System oceniania,biologia mk

533 views
470 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
533
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

System oceniania,biologia mk

  1. 1. Prowadzący zajęcia - Mirosława Korczyńska Zasady : 1.Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2.Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia. 3.Prace klasowe są obowiązkowe .Nieobecność na pracy klasowej możę być usprawiedliwiona tylko chorobą ucznia , w innych przypadkach uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną z wagą 1. 4.Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych , to powinien napisać ją w pierwszym terminie po powrocie do szkoły , lub w dalszym terminie , wyznaczonym przez nauczyciela . 5.Uczeń może poprawić jedną ocenę z pracy klasowej w semestrze.. 6.Przy poprawianiu prac klasowych i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się , a otrzymana ocena jest wpisana do dziennika . 7.Przewiduje się co najmniej dwie prace klasowe w semestrze . 8.Krótkie sprawdziany ( kartkówki ) mogą obejmować materiał z ostatnich trzech lekcji . 9.Nie przewiduje się poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją 10.Uczeń , który opuścił więcej niż 50% lekcji , nie może być klasyfikowany z przedmiotu . 11.Dla ucznia, o którym mowa w punkcie 10 , przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny . 12.Uczeń ma prawo dwa razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy zapowiedzianych prac klasowych ). FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIA RANGA Praca klasowa ( 1 godz.) 3 lub 4 Sprawdzian ( ok. 15 minut ) 2 Odpowiedź ustna 2 Praca domowa 1 Referat 1 Aktywność na lekcji 1 Ocena semestralna(przy obliczaniu oceny rocznej) 5 13.Wykonanie pracy olimpijskiej promowane jest oceną cząstkową celującą Aktywny udział w lekcji promowany jest plusami.Za pięć plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą .Analogicznie za pięć minusów uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną ( ranga-1). Ocena semestralna i roczna wyliczane są wg wzoru na średnią ważoną .Jeżeli uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą , a jego wiedza i umiejętności wyraźnie wykraczają poza obowiązujący program nauczania , to może on uzyskać ocenę celującą . Wartość średniej ważonej Ocena 5,75 i więcej celujący od 4,61 do 5,74 bardzo dobry od 3,61 do 4,6 dobry od 2,61 do 3,6 dostateczny od 1,61 do 2,6 dopuszczający
  2. 2. poniżej 1,61 niedostateczny Zapis oceny w dzienniku Wartość oceny 5= 4,6 5- 4,75 5 5 5+ 5,5 Analogicznie w przypadku pozostałych ocen

×