Malaysia dalam hubungan antarabangsa

36,894 views

Published on

2 Comments
15 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
36,894
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
59
Actions
Shares
0
Downloads
1,120
Comments
2
Likes
15
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Malaysia dalam hubungan antarabangsa

 1. 1. MALAYSIA DALAMPERTUBUHANANTARABANGSA
 2. 2. KOMANWEL• Dibentuk pada tahun 1931• Anggotanya – negara bekas tanah jajahanBritain yang merdeka• 54 negara maju dan negara sedangmembangun.• Sekretariat Komanwel ditubuhkan pada tahun1965 beribu pejabat di London
 3. 3. Matlamat
 4. 4. Faedah MenyertaiKomanwel• Mendapat bantuan pertahanan daripada negara-negaraKomanwel dalam menyekat perjuangan PKM• Membuat perjanjian pertahanan dengan Britain , Australiadan New Zealand yang menjanjikan bantuan sekiranyaMalaysia diserang oleh mana-mana pihak semasakonfrontasi• Mengadakan kerjasama pertahanan dengan negaraKomanwel• Mesyuarat Ketua-Ketua Kerajaan Komanwel(CHOGM)memberi ruang untuk Malaysia membincangkan hal-halkepentingan bersama(setiap dua tahun)
 5. 5.  Menganjurkan mesyuarat CHOGM(1989)Mengisytiharkan Deklarasi Langkawi yang bersepakatmengawal dan mengatasi masalah pencemaran. Memberi peluang untuk menyuarakan penentangan terhadapdasar Apartheid di Afrika Selatan yang menyalahgunakanhak asasi manusia Eksport Malaysia ke negara Komanwel terutamanya Britaindikenakan cukai yang rendah tetapi keistimewaan ini ditarikbalik selepas Britain menjadi anggota pertubuhan KesatuanEropah(EU) Rancangan Colombo menyediakan teknikal dan biasiswadalam bidang pendidikan Berjaya menganjurkan Sukan Komanwel 1998.
 6. 6. • Ditubuhkan secara rasmi tahun 1945• Ibu pejabat di San Francisco (asal) berpindah keNew York 1946• Peringkat awal – 51 buah anggota• 189 buah – 2002• Negara anggota perlu akur dengan Piagam PBB iaitusatu perjanjian antarabangsa yang menggariskanprinsip-prinsip asas hubungan antarabangsa• Terdapat 4 matlamat Piagam PBBPERTUBUHAN BANGSA-BANGSA BERSATU (PBB)
 7. 7. Matlamat Piagam PBB• Menjamin keamanan dan keselamatan dunia• Menggalakkan hubungan berbaik-baik antaranegara anggota• Bekerjasama menyelesaikan masalahantarabangsa dan melindungi hak asasimanusia tanpa mengira bangsa, agama danwarna kulit• Menjadi pusat bagi mengharmonikantindakan negara-negara anggota
 8. 8. PERANAN MALAYSIA DALAM PBB• Membantu menyelesaikan konflik antarabangsa• Menyertai pasukan pendamai PBB di Congo(1960) bagimenamatkan perang saudara• Mewakili pasukan pengaman PBB ke Namibia(1989) untukmembantu negara itu mencapai kemerdekaan• Menghantar pasukan pemerhati ke sempadan Iran –Iraq• Menghantar pasukan pemerhati ke Kampuchea• Menghantar pasukan pengaman ke Bosnia• Malaysia lantang bersuara di PBB menentang DasarApartheid di Afrika Selatan• Menyarankan agar Benua Antartika menjadi warisan duniayang menjadi hak milik atau kuasa semua negara
 9. 9. sambungan• Menjadi ahli Bank Dunia• Lantang memerangi gejala penyalahgunaan dadah• Hasil daripada usul Malaysia- satu persidangan antarabangsadiadakan di Vienna(Austria) Jun 1987. Perdana MenteriMalaysia menjadi Yang Dipertua persidangan tersebut• Malaysia bekerjasama dan menyertai agensi antarabangsaPBB – kerjasama dalam pengeluaran makanan di bawahagensi Pertubuhan Makanan dan Pertanian(FAO), kerjasamadalam bidang kesihatan dan perubatan di bawahPertubuhan Kesihatan Dunia(WHO) dan kerjasama dalambidang sains dan teknologi di bawah PertubuhanPendidikan, Saintifik dan Budaya Bangsa-BangsaBersatu(UNESCO)
 10. 10. Sambungan lagi..• Dipilih menjadi Ahli Majlis Keselamatan PBB tahun1965, 1989 dan 1999• Tan Sri Razali Ismail menjadi PengerusiPerhimpunan Agung PBB• Beliau juga dilantik sebagai wakil khas PBB untukmenyelesaikan konflik politik negara Myanmar.• Mendesak PBB menyelesaikan isu Palestin denganmengajurkan Persidangan Antarabangsa tentangPalestin di Kuala Lumpur
 11. 11. PERTUBUHAN PERSIDANGAN ISLAM(OIC)• Ditubuhkan pada tahun 1971 beribu pejabat di Jeddah, ArabSaudi• Idea Tunku Abdul Rahman• Semasa ditubuhkan – 57 buah negara dan tiga negarasebagai pemerhati• Matlamat :a) Mengeratkan hubungan sesama negara Islam dalam segalabidangb) Bersuara dalam satu nada bagi kepentingan umat Islamc) Mengekalkan perdamaian dalam segala persengketaanantara negara Islamd) Bersama-sama memastikan tempat-tempat suci Islamdihormati dan tidak dicemari
 12. 12. SUMBANGAN OIC• Memberikan bantuan kepada negara-negara Islamyang menghadapi masalah spt :-• Menghantar pasukan perubatan ke Lubdan, Bosniadan Afghanistan• Bantuan kewangan kepada negara-negara Islamyang kurang maju seperti Sudan, Nigeria dan Chad• OIC menubuhkan Bank Pembangunan Islam bagimemberikan perkhidmatan kewangan kepadanegara anggota
 13. 13. SUMBANGAN MALAYSIA DALAMOIC• Tunku Abdul Rahman menjadi Setiausaha Agung OICpertama• Menjadi perantara dalam menyelesaikan peperangan Iran-Iraq• Memberikan sokongan kepada rakyat Palestin – berjuangmendapatkan semula tanah air daripada Israel• Menjadi tuan rumah Persidangan OIC 1974 dan 2003• Menganjurkan persidangan menentang pengganas dikalangan negara Islam 2002• Tawaran biasiswa kepada para pelajar dari negara OIC untukbelajar di Universiti Islam Antarabangsa (UIAM)• Mengesyorkan penggunaan dinar emas di kalangan negaraIslam untuk urusan perdagangan dan kegiatan ekonomi
 14. 14. Faedah Yang DiperolehDaripada OIC• Pinjaman daripada Bank Pembangunan Islam bagimelaksanakan projek-projek pembangunan untukkepentingan rakyat• OIC memberikan bantuan kepada Malaysia untukmenubuhkan UIAM• Malaysia mendapat penghormatan daripadanegara-negara anggota kerana amat seriusmemperjuangkan hak dan kebajikan negara-negaraIslam
 15. 15. MALAYSIA DALAMPERTUBUHANSERANTAU
 16. 16. PERSATUAN NEGARA-NEGARA ASIATENGGARA (ASEAN)
 17. 17. Peta menunjukkan negara-negara anggota ASEAN
 18. 18. • Dtubuhkan pada 8 Ogos 1967 hasil daripadaDeklarasi Bangkok• Matlamat :-• Mengekalkan kestabilan politik dirantau AsiaTenggara• Membantu antara satu sama lain dalam bidangekonomi, sosial dan kebudayaan• Meningkatkan taraf hidup penduduk melaluikerjasama dalam bidang pertanian,perdagangan dan perindusterian.• Memberi kerjasama dan membantu dalambentuk latihan dan penyelidikan• Mengadakan perhubungan yang erat denganpertubuhan serantau dan antarabangsa
 19. 19. PERANAN DAN SUMBANGAN MALAYSIADALAM ASEAN• Menandatangani Deklarasi Kuala Lumpur pada November1971.• Memberi kata sepakat mengisytiharkan negara-negara ASEANsebagai Zon Aman, Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN)• Tujuan utama ZOPFAN adalah mengekalkan keamanan dankestabilan politik di rantau Asia Tenggara, tidak bersekongkoldengan mana-mana blok Barat atau blok Timur bagimengelakkan campur tangan kuasa-kuasa besar• Mengatasi masalah pencerobohan Vietnam ke atasKampuchea.• Turut serta dalam mesyuarat bagi membentuk kerajaanDemokratik Campuran Kampuchea.• Membuat keputusan ASEAN ialah Zon Bebas Senjata Nuklear.• Mengisytiharkan larangan menggunakan perairan danpelabuhannya untuk mana-mana kapal yang mengangkutbahan atau senjata nuklear.
 20. 20. • Bekerjasama dalam projek perindustrian, contohnyaprojek baja urea di Bintulu(Sarawak) serta di Acheh• Menyertai kerjasama ekonomi melalui zon KawasanPerdagangan Bebas ASEAN (AFTA) yang diumumkandalam Sidang Kemuncak ASEAN di Singapura 1992.• Mengemukakan idea mewujudkan PerundinganEkonomi Asia Timur (EAEC) bagi memperluaskankerjasama ekonomi yang melibatkan China, Jepun danKorea Selatan.• Idea Dr Mahathir tetapi ditentang oleh Amerika Syarikatdan negara-negara maju.• Kerjasama secara tidak rasmi tetap diteruskan melaluikonsep ASEAN + 3• Menghadiri siri perbincangan tentang kerjasama ASEAN+ 3(China,Jepun dan Korea)
 21. 21. • Memberikan kerjasama dalam bidang pendidikandengan menyertai Pertubuhan Menteri - MenteriPelajaran ASEAN (SEAMEO) yang memberikan tumpuanke arah kerjasama dalam semua bidang yang berkaitan• Membina Pusat Serantau untuk Sains dan Matematik(RECSAM) di Pulau Pinang.• Mengadakan kerjasama dalam bidang kebudayaan dansosial seperti mengadakan festival kebudayaan dankesenian.• Bersama-sama menubuhkan Tabung KebudayaanASEAN.• Mengadakan pertukaran rancangan televisyen danradio.• Menganjurkan Sukan SEA.• Menjalinkan kerjasama menyertai Tahun MelawatASEAN 1992.
 22. 22. Pesuruhjaya tinggi tentang orangpelarian PBB( UNHCR )
 23. 23. • Di tubuhkan pada tahun 1950• Bertanggungjawab untuk memimpin danmenyelaraskan tindakan antarabangsa bagimemberikan perlindungan orang pelariandan menyelesaikan maslah mereka
 24. 24. • Tujuan utama adalah untuk melindungi hakdan kebajikan orang pelarian• Berusaha untuk memastikan bahawa setiaporang pelarian berhak untuk mendapatkansuara dan mencari tempat perlindungan yangselamat di negara lain• Membantu pelarian kembali ke negara asalmereka dan menetap di negara yang lain.
 25. 25. RUJUKAN• http://cikgurazak.blogspot.com/2010/03/malaysia-dan-hubungan-antarabangsa.html• http://azman-sharif.blogspot.com/2012/05/peranan-dan-penglibatan-malaysia-untuk.html• http://adun.johordt.gov.my/index.php/kemelah/2009/07/07/apa-itu-apartheid
 26. 26. NOOR FATILAHYUSOPNITA ANAKTINGGOM EVELYNE ANAKASIN

×