Mini åRsberetning Slides 2009

1,027 views
920 views

Published on

Miniårsberetning 2009 for Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Published in: Education, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,027
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
48
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mini åRsberetning Slides 2009

 1. 1. Datalogisk Institut<br />Informationsmøde<br />1.  Status for 2009 (gennemgang af mini-årsberetningen).<br />2.  Orientering om instituttets økonomi (regnskab 2009 og budget for 2010).<br />
 2. 2. Datalogisk Institut<br />Punkt 1<br />Status for 2009– gennemgang af mini-årsberetningen– endnu et succesfyldt år!<br />
 3. 3. Datalogisk Institut<br />Flere studerende<br />På tre år har vi mere end fordoblet antallet af nye studerende.<br />Over de sidste to år:<br />Datalogi-bacheloren en fremgang på 41%.<br />It-bacheloren en fremgang på 49%.<br />Antallet af kvinder er tredoblet. <br />
 4. 4. Datalogisk Institut<br />Ny kandidatuddannelse<br />It-bacheloren har i løbet af sine første år markeret sig som en attraktiv uddannelse, der tiltrækker mange nye studerende.<br />I lys heraf har instituttet designet en opfølgende kandidatuddannelse, som vil blive iværksat fra efteråret 2010.<br />Det betyder, at instituttet har:<br />to bacheloruddannelser (datalogi og it).<br />tre kandidatuddannelser (datalogi, it, og teknisk it).<br />diplom- og masteruddannelser inden for EVU-området.<br />
 5. 5. Datalogisk Institut<br />Godt studiemiljø<br />Vores to uddannelseskoordinatorerudfører et fantastisk fint arbejde.<br />Undersøgelse af det psykiskestudiemiljø.<br />Handlingsplaner er ved at blive gennemført.<br />UNITY<br /> Netværk for it-studerende.<br />Forskellige sociale ogfaglige arrangementer.<br />Job- og projektbørs.<br />Tobias Sonne & Lasse Chor.<br />Støtte fra IT-Vest på 1,3 Mkr.<br />
 6. 6. Datalogisk Institut<br />Uddannelseskoordinatorer<br />Høj produktion<br />13 ph.d.’ere.<br />60 kandidater (cand. scient.).<br />54 bachelorer.<br />18 kandidater (civilingeniører).<br />EVU-området.<br />
 7. 7. Datalogisk Institut<br />Fysiske udbygning af IT-byen<br />Etape 2 af Incuba SciencePark står nu færdig.<br />Rummer blandt andet nyeundervisningslokaler tilvores studerende.<br />Etape 3 af IT-parken er påbegyndt<br />Færdig i sommeren 2011.<br />Vi får ikke flere kvadratmetre, idet vi samtidig rømmer andre arealer (Codd og Shanon).<br />Instituttets studerende får tættere kontakt til vores medarbejdere. Specialestuderende vil fremover få kontor sammen med de forskningsgrupper, som de tilhører.<br />250 mands auditorium, hvilket betyder, at også de helt store kurser fremover vil kunne afvikles i IT-byen. <br />
 8. 8. Datalogisk Institut<br />Ingeniørerne kommer<br />I begyndelsen af 2012 flytter Ingeniørhøjskolen i Århus alle sine elektronik- og it-aktiviteter til Katrinebjerg.<br />Det glæder vi os til.<br />Vi har i næsten 10 år samarbejdet med Ingeniørhøjskolen omkring uddannelsen af civilingeniører inden for teknisk it.<br />Med den fysiske sammenflytning forventer vi, at samarbejdet udvides til også at omfatte fælles forskningsprojekter. <br />
 9. 9. Datalogisk Institut<br />Datalogi helt i top<br />Instituttet har en yderst velfungerende VIP-stab, som ligger helt i top på alle gængse parametre for måling af forskning og undervisning <br />Det gælder både, når der sammenlignes med andre danske datalogiske institutter og når der sammenlignes på tværs af vores eget fakultet.<br />Instituttet er internationalt kendt og regnes blandt de bedste både inden for teoretisk datalogi og eksperimentel datalog.<br />En undersøgelse fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling viser, at datalogi er det fagområde, hvor dansk forskning står stærkest, målt som antal referencer pr. publikation.<br />Danmark indtager en flot andenplads kun overgået af USA. <br />
 10. 10. Datalogisk Institut<br />For få faste VIP’er<br />Instituttets største problem er, at vi har for få fastansatte VIP’er.<br />Instituttets strategiplan opererer med en forøgelse af antallet af faste VIP-medarbejdere fra de nuværende knap 20 til cirka 30 over en periode på 10 år.<br />Vi vil gerne have flere kvinder i staben, og vi vil også meget gerne have flere udlændinge og folk fra andre danske universiteter.<br />Instituttet har de sidste 20 år i gennemsnit mistet en fastansat VIPom året, primært til professorater ved andre universiteter.<br />Vi begynder nu også at få aldersbetingede afgange.<br />Der skal ansættes mindst 3-4 nye faste VIP-medarbejdere om året, hvis vi skal opnå den ønskede vækst.<br />
 11. 11. Datalogisk Institut<br />Nye faste VIP’er<br />Thomas Skjødeberg Toftegaard er i foråret tiltrådt som professor MSO i Kommunikationsteknologi ved Aarhus School of Engineering (ASE).<br />Han er med til at sikre en god og stærkintegration mellem det faglige miljø påhhv. Datalogisk Institut ogIngeniørhøjskolen i Århus.<br />Han er uddannelsesansvarlig forcivilingeniøruddannelsen i teknisk it.<br />Marianne Graves Petersen er ansatsom lektor inden for området Interaktionsdesign.<br />
 12. 12. Datalogisk Institut<br />Forfremmelser<br />Morten Kyng er ansat som professor i Pervasive Computing<br /> (i forlængelse af et midlertidigt mso-professorat inden for samme område).<br />Olivier Danvy og Gerth Stølting Brodal er forfremmet til lektorer med særlige kvalifikationer.<br />
 13. 13. Datalogisk Institut<br />4 nye lektorstillinger<br />Der er sidst på året opslået fire lektorstillinger inden for henholdsvis:<br />Kryptografiske protokoller.<br />Kompleksitetsteori.<br />Software arkitektur for mobile computing.<br />Algoritmer og datastrukturer.<br />Alle fire stillinger ventes besat. <br />Tingene går i den rigtige retning.<br />
 14. 14. Datalogisk Institut<br />Nogle VIP’er forlader os<br />Klaus Ostermann er tiltrådt et professorat i Tyskland og har pt. orlov fra sin stilling ved instituttet.<br />Søren Christensen overgår til ansættelse ved fakultetet, hvor han er leder af den nyetablerede fælles it-enhed.<br />Søren har haft stor andel i etableringen af de fremragende fysiske rammer, som instituttet har i IT-byen Katrinebjerg, idet han har været instituttets repræsentant i alle byggeudvalgene.<br />Søren har lovet at forblive på den post indtil3. etape af IT-parken er færdiggjort.<br />
 15. 15. Datalogisk Institut<br />Andre bliver heldigvis hos os<br />Ole Østerby bliver emeritus 1. januar 2010.<br />Ole har været på AU i mere end 50 år.<br />Han er en af de personer, der har været med til at opbygge instituttet, og det skylder vi ham stor tak for.<br />Ole vil fortsat komme på instituttet flere dage om ugen samt evt. give kurser.<br />Peter Møller Nielsen bliver emeritus sommeren 2010.<br />
 16. 16. Datalogisk Institut<br />TAP-området<br />På de administrative områder er der i årets løb iværksat kraftige forandringer.<br />Hele it-området, web-udviklingsområdet samt økonomiområdet og store dele af HR- og ph.d.-områderne samles under fakultetets vinger.<br />Instituttet hilser denne udvikling velkommen.<br />Den vil efter vores mening medføre et kvalitetsløft og en rationalisering, specielt på de institutter hvor der har været små enheder med 1-2 medarbejdere.<br />Der vil blive rigeligt at lave.<br />Alle prognoser spår om kraftig vækst inden for universitetsområdet.<br />
 17. 17. Datalogisk Institut<br />Ny sekretariatschef<br />Annemette Hammer startede ved årsskiftet som sekretariatschef for instituttet.<br />Annemette har på rekordtid etableret sig som en indsigtsfuld og engageret leder af sekretariatet.<br />Hun har stor andel i, at de store hastigt gennemførte ændringer på sekretariatsområdets er forløbet så relativt smertefrit. <br />
 18. 18. Datalogisk Institut<br />Nye TAP’er<br />Karina Svanborg blev i foråret ansat som uddannelseskoordinator.<br />Hun er allerede i fuld gang med at forbedre forholdene for vores mange studerende.<br />Sara Ølholm er ansat som barselsvikar og varetager ph.d.- og Erasmus-uddannelserne.<br />Efter udløbet af barselsvikariatet vil Sara fortsætte i en nyoprettet stilling, hvor hun bl.a. skal arbejde for Caretech projektet. <br />
 19. 19. Datalogisk Institut<br />Kontorelever – udskiftning<br />Oksana Orlenko har afsluttet sin uddannelse.<br />Jan Frederiksen er ansat som ny kontorelev.<br />
 20. 20. Datalogisk Institut<br />Psykisk APV<br />Der er i foråret gennemført en Psykisk APV på hele AU.<br />Undersøgelsen viste, at vi har et godt arbejdsmiljø på instituttet med få problemer.<br />Resultaterne er blevet analyseret af fire arbejdsgrupper dækkende:<br />Faste VIP-medarbejdere.<br />PostDocs og andre midlertidigt ansatte VIP.<br />ph.d.-studerende.<br />Sekretariatet.<br />For hver gruppe er der udarbejdet en handlingsplan, som her til morgen er blevet diskuteret og godkendt af samarbejds- og sikkerhedsudvalget.<br />Vi tager nu fat på at gennemføre handlingsplanerne, således at vores arbejdsmiljø kan vi blive endnu bedre.<br />
 21. 21. Datalogisk Institut<br />Udnævnelser og priser<br />Lars Arge er udnævnt til ”Distinguished Scientist Member” af ACM.<br />Denne hæder tildeles forskere, der har opnået betydelige resultater eller har haft betydelig indflydelse inden for datalogien.<br />Tidligere har kun en håndfuld danske dataloger opnået ACM-udmærkelser. <br /><ul><li>Erik Ernst er tildelt AITO’s ”Dahl-Nygaard Junior Prize” 2010 for sit bidrag til objekt-orienteret programmering.
 22. 22. Anders Møller er tildelt et legat fra Google på 450.000 kr til sit arbejde med statisk analyse af JavaScript programmer. </li></li></ul><li>Datalogisk Institut<br />Udnævnelser og priser – studerende<br />Karen Johanne Kortbek har modtaget etrejselegat fra Købmand Ferdinand SallingsMindefond til studieophold i udlandet.<br />Hun er tilknyttet Center for Interactive Spaces,hvor hun har arbejdet med interaktionsdesign iforbindelse med teatre, museer, festivaler ogandre kulturrelaterede offentlige rum.<br />Carsten Nørby og Christian P.V. Christoffersen har fået tildelt et stipendium fra Siemensfonden som støtte til deres eksamensprojekt, som går ud på at simulere deformering og fragmentering af materialer i forbindelse med 3D-visualiserng. <br />
 23. 23. Datalogisk Institut<br />Programmeringskonkurrencer<br />Datalogisk Institut deltog med 21 studerende iDM i programmering, som fandt sted på DTU.<br />Vi fik fem hold blandt de ti bedste danske hold. <br />Efterfølgende deltog vi med 6 studerende ved det nordvest-europæiske mesterskab i programmering i Nürnberg.<br />Vi fik en flot 16. plads ud af 64 hold - og blev det bedst placerede ud af de danske hold.<br />
 24. 24. Datalogisk Institut<br />Nye projekter<br />Instituttet har eksterne bevillinger for 40-50 Mkr pr. år. Det betyder, at mere end halvdelen af midlerne til instituttets virke kommer udefra.<br />I løbet af 2009 er der igangsat eller modtaget bevilling til en række større projekter med ekstern finansiering: <br />Center for Research in the Foundations of Electronic Markets, Ivan B. Damgård og Peter Bro Miltersen,DSF, 12,0 Mkr. <br />Confidential Benchmarking, Ivan B. Damgård,FTP, 4,8 Mkr. <br />Ny Kryptologi, Ivan B. Damgård, Villum KannRasmussen Fonden, 2,1 Mkr.<br />Caretech Innovation, Morten Kyng,Den europæiske regionalfond, 5,0 Mkr(start på en stor projektklynge).<br />
 25. 25. Datalogisk Institut<br />Nye Projekter (fortsat)<br />Algorithmics for Distributed Management,Orestis Teletis, FNU, 1,7 Mkr. <br />Dit Hus, Jeppe Rørbæk Brønsted,Den europæiske regionalfond, 1,6 Mkr. <br />Innovationsnetværk for Informationsdeling, Preben Holst Mogensen, FI, 0,8 Mkr. <br />Kvindelig betjeningsdesign for avancerede elektroniske produkter, Marianne G. Petersen,EBST, 0,4 Mkr. <br />
 26. 26. Datalogisk Institut<br />Workshops og symposier<br />Instituttet har i årets løb været vært for følgende events:<br />25th Annual Symposium on Computational Geometry (Lars Arge & Gerth Stølting Brodal). <br />Workshop on Massive Data Algorithmics(Lars Arge & Gerth Stølting Brodal).<br />10th Workshop on Coloured Petri Netsand CPN Tools (Kurt Jensen). <br />9th Danish HCI Research Symposium(Olav W. Bertelsen).<br />
 27. 27. Datalogisk Institut<br />Symposium i anledning afMogens Nielsens 60 års fødselsdag <br />
 28. 28. Datalogisk Institut<br />Samarbejde med ungdomsuddannelserne<br />Udover vores almindelige besøgstjeneste har vi været involveret i udviklingen af:<br />Ny studieretning på Langkær Gymnasium,<br />Et samarbejde med det nystartede Science Center Sorø omkring naturvidenskabelig talentpleje.<br />Vi deltager desuden i Det Naturvidenskabelige Fakultets nyeste tiltag: “Det rullende universitet”.<br />Ph.d-studerende fra humaniora og naturvidenskab tager ud til gymnasier og overtager undervisningen en hel dag.<br />
 29. 29. Datalogisk Institut<br />Robot Olympiade <br />Instituttet var arrangør af den danske kvalifikationsturnering til den internationale robot-olympiade for 16-19 årige gymnasieelever.<br />Blev holdt i Søauditorierne<br />150 gymnasieelever fra hele landet dystede om pladser til finalen i Sydkorea. <br />
 30. 30. Datalogisk Institut<br />IT-Camp for piger <br />For fjerde år i træk afholdt vi IT-camp for piger. <br />21 piger mellem 15 og 19 år fik mulighed for at opleve livet som studerende på Datalogisk Institut.<br />Med emner som programmering, kryptologisamt lyd- og videoproduktion. <br />
 31. 31. Datalogisk Institut<br />It-produkter til byens natteliv <br />Udstillingen med eksamensprojekter fra et kursus på it bacheloruddannelsen: <br />dating<br />friendsservices på natklubben,<br />spil i køen,<br />interaktive loungeborde,<br />informations- ogtryghedsskabendeinstallationer i byrummet. <br />
 32. 32. Datalogisk Institut<br />Computer Science Day <br />Arrangementet er årligt tilbagevendende og giver et kompakt overblik over instituttets forskning.<br />Det henvender sig både internt til ansatte på Katrinebjerg samt til folk udefra med interesse for det datalogiske forskningsområde.<br />Hver forskningsgruppe har 15 minutter til at præsentere ”sig selv” og deres forskningsaktiviteter. <br />
 33. 33. Datalogisk Institut<br />Natur i teltet <br />Årligt tilbagevendende arrangement på Rådhuspladsen i Århus Festuge.<br />
 34. 34. Datalogisk Institut<br />Årets gang (1) <br />
 35. 35. Datalogisk Institut<br />Årets gang (2) <br />
 36. 36. Datalogisk Institut<br />Spørgsmål eller kommentarer?<br />
 37. 37. Datalogisk Institut<br />Punkt 2<br />Orientering om instituttets økonomi – foreløbigt regnskab for 2009.– budget for 2010.<br />
 38. 38. Datalogisk Institut<br />Indtægter og udgifter<br />
 39. 39. Datalogisk Institut<br />Indtægter fra fakultetet<br />2009:Aftale Karen + Tab EU projekt<br />2010:Aftale Kirsten<br />
 40. 40. Datalogisk Institut<br />Andre indtægter<br />50% dækning i 2009+2010<br />
 41. 41. Datalogisk Institut<br />Lønudgifter<br />AnnemetteBirgit P.Søren P.Karina<br />
 42. 42. Datalogisk Institut<br />Driftsudgifter<br />
 43. 43. Datalogisk Institut<br />Aktivitetsudgifter<br />Inklusiv maskiner til medarbejdere og studenter<br />Primært elektroniske tidsskrifter<br />
 44. 44. Datalogisk Institut<br />Særlige udgifter<br />Større usikkerhed på grund af de mange ændringer<br />2009:Engelsk DATALOG + Psykisk StudMiljø + Fysisk StudMiljø<br />
 45. 45. Datalogisk Institut<br />Samlet resultat<br />Vi budgetterede med et underskud på godt 545.000.<br />Husk at det er et forecast. Kan sagtens svinge med ± 300.000<br />Konklusion:<br />Instituttet har en sund økonomi.<br />Der er ikke grund til nedskæringer.<br />Storm P: Det er svært at spå … især om fremtiden …<br />
 46. 46. Datalogisk Institut<br />Spørgsmål eller kommentarer?<br />
 47. 47. Datalogisk Institut<br />Tak for indsatsen i 2009<br />Vi kan med rette være stolte af vores institut.<br />

×