Fszek előadás, szeged

780 views
670 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
780
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
318
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Az „Internet mindenkié” analógiájára
 • Fszek előadás, szeged

  1. 1. Állománymenedzsment a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban 2012 1
  2. 2. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár az ezredfordulón Jelentős szakmai, szervezeti és feltételbeli változások 2001-re befejeződik a Központi Könyvtár rekonstrukciója, bővítése Elkészül a hálózat átfogó adatfelvétele, felülvizsgálata A főváros könyvtári ellátásának újragondolása Stratégiai terv 2002-2008, 2008-2013 2
  3. 3. Stratégiai tervek fontos elemei Hazai és nemzetközi trendekkel összhangban határozták meg a működés céljait és a fejlesztés irányait Technológiaváltással támogatott, korszerű, hatékony szolgáltatási struktúra kialakítása Egységes informatikai alapokon kialakított könyvtári szolgáltatás megvalósítása Hálózatkorszerűsítés 3
  4. 4. Legfontosabb eredmények 2004 decemberére létrejön a FSZEK egységes informatikai rendszere Integrált, hatékony könyvtárhálózat, kevesebb, de jól felszerelt korszerű könyvtárak 2002: 72, 2008:57, 2012:50 tagkönyvtár 2012-ig 10 új könyvtár építése, 20 teljes felújítás, 10 korszerűsítés 2002-2007: beiratkozott olvasók számának növekedése, helyben használat növekedése, kikölcsönzött kötetek számának növekedése olvasók: 2002:187782, 2003:208483, 2004:210744, 2005:232616, 2006:234073, 2007:225258 2008-2012: beiratkozott olvasók számának növekedése mellett távhasználat növekedése, átalakulnak az használói szokások TÁMOP: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 95 930 570 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert előtérben a szolgáltatásfejlesztés
  5. 5. Gyűjteményfejlesztés Az első stratégiai terv a gyűjteményfejlesztést mint a könyvtár szolgáltatásfejlesztésének kulcsfontosságú feltételét határozta meg. Szolgáltatást bővíteni, korszerűsíteni csak egy egységes számítógépes adatbázisban szereplő, folyamatosan fejlesztett,  sokoldalúan feltárt gyűjteményre alapozva lehet. A három feltétel a stratégiai tervidőszak közepére lett realitás.
  6. 6. 1. Állomány 2001-2011 FSZEK könyvtárai „1995 tájára megszabadultak a tartalmilag elavult könyvektől. Aktuális maradt továbbra is az elhasználódott művek kivonása.” /Állományapasztási viták és koncepciók = Katsányi Sándor - Tóth Gyula: A főváros könyvtárának története 1945-1998. 275-279. p./ A kivonás folytatódik, a kivont dokumentumok száma a legtöbb évben nagyobb, mint a beszerzett dokumentumok száma ok: állománytisztítás, hálózatkorszerűsítés, minden felújítás egyben az állománystruktúra felülvizsgálata is Beszerzett dokumentumok száma 2003-tól csökken ok: beszerzési keret és bevétel csökkenése A könyvtár állománya 2011. december 31-én 590. 213 dokumentummal kevesebb, mint 2001. december 31-én.
  7. 7. Beszerzett dokumentumok számafolyamatosan csökkent, okai: Nyomtatott dokumentumok: beszerzési keret csökkenése (könyvek esetében a beszerzett példányszám csökken, a címek számának csökkenése kisebb mértékű) CD: bevétel csökkenése (2005: 9845 db, 2006: 8156 db, 2007: 6871db, 2008: 5999 db, 2009: 3178 db, 2010: 2234 db, 2011: 1600 db)  DVD: bevétel csökkenése (2005: 5421 db, 2006: 6118 db, 2007: 6154 db, 2008: 5669 db, 2009: 4448 db, 2010:3363 db, 2011:2603 db) Hangoskönyv: kiadott címek csökkenése (2006: 2270 db, 2007: 2965 db, 2008: 2481 db, 2009: 1136 db, 2010: 996 db, 2011: 561 db), CD-ROM, VHS, audio-kazetta: érdeklődés csökkenése, önálló gyarapítása 2009-től megszűnt
  8. 8. Beszerzett címek és példányok száma Év Könyv Beszerzett gyarapodás címek száma 2001 99479 12242 2002 104922 15442 2003 92983 15095 2004 84336 14281 2005 91442 13032 2006 62810 10280 2007 65498 10300 2008 69371 13128 2009 61780 11410 2010 64441 9420 2011 81273 11239
  9. 9. Állomány 2011. december 31-énTípus Könyv Kartográfiai Nyomtatott Hang- Kép- Elektronikus Egyéb Összesen időszaki dokumentum zenei dokumentum dokumentum dokumentum dokumentumDarab 2376441 6408 54508 145837 68982 13358 575393 3240927Százalék 73,3 0,2 1,7 4,5 2,1 0,4 17,8 100
  10. 10. Központi Könyvtár A 3 240 927 darabból álló gyűjtemény 50,4 százaléka a központi könyvtárban található, 1 632 686 dokumentum, ebből könyv, időszaki kiadvány, kartográfiai dokumentum 926 219 darab, ennek összetétele nyelvi megoszlásafelnőtt 355 668 magyar 696 565szépirodalom angol 117 066felnőtt 547 395 német 69 334szakirodalom francia 20 995gyerekirodalom 23 156 egyéb 22 259
  11. 11. Budapest GyűjteményBudapest Gyűjtemény – muzeális gyűjtemény: 702 550 dokumentum,több mint 100.000 könyv, kézirat, hírlap és folyóirat, köztük számos ritka és réginyomtatvány (2 kódex, 58 ősnyomtatvány, 1022 antikva), plakát éskisnyomtatványtárában több mint 300 000 plakát, röplap, kotta és egyébkisnyomtatvány, fototárában több mint 170.000 fénykép található, a teljeskisnyomtatvány állomány 572. 608 darab. Különgyűjtemények /zárt gyűjtemények, a könyvtár a gyűjtemények egységét megőrzi/  Ritkaságok és kéziratok gyűjteménye  Szüry gyűjtemény  Ballagi-gyűjtemény  Pamfletgyűjtemény  Historica kisnyomtatvány-gyűjtemény  1801 előtt megjelent könyvek
  12. 12. Szakgyűjtemények Zenei gyűjtemény: Állomány 2011. december 31-én: 116 954 dokumentum, amiből a kották száma: 59 652, CD-k száma: 27 941 db. Az ország legnagyobb nyilvános zenei könyvtára. Gyűjti és kölcsönzi a klasszikus zenei, jazz, blues, musical, spirituálé, operett, filmzene, népzene témájú kottákat, könyveket, CD-ket, videofelvételeket és DVD-ket. Szociológiai gyűjtemény: Nem elkülönített gyűjtemény. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára a szociológia országos szakkönyvtára. A könyvtár teljességre törekvően gyűjti a magyar és erős válogatással a külföldi szociológiai szakirodalmat. A szociológiai könyvek nagy része kölcsönözhető. A magyar könyvekből több kölcsönözhető példány áll az olvasók rendelkezésére. A Központi Könyvtár jelenlegi állományának 26,8 %-a társadalomtudomány. (Ez az arány 1990-ben még 38,4 %, az arány megváltoztatásának oka a 2001. és 2002. év gyarapítása, a központi könyvtár gyűjteményének kiegészítése, alkalmassá tétele nagyvárosi nyilvános közkönyvtári feladat ellátására)
  13. 13. 2. Egységes számítógépes adatbázisban szereplő állomány 2004 január: a 4. régió példányrekordjainak betöltése az adatbázisba, az összes könyvtár állománya egységben vizsgálható Állományról 7x24 órás szolgáltatás o Információ példányszámról o Az egyes példányok hozzáférhetősége o Lelőhelyek állománya o Állománygazdálkodás lehetősége Egységes állomány megléte az alapja a dokumentumbeszerzés korszerűsítésének
  14. 14. 3. Folyamatosan fejlesztett gyűjtemény 2005: működő szerzeményezési modul, központi beszerzés koncepciójának kidolgozása 2006 január: központi beszerzés indítása 2006 augusztus: beszerzés keretmegállapodással, közbeszerzés  A kedvezmények lehetővé teszik, hogy a könyvek árának emelését kevéssé érezze meg a könyvtár,
  15. 15. Keretmegállapodás (közbeszerzés) keretében beszerzett könyvek átlagárának alakulása átlagár növekedés %-a 2006-tól 2006 1569 100,0 2007 1580 100,7 2008 1515 96,6 2009 1597 101,8 2010 1627 103,7 2011 1606 102,7
  16. 16. Állománygyarapítási keret A folyamatos állományfejlesztés legfontosabb tényezője az állománybeszerzési keret, a könyvtár állománya főként vásárlással gyarapodik: • Vétel: 83 % • Ajándék: 14 % • Köteles: 3 % Nyomtatott dokumentumok, adatbázisok beszerzése : költségvetés, érdekeltségnövelő támogatás, helyi önkormányzatok célzott támogatása, ODR, British Council, OIK nemzetiségi dokumentum Audio-vizuális dokumentumok : bevétel visszaforgatása
  17. 17. Belföldi könyvek beszerzése Szállító XML rekordot és bemutató példány szállít XML rekordok betöltése Ajánlati listára A rekordok azonos adattartamúak, a könyvek URL- jeit (borítókép, tartalmi leírás) is tartalmazzák Ajánlati lista alapján igénybejelentés, behasonlítás után (közvetlen állományinformáció) Igények jóváhagyása Bibliográfiai rekord létrehozása Jóváhagyott igények megrendelése e-mailben: az XML rekord visszaküldése példányokkal kiegészítve
  18. 18. Felajánlott dokumentumok az ajánlati listán
  19. 19. Információ könyvekrőlXML rekord nr>52</nr> <id>164848</id> <isbn>9789634466659</isbn> <author>KODÁLY ZOLTÁN</author> <title>UTAM A ZENÉHEZ</title> <publ>Argumentum Tudományos Kiadó</publ> <place/> <year>2012</year> <pn>120</pn> <type>Könyv</type> <vol/> <copynum>1</copynum> <price>2500.00</price> <offer>1429.00</offer> <note/> <abstract>http://nc.lira.hu/jcbs/product/J cbsProduct.seam? jcbsProductPdPdref=139411851</abstract > <cover/> <thumbnail>http://nc.lira.hu/jcbs/gallery/ 139414166</thumbnail> <hunmarc/> <usmarc/> <expiration>2012.10.03.</expiration>
  20. 20. Audio-vizuális dokumentumok beszerzése Az ajánlati listát a szerzeményező hozza létre adatlapok kitöltésével (vagy MARC, XML rekordok betöltésével) Részletes ajánlók Intraneten Igények bejelentése, jóváhagyás Megrendelés e-mailben
  21. 21. Dokumentumok igényléseKözvetlenül igénylistára viszik a könyvtárak a beszerzendő külföldi könyveket, kottákat, retrospektív beszerzési igényeiket  tagkönyvtár (igényhely) állományából hiányzó: elveszett, selejtezett, gyűjtőkör szempontjából fontos, keresett műveket,  központi szerzeményezés kiküldött listái alapján keletkezett igényeiket, időszakos lekeresések alapján készített lista, a leggyakrabban kölcsönzött művekről: tárgyévi megjelenésű gyakran kölcsönzött, teljes állományt érintő gyakran kölcsönzöttIgények jóváhagyása, megrendelés
  22. 22. Érkeztetés, állományba vétel, szerelés, szállítás Minden központi beszerzéssel megrendelt dokumentum érkeztetése és állományba vétele virtuálisan történik, a dokumentumokat a modulból kinyomtatott etikettek azonosítják. A szerelés után a dokumentumok az igénylő könyvtárak polcaira kerülnek, a soron következő szállítással kikerülnek a könyvtárakba.
  23. 23. Egységes szerelés
  24. 24. Központi beszerzés előnyei gyorsaság, információgazdagság, ütemezettség, gazdaságosság, ellenőrizhetőség, egységesség, korrekt tájékoztatás a dokumentum hozzáféréséről, állománygazdálkodás, igények összehangolása állomány-nyilvántartás statisztika
  25. 25. Bel-és külföldi folyóiratok beszerzése A kurrens időszaki kiadványok beszerzésére fordítható összeg évek óta változatlan, új címek megvásárlására korlátozottan van lehetőség, a több éve járó napi-és hetilapok átvizsgálása is szükségessé vált, figyelembe véve a minimális beszerzés tartalmi és nagyságrendi követelményeit és az ingyenesen elérhető időszaki kiadványok lehetőségét. 2012. digitális lapok lehetőségének megvizsgálása https://digitalstand.hu/ http://www.dimag.hu/ http://3ddigitalispublikacio.hu/ Online folyóiratok adatbázisban 2010-től (EMIS) Külföldi, több társadalomtudományi folyóirat print+online, vagy csak online + back file. Közbeszerzés dokumentációjában: rendelt lapok ingyenes online változatának biztosítása
  26. 26. Kurrens időszaki kiadványok számának változása 2005-2011. Címek száma Példányok száma 2005 1573 4301 2006 1480 4114 2007 1190 3502 2008 1240 3142 2009 1213 3075 2010 1145 2419 2011 1029 2565
  27. 27. Központi törlés Egységes szabályozás szerint Törlési jegyzék létrehozása szerzeményezési modullal: tagkönyvtárakban, központi könyvtárban Fölöspéldányok felajánlása, állománygazdálkodás Ellenőrzés, jóváhagyás helyszínen és virtuálisan Lezárás, törlés szerzeményezési modullal, virtuálisan A központi beszerzés és a központi törlés a dokumentum útját követhetővé tette, a bekerüléstől a használaton át a kikerülésig, bármelyik ponton belép a könyvtáros, ellenőrizni tudja a dokumentum státuszát.
  28. 28. Belső kommunikáció A szerzeményezési modulban a dokumentum státusza az igényléstől a katalógusból kikerülésig nyomon követhető. A kommunikációt segíti még  Intranet: munkafolyamatok szabályozása, újdonságlisták (CD, DVD)  levelezőlisták: állománnyal kapcsolatos listák: állománygazdálkodó, etikett,  tájékoztatók kiküldése: központi könyvtár levelező listája, tagkönyvtárak régiók szerinti levelező listája, szerzeményezési és feldolgozó osztály levelező listája
  29. 29. 4. Egységes központi katalógusban sokoldalúan feltárt állomány• Bibliográfiai szinten 1996-tól, Könyv 643976• 2004: bibliográfiai és példányrekord, 260 000 rövid rekord• Feldolgozás több helyen Folyóirat 98271Katalógus jelenlegi tartalma:Authority rekordok száma: 574 268 Kotta 34728Bibliográfiai rekordok száma összesen: 898 293ebből• Rövid rekord: 171 514 Hangfelvétel 70678• Analitikus rekordok száma: 158 790• Bibliográfiák (adatbázisok) összesen: 154 436• Budapest-képarchívum: 16 370 Képi dokumentum 37514• Budapest-bibliográfia: 81 860• Szociológiai bibliográfia: 27 798 Elektronikus 4682• Irodalmi bibliográfia: 24 644 dokumentum• Mesekatalógus: 3764• A FSZEK adatbázisa 35-40 000 rekorddal Térkép 4914 bővül évente, ennek több mint fele új rekord. (2010: 44000, 2011: 35130)• A katalógus a távoli elérésű Egyéb 3530 dokumentumokat is tartalmazza
  30. 30. Teljes szövegű dokumentumok a katalógusban
  31. 31. Adatbázisok
  32. 32. Adatbázisok, saját adatbázisok, vásárolt adatbázisokA könyvtár honlapján  előfizetett adatbázisok  állomány szempontjából fontos, ingyenesen elérhető adatbázisok  a könyvtár saját adatbázisai (TÁMOP keretében konverzió)OPAC: előfizetett adatbázisok, az előfizetett folyóiratok online verzióiElőfizetett adatbázisok Elektronikus Nemzeti Alapprogram: 9 adatbázis, 2012-től EBSCO is EBSCO: 14 adatbázis, ebből 2 saját előfizetés, Music Index, Socindex with Full text Szaktudományi adatbázisok központi könyvtárban Általános adatbázisok tagkönyvtárakban is (jogi adatbázis, szótárak, Euroinfo Pro, Hundok/Pressdok) regisztrált olvasóknak távoli hozzáférés biztosítása szaktudományi adatbázisokhoz (EBSCO, Proquest, Oxford) Előfizetett adatbázisok megoszlása: referáló, indexelő: 4, teljes szövegű: 81, egyéb: 24
  33. 33. Állományon alapuló szolgáltatások 2011-ben• Helybeni használat: 2 655 256• Kikölcsönzött dokumentum: 4 410 095• Könyvtárközi: eredetiben kiküldött: 2977, másolatban, nyomtatott: 146, elektronikus: 261 használók számára kért dokumentum: 341• Referens kérdések száma: 580 491• Távhasználat: 4 422 850
  34. 34. TÁMOP „Tudásdepó-Expressz” a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 95 930 570 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A könyvtár a pályázat keretében, 2009. szeptember 1-től 2011. június 30-ig informatikai fejlesztéseket és szolgáltatásfejlesztési programot valósított meg. A program legtöbb eleme az olvasásfejlesztéshez és a szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódik , de lehetőség adódott adatbázis bővítésre is:Adatbázis-bővítés A könyvtár évtizedek óta segíti az oktatást és a kutatást széles forrásanyagra épülő és tartalmilag feltárt szakgyűjteményi - irodalmi, szociológiai, várostörténeti, mese - és képi adatbázisokkal.  a korábban elszigetelten és ma már korszerűtlenné vált szoftverekkel készült adatbázisokból közel 300 ezer tétel integrálása a jelenlegi katalógusba.  A TÁMOP keretében összesen 10 000 budapesti vonatkozású eredeti fénykép, régi könyvben, képes folyóiratban szereplő kép meta-adata került a katalógusba
  35. 35. Szolgáltatásfejlesztés TÁMOP: online távhasználat bővítése• A távhasználat évről évre növekszik, – Online fizetési lehetőség, ezért a TÁMOP-ban is ennek erősítését, bankkártyás fizetés integrálása, új szolgáltatások bevezetését terveztük – Digitális tartalmak előállítása,• Távhasználat alakulása: – E-dokumentumok szolgáltatása, – Digitális fotó megrendelése,2007 2 658 448 – Online előjegyzés, raktári kikérés2008 3 534 386 távolról – Tagsághosszabbítás,2009 3 773 958 adatmódosítás – Beiratkozás – adatátvétel egy2010 4 679 563 azonosítás-szolgáltatótól (EduID) egyedi szerződésben rögzített feltételek szerint2011 4 422 950 A távhasználatot segítő modulok elkészültek, tesztelés alatt
  36. 36. Digitális archívumDigitalizált dokumentumok az állományban:A könyvtár önerőből digitalizálja állományát, az országos pályázatokból kimaradt  szöveges: 2226  képdokumentum: 14 186Digitális archívum létrehozása, bővítése a könyvtár digitalizálja a gyakrabban keresett vagy a koruk, állapotuk, ritkaságuk miatt nehezebben hozzáférhető hagyományos dokumentumait, kölcsönözhetővé tesz elektronikus dokumentumokat, felkészül arra, hogy olvasói kérésre, megrendelésre, szolgáltatásként készít és ad át digitális másolatokat, virtuális könyvtárat épít fel és működtet virtuálisan megjelenő olvasók kiszolgálására. a digitális archívum : tartalmazza a távoli felhasználó azonosítását, jogosultságainak kezelését, igényeinek közvetítését, a digitalizálandó dokumentumokkal kapcsolatos szerzői jogok figyelembe vételét, a másolási és publikálási technológiák szabványosítását, a kölcsönzési és díjfizetési eljárások üzemszerű lebonyolítását, adminisztrációját, statisztikai összegzését. A bonyolult szerzői jogi szabályozás miatt, az eseti másolati megrendelések teljesítése egyedi döntéseket igényel: a rendszer ezeket is a folyamatba építi. Az archívumot kezelő szoftver elkészült, tesztelés alatt
  37. 37. ÖNKISZOLGÁLÓ KÖLCSÖNZÉS BEVEZETÉSE A TÁMOP keretében szoftverfejlesztésre került sor, az eszközök beszerzése saját forrásból történt. A könyvtárból napi átlagban 5700 olvasó 17640 könyvet kölcsönöz, ebből a központi könyvtárban 1800 olvasó 4800 könyvet visz ki naponta. Az önkiszolgáló kölcsönzés kialakítása kihat a központi beszerzésre is. 2011: előkészítés, szabadpolcos állomány RFID címkével ellátása , feltöltés. Új dokumentumok szerelése, feltöltés a Szerzeményezési és feldolgozó osztályon, 2011 decemberétől munka irányítása, kötészetre küldés, munka szervezése Mellékletkezelés, mellékletek érkeztetése állományba vétele, kölcsönzési csomag létrehozása Teszt állományellenőrzés: 3 mobileszközzel 3 óra alatt 10 ezer példány ellenőrzése, kereséssel együtt.
  38. 38. Állományszervezés, állományvédelem A központi beszerzés feladata a megelőző védelem, átadja a lelőhelyeknek a beszerzett dokumentumokat, az állományvédelemről minden tagkönyvtár vezetője (beleértve a központi könyvtár különgyűjteményeit is) a régióigazgatóval, központi könyvtár vezetőjével egyeztetve gondoskodik. A muzeális gyűjteményre és a tagkönyvtárak gyakran kölcsönzött dokumentumaira más szabályok vonatkoznak Állományellenőrzés: állományellenőrzési tervnek megfelelően történik o a tagkönyvtárakban a szerzeményezési modullal, vonalkódok beolvasásával o A központi könyvtárban bizonyos állományrészeknél RFID-val, és szerzeményezési modullal
  39. 39. Megelőző védelem dokumentumok szerelésekor védelmi eszközökkel ellátás, ez jelenleg a Központi Könyvtárnak beszerzett dokumentumok esetében történik. Több könyvtárban van biztonsági kapu, a védelmi eszközöket helyben szerelik fel. a katalógust alkalmassá tenni, hogy papír formátumú dokumentum kérése esetén elvezesse az olvasót a digitális változathoz
  40. 40. Papírpéldány helyett digitálisA bibliográfiai rekordba rögzítjük a mű összes digitális elérhetőségét
  41. 41. Raktári kérésnél online változat felajánlása
  42. 42. Nyomtatott helyett digitális, katalógusból közvetlenül elérhető forrás
  43. 43. Előfizetett adatbázisból elérhető forrás, folyóirat kurrens és archivált példányai
  44. 44. Előfizetett adatbázisból elérhető forrás, folyóiratok archivált példányai
  45. 45. E-könyv gyűjtemény, kézikönyvtárJelenleg a könyvtár helyben használható, vagy távoli elérésű e-könyveket szolgáltat .
  46. 46. E-könyv gyűjtemény – helyben használatKossuth Kiadó e-könyvei 2011-ben a Multimédiaplazától 121 elektronikus könyvet vásároltunk Hozzáférés módja: csak olvasható formátumban a Központi Könyvtár e- olvasótermében, a kijelölt számítógépeken
  47. 47. E-könyvek beszerzése, kölcsönzése A könyvtár az e-könyvek magyarországi megjelenése óta figyeli a folyamatot, minden megjelent piaci szereplővel tárgyalt, A helyben használat mellett a szolgáltatást szeretnénk kiterjeszteni az e- könyvek kölcsönzésére, A beiratkozás távolról, olvasó azonosítása belépéskor, digitális dokumentum védelme DRM technológiával - már megoldott, Hiányzik e-PUB formátum kölcsönzésének kialakítása, Az országos összefogás sokat lendíthet a kiadók, könyvtárak és az agregátor szolgáltatók együttműködésén, a kínálat bővülhet A könyvtárak szerepének tisztázása ebben a folyamatban még várat magára, és a kölcsönzési modell kidolgozása is. (Könyvtári Intézet felmérés, konferencia októberben.) Ezek megoldása az elkövetkező évek fontos feladata lesz.
  48. 48. Összefoglalás• 2000-2002: Központi Könyvtár állományának fejlesztése, alkalmassá tenni állományát arra, hogy ellássa a nagyvárosi nyilvános közkönyvtár feladatait• 2002-2012: Hálózatfejlesztés, 40 könyvtár korszerűsítése, könyvtárnyitás frissített állománnyal• 2002-től: A tagkönyvtárak állományukat a kategóriájukra vonatkozó gyűjtőköri szabályzat alapján fejlesztik.• 2004: minden dokumentumról bibliográfiai leírás, minden példányrekord adatbázisban (kisnyomtatvány kivételével)• 2005: analitikus feltárás• 2006-2007: központi beszerzés, formai feltárás egy helyen, szakgyűjteményi bibliográfiák folytatása a Corvinában• 2008: állománygazdálkodás, központi törlés• 2009-2011: TÁMOP, adatbázisbővítés, szakbibliográfiák konverziója, az eddig különálló adatbázisok is integrálódnak a katalógusba
  49. 49. Köszönöm a figyelmet! kovach@fszek.hu

  ×