Your SlideShare is downloading. ×
Matura 2010
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Matura 2010

7,952

Published on

Prezentacja dotycząca zmian w egzaminie maturalnym w 2010 roku.

Prezentacja dotycząca zmian w egzaminie maturalnym w 2010 roku.

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
7,952
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 • 2. Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie Harmonogram przeprowadzania egzaminu ustala dyrektor CKE i ogłasza go na stronie internetowej CKE, http://www.cke.edu.pl nie później niż 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin maturalny.
 • 3. Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie EGZAMIN MATURALNY CZĘŚĆ OBOWIĄZKOWA CZĘŚĆ DODATKOWA CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA
 • 4. Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 • 5. Absolwent ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż 6 przedmiotów dodatkowych . Pamiętaj! Język polski i matematyka zdawane dodatkowo tylko na poziomie rozszerzonym Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
  • w części ustnej z:
  • języka obcego nowożytnego
  • języka grupy etnicznej
  • języka regionalnego - języka kaszubskiego
  • w części pisemnej z:
  • biologii
  • chemii
  • filozofii
  • fizyki i astronomii
  • geografii
  • historii
  • historii muzyki
  • historii sztuki
  • informatyki
  • języka łacińskiego i kultury antycznej
  • języka mniejszości etnicznej
  • języka mniejszości narodowej
  • języka obcego nowożytnego
  • języka polskiego
  • języka regionalnego – języka kaszubskiego
  • matematyki
  • wiedzy o społeczeństwie
  • wiedzy o tańcu
 • 6. W przypadku, gdy absolwent wybrał jako dodatkowy ten sam przedmiot, który zdawał jako przedmiot obowiązkowy (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) zdaje go na poziomie rozszerzonym . Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 • 7. Przedmioty obowiązkowe zdawane na poziomie podstawowym Język polski Język polski Język obcy nowożytny Język obcy nowożytny Matematyka Przedmioty dodatkowe zdawane na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym Wybrany przedmiot Część ustna Część pisemna Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie Wybrany przedmiot Wybrany przedmiot Wybrany przedmiot Wybrany przedmiot Wybrany przedmiot
 • 8.
  • Obowiązkowy egzamin maturalny
  • z języka obcego nowożytnego w części ustnej i części pisemnej
  • zdawany jest z tego samego języka.
  Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 • 9.
  • Egzamin maturalny w części ustnej z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego jest zdawany na poziomie podstawowym,
  • a jako przedmiotu dodatkowego - może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym.
 • 10.
  • Egzamin maturalny w części pisemnej z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego jest zdawany na poziomie podstawowym,
  • a jako przedmiotu dodatkowego - może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym.
 • 11. MATURA 2010 pisemny egzamin z języka polskiego zdawany jest jako przedmiot obowiązkowy na poziomie podstawowym a jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym MATURA 2009 pisemny egzamin z języka polskiego zdawany jest jako przedmiot obowiązkowy na poziomie podstawowym bądź rozszerzonym ustny egzamin z j. polskiego pozostaje bez zmian Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 • 12. Pisemna część egzaminu a) na poziomie podstawowym sprawdza umiejętność rozumienia czytanego tekstu nieliterackiego i pisania własnego tekstu w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu b) na poziomie rozszerzonym polega na napisaniu tekstu własnego w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu Pisemna część egzaminu na obu poziomach sprawdza umiejętność rozumienia czytanego tekstu nieliterackiego i pisania własnego tekstu w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu MATURA 2010 MATURA 2009 Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 • 13. Wybór przedmiotu zdawanego na egzaminie maturalnym nie jest zależny od typu szkoły, ani od przedmiotów nauczanych w tej szkole. Część ustna – oceniana jest w szkole Część pisemna – przez niezależnych egzaminatorów Jak dobrze wiecie… i oczywiście… Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 • 14.
  • zdawana na poziomie podstawowym
  • czas trwania egzaminu – 170 minut
  • zdawana na poziomie rozszerzonym
  • czas trwania egzaminu – 180 minut
  Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 • 15.
  • prezentacji wybranego tematu
  • rozmowy zdającego z egzaminującymi – związanej z prezentacją tematu
  zdający dostarcza przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego wykaz bibliografii wykorzystywanej do opracowania tematu nie później niż 4 tygodnie przed terminem części ustnej. Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 • 16. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. Na świadectwie maturalnym otrzymują oni maksymalną ocenę z tych przedmiotów. Laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych zwolnienie z egzaminu przysługuje również wtedy gdy przedmiot nie był objęty planem nauczania danej szkoły. Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 • 17.
  • Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu
  • mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach
  • i formie dostosowanej do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych (na podstawie opinii poradni).
  Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 • 18.
  • Opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym absolwent zdaje egzamin maturalny i nie wcześniej niż 4 lata.
  • Opinię przedkłada się dyrektorowi szkoły do 14 października .
  Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 • 19.
  • Dotyczącą wyboru:
  • Przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym z
  • określeniem przedmiotów zdawanych jako obowiązkowe
  • i dodatkowe.
  • Poziomu egzaminu.
  • Tematu z języka polskiego w części ustnej wybranego
  • z listy tematów.
  • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  Zdający składa deklarację pisemną do dnia 30 września . DEKLARACJE ZDAJĄCYCH Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 • 20. Deklaracja wstępna do 30 września Deklaracja ostateczna do 7 lutego Po tym terminie nie można dokonywać żadnych zmian w deklaracji. W razie niez ł o ż enia deklaracji ostatecznej, deklaracja wst ę pna staje si ę deklaracj ą ostateczn ą Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 • 21.
  • Do deklaracji składa się oświadczenie dotyczące wyrażenia lub nie wyrażenia zgody o przetwarzaniu danych.
  Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 • 22.
  • Część ustną egzaminu maturalnego przeprowadzają i oceniają zespoły egzaminacyjne.
  • W skład zespołu wchodzą:
  • nauczyciel danego przedmiotu (wpisany do ewidencji egzaminatorów)
  • drugi nauczyciel danego przedmiotu
  Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 • 23.
  • Spośród osób wchodzących w skład zespołu co najmniej jedna osoba jest zatrudniona w innej szkole.
  Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 • 24.
  • W skład zespołu nie może wchodzić nauczyciel, który w ostatnim roku nauki prowadził zajęcia z danego przedmiotu ze zdającym.
  • Część pisemną sprawdzają egzaminatorzy.
  Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 • 25.
  • W skład zespołu nadzorującego wchodzi:
  • przewodniczący (odpowiedzialny za prawidłowy przebieg egzaminu)
  • członkowie (co najmniej 3 nauczycieli)
  • W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić nauczyciele danego przedmiotu i wychowawcy
  Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 • 26.
  • Zdający zdał egzamin maturalny jeżeli z części obowiązkowej uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.
  • Wyniki otrzymane w części dodatkowej nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego.
  • Wyniki te odnotowuje się na świadectwie dojrzałości.
  • Wyniki ustalone przez komisję są ostateczne.
  Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 • 27.
  • W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego dyrektor KO może wyrazić zgodę na przystąpienie w innym terminie
  • Wniosek składa się do dyrektora szkoły najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu
  Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 • 28.
  • Zdający, który przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych
  • w części ustnej i pisemnej i nie zdał egzaminu wyłącznie
  • z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej,
  • może przystąpić ponownie do egzaminu, w okresie od sierpnia do września danego roku ,
  • w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej
  Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 • 29.
  • (nie dotyczy to osób, których egzamin maturalny z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej został unieważniony)
  Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 • 30.
  • Zdający ten składa w terminie 7 dni
  • od daty ogłoszenia wyników przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie
  • o chęci ponownego przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu
  Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 • 31.
  • Zdający, który nie zdał egzaminu maturalnego lub przerwał egzamin może ponownie przystąpić do części ustnej lub pisemnej z tego przedmiotu lub przedmiotów w okresie 5 lat od daty pierwszego egzaminu lub w celu podwyższenia wyniku
  • Po upływie 5 lat zdający zdaje egzamin w pełnym zakresie
  Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 • 32.
  • Pamiętaj!
  • Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych telefonów!
  Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 • 33. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83 poz. 562 z późn. zm.) Rozporządzenie MEN Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 • 34. Informatory dostępne są na stronach: www.cke.edu.pl www.oke.waw.pl Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 • 35. Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 • 36.
  • o egzaminie maturalnym z matematyki od 2010 roku zawiera:
  • najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami
  • opis struktury i formy egzaminu
  • wymagania egzaminacyjne
  • szczegółowy opis standardów wymagań egzaminacyjnych wraz z zadaniami ilustrującymi poszczególne standardy
  • dwa przykładowe arkusze z matematyki na poziomie podstawowym wraz z odpowiedziami
  • artykuł dotyczący oceniania zadań otwartych wraz z dwoma przykładowymi schematami punktowania
  • zbiór przykładowych zadań maturalnych wraz z odpowiedziam
  • Informator dostępny jest na stronie internetowej www.cke.edu.pl
  Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 • 37.
  • Matematyka jest przedmiotem obowiązkowym.
  • Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych jest zdawany na poziomie podstawowym.
  • Egzamin maturalny z 1-6 przedmiotów dodatkowych jest zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym.
  • Egzamin z przedmiotów dodatkowych: języka polskiego, matematyki, języka mniejszości narodowej, języka obcego nowożytnego wybranego również jako obowiązkowy – jest zdawany na poziomie rozszerzonym.
  • Egzamin z języka polskiego jako przedmiotu dodatkowego sprawdza tylko umiejętność tworzenia własnego tekstu w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu egzaminacyjnym.
  Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie

×