Document 15533 version-16326-application-pdf_0

702 views
652 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
702
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
416
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Document 15533 version-16326-application-pdf_0

  1. 1. UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2001/2002 Februari/Mac 2002 HSM 215 – Pensejarahan Malaysia Masa : 3 jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH [7] soalan di dalam DUA [2] muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. Jawab EMPAT [4] soalan sahaja. 1. ‘Euro-centric’ dan ‘Malaysia-centric’ merupakan isu pensejarahan Malaysia yang agak berterusan. Bincangkan isu-isu tersebut dan sarankan cara-cara penyelesaian. 2. Zainal Abidin bin Abdul Wahid menganggap Sejarah Melayu sebagai karya yang amat penting dan menyumbang besar kepada pensejarahan Malaysia. Sejauhmanakah anda bersependapat dengan pandangan beliau. 3. Munshi Abdullah bin Abdul Kadir dikatakan telah memperkenalkan pembaharuan dalam penulisan sejarah Malaysia. Dengan merujuk kepada karya-karya tertentu, bezakan hasil pena beliau dengan hasil penulisan tradisional Melayu yang lain. 4. Berdasarkan kepada karya Isabella Bird (The Golden Chersonese and the Way Thither, 1883) dan buku Margaret Brooke (My Life in Sarawak, 1913), nilaikan sumbangan pengarang Barat berjenis pengembara dan penduduk sementara kepada pensejarahan Malaysia. 5. Buku-buku yang bercorak sejarah yang dikarang oleh pegawai pentadbir penjajah di Tanah Melayu, Sarawak mahupun Borneo Utara (Sabah) mempunyai matlamat tertentu. Berpandu kepada karya-karya spesifik, huraikan tujuan hasil penulisan tersebut dan sebab-musabab bertujuan sedemikian. …2/-
  2. 2. -2- [HSM 215] 6. Steven Runciman dan Robert Pringle yang merupakan sejarawan professional berbangsa Barat telah menghasilkan buku masing-masing tentang sejarah Sarawak. Sejauhmanakah karya-karya mereka mempamerkan keobjektifan. 7. Nilaikan sumbangan Khoo Kay Kim, The Western Malay States 1850-1873: The Effects of Commercial Development on Malay Politics (1972) dan Lim Teck Ghee, Peasants and their Agricultural Economy in Colonial Malaya 1874-1941 (1977) kepada pensejarahan Malaysia. -- oo000oo --

×