Tema pentru anul şcolar 2011-2012, este: „Atitudine faţă de lumea noastră”

2,648 views
2,538 views

Published on

Echipa de proiect:
Director Prof. Havrici Nelia- Lorica;
Director Adj. Prof. Arama Iosefina;
Consilier Educativ prof. Sava Cristinica

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,648
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,074
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tema pentru anul şcolar 2011-2012, este: „Atitudine faţă de lumea noastră”

  1. 1. INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI NEAMT Colegiul Tehnic „Miron Costin” Roman TEMA: „ATITUDINE PENTRU LUMEA NOASTRĂ” 18 – 25 noiembrie 2011 Motto:„Modestia nu este dezinteres, ci o atitudine” Liviu Rebreanu
  2. 2. Tematica detaliată:1. Atitudini corecte faţă de problemele globale din secolul XXI;2. Globalizarea şi consecinţele ei;3. Criza globală şi consecinţele ei;4. Conştientizarea şi respectarea drepturilor omului;5. Implicarea comunităţii în diferite activităţi;6. Încălzirea globală, poluarea, lipsa apei;7. Incluziune socială;8. Dreptul la pace şi siguranţă al fiecărui cetăţean;9. Războaie şi terorism;10. Rasism;11. Criza de valori;12. Explozie demografică;13. Îmbătrânirea populaţiei;14. Dezvoltare durabilă;Argument: Formarea de atitudini şi comportamente este rolul primordial al educaţiei. Formareaunor atitudini responsabile, cu impact pozitiv asupra viitorului este imperios necesar la oricevârstă, dar este mai benefică, dacă începem la vârsta şcolară. Dezvoltarea durabilă esteorientarea globală în păstrarea calităţii vieţii pe tot globul. Formarea unor atitudiniresponsabile în acest sens în rândul elevilor este preocuparea numărul unu în ţările dezvoltateşi în curs de dezvoltare. Trebuie să conştientizăm că „ lumea nu este a noastră, ci l-am primitcu împrumut de la nepoţi”. Deci trebuie să lăsăm şi lor un loc de trăit. Trebuie să încurajăm copii, tinerii şi profesorii să iniţieze activităţi educaţionale îndomeniul dezvoltării durabile. Aceste aspecte ale formării unor atitudini este cu atât maieficace, cu cât se bazează pe rezolvarea în comun a problemelor, sau pe activităţi deconştientizare comune cu alte şcoli cu diferite origini şi tradiţii. Statele membre ale Consiliului European participă anual la Săptămâna EducaţieiGlobale. Educaţia globală urmăreşte promovarea şi interiorizarea valorilor, ca: respect,libertate, drept, pace, egalitate, solidaritate, prin formarea şi externalizarea unor atitudini deauto-respect, respect pentru ceilalţi, interes pentru probleme globale, abordare critică,implicare şi acţiune constructivă, responsabilitate socială Învăţământul are acum, mai mult caniciodată, un rol crucial în formarea indivizilor independenţi şi responsabili. Devine astfel important dezvoltarea unor atitudini şi valori dezirabile, promovareaactivă a valorilor sociale şi individuale (respect, solidaritate, cooperare, echitate, toleranţă,onestitate, onoare, responsabilitate, spirit civic etc.);dezvoltarea sensibilităţii elevilor laproblemelwe semenilor, precum şi formarea unei atitudini umanitare. Învăţământul are un rol crucial în formarea indivizilor independenţi şi responsabili.Devine astfel important dezvoltarea unor atitudini şi valori dezirabile, promovarea activă avalorilor sociale şi individuale (respect, solidaritate, cooperare, echitate, toleranţă, onestitate,onoare, responsabilitate, spirit civic etc.); dezvoltarea capacităţii elevilor de a comunica, de acoopera şi de a interacţiona cu persoane care aparţin diferitelor culturi, de a recunoaştediversitatea în diferitele ei forme - precum şi dezvoltarea deprinderilor de participare atinerilor la îmbogăţirea vieţii comunitare, prin dialog şi implicare socială. Săptămâna Educaţiei Globale a devenit o tradiţie în şcolile noastre. Proiectul îşipropune să familiarizeze elevii, părinţii şi cadrele didactice cu pricipiile şi valorile EducaţieiGlobale, dar şi să creeze un cadru pentru înţelegerea drepturilor şi responsabilităţilorcetăţeniei europene. De asemenea, în cadrul evenimentelor educaţionale, atât elevii, profesoriicât şi familiile elevilor vor fi implicaţi în diverse activităţi pentru a învăţa ce înseamnăresponsabilitatea privind toleranţa şi solidaritatea. Tema pentru anul şcolar 2011-2012, „Atitudine faţă de lumea noastră”, încurajeazăcopiii şi profesorii să iniţieze activităţi educaţionale în domeniul cetăţeniei globale prin
  3. 3. dezbaterea unor teme ca diversitatea şi inegalitatea, atât la nivel local cât şi global, având labază pricipalele teme ale cetăţeniei globale: sensibilizarea întregii lumi asupra rolului decetăţeni ai globului, respectarea diversităţii şi a comunicării interculturale, responsabilitateaasupra propriilor acţiuni.Scop : Pregătirea elevilor ca buni cetăţeni într-o lume mai bună, mai dreaptă. Acest lucru nu se poate realiza doar in orele arondate în curriculum, ci necesită efortul tuturor profesorilor şcolii, dar şi implicarea familiei şi a comunităţii locale.Obiective:  Cunoaşterea problemelor globale din secolul XXI;  Dezvoltarea interesului faţă de problemele comunităţii;  Promovarea în rândul elevilor a ideii de voluntariat în folosul comunităţii;  Dezvoltarea disponibilităţii pentru dialog, relaţionare pozitivă cu ceilalţi şi cooperare;  Eliminarea treptată a discriminării de orice tip şi realizarea integrării sociale;  Dezvoltarea la elevi al unui comportament social activ şi responsabil;  Cultivarea dorinţei de a-l cunoaşte pe cel de lângă noi prin descoperirea culturii din care provine;  Cunoaşterea şi respectarea drepturilor omului;  Asumarea de roluri şi responsabilităţi în viaţa socială de către elevi şi cadre didactice;  Formarea comportamentului proactiv bazat pe respectarea drepturilor omului;  Dezvoltarea abilităţilor personale şi sociale necesare convieţuirii în armonie cu ceilalţi;  Educaţia elevilor în spiritul toleranţei şi a cetăţeniei active;  Promovarea valorilor atitudinilor şi a formelor de comportament care reflectă respectul pentru viaţă. Aderarea la principiile solidarităţii, toleranţei şi a respectului pentru demnitatea fiinţei umane;  Promovarea unei politici educaţionale la nivel de instituţii de învăţământ care să încurajeze relaţiile şi activităţile comune între elevii reprezentanţi ai diverselor comunităţi cărora le aparţin (români, maghiari, rromi etc.).  Dezvoltarea atitudinilor de protejare a mediului înconjurător;  Facilitarea gândirii critice, a abordării problemelor în mod critic, explorarea lumii într- un mod creativ, fără prejudecăţi;Grupul ţintă:  Elevii din Colegiul Tehnic „Miron Costin” Roman;  Profesorii din Colegiul Tehnic „Miron Costin” Roman;  Părinţii elevilor;  Membrii comunităţii locale;  Instituţii locale;Perioada:  Pregătire: 1-18 noiembrie 2011  Derulare: 18 - 25 noiembrie 2011  Evaluare: 30 noiembrie 2011
  4. 4. Resurse umane: elevi, cadre didactice, părinţi din Colegiul Tehnic „Miron Costin” Roman, membri ai comunităţilor locale; Echipa de proiect: Director prof. Havrici Nelia- Lorica; Director adj. prof. Arama Iosefina; Consilier educativ prof. Sava Cristinica Parteneri: Consiliul Scolar al Elevilor Consiliul reprezentativ al Părinţilor; Biblioteca Colegiului Tehnic „Miron Costin” Roman PROGRAM DE ACTIVITĂŢI DEDICATE SĂPTĂMÂNII “EDUCAŢIEI GLOBALE” 18-25 NOIEMBRIE 2011Nr. Activităţi Data Grup ţintă Cine răspunde Partenericrt. 1. Atitudine pentru mediu 18 nov. 2011 Clasa aX-a H Prof Cărpuşor Clasa a X-a I Crina 2. Voluntariatul, o 18 nov. 2011 Clasa aXI-a K Prof Murariu necesitate Anda 3. Atitudine faţă de 18 nov. 2011 Clasa aX-a B Prof Mocanu societate Andreea 4. Adolescentul în secolul 21 nov. 2011 Clasa aIX-a B Prof Cojocaru XXI Mircea 5. Responsbilitatea, o 21 nov. 2011 Clasa a XII-a B Prof. Costin prioritate pentru lumea Florina nostră 6 Atitudine pentru lumea 21 nov. 2011 Clasa a XI-a L Prof. Adăscăliţei Clasa a XI-a nostră Marilena 7. Atitudine pentru lumea 21 nov. 2011 Clasa a X-a E Prof. Cozma nostră Mariana 8. Atitudine pentru lumea 21 nov. 2011 Clasa a XI-a C Prof. Vărzaru nostră Elena 9. Atitudinea pentru mediu 21 nov. 2011 Clasa aXI-a F Prof. Sava Clasa a XII-a A Cristinica 10 Atitudine pentru lumea 21 nov. 2011 Clasa a XI-a E Prof. Michiu nostră Elisabeta 11 Pacea prin ochi de copil 21 nov. 2011 Clasa a VIII-a Prof. Aruxandei Scoala nr.1 (Concurs desene) Mihail Roman 12 Atitudine pentru lumea 21 nov. 2011 Clasa a XIII-a A Prof. Ciobanu nostră Mihaela 13 Atitudine pentru lumea 21 nov. 2011 Clasa a IX-a E Prof. Dăscăliţa Clasa a XII-a F nostră Ina 14 O lume altfel 21 nov. 2011 Clasa a XI-a B Prof. Toma Mariana 15 Responsabilitatea, o 22 nov. 2011 Clasa aXII-a G Prof Ghercă prioritate în formarea Magda atitudinii civice 16 Să protejăm mediul 23 nov. 2011 Clasa aX-a F Prof Bura
  5. 5. Crenguţa17 Atitudine pentru semenii 23 nov. 2011 Clasa aIX-a C Prof. Popiţan nostri Emanuela18 Poveşti de viaţă 24 nov. 2011 Clasa a X-a J Prof. Niţă Gabriela19 Lumea prin ochii noştri 25 nov. 2011 Clasa a X-a J Prof. Niţă Clasa a IX-a J Gabriela20 Viata noastră fără kitch 25 nov. 2011 Clasa aXII-a D Prof. Antoniu Clasa a XII-a C Adriana21 Atitudinea noastră faţă 18-25 nov. CSE Bejan Regian de societate (expoziţie 2011 Maria de desene)Rezultate aşteptate:  Reducerea treptată a discriminării de orice tip şi realizarea integrării sociale;  Formarea unor atitudini responsabile la elevi;  Asumarea de roluri şi responsabilităţi în viaţa socială de către elevi;  Dezvoltarea gândirii critice la elevi;  Creşterea numărului de voluntari în Colegiul Tehnic „Miron Costin”;  Scăderea numărului actelor de violenţă în rândul elevilor;  Implicarea elevilor, cadrelor didactice şi a părinţilor în activităţile organizate;  Dezvoltarea în şcoală a programelor educative specifice pentru proprii elevi şi pentru comunitate.Evaluare:  Numărul şi tipul activităţilor organizate la nivelul unităţii de învăţământ;  Calitatea activităţilor organizate;  Numărul participanţilor la diverse activităţi (elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii locale);  Calitatea participării (prezenţă activă sau pasivă);  Produsele finale ale activităţilor (referate, prezentări power point, desene, afişe, postere).Director:Prof. Havrici Nelia Lorica Intocmit: consilier educativ prof. Sava Cristinica

×