Your SlideShare is downloading. ×
Jak psát text
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Jak psát text

261
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
261
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Jak psát odborný text
 • 2. Odborný text zpráva o uskutečněném bádání a jeho výsledcích$ hypotéza podložená systematickým zkoumáním
 • 3. Odborný styl francouzský styl$ německý styl$ anglosaský styl
 • 4. Empirický výzkum problém / obecná otázka → status quaestionis → otázka$ formulace hypotézy → metoda → konkretizace hypotézy$ sběr dat a jejich analýza, jež mají ověřit formulovanou hypotézu$ verifikace hypotézy
 • 5. Konkrétní příklad Fidus mysteriorum interpres. 
 Expositio psalmi cxviii sv. Ambrože jako mystagogické prohloubení křesťanské iniciace milánské církve
 • 6. 1/ Problém – otázka Proč Ambrož napsal tento spis?$ Status quaestionis: nikdo se otázkou přímo nezabývá$ jediný odkaz: Pizzolato 1987 – jednou větou zmiňuje, že kniha I mohla být křestní katechezí$ Není exp. ps. 118 mystagogickým spisem určeným již pokřtěným křesťanům?
 • 7. 2/ Hypotéza a metoda Poznání tajemství Krista se nevyčerpává křtem: Důvodem sepsání exp. ps. 118 je další, prohloubené mystagogické uvádění pokřtěných věřících do tajemství Krista za pomoci exegeze Žl 118 (119) a Pís.$ metoda: kvůli rozsahu nemožná rétorická analýza, proto historicko-analytická metoda
 • 8. 3/ Sběr a analýza dat mystagogie ve starověku a Ambrožově díle$ exp. ps. cxviii 118 a prvky mystagogie z bodu 1$ analýza úryvků exp. ps. cxviii na základě bodu 2
 • 9. 4/ Verifikace hypotézy hypotéza platí, pokud bereme v potaz charakteristiku a prvky mystagogie v kontextu starověké církve a Ambrožova díla$ zdá se, že do budoucna bude nutné znovu otevřít problém významu mystagogie ve starověké církvi
 • 10. Odborná stať úvod: formulace otázky, status quaestionis$ hypotézy a data! analýza a její výsledky$ závěr: diskuse a interpretace zjištění
 • 11. Stať v teologii úvod$ jádro$ závěr
 • 12. 1/ úvod jaký problém výzkum/text řeší?$ status quaestionis$ kterou nezodpovězenou otázku se autor rozhodl zodpovědět?$ na kterých autorech staví?$ logika výkladu$ nastíněný závěr
 • 13. 2/ Jádro Jak autor při ověřování své otázky postupoval a proč se rozhodl právě pro tento postup?$ O jaké a o jak kvalitní argumenty autor svou odpověď opírá?
 • 14. 3/ Závěr předložit zjištění a za jakých podmínek na nich lze stavět$ ukázat, čím jsme si jisti a o čem máme ještě pochybnosti$ otevřené otázky a případný další směr tázání
 • 15. Slohový styl Bude pečlivěji rozebráno ve druhé části Propedeutického semináře metodologie
 • 16. Bez příkras každé nadbytečné slovo ve větě smazat$ každou nadbytečnou větu v odstavci smazat$ každý nadbytečný odstavec v textu smazat
 • 17. Zásady publikační etiky
 • 18. Proč citovat? předpoklady, z nichž vycházíme$ jako objekt vlastního výzkumu$ na podporu našich argumentů
 • 19. Každý text musí podat úplné a konzistentní informace o všech využitých zdrojích$ jasně odlišit vlastní myšlenky, formulace, data a údaje od převzatých$ co nejpřesněji reprodukovat použité texty
 • 20. Kdy uvést citaci? doslovný opis jiného zdroje$ parafráze údajů/myšlenek jiného zdroje$ upozornění na jiný zdroj$ reference na cizí výzkum/data$ faktické informace (kromě všeobecně známých faktů)
 • 21. Otázky Co jsou všeobecně známá fakta?$ Kdy jsme původní?$ Čím se liší citát od parafráze a co v něm musí být?$ Co patří a nepatří do seznamu literatury?$ Jakým způsobem se informace o použitých zdrojích uvádějí
 • 22. Bez odkazu pouze všeobecně známá fakta$ vlastní myšlenky = závěry
 • 23. Všeobecně známá fakta neoddiskutovatelné události$ základní fakta vyučovaná na všeobecných školách = součást všeobecného vzdělání$ základní poznatky daného oboru
 • 24. Původní myšlenka četl/slyšel jsem ji?$ přišli jsme na ni sami?$ opis nepřiznaného pramene (např. z internetu) vydávaný za vlastní hrozí kárným řízením a vyloučením ze studia: jedná se o podvod
 • 25. Umberto Eco Diplomovou práci lze samozřejmě opsat, ale pokud při tom člověk nechce být přistižen, vyžaduje to jistou invenci a nemalou námahu, protože i „pouhé opisování vyžaduje [...] jakýs inteligentně provedený předběžný výzkum“
 • 26. Doslovná citace věrná kopie originálu: zvláštnosti textu, zdůraznění písma, závorky, pomlčky, uvozovky$ celé v uvozovkách „Text”, delší citáty odsazené a menším písmem$ vnořené uvozovky „Ježíš řekl: ‚Blahoslavený jsi...’”$ zásahy vyznačit (např.: kurzíva autor)
 • 27. Citace úseků textu navést čtenáře a ukázat, co daným úryvkem chci prokázat, co na něm chci demonstrovat$ ocitovat text$ znovu zdůraznit, co nám tento text ukazuje a k čemu vede
 • 28. Úpravy citací pozor na změnu významu!# ! přidávání slov# výpůstky [...]# dovysvětlení podmětu či předmětu# „Řekl [tj./scil. Ježíš] svým učedníkům...“
 • 29. Cizojazyčné citace stricte: originální znění (překlad je interpretace)# únavné, nutná znalost více jazyků# uvádět do poznámky pod čarou# překlad do textu# pokud využívám překladu, citovat, o čí překlad se jedná
 • 30. Citát je… detailní kopií původního znění a jeho úpravy je třeba pečlivě vyznačit# odkaz je třeba uvést také u parafráze!
 • 31. Seznam literatury úplná bibliografie za textem# patří sem všechny a jen využité zdroje# citace i parafráze# dle publikační etiky: i zdroje inspirace!# ostatní vyškrtat# kvalifikační práce: minimální počet položek
 • 32. Citace BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE
 • 33. Pravidla citací na KTF UK www.ktf.cuni.cz # » Studijní záležitosti # » Závěrečné práce, státní zkoušky# » Pravidla formální úpravy akademických prací# » Šablony
 • 34. Seznam literatury abecedně# volitelně a vhodně# primární literatura: prameny, texty, edice# sekundární literatura# další pomůcky# elektronické zdroje
 • 35. Norma ČSN ISO 690# www.citace.com# AUC Theologica
 • 36. Typy citovaných textů kniha / monografie# kapitola v monografii# příspěvek ve sborníku# heslo v encyklopedii# časopisecký článek# elektronický zdroj
 • 37. Monografie: povinně jméno autora (je-li znám)# plný název díla (titul i podtitul)# název řady či edice, je-li kniha jejich součástí# místo a nakladatel vydání# rok vydání, případně číslo vydání
 • 38. Kapitola v monografii jméno autora# plný název kapitoly# jméno editora a název monografie + veškeré údaje jako u monografie# rozsah stran kapitoly
 • 39. Článek v časopise jméno autora# plný název článku# název a ročník časopisu# rozsah stran, na kterých se článek nachází
 • 40. Elektronický zdroj autor a název# úplná internetová adresa (URL)# datum zveřejnění příspěvku (je-li)# datum, kdy byl zdroj citován
 • 41. Příklad monografie RATZINGER, Joseph. Eschatologie a věčný život. 2. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2004. FIORENZA, Francis S. – GALVIN, John P. Systematická teologie. Římskokatolická perspektiva. 1. sv. Brno: CDK, 1996.
 • 42. Příklad kapitoly v monografii MADEC, Goulven. Aurelius Augustinus: křesťanství jako naplnění platonismu. In KARFÍK, Filip – NĚMEC, Václav – VILÉM, František (ed.). Křesťanství a filosofie: postavy latinské tradice: Augustinus, Boëthius, Jan Eriugena, Anselm z Canterbury, Tomáš Akvinský, Jan Duns Scotus. Praha: Česká křesťanská akademie, 1994, s. 9–26.
 • 43. Příklad článku v časopise KASPER, Walter. Kristovo nanebevstoupení – historie a theologický význam. MKR Communio 1999, roč. 3, č. 3, s. 223–232. BALTHASAR, Hans Urs von. První v novém světě. MKR Communio 1999, roč. 3, č. 3, s. 297–302. MANDL, Antonín. Pouť na Velehrad L.P. 1968. Katolické noviny 1968, 16. 5., roč. 20, č. 20, s. 1–2.
 • 44. Příklad elektronického zdroje Český statistický úřad. Grafy populačního vývoje 1946–2004 [2006-03-18]. <http://www.czso.cz>. SKOBLÍK, Jiří. Setkání empirie se spekulací v etické argumentaci církve (4.9.2002) [2006-11-16]. <http:// ktf.cuni.cz/~skoblik/empir_spekul.htm>. Prohlášení arcibiskupství pražského k papežské návštěvě ČR (16.11.2006) [2006-11-16]. <http:// tisk.cirkev.cz/z-domova/prohlaseni-arcibiskupstviprazskeho-k-papezske-navsteve-cr.html>.
 • 45. ISBN/ISSN nepovinný: případně pouze v seznamu literatury# STEMBERGER, Günter. Klasické židovství. Kultura a historie rabínské doby. Praha: Vyšehrad, 2011. ISBN 978-80-7429-185-2. POSPÍŠIL, Ctirad V. Život Františka Žáka SJ (1862– 1934) a jeho trojiční teologie. AUC Theologica 2011, roč. 1, č. 2, s. 51–74. ISSN 1804-5588.
 • 46. Zkrácený bibliografický údaj opakovaná zmínka# krácení musí být logické# povinná strana, z níž se cituje
 • 47. Příklady zkrácených údajů RATZINGER, Joseph. Eschatologie, s. 111. FIORENZA, Francis S. – GALVIN, John P. Systematická teologie, s. 9. MADEC, Goulven. Aurelius Augustinus, s. 10. KASPER, Walter. Kristovo nanebevstoupení, s. 225–226. BALTHASAR, Hans Urs von. První v novém světě, s. 299. MANDL, Antonín. Pouť, s. 1. Český statistický úřad. Grafy. SKOBLÍK, Jiří. Setkání. Prohlášení arcibiskupství pražského.
 • 48. Zkratky biblických knih dva systémy# ekumenický# katolický# koherentní postup# kniha kapitola,verš# rozdíl - a –
 • 49. Příklady zkratek bibl. knih Mt 1,18# Gn 3,1–7# Joz 5 – 6# Sk 6,8 – 8,3# pozor: 1K (ČEP) a 1 Kor (kat.)
 • 50. Dokumenty magisteria do seznamu literatury úplný bibliografický údaj souborného vydání dokumentů 2. vat. konc., CIC apod.# DV 12# LG 9–11# KKC 871# CIC, kán. 1331; 1354–1357# CCEO, kán. 771# DH 854# oddělovat středníkem
 • 51. Patristické a středověké texty problém# úplná citace kritické edice textu# v textu zkráceně s názvem edice
 • 52. Typografická pravidla zvýraznění# konce řádků# interpunkce# závorky, uvozovky# výpustka, pomlčka a spojovník
 • 53. Počítačová sazba zalamování konce odstavců# šablony a styly# písma – fonty, nelatinské abecedy a Unicode# zrcadlo strany# poznámky pod čarou# odsazování, sloupce, tabulky# seznamy a petit# automatické generování obsahu
 • 54. Psaní textu jako projekt
 • 55. Každá práce má své kroky formulace problému → projekt# status quaestionis → rešerše# formulace hypotéz, sběr a analýza dat → základní zjištění# předběžná osnova → „maketa“ textu# práce na textu → koncept# druhá a další verze textu → konečná verze textu# formální úpravy → definitivní text
 • 56. Zhodnotit vlastní síly# čas, který mám k dispozici# technické podmínky# finanční prostředky
 • 57. Projekt nutný pro# žádosti o granty a příspěvky# doktorské studium# obsahuje# cíle a záměry práce# cesta, kterou k nim dospějeme# co vše k tomu bude potřeba
 • 58. Diplomová práce jako projekt vyplnění údajů v SISu: dohoda mezi vedoucím práce a studentem# student se zavazuje, že bude postupovat určitým způsobem# konzultant: bude-li se student držet vymezené cesty, pomůže mu přivést práci 
 k obhajobě
 • 59. „Projektové“ otázky Čím se budeme zabývat, jaký problém chceme vyřešit, na jakou otázku chceme odpovědět?# Na co lze v tomto ohledu navázat? Jaká literatura je k dispozici?# Jak budeme problém řešit (kde a jak budeme hledat odpovědi)?# Kolik máme k dispozici času/peněz a jak si jej rozvrhneme?# Jaký je předpokládaný rozsah práce?
 • 60. Rozvržení času 5 % 5 % 10 % 15 % 25 % 30 % 10 % Projekt Koncept Rešerše Konečná Hypotéza + sběr Definitivní Maketa
 • 61. Více diplomový seminář# Šanderová s. 107nn.
 • 62. Děkuji za pozornost.