Your SlideShare is downloading. ×
0
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Jak psát text
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Jak psát text

327

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
327
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Jak psát odborný text
 • 2. Odborný text zpráva o uskutečněném bádání a jeho výsledcích$ hypotéza podložená systematickým zkoumáním
 • 3. Odborný styl francouzský styl$ německý styl$ anglosaský styl
 • 4. Empirický výzkum problém / obecná otázka → status quaestionis → otázka$ formulace hypotézy → metoda → konkretizace hypotézy$ sběr dat a jejich analýza, jež mají ověřit formulovanou hypotézu$ verifikace hypotézy
 • 5. Konkrétní příklad Fidus mysteriorum interpres. 
 Expositio psalmi cxviii sv. Ambrože jako mystagogické prohloubení křesťanské iniciace milánské církve
 • 6. 1/ Problém – otázka Proč Ambrož napsal tento spis?$ Status quaestionis: nikdo se otázkou přímo nezabývá$ jediný odkaz: Pizzolato 1987 – jednou větou zmiňuje, že kniha I mohla být křestní katechezí$ Není exp. ps. 118 mystagogickým spisem určeným již pokřtěným křesťanům?
 • 7. 2/ Hypotéza a metoda Poznání tajemství Krista se nevyčerpává křtem: Důvodem sepsání exp. ps. 118 je další, prohloubené mystagogické uvádění pokřtěných věřících do tajemství Krista za pomoci exegeze Žl 118 (119) a Pís.$ metoda: kvůli rozsahu nemožná rétorická analýza, proto historicko-analytická metoda
 • 8. 3/ Sběr a analýza dat mystagogie ve starověku a Ambrožově díle$ exp. ps. cxviii 118 a prvky mystagogie z bodu 1$ analýza úryvků exp. ps. cxviii na základě bodu 2
 • 9. 4/ Verifikace hypotézy hypotéza platí, pokud bereme v potaz charakteristiku a prvky mystagogie v kontextu starověké církve a Ambrožova díla$ zdá se, že do budoucna bude nutné znovu otevřít problém významu mystagogie ve starověké církvi
 • 10. Odborná stať úvod: formulace otázky, status quaestionis$ hypotézy a data! analýza a její výsledky$ závěr: diskuse a interpretace zjištění
 • 11. Stať v teologii úvod$ jádro$ závěr
 • 12. 1/ úvod jaký problém výzkum/text řeší?$ status quaestionis$ kterou nezodpovězenou otázku se autor rozhodl zodpovědět?$ na kterých autorech staví?$ logika výkladu$ nastíněný závěr
 • 13. 2/ Jádro Jak autor při ověřování své otázky postupoval a proč se rozhodl právě pro tento postup?$ O jaké a o jak kvalitní argumenty autor svou odpověď opírá?
 • 14. 3/ Závěr předložit zjištění a za jakých podmínek na nich lze stavět$ ukázat, čím jsme si jisti a o čem máme ještě pochybnosti$ otevřené otázky a případný další směr tázání
 • 15. Slohový styl Bude pečlivěji rozebráno ve druhé části Propedeutického semináře metodologie
 • 16. Bez příkras každé nadbytečné slovo ve větě smazat$ každou nadbytečnou větu v odstavci smazat$ každý nadbytečný odstavec v textu smazat
 • 17. Zásady publikační etiky
 • 18. Proč citovat? předpoklady, z nichž vycházíme$ jako objekt vlastního výzkumu$ na podporu našich argumentů
 • 19. Každý text musí podat úplné a konzistentní informace o všech využitých zdrojích$ jasně odlišit vlastní myšlenky, formulace, data a údaje od převzatých$ co nejpřesněji reprodukovat použité texty
 • 20. Kdy uvést citaci? doslovný opis jiného zdroje$ parafráze údajů/myšlenek jiného zdroje$ upozornění na jiný zdroj$ reference na cizí výzkum/data$ faktické informace (kromě všeobecně známých faktů)
 • 21. Otázky Co jsou všeobecně známá fakta?$ Kdy jsme původní?$ Čím se liší citát od parafráze a co v něm musí být?$ Co patří a nepatří do seznamu literatury?$ Jakým způsobem se informace o použitých zdrojích uvádějí
 • 22. Bez odkazu pouze všeobecně známá fakta$ vlastní myšlenky = závěry
 • 23. Všeobecně známá fakta neoddiskutovatelné události$ základní fakta vyučovaná na všeobecných školách = součást všeobecného vzdělání$ základní poznatky daného oboru
 • 24. Původní myšlenka četl/slyšel jsem ji?$ přišli jsme na ni sami?$ opis nepřiznaného pramene (např. z internetu) vydávaný za vlastní hrozí kárným řízením a vyloučením ze studia: jedná se o podvod
 • 25. Umberto Eco Diplomovou práci lze samozřejmě opsat, ale pokud při tom člověk nechce být přistižen, vyžaduje to jistou invenci a nemalou námahu, protože i „pouhé opisování vyžaduje [...] jakýs inteligentně provedený předběžný výzkum“
 • 26. Doslovná citace věrná kopie originálu: zvláštnosti textu, zdůraznění písma, závorky, pomlčky, uvozovky$ celé v uvozovkách „Text”, delší citáty odsazené a menším písmem$ vnořené uvozovky „Ježíš řekl: ‚Blahoslavený jsi...’”$ zásahy vyznačit (např.: kurzíva autor)
 • 27. Citace úseků textu navést čtenáře a ukázat, co daným úryvkem chci prokázat, co na něm chci demonstrovat$ ocitovat text$ znovu zdůraznit, co nám tento text ukazuje a k čemu vede
 • 28. Úpravy citací pozor na změnu významu!# ! přidávání slov# výpůstky [...]# dovysvětlení podmětu či předmětu# „Řekl [tj./scil. Ježíš] svým učedníkům...“
 • 29. Cizojazyčné citace stricte: originální znění (překlad je interpretace)# únavné, nutná znalost více jazyků# uvádět do poznámky pod čarou# překlad do textu# pokud využívám překladu, citovat, o čí překlad se jedná
 • 30. Citát je… detailní kopií původního znění a jeho úpravy je třeba pečlivě vyznačit# odkaz je třeba uvést také u parafráze!
 • 31. Seznam literatury úplná bibliografie za textem# patří sem všechny a jen využité zdroje# citace i parafráze# dle publikační etiky: i zdroje inspirace!# ostatní vyškrtat# kvalifikační práce: minimální počet položek
 • 32. Citace BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE
 • 33. Pravidla citací na KTF UK www.ktf.cuni.cz # » Studijní záležitosti # » Závěrečné práce, státní zkoušky# » Pravidla formální úpravy akademických prací# » Šablony
 • 34. Seznam literatury abecedně# volitelně a vhodně# primární literatura: prameny, texty, edice# sekundární literatura# další pomůcky# elektronické zdroje
 • 35. Norma ČSN ISO 690# www.citace.com# AUC Theologica
 • 36. Typy citovaných textů kniha / monografie# kapitola v monografii# příspěvek ve sborníku# heslo v encyklopedii# časopisecký článek# elektronický zdroj
 • 37. Monografie: povinně jméno autora (je-li znám)# plný název díla (titul i podtitul)# název řady či edice, je-li kniha jejich součástí# místo a nakladatel vydání# rok vydání, případně číslo vydání
 • 38. Kapitola v monografii jméno autora# plný název kapitoly# jméno editora a název monografie + veškeré údaje jako u monografie# rozsah stran kapitoly
 • 39. Článek v časopise jméno autora# plný název článku# název a ročník časopisu# rozsah stran, na kterých se článek nachází
 • 40. Elektronický zdroj autor a název# úplná internetová adresa (URL)# datum zveřejnění příspěvku (je-li)# datum, kdy byl zdroj citován
 • 41. Příklad monografie RATZINGER, Joseph. Eschatologie a věčný život. 2. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2004. FIORENZA, Francis S. – GALVIN, John P. Systematická teologie. Římskokatolická perspektiva. 1. sv. Brno: CDK, 1996.
 • 42. Příklad kapitoly v monografii MADEC, Goulven. Aurelius Augustinus: křesťanství jako naplnění platonismu. In KARFÍK, Filip – NĚMEC, Václav – VILÉM, František (ed.). Křesťanství a filosofie: postavy latinské tradice: Augustinus, Boëthius, Jan Eriugena, Anselm z Canterbury, Tomáš Akvinský, Jan Duns Scotus. Praha: Česká křesťanská akademie, 1994, s. 9–26.
 • 43. Příklad článku v časopise KASPER, Walter. Kristovo nanebevstoupení – historie a theologický význam. MKR Communio 1999, roč. 3, č. 3, s. 223–232. BALTHASAR, Hans Urs von. První v novém světě. MKR Communio 1999, roč. 3, č. 3, s. 297–302. MANDL, Antonín. Pouť na Velehrad L.P. 1968. Katolické noviny 1968, 16. 5., roč. 20, č. 20, s. 1–2.
 • 44. Příklad elektronického zdroje Český statistický úřad. Grafy populačního vývoje 1946–2004 [2006-03-18]. <http://www.czso.cz>. SKOBLÍK, Jiří. Setkání empirie se spekulací v etické argumentaci církve (4.9.2002) [2006-11-16]. <http:// ktf.cuni.cz/~skoblik/empir_spekul.htm>. Prohlášení arcibiskupství pražského k papežské návštěvě ČR (16.11.2006) [2006-11-16]. <http:// tisk.cirkev.cz/z-domova/prohlaseni-arcibiskupstviprazskeho-k-papezske-navsteve-cr.html>.
 • 45. ISBN/ISSN nepovinný: případně pouze v seznamu literatury# STEMBERGER, Günter. Klasické židovství. Kultura a historie rabínské doby. Praha: Vyšehrad, 2011. ISBN 978-80-7429-185-2. POSPÍŠIL, Ctirad V. Život Františka Žáka SJ (1862– 1934) a jeho trojiční teologie. AUC Theologica 2011, roč. 1, č. 2, s. 51–74. ISSN 1804-5588.
 • 46. Zkrácený bibliografický údaj opakovaná zmínka# krácení musí být logické# povinná strana, z níž se cituje
 • 47. Příklady zkrácených údajů RATZINGER, Joseph. Eschatologie, s. 111. FIORENZA, Francis S. – GALVIN, John P. Systematická teologie, s. 9. MADEC, Goulven. Aurelius Augustinus, s. 10. KASPER, Walter. Kristovo nanebevstoupení, s. 225–226. BALTHASAR, Hans Urs von. První v novém světě, s. 299. MANDL, Antonín. Pouť, s. 1. Český statistický úřad. Grafy. SKOBLÍK, Jiří. Setkání. Prohlášení arcibiskupství pražského.
 • 48. Zkratky biblických knih dva systémy# ekumenický# katolický# koherentní postup# kniha kapitola,verš# rozdíl - a –
 • 49. Příklady zkratek bibl. knih Mt 1,18# Gn 3,1–7# Joz 5 – 6# Sk 6,8 – 8,3# pozor: 1K (ČEP) a 1 Kor (kat.)
 • 50. Dokumenty magisteria do seznamu literatury úplný bibliografický údaj souborného vydání dokumentů 2. vat. konc., CIC apod.# DV 12# LG 9–11# KKC 871# CIC, kán. 1331; 1354–1357# CCEO, kán. 771# DH 854# oddělovat středníkem
 • 51. Patristické a středověké texty problém# úplná citace kritické edice textu# v textu zkráceně s názvem edice
 • 52. Typografická pravidla zvýraznění# konce řádků# interpunkce# závorky, uvozovky# výpustka, pomlčka a spojovník
 • 53. Počítačová sazba zalamování konce odstavců# šablony a styly# písma – fonty, nelatinské abecedy a Unicode# zrcadlo strany# poznámky pod čarou# odsazování, sloupce, tabulky# seznamy a petit# automatické generování obsahu
 • 54. Psaní textu jako projekt
 • 55. Každá práce má své kroky formulace problému → projekt# status quaestionis → rešerše# formulace hypotéz, sběr a analýza dat → základní zjištění# předběžná osnova → „maketa“ textu# práce na textu → koncept# druhá a další verze textu → konečná verze textu# formální úpravy → definitivní text
 • 56. Zhodnotit vlastní síly# čas, který mám k dispozici# technické podmínky# finanční prostředky
 • 57. Projekt nutný pro# žádosti o granty a příspěvky# doktorské studium# obsahuje# cíle a záměry práce# cesta, kterou k nim dospějeme# co vše k tomu bude potřeba
 • 58. Diplomová práce jako projekt vyplnění údajů v SISu: dohoda mezi vedoucím práce a studentem# student se zavazuje, že bude postupovat určitým způsobem# konzultant: bude-li se student držet vymezené cesty, pomůže mu přivést práci 
 k obhajobě
 • 59. „Projektové“ otázky Čím se budeme zabývat, jaký problém chceme vyřešit, na jakou otázku chceme odpovědět?# Na co lze v tomto ohledu navázat? Jaká literatura je k dispozici?# Jak budeme problém řešit (kde a jak budeme hledat odpovědi)?# Kolik máme k dispozici času/peněz a jak si jej rozvrhneme?# Jaký je předpokládaný rozsah práce?
 • 60. Rozvržení času 5 % 5 % 10 % 15 % 25 % 30 % 10 % Projekt Koncept Rešerše Konečná Hypotéza + sběr Definitivní Maketa
 • 61. Více diplomový seminář# Šanderová s. 107nn.
 • 62. Děkuji za pozornost.

×