SCHOOLVERLATERS
Met
Wijzigingen vanaf 01/01/2012
ingevolge regeerakkoord. KB van 28
December 2011
Bijgewerkt 22/02/2012 Ru...
Whats new? 1
2
Whats new? 2
Voorlopig
niet
Operationeel !
3
Whats new? 3
Voorlopig
niet
Operationeel !
4
Whats new? 4
5
Whats new? 5
6
6
7
Whats new? 7
Voorlopig
niet
Operationeel !
8
Whats new? 8
9
TOELAATBAARHEIDSVOORWAARDEN
Rechtgevende studies of leertijd beëindigd:
 studies met voltijds leerplan:
 6e leerjaar ASO...
TOELAATBAARHEIDSVOORWAARDEN
Niet meer onderworpen aan de leerplicht
Jonger dan 30 jaar op moment van UA
 Uitzondering: ni...
TOELAATBAARHEIDSVOORWAARDEN
beroepsinschakelingstijd volbrengen:
 Duur:
 310 dagen
 Welke dagen? Dagen moeten vallen NA...
TOELAATBAARHEIDSVOORWAARDEN
beroepsinschakelingstijd volbrengen:
 Vervolg van...Welke dagen?
 Dagen als zelfstandige in ...
TOELAATBAARHEIDSVOORWAARDEN
beroepsinschakelingstijd volbrengen:
 Welke dagen niet?
 Onbeschikbaar voor de arbeidsmarkt ...
15
TOELAATBAARHEIDSVOORWAARDEN
beroepsinschakelingstijd volbrengen:
Jongeren die hun diploma
behaalden in juni 2011
kunnen t...
TOELAATBAARHEIDSVOORWAARDEN
Wat met een bestaand recht op
wachtuitkeringen op 01/01/2012?
 Het recht op wachtuitkeringen ...
TOELAATBAARHEIDSVOORWAARDEN
Behoud toelaatbaarheid
 De jonge werknemer die toegelaten werd op
grond van artikel 36, wordt...
VERGOEDBAARHEIDSVOORWAARDEN
Slechts recht op wachtuitkeringen voor de
duur van 3 jaar
 Uitzonderingen
1. Er wordt geen re...
VERGOEDBAARHEIDSVOORWAARDEN
20
VERGOEDBAARHEIDSVOORWAARDEN
21
VERGOEDBAARHEIDSVOORWAARDEN
22
VERGOEDBAARHEIDSVOORWAARDEN
23
VERGOEDBAARHEIDSVOORWAARDEN
De periode van 36 maanden wordt verlengd
met de duur van de onderstaande
gebeurtenissen, ongea...
VERGOEDBAARHEIDSVOORWAARDEN
25
VERGOEDBAARHEIDSVOORWAARDEN
26
VERGOEDBAARHEIDSVOORWAARDEN
De persoon die bij het verstrijken van de
periode van 36 maanden (eventueel verlengd
door gebe...
VERGOEDBAARHEIDSVOORWAARDEN
28
VERGOEDBAARHEIDSVOORWAARDEN
Het ADDITIONEEL recht van 6 maanden
Toegekend vanaf de datum van de nieuwe uitkeringsaanvraag,...
VERGOEDBAARHEIDSVOORWAARDEN
30
Nieuwe reparaties
Voor werklozen ver verwijderd van de
arbeidsmarkt:
31
REPARATIE 1
Nieuwe reparaties
voor werklozen ver verwijderd van de
arbeidsmarkt:
 het gaat hier zowel om werklozen met 33%
verminderd...
Nieuwe reparaties
 bedoeling is dat er een nieuw
samenwerkingsakkoord komt met de Gewesten,
waarin aangepaste trajecten v...
Nieuwe reparaties
Deeltijds werken met IGU
34
REPARATIE 2
Nieuwe reparaties
35
Werklozen die deeltijds werken met een
inkomensgarantie-uitkering (IGU) kunnen niet
worden uitgeslote...
Nieuwe reparaties
Behoud kinderbijslag
36
REPARATIE 3
Nieuwe reparaties
37
Behoud van de kinderbijslag tijdens de
beroepsinschakelingstijd (dus minstens + 3 maand).
Ook bij ver...
Nieuwe reparaties
Aan het werk?
38
REPARATIE 4
Nieuwe reparaties
39
Eerste (beperkte) engagementen inzake
werkgelegenheid:
Overleg met Gewesten (opgestart) over
verste...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Schoolverlaters wijzigingen vanaf 01012012 versie 5 rwo beerse

237 views
152 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
237
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Schoolverlaters wijzigingen vanaf 01012012 versie 5 rwo beerse

 1. 1. SCHOOLVERLATERS Met Wijzigingen vanaf 01/01/2012 ingevolge regeerakkoord. KB van 28 December 2011 Bijgewerkt 22/02/2012 Rudi Wouters GAD Kempen 1
 2. 2. Whats new? 1 2
 3. 3. Whats new? 2 Voorlopig niet Operationeel ! 3
 4. 4. Whats new? 3 Voorlopig niet Operationeel ! 4
 5. 5. Whats new? 4 5
 6. 6. Whats new? 5 6
 7. 7. 6 7
 8. 8. Whats new? 7 Voorlopig niet Operationeel ! 8
 9. 9. Whats new? 8 9
 10. 10. TOELAATBAARHEIDSVOORWAARDEN Rechtgevende studies of leertijd beëindigd:  studies met voltijds leerplan:  6e leerjaar ASO, 3e leerjaar TSO, BSO, KSO, 3e,4e, 5e of 6e leerjaar BuSO  onderwijsinstelling opgericht, gesubsidieerd of erkend door een gemeenschap  getuigschrift of diploma voor deze studies via examencommissie  deeltijds secundair onderwijs/vorming DT leerplicht:  2 schooljaren gevolgd hebben als regelmatig leerling*  getuigschrift van de tweede of derde graad  vorming in het kader van middenstandsopleiding of industriële leerovereenkomst  studies of vorming in een andere staat van de EER  buitenlandse studies  geen rechtopenende studies:  toelatingsbewijs tot hoger onderwijs  bewijs minstens 6 jaar studies in België vóór studies in het buitenland *Werkelijk de lessen regelmatig hebben bijgewoond 10
 11. 11. TOELAATBAARHEIDSVOORWAARDEN Niet meer onderworpen aan de leerplicht Jonger dan 30 jaar op moment van UA  Uitzondering: niet in de mogelijkheid om UA te doen wegens een onderbreking van de studies wegens overmacht (1) of een tewerkstelling als loontrekkende (2)  1) UA kan nog tot leeftijdsgrens einde studies + 13 maanden  2) UA kan nog tot leeftijdsgrens einde werk + 1 maand 11
 12. 12. TOELAATBAARHEIDSVOORWAARDEN beroepsinschakelingstijd volbrengen:  Duur:  310 dagen  Welke dagen? Dagen moeten vallen NA de studies!  Arbeids- en gelijkgestelde dagen (art. 37-38) Niet tijdens leerplicht  Studentenarbeid zonder RSZ en na 31/07  Opleidingsdagen industrieel leerlingewezen (art 50 wet 19/07/83) Mogen WEL tijdens leerplicht vallen en tijdens opleiding vallen.  Dagen ingeschreven als werkzoekende  Ingeschreven EN beschikbaar voor de arbeidsmarkt  Deelnemen aan een aangeboden individueel inschakelingsproject t w e e d e li d , g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e p e r i o d e d i e v o o r a f g a a t a a n d e m a a n d v o l g e n d o p d e z e v e n e n t w i n ti g s t e v e r j a a r d a g , o n g e a c h t d e g e z i n s s it u a ti e v a n d e j o n g e w e r k n e m e r ti j d e n s d i e v o o r a f g a a n d e p e r i o d e ; D e p e r i o d e v a n 3 6 m a a n d e n b e d o e l d i n h e t e e r s t e li d , d i e n i e t w o r d t g e n e u t r a li s e e r d i n t o e p a s s i n g v a n h e t t w e e d e li d , w o r d t v e r l e n g d m e t d e d u u r v a n d e g e b e u r t e n i s s e n , o n g e a c h t h u n d u u r ti j d , b e d o e l d i n a r ti k e l 1 1 6 , § 2 , m e t u it s l u it i n g v a n : 1 ° d e p e r i o d e v a n v r ij s t e ll i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r ti k e l 9 0 , 2 ° d e p e r i o d e v a n b e r o e p s o p l e i d i n g . D e j o n 12
 13. 13. TOELAATBAARHEIDSVOORWAARDEN beroepsinschakelingstijd volbrengen:  Vervolg van...Welke dagen?  Dagen als zelfstandige in hoofdberoep  Andere  Samenwoonst in buitenland stationering Belgische strijdkrachten  Verblijf buitenland stage  Volgen van ondersteuning voorafgaand aan startlening  Periode van arbeidsverbod bevalling : (= de periode vanaf de 7e dag vóór de vermoedelijke bevallingsdatum tot het einde van de 9e week vanaf de dag van de bevalling.)  Vrijwillige Militaire Inzet t w e e d e li d , g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e p e r i o d e d i e v o o r a f g a a t a a n d e m a a n d v o l g e n d o p d e z e v e n e n t w i n ti g s t e v e r j a a r d a g , o n g e a c h t d e g e z i n s s it u a ti e v a n d e j o n g e w e r k n e m e r ti j d e n s d i e v o o r a f g a a n d e p e r i o d e ; D e p e r i o d e v a n 3 6 m a a n d e n b e d o e l d i n h e t e e r s t e li d , d i e n i e t w o r d t g e n e u t r a li s e e r d i n t o e p a s s i n g v a n h e t t w e e d e li d , w o r d t v e r l e n g d m e t d e d u u r v a n d e g e b e u r t e n i s s e n , o n g e a c h t h u n d u u r ti j d , b e d o e l d i n a r ti k e l 1 1 6 , § 2 , m e t u it s l u it i n g v a n : 1 ° d e p e r i o d e v a n v r ij s t e ll i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r ti k e l 9 0 , 2 ° d e p e r i o d e v a n b e r o e p s o p l e i d i n g . D e j o n 13
 14. 14. TOELAATBAARHEIDSVOORWAARDEN beroepsinschakelingstijd volbrengen:  Welke dagen niet?  Onbeschikbaar voor de arbeidsmarkt (vb. ziekte)  Dagen na het einde van de lessen en voor 1 augustus behalve bij onderbreking studies tijdens schooljaar.  Dagen vóór werkweigering of niet-aanbieding behalve bij actief meewerken aan individueel inschakelingsproject EN feit gevolgd wordt door 3 positieve evaluaties.  Dagen vóór negatieve evaluatie wegens niet actief meewerken aan inschakelingsproject behalve als deze evaluatie gevolgd wordt door 3 positieve.  Dagen voltijds onderwijs en zijn schoolvakanties 14
 15. 15. 15
 16. 16. TOELAATBAARHEIDSVOORWAARDEN beroepsinschakelingstijd volbrengen: Jongeren die hun diploma behaalden in juni 2011 kunnen ten vroegste recht op INU bekomen vanaf 27 juli 2012.  Uitzondering jongere die pas eind december 2011 18 jaar werd na einde wachttijd. 16
 17. 17. TOELAATBAARHEIDSVOORWAARDEN Wat met een bestaand recht op wachtuitkeringen op 01/01/2012?  Het recht op wachtuitkeringen dat in het verleden reeds werd toegekend, wordt vanaf 01/01/12 van rechtswege omgezet naar een recht op inschakelingsuitkeringen,.  De beperking in tijd, voorzien in KB 63 is ook op hen van toepassing  Wijzigingen gelden zonder dat de jonge werknemer opgeroepen moet worden om gehoord te worden  Dit beduidt dat het WB geen beslissing moet betekenen aan de werkloze en dat de UI de modaliteiten van het recht via een positieve beslissing aan de jonge werknemer meedeelt. 17
 18. 18. TOELAATBAARHEIDSVOORWAARDEN Behoud toelaatbaarheid  De jonge werknemer die toegelaten werd op grond van artikel 36, wordt ter gelegenheid van een latere uitkeringsaanvraag met het oog op de uitputting van de resterende rechten, toelaatbaar beschouwd indien hij een vrijstelling van wachttijd overeenkomstig artikel 42 geniet, of indien hij de leeftijd van 30 jaar nog niet heeft bereikt 18
 19. 19. VERGOEDBAARHEIDSVOORWAARDEN Slechts recht op wachtuitkeringen voor de duur van 3 jaar  Uitzonderingen 1. Er wordt geen rekening gehouden met de periodes voor 01/01/2012 2. Gezinshoofden en alleenstaanden en bevoorrecht samenwonenden begint pas te tellen vanaf maand volgend op 30ste verjaardag. 19
 20. 20. VERGOEDBAARHEIDSVOORWAARDEN 20
 21. 21. VERGOEDBAARHEIDSVOORWAARDEN 21
 22. 22. VERGOEDBAARHEIDSVOORWAARDEN 22
 23. 23. VERGOEDBAARHEIDSVOORWAARDEN 23
 24. 24. VERGOEDBAARHEIDSVOORWAARDEN De periode van 36 maanden wordt verlengd met de duur van de onderstaande gebeurtenissen, ongeacht de duurtijd  Voltijdse werkhervatting  Voltijdse tewerkstelling als mindervalide  Wederoproeping onder de wapens  Samenwoonst met Belg in het buitenland i/h kader van de stationering van de Belgische strijdkrachten  Tewerkstelling met behoud van rechten/onvrijwillig deeltijdse werknemer  Beroep dat niet valt onder de SZ  Studies met volledig leerplan waarvoor geen vergoeding toegekend wordt 24
 25. 25. VERGOEDBAARHEIDSVOORWAARDEN 25
 26. 26. VERGOEDBAARHEIDSVOORWAARDEN 26
 27. 27. VERGOEDBAARHEIDSVOORWAARDEN De persoon die bij het verstrijken van de periode van 36 maanden (eventueel verlengd door gebeurtenissen van vorige dia) een vrijstelling geniet  ART 91 Beroepsopleiding  ART 92 Opleiding zelfstandig beroep  ART 93 Studies volledig leerplan  ART 94 Opleiding studies andere  ART 97 Beroepservaring buitenland/Humanitaire actie Kan het recht behouden tot het einde van deze vrijstelling 27
 28. 28. VERGOEDBAARHEIDSVOORWAARDEN 28
 29. 29. VERGOEDBAARHEIDSVOORWAARDEN Het ADDITIONEEL recht van 6 maanden Toegekend vanaf de datum van de nieuwe uitkeringsaanvraag, indien de jonge werknemer gelijktijdig voldoet aan de volgende voorwaarden:  1° de jonge werknemer wordt toelaatbaar beschouwd aangezien hij een vrijstelling van wachttijd overeenkomstig artikel 42 geniet, of de leeftijd van 30 jaar nog niet heeft bereikt;   2° de jonge werknemer toont 156 arbeids- of gelijkgestelde dagen in de zin van de artikelen 37 en 38 aan, in de periode van 24 maanden die voorafgaan aan de uitkeringsaanvraag; in afwijking van artikel 38 wordt hierbij geen rekening gehouden met de navermelde gelijkgestelde dagen:  1° de dagen met uitkering als volledig werkloze .  2° de dagen waarvoor een ziekte- of invaliditeitsuitkering werd toegekend; deze dagen leiden evenwel tot een verlenging van de referteperiode van 24 maanden; De jonge werknemer die bij het verstrijken van de periode van 6 maanden bedoeld in het eerste lid, een vrijstelling geniet op grond van de artikelen 91, 92, 93, 94 of 97, kan het recht op uitkeringen behouden tot aan het einde van de periode van deze vrijstelling. Deze regeling geldt eveneens indien de jonge werknemer een inkomensgarantie-uitkering geniet waarbij de referte-uitkering bedoeld in artikel 131bis, § 2, een inschakelingsuitkering betreft. 29
 30. 30. VERGOEDBAARHEIDSVOORWAARDEN 30
 31. 31. Nieuwe reparaties Voor werklozen ver verwijderd van de arbeidsmarkt: 31 REPARATIE 1
 32. 32. Nieuwe reparaties voor werklozen ver verwijderd van de arbeidsmarkt:  het gaat hier zowel om werklozen met 33% verminderde arbeidsgeschiktheid als om andere werklozen met medische, mentale, psychische of psychiatrische problemen (MMPP);  de definitie van de tweede doelgroep moet nog verder worden uitgeklaard door het College van Leidend Ambtenaren van de vier regionale diensten voor arbeidsbemiddeling; 32 1
 33. 33. Nieuwe reparaties  bedoeling is dat er een nieuw samenwerkingsakkoord komt met de Gewesten, waarin aangepaste trajecten voor die doelgroep worden uitgetekend: wie daaraan meewerkt behoudt zijn uitkering 2 jaar. Dus pas stopzetting na 5 jaar i.p.v. 3 jaar (dus niet eerder dan 1 januari 2017);  voor diegenen die op het eind van die 5 jaar nog steeds een inschakelingsuitkering genieten en volgens de dienst positief meewerken, zal met de Gewesten een alternatief uitgewerkt worden 33 1
 34. 34. Nieuwe reparaties Deeltijds werken met IGU 34 REPARATIE 2
 35. 35. Nieuwe reparaties 35 Werklozen die deeltijds werken met een inkomensgarantie-uitkering (IGU) kunnen niet worden uitgesloten na 3 jaar. Dit was sowieso al het geval voor deeltijds werkenden, zolang ze die 156 dagen kunnen bewijzen in de laatste 2 jaar. Het gaat hier dus om kleine deeltijdcontracten of late instap in de deeltijdcontracten, waar de 156 dagen niet wordt gehaald. In overleg met de Gewesten zal bepaald worden dat die door de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdiensten opgevolgd zullen worden. Tevens zullen zij onderworpen worden aan de controle op de actieve beschikbaarheid (DISPO); 2
 36. 36. Nieuwe reparaties Behoud kinderbijslag 36 REPARATIE 3
 37. 37. Nieuwe reparaties 37 Behoud van de kinderbijslag tijdens de beroepsinschakelingstijd (dus minstens + 3 maand). Ook bij verlenging van de beroepsinschakelingstijd ingevolge een of meerdere negatieve evaluaties. blijft de kinderbijslag doorlopen; 3
 38. 38. Nieuwe reparaties Aan het werk? 38 REPARATIE 4
 39. 39. Nieuwe reparaties 39 Eerste (beperkte) engagementen inzake werkgelegenheid: Overleg met Gewesten (opgestart) over versterking begeleiding, opleiding en werkervaring; Huidige vervangingsplicht bij brugpensioenregelingen vanaf 56, 57 of 58 (meer specifiek voor de brugpensioenen bedoeld in artikel 3 van het KB brugpensioenen) jaar wordt opgetrokken tot de brugpensioenen die ingaan beneden de 62 jaar. 4

×