11LAMPIRAN AContoh halaman judulKEBERKESANAN PROGRAM MENTOR-MENTEEDALAM MENINGKATKAN KEUPAYAAN MURIDMENGHAFAL STRUKTUR JAN...
12LAMPIRAN BContoh Pengesahan Penyelia“Saya akui bahawa saya telah membaca laporan penyelidikan inidan pada pandangan saya...
13LAMPIRAN CContoh halaman pengakuan“Saya akui laporan kajian ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilandan ringk...
14LAMPIRAN DContoh halaman dedikasiUntuk ayah dan ibu tersayang
15LAMPIRAN EContoh halaman penghargaanPENGHARGAANPenulis ingin merakamkan penghargaan ikhlas kepada penyeliakajian tindaka...
16LAMPIRAN FContoh abstrak dalam Bahasa MelayuABSTRAKPenyelidikan tindakan ini dijalankan untuk menilai sejauhmanakahkeber...
17LAMPIRAN GContoh abstrak dalam Bahasa InggerisABSTRACTThe purpose of the study was to determine the extent to which a me...
18LAMPIRAN HContoh halaman kandunganKANDUNGANMuka SuratABSTRAK iABSTRACT iiPENGESAHAN PENYELIA iiiPENGAKUAN ivDEDIKASI vPE...
19LAMPIRAN ISENARAI JADUALJadual Muka Surat1 Perbandingan Skor Ujian Pra dan Pasca 1523
20LAMPIRAN JSENARAI RAJAHRajah Muka Surat1 Kedudukan Murid semasa Program Mentor-Mentee 1223
21LAMPIRAN KSENARAI LAMPIRANLampiran Muka SuratA Ujian Pra 25B Ujian Pasca 26C
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Panduan laporan PISMP

460 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
460
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
61
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Panduan laporan PISMP

 1. 1. 11LAMPIRAN AContoh halaman judulKEBERKESANAN PROGRAM MENTOR-MENTEEDALAM MENINGKATKAN KEUPAYAAN MURIDMENGHAFAL STRUKTUR JANTUNG MANUSIAALI BIN ABULaporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhisebahagian daripada syaratpenganugerahan Ijazah Sarjana Muda Perguruan.............................................................INSTITUT PENDIDIKAN GURUKAMPUS ...............................................................................20102.5 cm2.5 cm2.5 cm4 cm2.5 cmXXYY2.5 cm
 2. 2. 12LAMPIRAN BContoh Pengesahan Penyelia“Saya akui bahawa saya telah membaca laporan penyelidikan inidan pada pandangan saya karya ini telah memadai dari segiskop dan kualiti untuk tujuan penganugerahanIjazah Sarjana Muda Perguruan............................................................................................”Tandatangan : ...............................................................Nama Penyelia : ...............................................................Tarikh : ................................
 3. 3. 13LAMPIRAN CContoh halaman pengakuan“Saya akui laporan kajian ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilandan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”.Tandatangan : .............................................................Nama Penulis : .............................................................Tarikh : .............................................................
 4. 4. 14LAMPIRAN DContoh halaman dedikasiUntuk ayah dan ibu tersayang
 5. 5. 15LAMPIRAN EContoh halaman penghargaanPENGHARGAANPenulis ingin merakamkan penghargaan ikhlas kepada penyeliakajian tindakan, Prof. Madya Dr. Fauzi bin Muhammad atas bimbingan dandorongan yang diberi sepanjang tempoh penyelidikan ini.Kerjasama daripada pihak Jabatan Pelajaran Selangor, melaluiPejabat Pendidikan Daerah Gombak amatlah dihargai.Penghargaan juga ditujukan kepada semua yang terlibat sama adasecara langsung atau tidak langsung membantu menjayakan projekpenyelidikan ini.2.5 cm2.5 cm2.5 cm4 cm2.5 cm4 baris1.27 cm (0.5 inci)
 6. 6. 16LAMPIRAN FContoh abstrak dalam Bahasa MelayuABSTRAKPenyelidikan tindakan ini dijalankan untuk menilai sejauhmanakahkeberkesanan program mentor-mentee dalam menyelesaikan masalahmurid lemah dalam melabel serta menghafal struktur jantung manusia.Responden dalam kajian ini terdiri daripada 16 orang murid dari Tingkatan3 Kreatif yang memperoleh markah terendah bagi mata pelajaran Sainsdalam ujian semester yang lalu. Data dikumpulkan melalui ujian pra danujian pasca. Hasil analisis data mendapati bahawa seramai 13 respondenmenunjukkan peningkatan markah yang ketara dalam ujian pascaberbanding ujian pra. Terdapat 2 orang responden telah memperolehmarkah penuh dengan menunjukkan jumlah peningkatan markah yangsangat tinggi. Keputusan kajian menunjukkan bahawa program mentor-mentee sangat berkesan dalam membantu murid lemah melabel sertamenghafal struktur jantung manusia.2.5 cm2.5 cm2.5 cm2.5 cm4 baris4 cm
 7. 7. 17LAMPIRAN GContoh abstrak dalam Bahasa InggerisABSTRACTThe purpose of the study was to determine the extent to which a mentor-mentee programme could be effective in helping resolve the problem ofweak students’ poor ability in labeling and memorising the structure of thehuman heart. The respondents consisted of 16 students from Form 3Kreatif who obtained the lowest marks for Science in the previous semesterexamination. The data for this study was collected using pre- and post-tests. The results showed that 13 students achieved significantly highermarks in the post-test as compared to the pre-test. There were tworespondents who obtained full marks, showing tremendous improvement intheir performance in the post-test. The results of the study showed that thementor-mentee programme is effective to a large extent in aiding weakstudents label and memorize the structure of the human heart.2.5 cm2.5 cm2.5 cm2.5 cm4 baris4 cm
 8. 8. 18LAMPIRAN HContoh halaman kandunganKANDUNGANMuka SuratABSTRAK iABSTRACT iiPENGESAHAN PENYELIA iiiPENGAKUAN ivDEDIKASI vPENGHARGAAN viSENARAI LAMPIRAN viiSENARAI JADUAL viiiSENARAI RAJAH ix1.0 PENDAHULUAN 11.1 Pengenalan 11.2 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran 21.3 Refleksi Nilai Pendidikan 22.0 FOKUS KAJIAN 32.1 Isu kajian 32.2 Tinjauan Literatur berkaitan dengan IsuKajian3.0 OBJEKTIF KAJIAN4.0 KUMPULAN SASARAN5.0 TINDAKAN YANG DIJALANKAN6.0 CARA PENGUMPULAN DATA7.0 KEPUTUSAN KAJIAN8.0 RUMUSAN9.0 CADANGAN KAJIAN SETERUSNYASENARAI RUJUKANLAMPIRAN-LAMPIRANPerhatian: Kandungan di atas hanya contoh sahaja2.5 cm2.5 cm2.5 cm4 baris4 cm
 9. 9. 19LAMPIRAN ISENARAI JADUALJadual Muka Surat1 Perbandingan Skor Ujian Pra dan Pasca 1523
 10. 10. 20LAMPIRAN JSENARAI RAJAHRajah Muka Surat1 Kedudukan Murid semasa Program Mentor-Mentee 1223
 11. 11. 21LAMPIRAN KSENARAI LAMPIRANLampiran Muka SuratA Ujian Pra 25B Ujian Pasca 26C

×