• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Mini åRsberetning Slides 2009
 

Mini åRsberetning Slides 2009

on

 • 1,316 views

Miniårsberetning 2009 for Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Miniårsberetning 2009 for Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Statistics

Views

Total Views
1,316
Views on SlideShare
1,269
Embed Views
47

Actions

Likes
0
Downloads
4
Comments
0

2 Embeds 47

http://interntnyt.katrinebjerg.net 43
http://www.slideshare.net 4

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Mini åRsberetning Slides 2009 Mini åRsberetning Slides 2009 Presentation Transcript

  • Datalogisk Institut
   Informationsmøde
   1.  Status for 2009 (gennemgang af mini-årsberetningen).
   2.  Orientering om instituttets økonomi (regnskab 2009 og budget for 2010).
  • Datalogisk Institut
   Punkt 1
   Status for 2009– gennemgang af mini-årsberetningen– endnu et succesfyldt år!
  • Datalogisk Institut
   Flere studerende
   På tre år har vi mere end fordoblet antallet af nye studerende.
   Over de sidste to år:
   Datalogi-bacheloren en fremgang på 41%.
   It-bacheloren en fremgang på 49%.
   Antallet af kvinder er tredoblet.
  • Datalogisk Institut
   Ny kandidatuddannelse
   It-bacheloren har i løbet af sine første år markeret sig som en attraktiv uddannelse, der tiltrækker mange nye studerende.
   I lys heraf har instituttet designet en opfølgende kandidatuddannelse, som vil blive iværksat fra efteråret 2010.
   Det betyder, at instituttet har:
   to bacheloruddannelser (datalogi og it).
   tre kandidatuddannelser (datalogi, it, og teknisk it).
   diplom- og masteruddannelser inden for EVU-området.
  • Datalogisk Institut
   Godt studiemiljø
   Vores to uddannelseskoordinatorerudfører et fantastisk fint arbejde.
   Undersøgelse af det psykiskestudiemiljø.
   Handlingsplaner er ved at blive gennemført.
   UNITY
   Netværk for it-studerende.
   Forskellige sociale ogfaglige arrangementer.
   Job- og projektbørs.
   Tobias Sonne & Lasse Chor.
   Støtte fra IT-Vest på 1,3 Mkr.
  • Datalogisk Institut
   Uddannelseskoordinatorer
   Høj produktion
   13 ph.d.’ere.
   60 kandidater (cand. scient.).
   54 bachelorer.
   18 kandidater (civilingeniører).
   EVU-området.
  • Datalogisk Institut
   Fysiske udbygning af IT-byen
   Etape 2 af Incuba SciencePark står nu færdig.
   Rummer blandt andet nyeundervisningslokaler tilvores studerende.
   Etape 3 af IT-parken er påbegyndt
   Færdig i sommeren 2011.
   Vi får ikke flere kvadratmetre, idet vi samtidig rømmer andre arealer (Codd og Shanon).
   Instituttets studerende får tættere kontakt til vores medarbejdere. Specialestuderende vil fremover få kontor sammen med de forskningsgrupper, som de tilhører.
   250 mands auditorium, hvilket betyder, at også de helt store kurser fremover vil kunne afvikles i IT-byen.
  • Datalogisk Institut
   Ingeniørerne kommer
   I begyndelsen af 2012 flytter Ingeniørhøjskolen i Århus alle sine elektronik- og it-aktiviteter til Katrinebjerg.
   Det glæder vi os til.
   Vi har i næsten 10 år samarbejdet med Ingeniørhøjskolen omkring uddannelsen af civilingeniører inden for teknisk it.
   Med den fysiske sammenflytning forventer vi, at samarbejdet udvides til også at omfatte fælles forskningsprojekter.
  • Datalogisk Institut
   Datalogi helt i top
   Instituttet har en yderst velfungerende VIP-stab, som ligger helt i top på alle gængse parametre for måling af forskning og undervisning
   Det gælder både, når der sammenlignes med andre danske datalogiske institutter og når der sammenlignes på tværs af vores eget fakultet.
   Instituttet er internationalt kendt og regnes blandt de bedste både inden for teoretisk datalogi og eksperimentel datalog.
   En undersøgelse fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling viser, at datalogi er det fagområde, hvor dansk forskning står stærkest, målt som antal referencer pr. publikation.
   Danmark indtager en flot andenplads kun overgået af USA.
  • Datalogisk Institut
   For få faste VIP’er
   Instituttets største problem er, at vi har for få fastansatte VIP’er.
   Instituttets strategiplan opererer med en forøgelse af antallet af faste VIP-medarbejdere fra de nuværende knap 20 til cirka 30 over en periode på 10 år.
   Vi vil gerne have flere kvinder i staben, og vi vil også meget gerne have flere udlændinge og folk fra andre danske universiteter.
   Instituttet har de sidste 20 år i gennemsnit mistet en fastansat VIPom året, primært til professorater ved andre universiteter.
   Vi begynder nu også at få aldersbetingede afgange.
   Der skal ansættes mindst 3-4 nye faste VIP-medarbejdere om året, hvis vi skal opnå den ønskede vækst.
  • Datalogisk Institut
   Nye faste VIP’er
   Thomas Skjødeberg Toftegaard er i foråret tiltrådt som professor MSO i Kommunikationsteknologi ved Aarhus School of Engineering (ASE).
   Han er med til at sikre en god og stærkintegration mellem det faglige miljø påhhv. Datalogisk Institut ogIngeniørhøjskolen i Århus.
   Han er uddannelsesansvarlig forcivilingeniøruddannelsen i teknisk it.
   Marianne Graves Petersen er ansatsom lektor inden for området Interaktionsdesign.
  • Datalogisk Institut
   Forfremmelser
   Morten Kyng er ansat som professor i Pervasive Computing
   (i forlængelse af et midlertidigt mso-professorat inden for samme område).
   Olivier Danvy og Gerth Stølting Brodal er forfremmet til lektorer med særlige kvalifikationer.
  • Datalogisk Institut
   4 nye lektorstillinger
   Der er sidst på året opslået fire lektorstillinger inden for henholdsvis:
   Kryptografiske protokoller.
   Kompleksitetsteori.
   Software arkitektur for mobile computing.
   Algoritmer og datastrukturer.
   Alle fire stillinger ventes besat.
   Tingene går i den rigtige retning.
  • Datalogisk Institut
   Nogle VIP’er forlader os
   Klaus Ostermann er tiltrådt et professorat i Tyskland og har pt. orlov fra sin stilling ved instituttet.
   Søren Christensen overgår til ansættelse ved fakultetet, hvor han er leder af den nyetablerede fælles it-enhed.
   Søren har haft stor andel i etableringen af de fremragende fysiske rammer, som instituttet har i IT-byen Katrinebjerg, idet han har været instituttets repræsentant i alle byggeudvalgene.
   Søren har lovet at forblive på den post indtil3. etape af IT-parken er færdiggjort.
  • Datalogisk Institut
   Andre bliver heldigvis hos os
   Ole Østerby bliver emeritus 1. januar 2010.
   Ole har været på AU i mere end 50 år.
   Han er en af de personer, der har været med til at opbygge instituttet, og det skylder vi ham stor tak for.
   Ole vil fortsat komme på instituttet flere dage om ugen samt evt. give kurser.
   Peter Møller Nielsen bliver emeritus sommeren 2010.
  • Datalogisk Institut
   TAP-området
   På de administrative områder er der i årets løb iværksat kraftige forandringer.
   Hele it-området, web-udviklingsområdet samt økonomiområdet og store dele af HR- og ph.d.-områderne samles under fakultetets vinger.
   Instituttet hilser denne udvikling velkommen.
   Den vil efter vores mening medføre et kvalitetsløft og en rationalisering, specielt på de institutter hvor der har været små enheder med 1-2 medarbejdere.
   Der vil blive rigeligt at lave.
   Alle prognoser spår om kraftig vækst inden for universitetsområdet.
  • Datalogisk Institut
   Ny sekretariatschef
   Annemette Hammer startede ved årsskiftet som sekretariatschef for instituttet.
   Annemette har på rekordtid etableret sig som en indsigtsfuld og engageret leder af sekretariatet.
   Hun har stor andel i, at de store hastigt gennemførte ændringer på sekretariatsområdets er forløbet så relativt smertefrit.
  • Datalogisk Institut
   Nye TAP’er
   Karina Svanborg blev i foråret ansat som uddannelseskoordinator.
   Hun er allerede i fuld gang med at forbedre forholdene for vores mange studerende.
   Sara Ølholm er ansat som barselsvikar og varetager ph.d.- og Erasmus-uddannelserne.
   Efter udløbet af barselsvikariatet vil Sara fortsætte i en nyoprettet stilling, hvor hun bl.a. skal arbejde for Caretech projektet.
  • Datalogisk Institut
   Kontorelever – udskiftning
   Oksana Orlenko har afsluttet sin uddannelse.
   Jan Frederiksen er ansat som ny kontorelev.
  • Datalogisk Institut
   Psykisk APV
   Der er i foråret gennemført en Psykisk APV på hele AU.
   Undersøgelsen viste, at vi har et godt arbejdsmiljø på instituttet med få problemer.
   Resultaterne er blevet analyseret af fire arbejdsgrupper dækkende:
   Faste VIP-medarbejdere.
   PostDocs og andre midlertidigt ansatte VIP.
   ph.d.-studerende.
   Sekretariatet.
   For hver gruppe er der udarbejdet en handlingsplan, som her til morgen er blevet diskuteret og godkendt af samarbejds- og sikkerhedsudvalget.
   Vi tager nu fat på at gennemføre handlingsplanerne, således at vores arbejdsmiljø kan vi blive endnu bedre.
  • Datalogisk Institut
   Udnævnelser og priser
   Lars Arge er udnævnt til ”Distinguished Scientist Member” af ACM.
   Denne hæder tildeles forskere, der har opnået betydelige resultater eller har haft betydelig indflydelse inden for datalogien.
   Tidligere har kun en håndfuld danske dataloger opnået ACM-udmærkelser.
   • Erik Ernst er tildelt AITO’s ”Dahl-Nygaard Junior Prize” 2010 for sit bidrag til objekt-orienteret programmering.
   • Anders Møller er tildelt et legat fra Google på 450.000 kr til sit arbejde med statisk analyse af JavaScript programmer.
  • Datalogisk Institut
   Udnævnelser og priser – studerende
   Karen Johanne Kortbek har modtaget etrejselegat fra Købmand Ferdinand SallingsMindefond til studieophold i udlandet.
   Hun er tilknyttet Center for Interactive Spaces,hvor hun har arbejdet med interaktionsdesign iforbindelse med teatre, museer, festivaler ogandre kulturrelaterede offentlige rum.
   Carsten Nørby og Christian P.V. Christoffersen har fået tildelt et stipendium fra Siemensfonden som støtte til deres eksamensprojekt, som går ud på at simulere deformering og fragmentering af materialer i forbindelse med 3D-visualiserng.
  • Datalogisk Institut
   Programmeringskonkurrencer
   Datalogisk Institut deltog med 21 studerende iDM i programmering, som fandt sted på DTU.
   Vi fik fem hold blandt de ti bedste danske hold.
   Efterfølgende deltog vi med 6 studerende ved det nordvest-europæiske mesterskab i programmering i Nürnberg.
   Vi fik en flot 16. plads ud af 64 hold - og blev det bedst placerede ud af de danske hold.
  • Datalogisk Institut
   Nye projekter
   Instituttet har eksterne bevillinger for 40-50 Mkr pr. år. Det betyder, at mere end halvdelen af midlerne til instituttets virke kommer udefra.
   I løbet af 2009 er der igangsat eller modtaget bevilling til en række større projekter med ekstern finansiering:
   Center for Research in the Foundations of Electronic Markets, Ivan B. Damgård og Peter Bro Miltersen,DSF, 12,0 Mkr.
   Confidential Benchmarking, Ivan B. Damgård,FTP, 4,8 Mkr.
   Ny Kryptologi, Ivan B. Damgård, Villum KannRasmussen Fonden, 2,1 Mkr.
   Caretech Innovation, Morten Kyng,Den europæiske regionalfond, 5,0 Mkr(start på en stor projektklynge).
  • Datalogisk Institut
   Nye Projekter (fortsat)
   Algorithmics for Distributed Management,Orestis Teletis, FNU, 1,7 Mkr.
   Dit Hus, Jeppe Rørbæk Brønsted,Den europæiske regionalfond, 1,6 Mkr.
   Innovationsnetværk for Informationsdeling, Preben Holst Mogensen, FI, 0,8 Mkr.
   Kvindelig betjeningsdesign for avancerede elektroniske produkter, Marianne G. Petersen,EBST, 0,4 Mkr.
  • Datalogisk Institut
   Workshops og symposier
   Instituttet har i årets løb været vært for følgende events:
   25th Annual Symposium on Computational Geometry (Lars Arge & Gerth Stølting Brodal).
   Workshop on Massive Data Algorithmics(Lars Arge & Gerth Stølting Brodal).
   10th Workshop on Coloured Petri Netsand CPN Tools (Kurt Jensen).
   9th Danish HCI Research Symposium(Olav W. Bertelsen).
  • Datalogisk Institut
   Symposium i anledning afMogens Nielsens 60 års fødselsdag
  • Datalogisk Institut
   Samarbejde med ungdomsuddannelserne
   Udover vores almindelige besøgstjeneste har vi været involveret i udviklingen af:
   Ny studieretning på Langkær Gymnasium,
   Et samarbejde med det nystartede Science Center Sorø omkring naturvidenskabelig talentpleje.
   Vi deltager desuden i Det Naturvidenskabelige Fakultets nyeste tiltag: “Det rullende universitet”.
   Ph.d-studerende fra humaniora og naturvidenskab tager ud til gymnasier og overtager undervisningen en hel dag.
  • Datalogisk Institut
   Robot Olympiade
   Instituttet var arrangør af den danske kvalifikationsturnering til den internationale robot-olympiade for 16-19 årige gymnasieelever.
   Blev holdt i Søauditorierne
   150 gymnasieelever fra hele landet dystede om pladser til finalen i Sydkorea.
  • Datalogisk Institut
   IT-Camp for piger
   For fjerde år i træk afholdt vi IT-camp for piger.
   21 piger mellem 15 og 19 år fik mulighed for at opleve livet som studerende på Datalogisk Institut.
   Med emner som programmering, kryptologisamt lyd- og videoproduktion.
  • Datalogisk Institut
   It-produkter til byens natteliv
   Udstillingen med eksamensprojekter fra et kursus på it bacheloruddannelsen:
   dating
   friendsservices på natklubben,
   spil i køen,
   interaktive loungeborde,
   informations- ogtryghedsskabendeinstallationer i byrummet.
  • Datalogisk Institut
   Computer Science Day
   Arrangementet er årligt tilbagevendende og giver et kompakt overblik over instituttets forskning.
   Det henvender sig både internt til ansatte på Katrinebjerg samt til folk udefra med interesse for det datalogiske forskningsområde.
   Hver forskningsgruppe har 15 minutter til at præsentere ”sig selv” og deres forskningsaktiviteter.
  • Datalogisk Institut
   Natur i teltet
   Årligt tilbagevendende arrangement på Rådhuspladsen i Århus Festuge.
  • Datalogisk Institut
   Årets gang (1)
  • Datalogisk Institut
   Årets gang (2)
  • Datalogisk Institut
   Spørgsmål eller kommentarer?
  • Datalogisk Institut
   Punkt 2
   Orientering om instituttets økonomi – foreløbigt regnskab for 2009.– budget for 2010.
  • Datalogisk Institut
   Indtægter og udgifter
  • Datalogisk Institut
   Indtægter fra fakultetet
   2009:Aftale Karen + Tab EU projekt
   2010:Aftale Kirsten
  • Datalogisk Institut
   Andre indtægter
   50% dækning i 2009+2010
  • Datalogisk Institut
   Lønudgifter
   AnnemetteBirgit P.Søren P.Karina
  • Datalogisk Institut
   Driftsudgifter
  • Datalogisk Institut
   Aktivitetsudgifter
   Inklusiv maskiner til medarbejdere og studenter
   Primært elektroniske tidsskrifter
  • Datalogisk Institut
   Særlige udgifter
   Større usikkerhed på grund af de mange ændringer
   2009:Engelsk DATALOG + Psykisk StudMiljø + Fysisk StudMiljø
  • Datalogisk Institut
   Samlet resultat
   Vi budgetterede med et underskud på godt 545.000.
   Husk at det er et forecast. Kan sagtens svinge med ± 300.000
   Konklusion:
   Instituttet har en sund økonomi.
   Der er ikke grund til nedskæringer.
   Storm P: Det er svært at spå … især om fremtiden …
  • Datalogisk Institut
   Spørgsmål eller kommentarer?
  • Datalogisk Institut
   Tak for indsatsen i 2009
   Vi kan med rette være stolte af vores institut.