Penulisan huruf

1,245
-1

Published on

Published in: Education, Travel, Sports
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,245
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
46
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Penulisan huruf

  1. 1. PENULISANHURUFDisediakan oleh:Corina Sulat UngkutMohd Yasser
  2. 2. Huruf BesarHuruf Condong
  3. 3. Huruf Besar• Huruf besar digunakan bagi huruf pertamakata awal ayat.• Misalnya:Dia mengantuk.Apa maksudmu?Kita harus bekerja keras.Pekerjaan itu belum selesai.
  4. 4. • Huruf besar digunakan sebagai hurufpertama petikan langsung.• Misalnya:i. Adik bertanya, "Bilakah kitapulang?”ii. Bapa menasihati, "Berhati-hatilah,nak!“iii. "Kelmarin engkau terlambat," katanya.iv. "Esok pagi," kata ibu, "dia akan berangkat."
  5. 5. • Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama dalamungkapan yang berhubungan dengan kitab suci dan namaAllah, termasuk kata ganti untuk Allah.• Misalnya:i. Allahii. Yang Maha Kuasaiii. Yang Maha Pengasihiv. Quranv. Islamvi. Tuhan akan menunjukkan jalan yang benar kepada hamba-Nya.vii. Bimbinglah hamba-Mu, ya Tuhan, ke jalan yang Engkaurestui.
  6. 6. • Huruf besar digunakan sebagai hurufpertama gelarankehormatan, keturunan, dan keagamaanyang diikuti nama orang.• Misalnya:i. Nabi Ibrahimii. Imam Syafiiiii. Tun Abdul Razakiv. Sultan Hasanuddinv. Haji Agus Salim
  7. 7. • Huruf besar digunakan juga sebagai huruf pertamanama gelaran kehormatan yang tidak diikuti namaorang, khusus bagi perkataan Sultan, Raja, Tansri, Datuk,• Misalnya:i. Baginda baru saja ditabalkan menjadi Sultan.ii. Beliau baru saja mendapat gelaran Datuk.• Huruf besar tidak digunakan sebagai huruf pertamanama gelaran kehormatan, keturunan, dan keagamaanyang umum yang tidak diikuti nama orang.• Misalnya:i. Tahun ini dia pergi menunaikan haji.
  8. 8. • Huruf besar digunakan sebagai huruf pertamaunsur nama jawatan dan pangkat yang diikutinama orang.• Misalnya:i. Gabenor Tun Syed Sheikh Barakbahii. Leftenan Muda Wan Hassaniii. Menteri Adam Malikiv. Perdana Menteri Malaysiav. Profesor Dr. Omar
  9. 9. • Huruf besar tidak digunakan sebagaihuruf pertama nama jawatan danpangkat yang tidak diikuti nama orang.• Misalnya:i. Siapakah gabenor yang baru dilantikitu?
  10. 10. • Huruf besar digunakan sebagai hurufpertama unsur nama orang.• Misalnya:i. Amir Hamzahii. Tuanku Abdul Rahman Putra Al-haj
  11. 11. • Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama namabangsa, suku bangsa, dan bahasa.• Misalnya:i. bangsa Melayuii. suku Kadazan• Huruf besar tidak digunakan sebagai huruf pertamanama bangsa, suku, dan bahasa yang tidak digunakansebagai nama.• Misalnya:i. memelayukan kata-kata asingii. keinggeris-inggerisan
  12. 12. • Huruf besar digunakan sebagai hurufpertama nama tahun, bulan, hari, hariraya, dan peristiwa sejarah.• Misalnya:tahun Hijrahtarikh Masehihari JumaatPerjanjian Pangkor
  13. 13. • Huruf besar tidak digunakan sebagaihuruf pertama peristiwa sejarah yangtidak digunakan sebagai nama.• Misalnya:i. mengisytiharkan kemerdekaanii. memerangi penyeludupan candu.
  14. 14. • Huruf besar digunakan sebagai hurufpertama nama khas dalam bidang geografi.• MisalnyaAsia TenggaraGunung KinabaluGua NiahGunung Tahan
  15. 15. • Huruf besar tidak digunakan sebagaihuruf pertama nama unsur geografi.• Misalnya:berlayar ke telukmandi di sungaimenyeberangi selatpergi ke arah tenggara
  16. 16. • Huruf besar digunakan sebagai hurufpertama unsur nama rasmi badan, lembagapemerintah dan ketatanegaraan, sertanama dokumen rasmi kecuali unsur sepertidan.• Misalnya:Republik IndonesiaDewan Rakyat
  17. 17. • Huruf besar tidak digunakan sebagai hurufpertama perkataan yang tidak dipakaisebagai unsur rasmi badan, lembagapemerintah dan ketatanegaraan, serta namadokumen rasmi.• Misalnya:i. Menurut undang-undang yang sedia adaii. Kerjasama antara pegawai kementeriandan rakyat.
  18. 18. • Huruf besar digunakan sebagai hurufpertama semua perkataan dalam namabuku, majalah, suratkhabar, dan judulkarangan kecuali kata partikel, sepertidi, ke, dari, untuk dan yang, yang tidakterletak pada kedudukan awal.• Misalnya:i. majalah Bahasa dan Sasteraii. akhbar Utusan Melayu
  19. 19. • Huruf besar digunakan sebagai huruf pertamasingkatan unsur nama gelaran, pangkat, dansapaan.• Misalnya:Dr. DoktorEn. EncikM.A. Master of ArtsS.E. Sarjana Ekonomi
  20. 20. • Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama katapenunjuk hubungan kekerabatan/persaudaraanseperti bapa, emak, ibu, kakak, adik, dan pak cikyang digunakan sebagai kata ganti atau sapaan yangdiikuti nama orang.• Misalnya:Bilakah Pak Mat berangkat?Esok Pak Cik Ali akan datang.Silakan duduk, Kak Timah!Mereka pergi ke rumah Mak Mah.Para ibu mengunjungi Ibu Zain.
  21. 21. • Huruf besar tidak digunakan sebagai hurufpertama kata penunjuk hubungankekerabatan yang dipakai sebagai kata gantiatau sapaan yang tidak diikuti nama orang.• Misalnya:i. Kita harus menghormati bapa dan ibu kita.ii. Semua kakak dan adik saya sudahberkeluarga.
  22. 22. Huruf Condong
  23. 23. • Huruf condong dalam cetakan digunakanuntuk menegaskan atau mengkhususkanhuruf, bahagian perkataan, ataukelompok perkataan.
  24. 24. • Huruf condong dalam cetakan digunakanuntuk menulis nama buku, majalah, dansuratkhabar yang dikutip dalam karangan.• Misalnya:i. majalah Bahasa dan Kesusasteraanii. buku Salina karangan A. Samad Saidiii. akhbar Berita Harian
  25. 25. • Huruf condong dalam cetakan digunakanuntuk menulis perkataan nama ilmiah atauungkapan asing kecuali yang telahdisesuaikan ejaannya.• Misalnya:i. Nama ilmiah manggis ialah CarciniaMangostana.
  26. 26. TAMAT
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×