• Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
1,975
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
47
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. OZONSKI OMOTAĈ SMANJENJEOZONSKOG OMOTAĈA
 • 2. (O3)ONE 1840. GODINE NEM. HEMIĈAR KRISTIJAN FRIDRIH SENBAJN GRĈKA REĈ οζω (MIRIS), ZBOG KARAKTERISTIĈNOG MIRISA OZON JE GAS BLEDO-PLAVE BOJE, SASTAVLJEN IZ 3 ATOMA KISEONIKA (O3) PRIRODNO SE PRAVI U GORNJIM SLOJEVIMA ATMOSFERE UZ POMOĆ SNAŽNOG UV ZRAĈENJA
 • 3. NASTANAK OZONA
 • 4.  DEO ATMOSFERE U KOJEM SE OKO 90 % OZONA STVARA NA OVAJ NAĈIN, IZMEĐU 15-TOG I 55-TOG KM IZNAD ZEMLJINE POVRŠINE NAZIVA SE STRATOSFERA
 • 5.  OZONSKI OMOTAĈ JE SLOJ STRATOSFERE GDE JE PRISUTAN OZON ON JE OD VITALNOG ZNAĈAJA ZA ŽIVOT NA ZEMLJI JER DELUJE KAO FILTER OD UV ZRAĈENJA
 • 6. 1. UV-A ZRAČENJE - ZRAĈENJE TALASNE DUŽINE IZNAD 320 nm.2. UV-B ZRAČENJE - TALASNE DUŽINE 280-3203. UV-C ZRAČENJE – 200-280 nm
 • 7. ŠTA JE OZONSKA RUPA? OZONSKA RUPA JE PODRUĈJE ZNATNOG SMANNJENJA KONCENTRACIJE OZONA PRVI PUT OZONSKA RUPA JE PRIMEĆENA 1985. GODINE
 • 8.  FREON I HALON ( KOJI SE KORISTE KAO POTISNI GAS I KAO RASHLADNI MATERIJAL)
 • 9.  U VISOKIM SLOJEVIMA OVI OVA JEDINJENJA IZAZIVAJU OŠTEĆENJA ODNOSNO UTIĈU NA RAZLAGANJE NA OBIĈNE MOLEKULE KISEONIKA O2 U KOPENHAGENU 1992. GODINE DOPUNA MONTREALSKOG PROTOKOLA- ZABRANA NA EMISIJU CFCa, UGLJEN-TETRAHLORIDA, METIL-HLOROFORMA
 • 10.  OZONSKI OMOTAĈ SE MOŽE OPORAVITI AKO SE PRESTANE SA UPOTREBOM STVARI KOJE GA OŠTEĆUJU PORED FREONA I HALONA TU SE UBRAJAJU JOŠ; UGLJENTETRAHLORID (CCl4) METILBROMID METIL HLOROFORM BROMHLORMETAN
 • 11.  OVE SUPSTANVE IMAJU ŠIROKU PRIMENURASHLADNO SREDSTVO U FRIŽIDERIMA I DRUGIM RASHLADNIM UREĐAJIMAU TOPLOTNIM PUPMAMAAEROSOL RASPRŠIVAĈIMASREDSTVIMA ZA STVARANJE PENESREDSTVIMA ZA ĈIŠĆENJEAPARATIMA ZA GAŠENJE POŽARA
 • 12.  SMANJENJE OZONSKOG OMOTAĈA DOVODI DO SMANJENJA NJEGOVIH ZAŠTITNIH MOGUĆNOSTI, ŠTO DOVODI DO POVEĈAVANJA IZLOŽENOSTI UV-B ZRAĈENJU ŠTO MOŽE IZAZVATI POSLEDICE; PO LJUDE ( RAK KOŽE, KATARAKTA OĈIJU, OPEKOTINE OD SUNCA, STARENJE KOŽE, POGORŠANJE IMUNOG SISTEMA...) PO VODENE EKOSISTEME (OGRANIĈAVANJE PROIZVODNE FITO I ZOOPLANKTONA I ŠTETA U RANIM FAZAMA RAZVIĆA RIBA, RAKOVA AMFIBIJA... PO KOPNENE BILJKE ( UTIĈE NA RAST BILJAKA ) PO MATERIJALE UPOTREBLJENE U ZGRADAMA, BOJE, GUME, DRVO I PLASTIKU...
 • 13. GASOVI STAKLENEBAŠTE VODENA PARA (H2O) UGLJEN DIOKSID (CO2) METAN (CH4) CFC-HCF-PHC (FLUORISANI UGLJOVODONICI) AZOTSUBOKSID (NO2) SUMPORHEKSAFLUORID (SF6) KONCENTACIJA OVIH GASOVA U ATMOSFERI RASTE USLED ĈOVEKOVOG DELOVANJA
 • 14.  IZRAZ ZA ZAGREVANJE PLANETE ZEMLJE, NASTALO POREMEĆAJEM ENERGETSKE RAVNOTEŽE OVAJ EFEKAT PREDSTALJA REZULTAT POVEĆANJA KOLIĈINE ZRAĈENJA KOJE ATMOSFERA UPIJA I POSTAJE TOPLIJA ATMOSFERA ODBIJA DEO ENERGIJE ( 37-39% ) KOJU DIREKTNO DOBIJA OD SUNCA (ALBEDO) OSTATAK ZRAĈENJA PADA NA TLO, ZAGREVA GA, ATLO POTOM EMITUJE IC ZRAKE KOJI SE VRAĆAJU U SVEMIR
 • 15.  UKOLIKOU ATMOSFERI POSTOJE GASOVI KOJI UPIJAJU OVO ZRAĈENJE, DOĆI ĆE DO POVEĆAVANJA TEMPERATURE ATMOSFERE EFEKAT NASTAJE NA SLIĈAN NAĈIN KAO U STAKLENIKU SUNĈEVI ZRACI PROBIJAJU KROZ STAKLO I GREJU POD ISPOD STAKLACO2 I OSTALI ŠTETNI TLO POTOM EMITUJE IC GASOVI FORMIRAJU ZRAĈENJE KOJE NE MOŽEOMOTAĈ OKO ZEMLJEKOJI SE PONAŠA KAO PROĆI KROZ STAKLO I STAKLENI KROV ZADRŽAVA SE UNUTRA
 • 16.  DOKAZI PROMENE KLIME
 • 17.  1998. GOD UN SU OSNOVALE KOMISIJU ZA PRAĆENJE PROMENE KLIME NIVO CO2 > ZA 30% U POSLEDNJIH 200 GODINA 75 % EMISIJE ŠTETNIH GASOVA DOLAZI OD SAGOREVANJA FOSILNIH GORIVA SAD SU ODGOVORNE ZA 35 % EMISIJE OVIH GASOVA
 • 18.  OĈEKUJE SE DA U BUDUĆNOSTI EMISIJA VEĈINE GASOVA RASTE I TO; CO2- 0,5 % CH4- 0,9 % N2O- 0,3 % GODIŠNJE PREDVIĐA SE DUPLIRANJE KONCENTRACIJE GASOVA STAKLENE BAŠTE DO 2030. GODINE
 • 19. POSLEDICE PORAST TEMPERATURE ZA 1,5-4,5 º C NA 100-150 GODINA TOPLJENJE POLARNOG LEDA PORAST NIVOA MORA POVEĆANJE ISPARAVANJA MORA I POVEĆAVANJE OBLAĈNOSTI ZBOG EXTREMNOG POVEĆAVANJA TEMPERATURE ŽIVI SVET JE UGROŽEN, SVE VIŠE IZUMIRU BILJNE I ŽIVOTINJSKE VRSTE
 • 20.  NAJBRŽE SE ZAGREVAJU JUŽNA AMERIKA I ANTARKTIK LED SE TOPI, NIVO MORA RASTE I POVEĆAVA SE KISELOST VODE UMIRU NEKE VRSTE PLANKTONA KOJE JEDU MALA STVORENJA I KITOVI AFRIKA I JUŽNA AMERIKA POSTAJU SUŠNA PODRUĈJA BEZ PIJAĆE VODE, DOK U AZIJI SVE OBILNIJE PADAVINE UGROŽAVAJU VELIKE GRADOVE JUŽNI I SEVERNI POL NESTAJU, REMETI SE TOK VODENIH STRUJA NA ZEMLJI VELIKI BROJ VRSTA SE VEĆ SELI U HLADNIJE KRAJEVE
 • 21.  SA UVEĆANJEM GLOBALNE TEMPERATURE OD 2,5 º C - OKO 30 % BILJNIH I ŽIVOTINJSKIH VRSTA NEKE VRSTE ĆE OPSTATI ( BUBAŠVABE, GOLUBOVI, PACOVI, KOROV...) U SRBIJI ĆE SE I DALJE SMENJIVATI SUŠNI I PERIODI SA OBILNIM PADAVINAMA SVE ĈEŠĆA SMENA IZUZETNO TOPLOG I IZUZETNO HLADNOG VREMENA U TOKU JEDNE SEZONE
 • 22. Procena klimatskih promena usledećih 50 godinaPOKAZATELJI PROSEČNE GOD PROMENETEMPERATURA +2 DO +5º CNIVO MORA +10 DO +100 cmPADAVINE +7 do +15%DIREKTNA SUN -10 do +10%RADIJACIJAZEMLJIŠNA VLAGA ?VODOTOCI povećanje