5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarah

9,133 views
8,886 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
9,133
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,060
Actions
Shares
0
Downloads
273
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Kesetiaan/cinta tidak berbelah bagi, sokongan dan mempertahankan negaranya.
 • 5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarah

  1. 1. Mata pelajaran Sejarah di sekolah dilihat sangat relevan dalam memupuk nilai-nilai kemasyarakatan, intelektual dan sosial untuk mencorakkan perkembangan personaliti yang lebih seimbang. Lewenstein (1963) dalam membincangkan sumbangan pendidikan sejarah, menekankan betapa pentingnya pendidikan ini dalam mengembangkan nilai dalam kalangan pelajar.
  2. 2. Rahim Rashid (2000), penerapan nilai dalam pendidikan Sejarah terbahagi kepada 4: (i) nilai individu, (ii) nilai politik, (iii) nilai sosial dan kemasyarakatan dan (iv) nilai intelek.
  3. 3. Pemahaman dan pengetahuan tentang unsur nilai tersebut mempunyai signifikannya dalam memupuk perpaduan dan integrasi dalam kalangan pelajar pelbagai kaum.
  4. 4. Hal ini akan dapat membantu murid- murid memahami pentingnya mengamalkan nilai-nilai sosial dan kemasyarakatan yang positif dalam kehidupan mereka seperti keadilan, kekitaan, kemanusiaan dan semangat bermasyarakat dan seterusnya menjadi warganegara yang mempunyai sikap patriotisme/perasaan mendalam terhadap negara.
  5. 5. 1. Nilai  Ditakrifkan sebagai kepercayaan yang mendorong seseorang atau institusi untuk bertindak mengikut pemilihan yang berasaskan nilai-nilai utama masyarakat. [Kajian sejarah: nilai-nilai utama masyarakat ialah ilmu, kebijaksanaan, keadilan]. (Nilai dan Etika dalam Perkhidmatan Awam INTAN,1991)
  6. 6.  Jules Henry (1985) mendifinisikan nilai sebagai sesuatu yang dikira baik seperti kasih sayang, baik hati, kepuasan hati, keseronokan, kejujuran, kesopanan, ketenangan dan kesederhanaan.  Hermin et al.(1980) merumuskan nilai sebagai garis panduan umum terhadap tingkah laku yang memberi arah kehidupan kepada seseorang atau anggota sesuatu masyarakat.
  7. 7.  Mengikut Redfild (1993) nilai ialah satu konsep tersurat atau tersirat bagi individu atau sifat-sifat suatu kelompok yang dikenendaki yang mempunyai pemilihan ragam, maksud dan segala tindakan.
  8. 8.  Wan Mohd. Zahid (1988), nilai murni merupakan tanggapan berkenaan perkara-perkara yang dihajati dan pada masa yang sama juga menjadi kriteria atau ukuran. Nilai-nilai murni sesuatu masyarakat biasanya diasaskan kepada agama.  Memang menjadi tujuan semua agama, untuk membentuk kehidupan penganutnya untuk menjadi baik dan berakhlak mulia.
  9. 9.  Justeru nilai murni dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang baik, peradaban dan tatasusila individu manusia dalam hubungannya sesama manusia, alam dan Tuhan. Nilai murni seterusnya ditakrifkan sebagai amalan yang baik dalam kehidupan, umpamanya hormat- menghormati, tolong- menolong, prihatin, bersimpati, berperikemanusian dan lain- lain lagi.
  10. 10. 2. Patriotisme  Kata patriotisme terbentuk daripada kata Yunani, iaitu Peter yang bermaksud bapa dan patris yang bermaksud tanah. Apabila kedua-dua perkataan tersebut digabungkan, maka akan maksud kecintaan kepada tanah air.  Menurut kamus Webster, patriotism ialah "the devoted love, support and defence of once's country".
  11. 11.  Dari segi konsepnya, semangat patriotik didefinisikan sebagai semangat cintakan tanah air dan sanggup berkorban nyawa demi mempertahankan negara tercinta.  Bill Tottan (1998) menjelaskan patriotisme bermaksud semangat cintakan negara. Menurut beliau tidak ada bangsa, keluarga, pasukan dan kumpulan dalam apa bentuk yang boleh berfungsi dengan baik melainkan semua ahli cintakan negara.
  12. 12.  Dob (1994) semangat patriotisme berkait rapat dengan emosi mempertahankan kedaulatan negara, institusi politik dan undang-undang negara daripada dicerobohi oleh kuasa asing.
  13. 13.  Pendidikan sejarah bertujuan memupuk dan memperkukuh semangat setia negara dan jati diri sebagai seorang warganegara.  Melalui pengetahuan dan pelajaran sejarah serta penghayatan sejarah tanah air dan sejarah luar negara yang berkaitan, pelajar akan memahami keadaan masyarakat dan negara sendiri.  Manakala nilai murni (ilmu, kebijaksanaan & keadilan) merupakan pemangkin kepada penghayatan patrotisme seseorang warganegara.
  14. 14. (a) Bersemangat cinta akan negara dan bangsa Seseorang yang bersemangat cinta akan negara dan bangsa harus menunjukkan sifat atau amalan bertanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan membawa kemajuan kepada negara dan bangsa, berani dan sanggup mempertahankan kedaulatan negara dan bangsa serta sedia berkorban untuk negara dan bangsa.
  15. 15. (b) Berbangga sebagai rakyat Malaysia Sebagai seorang rakyat Malaysia, seseorang itu haruslah mempertahankan dan menyanjung perlembagaan negara, menghormati raja dan pemimpin negara, menghormati lambang-lambang negara seperti bendera dan lagu kebangsaan, mengamalkan perlakuan yang bersopan dan bertatasusila serta mengenal dan menghayati warisan budaya tempatan
  16. 16. (c) Bersemangat kekitaan Rakyat Malaysia perlu bersatu dan harmoni, bersatu, bekerjasama tolong menolong dan bersefahaman dan muafakat mempunyai semangat muhibah dan bersifat kasih sayang.
  17. 17. (d) Berdisiplin Rakyat yang berdisiplin adalah mereka yang mematuhi peraturan dan undang-undang, bertanggungjawab, bertindak secara wajar, bersifat ikhlas, jujur dan amanah, berlaku adil dan bertimbang rasa.
  18. 18. (e) Berusaha dan produktif Mereka yang berusaha dan produktif adalah mereka yang rajin, tekun dan gigih, berdikari, sentiasa mempertingkatkan usaha, tabah menghadapi cabaran, menyokong satu sama lain dengan tujuan menyemaikan semangat cintakan negara secara bersama.
  19. 19. ( f ) Menyertai aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan -Rujuk bah.aktiviti panitia mp sejarah sr.
  20. 20. (g) Menyediakan Tugasan Mengikut standard Kurikulum - Sila rujuk tajuk pengurusan panitia mp sejarah SR.
  21. 21. (h) Menghargai jasa Pemimpin - Pejuang kemerdekaan - Hormat kepada pemimpin - Taat setia kepada Agong - Bijak dalam kepimpinan - Berkorban sepenuh hati untuk negara.
  22. 22. (i) Aktiviti yang mencetus kesedaran semangat cintakan negara - Sila rujuk program tahunan panitia mp sejarah SR
  23. 23. (j) Memupuk Kemahiran  Belajar  Bermaklumat  Berfikir aras tinggi  Menyelesai masalah  Kreatif  Pengurusan masa  Sosial – interaktif  Interpersonal  Refleksi berstruktur
  24. 24. (k) Pembelajaran Sepanjang Hayat dan Kepentingannya -Sila rujuk tajuk khas untuk PSH.
  25. 25. • Pembelajaran ialah proses pemerolehan maklumat dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat serta pembentukan sikap dan kepercayaan. • Proses pembelajaran berlaku sepanjang hayat seseorang manusia, berlaku di mana-mana tempat dan pada sebarang masa.
  26. 26. • Dalam konteks pendidikan, guru biasanya berusaha sedaya upaya mengajar supaya pelajar dapat belajar dan menguasai isi pelajaran bagi mencapai sesuatu objektif yang ditentukan. (Pembelajaran akan membawa kepada perubahan tingkahlaku seseorang) • Walaubagaimanapun perubahan yang disebabkan oleh kematangan seperti berjalan dan makan ataupun penyakit dan kelaparan tidaklah dianggap sebagai pembelajaran. 
  27. 27. • Kamus Dewan mentakrifkan pembelajaran sebagai proses belajar untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan menjalani latihan. • Menurut pandangan ahli kognitif, pembelajaran boleh ditakrifkan sebagai satu proses dalaman yang menghasilkan perubahan tingkahlaku yang agak kekal.
  28. 28. • Aliran behavioris berpendapat bahawa pembelajaran ialah perubahan dalam tingkahlaku ,iaitu cara seseorang bertindak dalam suatu situasi. • Dalam psikologi humanis pembelajaran dianggap proses yang dapat membantu seseorang mencapai sempurna kendiri dan nilai individu.
  29. 29. • Oleh yang demikian pembelajaran sepanjang hayat adalah suatu usaha yang berterusan untuk memperoleh dan pemindahan pengetahuan, nilai murni dan kemahiran. • Pengalaman pendidikan prasekolah yang mengembirakan dan bermakna akan dapat mengekalkan minat untuk terus belajar dalam diri seseorang sejak kecil hinggalah ke akhir hayat.
  30. 30. • Pembelajaran Sepanjang Hayat sebagai suatu pendemokrasian pendidikan yang merangkumi program meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kompetensi sama ada secara formal di sekolah, pusat latihan vokasional atau secara tidak formal berdasarkan pengalaman dan latihan di tempat kerja. 
  31. 31. • Pendidikan tidak formal - merupakan proses yang berlaku sepanjang hayat dan kaedah pembelajarannya tidak sistematik kerana ia diperolehi menerusi aktiviti harian. • Contoh - sebarang aktiviti pendidikan yang tersusun, sistematik yang dijalankan diluar kelas formal untuk pembelajaran khusus bagi kumpulan tertentu.
  32. 32. • Pendidikan formal - pengajaran dan pembelajaran secara sistematik dan teratur, berdasarkan falsafah dan sistem pendidikan sesebuah negara. • Seseorang pekerja perlu memahami keseluruhan sistem kerja. Oleh itu, proses pembelajaran tidak akan berakhir walaupun seseorang itu meninggalkan alam persekolahan.
  33. 33.  Pembelajaran sepanjang hayat bukan sahaja menjadi agenda penting, malahan telah menukar cara berfikir masyarakat khususnya golongan muda yang baru keluar dari pusat pengajian tinggi.
  34. 34. “Konsep pembelajaran sepanjang hayat bukan sahaja bertujuan untuk meningkatkan produktiviti dan peluang pekerjaan tetapi untuk memperkayakan jiwa dan minda melalui ilmu pengetahuan untuk melahirkan generasi (modal insan) yang cemerlang, gemilang dan terbilang” (Tun Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi mantan Perdana Menteri Malaysia)
  35. 35. 4 prinsip pembelajaran sepanjang hayat -pembelajaran untuk mengetahui, -pembelajaran untuk melakukan, -pembelajaran untuk menjadi apa atau siapa -pembelajaran untuk tinggal bersama.
  36. 36. Empat prinsip tersebut membentuk proses pembelajaran yang sempurna. Tough berpendapat bahawa proses pembelajaran berlaku pada setiap masa kehidupan yang dipengaruhi oleh suasana di mana kita berada sama ada secara terancang mahupun tidak terancang. 
  37. 37. • Perubahan di sekeliling kita adalah suasana yang sangat radikal dari sudut transformasi sosial menyebabkan perubahan-perubahan ketara terhadap tabiat kerja dan gaya hidup. • Perubahan ini menjadi cabaran kepada semua orang dan hanya melalui pembelajaran yang berterusan, cabaran akan dapat diatasi.
  38. 38. • Seseorang yang dapat bertahan dengan keadaan yang telah berubah, ilmu yang dimiliki akan menjadikan cabaran tersebut diolah semula sebagai sesuatu yang memberi manfaat dan kesenangan. 
  39. 39. • Mewujudkan masyarakat demokrasi, persamaan taraf tanpa mengira agama, bangsa dan budaya di samping melahirkan insan yang berakhlak mulia dan bersifat patriotisme.
  40. 40. (l) Perkaitan dengan Perkembangan Global l.i. Kesedaran kompetensi sivik untuk kesejahteraan masyarakat - sivik bermaksud ilmu tatarakyat, hak, perasaan bertanggungjawab terhadap seseorang atau masarakatnya. - Tatarakyat (kehidupan rakyat, kebudayaan, adat resam, peraturan bermasyarakat) - Kompetensi sivik (kemahiran peradaban sosial) - Sifat-sifat peribadi yang mulia - Berinteraksi dengan orang lain secara hormat dan sopan
  41. 41. l.ii. Kesan industrialisasi dan pembangunan -Membina ketahanan diri murid meliputi ketahanan mental, fizikal dan emosi utk menghadapi cabaran masa depan -Mampu menyuburkan perpaduan dalam pelbagai masyarakat walaupun telah mengecapi pelbagai kemajuan -Kemajuan dan pembangunan tidak menghalang untuk memastikan warganegara bertanggungjawab terhadap penghayatan patriotisme
  42. 42. l.iii. Pembentukan warganegara dunia yang bertanggunjawab -Mengamalkan budaya ilmu untuk kemajuan diri -Membina keyakinan dan tanggungjawab mencorak negara pada masa hadapan -Menghormati orang lain, mempromosikan amalan membenci keganasan, menegak etika kerjasama dan bertoleransi untuk kejayaan bersama
  43. 43. Usaha untuk memperkasa perpaduan dan integrasi kaum melalui kurikulum Sejarah adalah berterusan. Malah Kurikulum Sejarah dilihat sebagai wadah terbaik untuk merealisasikan hasrat tersebut. Dalam konteks Malaysia yang mempunyai masyarakat pelbagai etnik, usaha yang berterusan perlulah dilakukan untuk memelihara dan memperkukuh perpaduan dan integrasi masyarakat pelbagai kaum. Sebagai rakyat Malaysia, amat berharap semua kaum menanam sikap kekitaan, toleransi dan saling mempercayai antara satu sama lain selain meletakkan kepentingan nasional dan kesejahteraan negara melebihi kepentingan etnik masing-masing.
  44. 44. Gagasan1 Malaysia yang diperkenalkan oleh YAB Perdana Menteri, Dato’ Sri Mohd Najib Tun Razak telah membuka lembaran baru ke arah memperkasa perpaduan kaum dalam masyarakat pelbagai etnik di negara ini. Oleh itu, kurikulum Sejarah dilihat sebagai medium yang sangat signifikan dalam merealisasikan hasrat ini.
  45. 45. Abdul Razak Habib. 1993. Tinjauan Awal tentang Keberkesanan Pendidikan Matematik KBSM. Dlm.Adnan Kamis. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah: Pandangan dan Maklum Balas. Bangi: Penerbit Univerisiti Kebangsaan Malaysia. Adnan Nan Kamis. 1992. Satu kajian latar belakang sosial dan hubungannya kepada sikap prasangka atau toleransi terhadap integrasi nasional. Tesis Dr. Fal. Universiti Kebangsaan Malaysia. Adnan Nan Kamis. 1993. Aktiviti Kokurikulum Dasar KBSM: Ke Arah Kemantapan Insan Seimbang. Dlm.Adnan Kamis. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah: Pandangan dan Maklum Balas. Bangi: Penerbit Univerisiti Kebangsaan Malaysia. Adnan Kamis & Chew Fong Peng. 2002. Kemampuan Bahasa Melayu dan sastera kebangsaan dalam mengisi perpaduan nasional. Kertas kerja Seminar Pemikiran Kebangsaan Melayu. Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 18-19 Jun.
  46. 46. Ahmad Jaffni Hassan. 1993. Pendidikan Moral dalam KBSM: Satu Arah Memupuk Insan Harmonis. Dlm.Adnan Kamis (pnyt). Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah: Pandangan dan Maklum Balas. Bangi: Penerbit Univerisiti Kebangsaan Malaysia. Halimah Harun. 1993. Melahirkan Masyarakat Berdikari melalui Mata Pelajaran Kemahiran Hidup dalam KBSM. Dlm.Adnan Kamis (pnyt). Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah: Pandangan dan Maklum Balas. Bangi: Penerbit Univerisiti Kebangsaan Malaysia. Huraian Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah: Bahasa Melayu Tingkatan Empat. 2003. Kementerian Pendidikan Malaysia. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah: Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. 2003. Kementerian Pendidikan Malaysia. .
  47. 47. Martin, J.G.. 1966. The Tolerant Personality. Detroit Dyne State University Press. Mohd. Jonit Mohd. Johari & Abdul Rashid Ali. 1993. Unsur Sosiobudaya dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu. Dlm.Adnan Kamis (pnyt). Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah: Pandangan dan Maklum Balas. Bangi: Penerbit Univerisiti Kebangsaan Malaysia. Mohammad Sani Ibrahim. 1999. Perancangan dan Strategi Pelaksanaan Latihan Guru-guru Sekolah Bestari. Prosiding Isu-isu Pendidikan Negara. Universiti Kebangsaan Malaysia. Mohd. Kamal Hassan. 1988. Pendidikan dengan Pembangunan: Satu Perspektif dan Warisan Islam. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise. Musa Daia. 1993. Falsafah Pendidikan Negara dalam Pelaksanaan KBSM. Dlm.Adnan Kamis (pnyt). Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah: Pandangan dan Maklum Balas. Bangi: Penerbit Univerisiti Kebangsaan Malaysia. Nor Azizah Salleh & Shamsiah Ahmad. 1993. Pendidikan Sains dalam KBSM: Satu Tinjauan Keberkesanannya dalam Pengajarand an Pembelajaran di Sekolah. Dlm.Adnan Kamis (pnyt). Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah: Pandangan dan Maklum Balas. Bangi: Penerbit Univerisiti Kebangsaan Malaysia. Tajul Ariffin Noordin. 1993. Pendidikan Bersepadu: Konsep dan Falsafahnya dalam KBSM. Dlm.Adnan Kamis (pnyt). Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah: Pandangan dan Maklum Balas. Bangi: Penerbit Univerisiti Kebangsaan Malaysia. Tokijan Abd. Halim & Abdullah Mohd. Noor. 1993. Persepsi Guru Geografi terhadap Pendidikan Sepadu dan Penerapan Nilai Murni. Dlm.Adnan Kamis (pnyt). Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah: Pandangan dan Maklum Balas. Bangi: Penerbit Univerisiti Kebangsaan Malaysia. Yusoff Ismail. 1993. Peranan Pendidikan Jasmani dalam KBSM. Dlm.Adnan Kamis (pnyt). Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah: Pandangan dan Maklum Balas. Bangi: Penerbit Univerisiti Kebangsaan Malaysia

  ×