас 207
 • 208. тест 2 d, хождож­о­огссөн үг аль вэ? цэг                  d, нулимс Хуудас 208
 • 209. тест 2Хуудас 209
 • 210. тест 2Хуудас 210
 • 211. тест 2       42                d.            40 сан бэ?с.    100Сая жилийн өмнө      d.  130 сая жил  472                           d.    472  d.             460ээ                  d..цахлай Хуудас 211
 • 212. тест 2рээр               d.           Амтаарлээ                d.           ХойлогГалуу            d.           Хотонтай  шувуу  бол   лээ                d.      Гогойасны хажир       d.              Хойлог  Хойлог                           d.           Хурагч бо Хуудас 212
 • 213. тест 2 6 7 8           в             в             d Хуудас 213
 • 214. тест 2Хуудас 214
 • 215. тест 2 19 10d c Хуудас 215
 • 216. тест 2Хуудас 216
 • 217. тест 2м ухаан d. Тал нутаг эзэн хоёрын хар Хуудас 217
 • 218. тест 2сран найрсанүүлсэн, өгүүлбэрт тохирох тодорхо Хуудас 218
 • 219. тест 2ийн бүүрэг, гэрийн дээвэр   dҮгийн санжсан............... Хуудас 219
 • 220. тест 2Хуудас 220
 • 221. тест 2Хуудас 221
 • 222. тест 2Хуудас 222
 • 223. тест 20 сая жилийн  өмнө      460 Хуудас 223
 • 224. тест 2Хурагч бор Хуудас 224
 • 225. тест 2 9 10        с              в Хуудас 225
 • 226. тест 2Хуудас 226
 • 227. тест 2Хуудас 227
 • 228. тест 2Хуудас 228
 • 229. тест 2зэн хоёрын харьцаа Хуудас 229
 • 230. тест 2хирох тодорхойлолтыг ол Хуудас 230
 • 231. тест 2эвэр........ Хуудас 231
 • 232. тест 2Хуудас 232
 • 233. тест 2Хуудас 233
 • 234. тест 2Хуудас 234
 • 235. тест 2Хуудас 235
 • 236. тест 2Хуудас 236
 • 237. тест 2Хуудас 237
 • 238. тест 2Хуудас 238
 • 239. тест 2Хуудас 239
 • 240. тест 2Хуудас 240
 • 241. тест 2Хуудас 241
 • 242. тест 2Хуудас 242
 • 243. тест 2Хуудас 243
 • 244. тест 2Хуудас 244
 • 245. тест 2Хуудас 245
 • 246. тест 2Хуудас 246
 • 247. тест 2 шшшшХуудас 247
 • 248. тест 2Хуудас 248
 • 249. тест 2Хуудас 249
 • 250. тест 2Хуудас 250
 • 251. тест 2Хуудас 251
 • 252. тест 2Хуудас 252
 • 253. тест 2Хуудас 253
 • 254. тест 2Хуудас 254
 • 255. тест 2Хуудас 255
 • 256. тест 2Хуудас 256
 • 257. тест 2Хуудас 257
 • 258. тест 2Хуудас 258
 • 259. тест 2Хуудас 259
 • 260. тест 2Хуудас 260
 • 261. тест 2Хуудас 261
 • 262. тест 2Хуудас 262
 • 263. тест 2Хуудас 263
 • 264. тест 2Хуудас 264
 • 265. тест 2Хуудас 265
 • 266. тест 2Хуудас 266
 • 267. тест 2Хуудас 267
 • 268. тест 2Хуудас 268
 • 269. тест 2Хуудас 269
 • 270. тест 2Хуудас 270
 • 271. тест 2Хуудас 271
 • 272. тест 2Хуудас 272
 • 273. тест 2Хуудас 273
 • 274. тест 2Хуудас 274
 • 275. тест 2Хуудас 275
 • 276. тест 2Хуудас 276
 • 277. тест 2Хуудас 277
 • 278. тест 2Хуудас 278
 • 279. тест 2Хуудас 279
 • 280. тест 2Хуудас 280
 • 281. тест 2Хуудас 281
 • 282. тест 2Хуудас 282
 • 283. тест 2Хуудас 283
 • 284. тест 2Хуудас 284
 • 285. тест 2Хуудас 285
 • 286. тест 2Хуудас 286
 • 287. тест 2Хуудас 287
 • 288. тест 2Хуудас 288
 • 289. тест 2Хуудас 289
 • 290. тест 2Хуудас 290
 • 291. тест 2Хуудас 291
 • 292. тест 2Хуудас 292
 • 293. тест 2Хуудас 293
 • 294. тест 2Хуудас 294
 • 295. тест 2Хуудас 295
 • 296. тест 2Хуудас 296
 • 297. тест 2Хуудас 297
 • 298. тест 2Хуудас 298
 • 299. тест 2Хуудас 299
 • 300. тест 2Хуудас 300
 • 301. тест 2Хуудас 301
 • 302. тест 2Хуудас 302
 • 303. тест 2Хуудас 303
 • 304. тест 2Хуудас 304
 • 305. тест 2Хуудас 305
 • 306. тест 2Хуудас 306
 • 307. тест 2Хуудас 307
 • 308. тест 2Хуудас 308
 • 309. тест 2Хуудас 309
 • 310. тест 2Хуудас 310
 • 311. тест 2Хуудас 311
 • 312. тест 2Хуудас 312
 • 313. тест 2Хуудас 313
 • 314. тест 2Хуудас 314
 • 315. тест 2Хуудас 315
 • 316. тест 2Хуудас 316
 • 317. тест 2Хуудас 317
 • 318. тест 2Хуудас 318
 • 319. тест 2Хуудас 319
 • 320. тест 2Хуудас 320
 • 321. тест 2Хуудас 321
 • 322. тест 2Хуудас 322
 • 323. тест 2Хуудас 323
 • 324. тест 2Хуудас 324
 • 325. тест 2Хуудас 325
 • 326. тест 2Хуудас 326
 • 327. тест 2Хуудас 327
 • 328. тест 2Хуудас 328
 • 329. тест 2Хуудас 329
 • 330. тест 2Хуудас 330
 • 331. тест 2Хуудас 331
 • 332. тест 2Хуудас 332
 • 333. тест 2Хуудас 333
 • 334. тест 2Хуудас 334
 • 335. тест 2Хуудас 335
 • 336. тест 2Хуудас 336
 • 337. тест 2Хуудас 337
 • 338. тест 2Хуудас 338
 • 339. тест 2Хуудас 339
 • 340. тест 2Хуудас 340
 • 341. тест 2Хуудас 341
 • 342. тест 2Хуудас 342
 • 343. тест 2Хуудас 343
 • 344. тест 2Хуудас 344
 • 345. тест 2Хуудас 345
 • 346. тест 2Хуудас 346
 • 347. тест 2Хуудас 347
 • 348. тест 2Хуудас 348
 • 349. тест 2Хуудас 349
 • 350. тест 2Хуудас 350
 • 351. тест 2Хуудас 351
 • 352. тест 2Хуудас 352
 • 353. тест 2Хуудас 353
 • 354. тест 2Хуудас 354
 • 355. тест 2Хуудас 355
 • 356. тест 2Хуудас 356
 • 357. тест 2Хуудас 357
 • 358. тест 2Хуудас 358
 • 359. тест 2Хуудас 359
 • 360. тест 2Хуудас 360
 • 361. тест 2Хуудас 361
 • 362. тест 2Хуудас 362
 • 363. тест 2Хуудас 363
 • 364. тест 2Хуудас 364
 • 365. тест 2Хуудас 365
 • 366. тест 2Хуудас 366
 • 367. тест 2Хуудас 367
 • 368. тест 2Хуудас 368
 • 369. тест 2Хуудас 369
 • 370. тест 2Хуудас 370
 • 371. тест 2Хуудас 371
 • 372. тест 2Хуудас 372
 • 373. тест 2Хуудас 373
 • 374. тест 2Хуудас 374
 • 375. тест 2Хуудас 375
 • 376. тест 2Хуудас 376
 • 377. тест 2Хуудас 377
 • 378. тест 2Хуудас 378
 • 379. тест 2Хуудас 379
 • 380. тест 2Хуудас 380
 • 381. тест 2Хуудас 381
 • 382. тест 2Хуудас 382
 • 383. тест 2Хуудас 383
 • 384. тест 2Хуудас 384
 • 385. тест 2Хуудас 385
 • 386. тест 2Хуудас 386
 • 387. тест 2Хуудас 387
 • 388. тест 2Хуудас 388
 • 389. тест 2Хуудас 389
 • 390. тест 2Хуудас 390
 • 391. тест 2Хуудас 391
 • 392. тест 2Хуудас 392
 • 393. тест 2Хуудас 393
 • 394. тест 2Хуудас 394
 • 395. дүн Сургууль Анги Бүлэг     Үнэлгээ харах хэсХуудас 395
 • 396. дүн Хувилбар 1 Асуулт 1 2 3 4 5 6 7 8 9Хуудас 396
 • 397. дүн 10 Авах оноо Авсан оноо Зөв хариулт Буруу хариулт Гүйцэтгэл Үсгэн үнэлгээХуудас 397
 • 398. дүнХуудас 398
 • 399. дүнэ харах хэсэг Хуудас 399
 • 400. дүн   Оноо Хариулт 1 зө в 1 зө в 1 зө в 1 зө в 1 зө в 1 зө в 1 зө в 1 зө в 1 зө в Хуудас 400
 • 401. дүн1 зө в 10 10 10 10 100                АХуудас 401
 • 402. дүнХуудас 402
 • 403. дүн79 8Хуудас 403
 • 404. дүнХуудас 404
 • 405. дүнХуудас 405
 • 406. дүнХуудас 406
 • 407. дүн Цахим тестийХуудас 407
 • 408. дүнХуудас 408
 • 409. дүнХуудас 409
 • 410. дүнХуудас 410
 • 411. дүним тестийн үнэлгээ Хичээлийн нэр Хичээлийн  сэдэв Хуудас 411
 • 412. дүнХувилбар 2Асуулт      Оноо 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 Хуудас 412
 • 413. дүн 10 1Авах онооАвсан онооЗөв хариултБуруу хариултГүйцэтгэлҮсгэн үнэлгээ Хуудас 413
 • 414. дүнХуудас 414
 • 415. дүнэлгээ Биологи Монгол орны шувуу Хуудас 415
 • 416. дүн   Хариулт     зөв      зөв      зөв      зөв      зөв      зөв      зөв       зөв       зөв Хуудас 416
 • 417. дүн       зөв 10 9 9 1 90 Хуудас 417
 • 418. дүнХуудас 418
 • 419. дүнХуудас 419
 • 420. дүнХуудас 420
 • 421. дүнХуудас 421
 • 422. дүнХуудас 422
 • 423. дүнХуудас 423
 • 424. дүнХуудас 424
 • 425. дүнХуудас 425
 • 426. дүнХуудас 426
 • 427. дүнХуудас 427
 • 428. дүнХуудас 428
 • 429. дүнХуудас 429
 • 430. дүнХуудас 430
 • 431. дүнХуудас 431
 • 432. дүнХуудас 432
 • 433. дүнХуудас 433
 • 434. дүнХуудас 434
 • 435. дүнХуудас 435
 • 436. дүнХуудас 436
 • 437. дүнХуудас 437
 • 438. дүнХуудас 438
 • 439. дүнХуудас 439
 • 440. дүнХуудас 440
 • 441. дүнХуудас 441
 • 442. дүнХуудас 442
 • 443. дүнХуудас 443
 • 444. дүнХуудас 444
 • 445. дүнХуудас 445
 • 446. дүнХуудас 446
 • 447. дүнХуудас 447
 • 448. дүнХуудас 448
 • 449. дүнХуудас 449
 • 450. дүнХуудас 450
 • 451. дүнХуудас 451
 • 452. дүнХуудас 452
 • 453. дүнХуудас 453
 • 454. дүнХуудас 454
 • 455. дүнХуудас 455
 • 456. дүнХуудас 456
 • 457. дүнХуудас 457
 • 458. дүнХуудас 458
 • 459. дүнХуудас 459
 • 460. дүнХуудас 460
 • 461. дүнХуудас 461
 • 462. дүнХуудас 462
 • 463. дүнХуудас 463
 • 464. дүнХуудас 464
 • 465. дүнХуудас 465
 • 466. дүнХуудас 466
 • 467. дүнХуудас 467
 • 468. дүнХуудас 468
 • 469. дүнХуудас 469
 • 470. дүнХуудас 470
 • 471. дүнХуудас 471
 • 472. дүнХуудас 472
 • 473. дүнХуудас 473
 • 474. дүнХуудас 474
 • 475. дүнХуудас 475
 • 476. дүнХуудас 476
 • 477. дүнХуудас 477
 • 478. дүнХуудас 478
 • 479. дүнХуудас 479
 • 480. дүнХуудас 480
 • 481. дүнХуудас 481
 • 482. дүнХуудас 482
 • 483. дүнХуудас 483
 • 484. дүнХуудас 484
 • 485. дүнХуудас 485
 • 486. дүнХуудас 486
 • 487. дүнХуудас 487
 • 488. дүнХуудас 488
 • 489. дүнХуудас 489
 • 490. дүнХуудас 490
 • 491. дүнХуудас 491
 • 492. дүнХуудас 492
 • 493. дүнХуудас 493
 • 494. дүнХуудас 494
 • 495. дүнХуудас 495
 • 496. дүнХуудас 496
 • 497. дүнХуудас 497
 • 498. дүнХуудас 498
 • 499. дүнХуудас 499
 • 500. дүнХуудас 500
 • 501. дүнХуудас 501
 • 502. дүнХуудас 502
 • 503. дүнХуудас 503
 • 504. дүнХуудас 504
 • 505. дүнХуудас 505
 • 506. дүнХуудас 506
 • 507. дүнХуудас 507
 • 508. дүнХуудас 508
 • 509. дүнХуудас 509
 • 510. дүнХуудас 510
 • 511. дүнХуудас 511
 • 512. дүнХуудас 512
 • 513. дүнХуудас 513
 • 514. дүнХуудас 514
 • 515. дүнХуудас 515
 • 516. дүнХуудас 516
 • 517. дүнХуудас 517
 • 518. дүнХуудас 518
 • 519. дүнХуудас 519
 • 520. дүнХуудас 520
 • 521. дүнХуудас 521
 • 522. дүнХуудас 522
 • 523. дүнХуудас 523
 • 524. дүнХуудас 524
 • 525. дүнХуудас 525
 • 526. дүнХуудас 526
 • 527. дүнХуудас 527
 • 528. дүнХуудас 528
 • 529. дүнХуудас 529
 • 530. дүнХуудас 530
 • 531. дүнХуудас 531
 • 532. дүнХуудас 532
 • 533. дүнХуудас 533
 • 534. дүнХуудас 534
 • 535. дүнХуудас 535
 • 536. дүнХуудас 536
 • 537. дүнХуудас 537
 • 538. дүнХуудас 538
 • 539. дүнХуудас 539
 • 540. дүнХуудас 540
 • 541. дүнХуудас 541
 • 542. дүнХуудас 542
 • 543. дүнХуудас 543
 • 544. дүнХуудас 544
 • 545. дүнХуудас 545
 • 546. дүнХуудас 546
 • 547. дүнХуудас 547
 • 548. дүнХуудас 548
 • 549. дүнХуудас 549
 • 550. дүнХуудас 550
 • 551. дүнХуудас 551
 • 552. дүнХуудас 552
 • 553. дүнХуудас 553
 • 554. дүнХуудас 554
 • 555. дүнХуудас 555
 • 556. дүнХуудас 556
 • 557. дүнХуудас 557
 • 558. дүнХуудас 558
 • 559. дүнХуудас 559
 • 560. дүнХуудас 560
 • 561. дүнХуудас 561
 • 562. дүнХуудас 562
 • 563. дүнХуудас 563
 • 564. дүнХуудас 564
 • 565. дүнХуудас 565
 • 566. дүнХуудас 566
 • 567. дүнХуудас 567
 • 568. дүнХуудас 568
 • 569. дүнХуудас 569
 • 570. дүнХуудас 570
 • 571. дүнХуудас 571
 • 572. дүнХуудас 572
 • 573. дүнХуудас 573
 • 574. дүнХуудас 574
 • 575. дүнХуудас 575
 • 576. дүнХуудас 576
 • 577. дүнХуудас 577
 • 578. дүнХуудас 578
 • 579. дүнХуудас 579
 • 580. дүнХуудас 580
 • 581. дүнХуудас 581
 • 582. дүнХуудас 582
 • 583. дүнХуудас 583
 • 584. дүнХуудас 584
 • 585. дүнХуудас 585
 • 586. дүнХуудас 586
 • 587. дүнХуудас 587
 • 588. дүнХуудас 588
 • 589. дүнХуудас 589
 • 590. дүнХуудас 590
 • 591. дүнХуудас 591
 • 592. дүнХуудас 592
 • 593. дүнХуудас 593
 • 594. дүнХуудас 594
 • 595. дүнХуудас 595
 • 596. дүнХуудас 596
 • 597. дүнХуудас 597
 • 598. дүнХуудас 598
 • 599. дүнХуудас 599
 • 600. дүнХуудас 600
 • 601. дүнХуудас 601
 • 602. дүнХуудас 602
 • 603. дүнХуудас 603
 • 604. дүнХуудас 604
 • 605. дүнХуудас 605
 • 606. дүнХуудас 606
 • 607. дүнХуудас 607
 • 608. дүнХуудас 608
 • 609. дүнХуудас 609
 • 610. дүнХуудас 610
 • 611. дүнХуудас 611
 • 612. дүнХуудас 612
 • 613. дүнХуудас 613
 • 614. дүнХуудас 614
 • 615. дүнХуудас 615
 • 616. дүнХуудас 616
 • 617. дүнХуудас 617
 • 618. дүнХуудас 618
 • 619. дүнХуудас 619
 • 620. дүнХуудас 620
 • 621. дүнХуудас 621
 • 622. дүнХуудас 622
 • 623. дүнХуудас 623
 • 624. дүнХуудас 624
 • 625. дүнХуудас 625
 • 626. дүнХуудас 626
 • 627. дүнХуудас 627
 • 628. дүнХуудас 628
 • 629. дүнХуудас 629
 • 630. дүнХуудас 630
 • 631. дүнХуудас 631
 • 632. дүнХуудас 632
 • 633. дүнХуудас 633
 • 634. дүнХуудас 634
 • 635. дүнХуудас 635
 • 636. дүнХуудас 636
 • 637. дүнХуудас 637
 • 638. дүнХуудас 638
 • 639. дүнХуудас 639
 • 640. дүнХуудас 640
 • 641. дүнХуудас 641
 • 642. дүнХуудас 642
 • 643. дүнХуудас 643
 • 644. дүнХуудас 644
 • 645. дүнХуудас 645
 • 646. дүнХуудас 646
 • 647. дүнХуудас 647
 • 648. дүнХуудас 648
 • 649. дүнХуудас 649
 • 650. дүнХуудас 650
 • 651. дүнХуудас 651
 • 652. дүнХуудас 652
 • 653. дүнХуудас 653
 • 654. дүнХуудас 654
 • 655. дүнХуудас 655
 • 656. дүнХуудас 656
 • 657. дүнХуудас 657
 • 658. дүнХуудас 658
 • 659. дүнХуудас 659
 • 660. дүнХуудас 660
 • 661. дүнХуудас 661
 • 662. дүнХуудас 662
 • 663. дүнХуудас 663
 • 664. дүнХуудас 664
 • 665. дүнХуудас 665
 • 666. дүнХуудас 666
 • 667. дүнХуудас 667
 • 668. дүнХуудас 668
 • 669. дүнХуудас 669
 • 670. дүнХуудас 670
 • 671. дүнХуудас 671
 • 672. дүнХуудас 672
 • 673. дүнХуудас 673
 • 674. дүнХуудас 674
 • 675. дүнХуудас 675
 • 676. дүнХуудас 676
 • 677. дүнХуудас 677
 • 678. дүнХуудас 678
 • 679. дүнХуудас 679
 • 680. дүнХуудас 680
 • 681. дүнХуудас 681
 • 682. дүнХуудас 682
 • 683. дүнХуудас 683
 • 684. дүнХуудас 684
 • 685. дүнХуудас 685
 • 686. дүнХуудас 686
 • 687. дүнХуудас 687
 • 688. дүнХуудас 688
 • 689. дүнХуудас 689
 • 690. дүнХуудас 690
 • 691. дүнХуудас 691
 • 692. дүнХуудас 692
 • 693. дүнХуудас 693
 • 694. дүнХуудас 694
 • 695. дүнХуудас 695
 • 696. дүнХуудас 696
 • 697. дүнХуудас 697
 • 698. дүнХуудас 698
 • 699. дүнХуудас 699
 • 700. дүнХуудас 700
 • 701. дүнХуудас 701
 • 702. дүнХуудас 702
 • 703. дүнХуудас 703
 • 704. дүнХуудас 704
 • 705. дүнХуудас 705
 • 706. дүнХуудас 706
 • 707. дүнХуудас 707
 • 708. дүнХуудас 708
 • 709. дүнХуудас 709
 • 710. дүнХуудас 710
 • 711. дүнХуудас 711
 • 712. дүнХуудас 712
 • 713. дүнХуудас 713
 • 714. дүнХуудас 714
 • 715. дүнХуудас 715
 • 716. дүнХуудас 716
 • 717. дүнХуудас 717
 • 718. дүнХуудас 718
 • 719. дүнХуудас 719
 • 720. дүнХуудас 720
 • 721. дүнХуудас 721
 • 722. дүнХуудас 722
 • 723. дүнХуудас 723
 • 724. дүнХуудас 724
 • 725. дүнХуудас 725
 • 726. дүнХуудас 726
 • 727. дүнХуудас 727
 • 728. дүнХуудас 728
 • 729. дүнХуудас 729
 • 730. дүнХуудас 730
 • 731. дүнХуудас 731
 • 732. дүнХуудас 732
 • 733. дүнХуудас 733
 • 734. дүнХуудас 734
 • 735. дүнХуудас 735
 • 736. дүнХуудас 736
 • 737. дүнХуудас 737
 • 738. дүнХуудас 738
 • 739. дүнХуудас 739
 • 740. дүнХуудас 740
 • 741. дүнХуудас 741
 • 742. дүнХуудас 742
 • 743. дүнХуудас 743
 • 744. дүнХуудас 744
 • 745. дүнХуудас 745
 • 746. дүнХуудас 746
 • 747. дүнХуудас 747
 • 748. дүнХуудас 748
 • 749. дүнХуудас 749
 • 750. дүнХуудас 750
 • 751. дүнХуудас 751
 • 752. дүнХуудас 752
 • 753. дүнХуудас 753
 • 754. дүнХуудас 754
 • 755. дүнХуудас 755
 • 756. дүнХуудас 756
 • 757. дүнХуудас 757
 • 758. дүнХуудас 758
 • 759. дүнХуудас 759
 • 760. дүнХуудас 760
 • 761. дүнХуудас 761
 • 762. дүнХуудас 762
 • 763. дүнХуудас 763
 • 764. дүнХуудас 764
 • 765. дүнХуудас 765
 • 766. дүнХуудас 766
 • 767. дүнХуудас 767
 • 768. дүнХуудас 768
 • 769. дүнХуудас 769
 • 770. дүнХуудас 770
 • 771. дүнХуудас 771
 • 772. дүнХуудас 772
 • 773. дүнХуудас 773
 • 774. дүнХуудас 774
 • 775. дүнСургууль  79Анги  4Бүлэг д Хуудас 775
 • 776. дүнҮнэлгээ харах хэсэгХувилбар 2Асуулт оноо 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 Хуудас 776
 • 777. дүн 9 1 10 1Авах оноо 10Авсан онооЗөв хариултБуруу хариултГүйцэтгэлҮсгэн үнэлгээ Хуудас 777
 • 778. дүнМаш муу Хуудас 778
 • 779. дүн Цахим тестийн үнэлгХуудас 779
 • 780. дүнхариултзөвзөвзөвзөвзөвзөвзөвзөв Хуудас 780
 • 781. дүнзөвзөв 10 10 10 0 100 F Хуудас 781
 • 782. дүнХуудас 782
 • 783. дүнтестийн үнэлгээ Нэр Хичээлийн нэр Хичээлийн сэдэв Хуудас 783
 • 784. дүн Хувилбар 1Асуулт оноо 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 1 8 0 Хуудас 784
 • 785. дүн 9 1 10 0Авах онооАвсан онооЗөв хариултБуруу хариултГүйцэтгэлҮсгэн үнэлгээ Хуудас 785
 • 786. дүнМаш муу Хуудас 786
 • 787. дүнМонгол хэлБалархай эгшиг Хуудас 787
 • 788. дүнхариултбуруубуруубуруубуруубуруубуруузөвзөв Хуудас 788
 • 789. дүнзөвбуруу 10 2 3 7 20 F Хуудас 789
 • 790. дүнХуудас 790
 • 791. дүнХуудас 791
 • 792. дүнХуудас 792
 • 793. дүнХуудас 793
 • 794. дүнХуудас 794
 • 795. дүнХуудас 795
 • 796. дүнХуудас 796
 • 797. дүнХуудас 797
 • 798. дүнХуудас 798
 • 799. дүнХуудас 799
 • 800. дүнХуудас 800
 • 801. дүнХуудас 801
 • 802. дүнХуудас 802
 • 803. дүнХуудас 803
 • 804. дүнХуудас 804
 • 805. дүнХуудас 805
 • 806. дүнХуудас 806
 • 807. дүнХуудас 807
 • 808. дүнХуудас 808
 • 809. дүнХуудас 809
 • 810. дүнХуудас 810
 • 811. дүнХуудас 811
 • 812. дүнХуудас 812
 • 813. дүнХуудас 813
 • 814. дүнХуудас 814
 • 815. дүнХуудас 815
 • 816. дүнХуудас 816
 • 817. дүнХуудас 817
 • 818. дүнХуудас 818
 • 819. дүнХуудас 819
 • 820. дүнХуудас 820
 • 821. дүнХуудас 821
 • 822. дүнХуудас 822
 • 823. дүнХуудас 823
 • 824. дүнХуудас 824
 • 825. дүнХуудас 825
 • 826. дүнХуудас 826
 • 827. дүнХуудас 827
 • 828. дүнХуудас 828
 • 829. дүнХуудас 829
 • 830. дүнХуудас 830
 • 831. дүнХуудас 831
 • 832. дүнХуудас 832
 • 833. дүн ыХуудас 833
 • 834. дүнХуудас 834

×