Olimpiada la Discilpinele din Aria curriculara "Tehnologii"

500 views

Published on

In perioada 1-5 aprilie 2012 la CTMC Roman se desfasoara proba practica din cadrul Olimpiadei la Discilpinele din Aria curriculara "Tehnologii", domeniile Electronica automatizari, telecomunicatii, Electric, Electrotehnic, Electromecanic - Etapa Nationala.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
500
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
32
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Olimpiada la Discilpinele din Aria curriculara "Tehnologii"

  1. 1. COLEGIUL TEHNIC „MIRON COSTIN” ROMAN „O şcoală pentru viitorul tău” Povestea unei şcoli Ca toate poveştile, întâmplarea începe cu A FOST ODATĂ CA NICIODATĂ….Cine are puterea de a reînvia, peste timp farmecul jocului şi jucăriilor copilăreşti? Cine poaterăspunde la întrebările fără sfârşit care macină mintea celor care au păşit pe poarta unei şcoli pentrua cunoaşte mai mult şi mai bine? ŞCOALA – este locul sfinţit cu ştiinţă care îndreaptă omul către străfundurile sinelui, mereualtul, mereu cu alte aspiraţii şi profunzimi de descoperit. Copilul înconjurat de cărţi, intrat înhăţişurile teoriilor şi legilor abstracte, încearcă de a decripta neştiutul, sub un acoperiş care îl fereştede ploaie şi-l adăposteşte la lumina ştiinţei. Sunt gânduri multe răsădite în pereţii unei şcoli, gânduri care vin de dincolo de om, dintimpuri ştiute dintr-o istorie pe apă, al căror suflu poate fi simţit doar cu sufletul. Şcoala însăşi e ungând ce curge repede ca apa heracliteană, un basm trăit şi făurit din iţe încurcate. Ascultăm povestea care nu are nici un sfârşit. Doar zidurile se înalţă , mândre, orgolioase,sărbătorite de toată suflarea… Ascultaţi – o şi Domniile Voastre… Acum 132 de ani a luat fiinţă „din iniţiativă privată” prima „şcoală de meserii de ambelesexe”, care a parcurs o istorie bogată în rezultate meritorii şi al cărei motiv de înfiinţare îl găsim înmănunchiul de mijloace ale luptei naţionale din acea vreme. Deschiderea şcolii are loc la 2 martie1880 în cadru festiv , iar recunoaşterea ei de către Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii publice are locla 3 septembrie 1880. Organizată iniţial ca şcoală inferioară de gradul I, prin creşterea număruluiatelierelor, mărirea efectivului şcolii, construirea unui local propriu s-a impus transformarea acesteiunităţi în şcoală inferioară de meserii de gradul II, ceea ce reprezenta la acea vreme o etapă maiînaltă de dezvoltare a învăţământului tehnic profesional din domeniul industrial . Alte denumiri aufost: Şcoală Tehnică Metalurgică, Şcoală Medie Tehnică de Mecanică şi Siderurgie, Şcoală MedieTehnică de Mecanizarea Agriculturii, Grup Şcolar Agricol Roman, Liceul Agricol Roman, Liceulindustrial nr. 5, Grupul Şcolar Agricol Roman, Grupul Şcolar „Miron Costin” Roman. În noiembrie 2001 Grupul Şcolar „Miron Costin” Roman a fuzionat cu Şcoala Profesionalănr. 6 Roman, transformându-se apoi în Colegiul Tehnic ,,Miron Costin” Roman. Şcoala Profesională An şcolar 2011-2012
  2. 2. COLEGIUL TEHNIC „MIRON COSTIN” ROMAN „O şcoală pentru viitorul tău”nr. 6 Roman a fost şcoală cu prestigiu în zona Moldovei începând cu anul 1960 şi a şcolarizat eleviîn domeniul mecanic, construcţii, textile-pielărie, obţinând rezultate foarte bune. În prezent Şcoala noastră cuprinde următoarele cicluri de învăţământ preuniversitar:gimnazial, profesional şi liceal, iar în anul şcolar 2011-2012 în unitate funcţionează 48 de clase cu1348 de elevi care sunt îndrumaţi de 85 cadre didactice . Colegiul Tehnic ,,Miron Costin”Roman este situat la drumul European E85 şi îşi desfăşoarăactivitatea pe o rază de 2 km în 2 locaţii diferite: Corpul A, situat în str. Ştefan cel Mare, nr.268,Corpul B, situat în str. Mihai Eminescu, nr.5-7 . Colegiul Tehnic „Miron Costin” dispune de o bază materială corespunzătoare desfăşurăriiprocesului instructiv educativ conform standardelor de pregătire profesională, dotarea fiind realizatăşi prin derularea următoarelor proiecte şi programe: 1. Program Phare RO.2003/005 – 551.05.01.05.02. Componenta TVET 2004-2006 TVET – Modernizare a invatamantului profesional si tehnic – “Coeziune Economică si Sociala de modernizare a învăţământului profesional şi tehnic/ componenta reabilitări reuniuni şcoală” ( reabilitarea cămin şi cantină pentru crearea unei baze de instruire practică în domeniul Turism şi alimentaţie – SAM) - valoare 574601.31 Euro. 2. Program Phare RO.2005/017 – 553.04.01.02.04.01.01.13 “Furnizarea de echipament de baza pentru dotarea laboratoarelor si cabinetelor scolare din 150 unitati de invatamant din sistemul profesional si tehnic ” - valoare 183368.69 Euro. 3. Program Phare RO.2003/005 – 551.05.03.01.02.01 ”Furnizarea de echipamente IT si Birotică” – valoare 42030 Euro. 4. Proiect finanţat prin Uniunea Europeană, cu finanţare nerambursabilă “O şansă pentru rromi privind integrarea socială” – program PHARE 2002 – Coeziune Economică şi Socială “Dezvoltarea Resurselor Umane “ RO – 2002/000 – 586.05.02.02 (calificare în meseria tinichigiu vopsitor auto) – valoare 31280 Euro. 5. “Centrul de formare profesională continuă a angajaţilor în meseria de zidar, pietrar tencuitor şi tinichigiu vopsitor auto” – PHARE 2005/017 – 553.04.02.02.01 – valoare 54201 Euro. 6. ”Deşeuri zero? Da!” – proiect Comenius în parteneriat cu 5 ţări europene ( Italia, Cipru, Romania, Finlanda si Belgia) pe tema protejării mediului înconjurător şi în particular a gestiunii deşeurilor (reducere si reciclare) – 24000 Euro. An şcolar 2011-2012
  3. 3. COLEGIUL TEHNIC „MIRON COSTIN” ROMAN „O şcoală pentru viitorul tău” Pentru a sprijini desfăşurarea activităţilor principale şi conexe din unitate s-au înfiinţatAsociaţia sportivă „Miron Costin”, Asociaţia Tinerilor Romaşcani de Promovare a DrepturilorOmului „Miron Costin” Roman, Asociaţia Părinţilor de la Colegiul Tehnic „Miron Costin” Roman şiun Centru de Documentare şi Informare în Domeniul Promovării şi Cunoaşterii Drepturilor Omului. MISIUNEA Colegiul Tehnic „Miron Costin” Roman se va implica cu responsabilitate în educarea şiformarea tinerilor capabili să răspundă rapid şi competent noilor cerinţe ale societăţii, să realizeze ocarieră care să le permită integrarea pe piaţa muncii. Şcoala noastră va adopta cu responsabilitate misiunea strategică de creare a unui învăţământde calitate bazat pe dobândirea unor unităţi de competenţe performante specifice calificăriiprofesionale, considerate esenţiale de angajator în urma dialogului cu acesta. Vom asigura egalitatea de şanse pentru elevii din medii defavorizate pentru integrarea încomunitate fiind deschişi la toleranţă şi dialog social. Prin efort colectiv şi spirit de echipă vom putea avea succese notabile în ceea ce priveşteviitoarea carieră a absolvenţilor învăţământului profesional şi tehnic în contextul dimensiuniieuropene. VIZIUNEA În actualul context socio-economic, Colegiul Tehnic „Miron Costin” Roman - este o instituţieindispensabilă comunităţii, este un mediu educaţional de calitate care aparţine comunităţiiromaşcane, este o şcoală puternic angajată în formarea şi dezvoltarea tinerilor, în vederea integrăriiulterioare a acestora în comunitate, capabilă să ofere servicii educaţionale şi de consultanţă de înaltăcalitate şi performanţă. Armonizarea relaţiilor de parteneriat vor avea la bază implicarea efectivă atuturor partenerilor sociali interesaţi în implementarea cerinţelor privind asigurarea calităţii îneducaţie în acelaşi timp cu atingerea valorilor europene prin promovarea unui dialog deschis şipermanent cu partenerii sociali şi educaţionali. Şcoala noastră se străduieşte să creeze un mediufavorabil astfel încât fiecare elev să-şi atingă maximum posibil de capacităţi intelectuale, morale,emoţionale şi de lucru în echipă. Material realizat de secretar sef, Ing. Ciolan Manuela Elena An şcolar 2011-2012

×