Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
Meningkatkan Kemahiran Murid Mencongak Fakta Asas Darab Melalui Pendekatan Permainan Domino
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Meningkatkan Kemahiran Murid Mencongak Fakta Asas Darab Melalui Pendekatan Permainan Domino

 • 2,937 views
Published

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
2,937
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
130
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. KPR 5063 KAJIAN TINDAKAN
  MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID MENCONGAK FAKTA ASAS DARAB MELALUI PENDEKATAN PERMAINAN DOMINO
  Oleh:
  Aida Ibrahaim
  SekolahKebangsaan Seri Kampung Tengah
  86000 Kluang Johor
  NOOR AZIMAH BINTI MAHYUDIN L20101006011
  FATIMAH HUSNA BINTI ABU YAMIN L20101006012
 • 2.
  • Kajianinidilaksanakanoleh Aida Ibrahim, guru Matematik di SK Seri Kampung Tengah
  • 3. Fokuskajian : muridKelas5 Arif(6 murid yang tidak
  dapatmenjawabsoalancongakdalamtempohmasa yang ditetapkan)
  • Subjek : MatematikTahun 5
  • 4. Sumber: www.arjpnj.com/ktindak/files/congak.pdf
  Aspekkajian
 • 5.
  • Muridtidakdapatmencongakfaktaasasdarab 9 x9 dalamtempohmasa yang ditetapkan
  • 6. Muridberpendapatkaedahmengajarmencongakmembosankan
  permasalahan
 • 7. MODEL SOMEKH (1989)
 • 8. 1. Mengenalpastimaslah
  • Muridtidakdapatmencongakdengancepatdantepat
  • 9. Lambatmemberiresponjikasoalanberkaitansifirdiajukankepadamereka
  • 10. Tidakdapatmenjawabsoalanasasdarabdalammasa yang ditetapkan
  • 11. Kemahiranasasdarabadalahpentingdanperludikuasaiolehmuriddenganbaik
  • 12. Olehitufokuskajianadalah:
  “meningkatkankemahiranmencongakfaktaasas
  darabdenganmenggunakanpendekatanpermainan
  domino”
 • 13. Melaluikajianini data dapatdikumpuldenganmenggunakan 4 kaedahiaitu:
  1. PEMERHATIAN
  • Dilakukansemasa proses P&P
  2. TEMU BUAL
  • Dilakukansecaratidak formal terhadapkumpulansasaran
  3. SOAL SELIDIK
  • Borangsoalselidikdiedarkepadamurid
  4. UJIAN PRA
  • Dilaksanakansebelumsesibimbinganbermula
  • 14. 10 soalanobjektifdalammasa 15 minit
  2. Mengumpul data
 • 15. A) PEMERHATIAN
  • Kaedahmencongakadalahmasalahutamakepada 6 org muridTahun 5 Arif
  • 16. Teknikhafalanfaktaasasdarabyang berbeza di antaramurid
  • 17. 50% menggunakanjari
  • 18. 50% membacasecaraberturut
  • 19. Penganalisisberpendapatkaedahmencongakfaktaasasdarabmerupakankaedahterbaik
  B) TEMU BUAL
  • 100% muridmeminatisubjekMatematik
  • 20. Namun 6 orang muridmenyatakantidakberupayamencongakfaktaasasdarabdenganalasansusah
  • 21. 4 oranagmuridmengatakanteknikhafalan yang merekaamalkanmembosankan
  3. Menganalisis data
 • 22. C) SOAL SELIDIK
  3. Menganalisis data
 • 23. D) UJIAN PRA
  3. Menganalisis data
 • 24. 4. Merancangpelantindakan
  • Aktivitiberkumpulandenganpendekatanbelajardan main
  • 25. Berdasarkankonsep domino denganpadananadalahkepadasoalanfaktaasasdarabdenganhasildarab
  • 26. Selepasaktivitiberkumpulaninimuriddiberiaktivitisecaraindividu
  • 27. Aktivitibertulis
  • 28. 1 set mengandungi 60 soalan
  • 29. Diujidengan 9 x 9
  • 30. Jawabsoalandalammasa 5 minit
  • 31. Tempohmasamenjawabdirekod
  • Aktivitisamasepertiaktiviti 2
  • 32. Muridmenjawabdalammasa 4 minit
  • 33. Masamenjawabdirekodkan
  • 34. Aktivitisamasepertiaktiviti2 dan 3
  • 35. Muridmenjawabdalammasaminit
  • 36. Masamenjawabdirekodkan
 • 5. Melaksanakanpelantindakan
  A) Aktiviti 1
  • Aktivitidilaksanakanselama 1 jam selama 4 minggu
  • 37. Muriddibahagikankepada 2 kumpulan
  B) Aktiviti 2
  • Guru mengedarkan 1 set mengandungi 60 soalan
  • 38. Menjawabdalamtempohmasaditetapkan
  • 39. Guru menyemakjawapanbersamamurid
  C) Aktiviti 3
  D)Aktiviti 4
 • 40. AKTIVITI 1
  • Berjaya menarikminatmuriduntukbelajarsambilbermain
  • 41. Murid-muridbersainguntukmenghabiskanpermainandanmenang
  B) AKTIVITI 2
  • Dilakukansetipakaliselepasaktiviti 1 untukmengukuhkaningatanmurid
  • 42. Kumpulan sasaranberjayamenjawab 60 soalandalammasa yang ditetapkan
  C) AKTIVITI 3
  • Muriddapatmenyiapkandalamtempohmasa yang telahditetapkanmalahlebihawallagi
  D) AKTIVITI 4
  • Muridjugaberjayamenjawabdalamtempohmasa yang ditetapkanmalahlebihawallagi.
  6. Mengumpul data untukmengesahkanperubahan
 • 43. 7. Menganalisisdanmenilai
  A) AKTIVITI 1
  • Pendekataniniberjayameransangminatpelajaruntukmencongak
  • 44. Berjaya memadankesemuakaddalammasa yang singkat
  • 45. Aktivitiperhatian yang tinggidaripelajar
  B) AKTIVITI 2
  • Penganalisisberpuashatidenganpencapaianmuris=d berbandingsebelumsesibimbingan
  • 46. Terdapatperubahanketaraiaitumuridmampumenjawabsoalandengantepatdalammasa yang ditetapkan
  C) AKTIVITI 3
  • Kumpulan sasaranberjayamenyiapkandalammasa yang ditetapkan
  D) AKTIVITI 4
  • Penganalisisberasasangatgembirakeranasemuamuridberjayamenguasaifaktaasasdarab
  • 47. Latihtubi yang diberisecaraberterusandapatmemberiimpakpositifpada P&P
 • Perbandingansecaraindividuantaraujianpradanujian pos
 • 48. Pembandingansesitemubualsebelumdanselepaskajian
 • 49. Sekian
  TerimaKasih