Cursul Ubuntu desktop
i

Cursul Ubuntu desktop
Cursul Ubuntu desktop
ii

Copyright © 2008 Marian Vasile (marianvasile@upcmail.ro)
Copyright © 2008, 2009 Doru Hori¸co (do...
Cursul Ubuntu desktop
iii

REVISION HISTORY
NUMBER

DATE

DESCRIPTION

NAME
Cursul Ubuntu desktop
iv

Cuprins

1 Prezentare Ubuntu

1

1.1

Despre conceptul de Surs˘ public˘ . . . . . . . . . . . . ...
Cursul Ubuntu desktop
v

3.1.4

Folosirea conexiunii dial-up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
Cursul Ubuntu desktop
vi

5 Ubuntu si jocurile
¸
5.1

Instala¸i jocuri în Ubuntu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
Cursul Ubuntu desktop
vii

7 Prelucrarea eficient˘ si manipularea imaginilor si fotografiilor
a¸
¸

195

7.1

Prezentarea ap...
Cursul Ubuntu desktop
viii

9 Ubuntu - ajutor si suport
¸

296

9.1

Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
Cursul Ubuntu desktop
ix

Sumarul cursului
Despre acest curs Ubuntu este un sistem de operare de tip Linux dezvoltat de co...
Cursul Ubuntu desktop
x

˘t
Responsabilita¸ile cursantului:
• Cursan¸ii trebuie s˘ fie prezen¸i la timp si s˘ r˘ mân˘ pân˘ ...
Cursul Ubuntu desktop
xi

Folosirea Internetului

100

Cum s˘ v˘ conecta¸i si s˘ folosi¸i Internetul
a a
t ¸ a
t
Navigare ...
Cursul Ubuntu desktop
xii

Sesiune
A DOUA ZI
Personalizarea desktopului si a aplica¸iilor
¸
t

Durata (în
minute),
excluzâ...
Cursul Ubuntu desktop
xiii

Redarea melodiilor si videoclipurilor
¸

60

Inscrip¸ionarea CD-urilor audio
t
Redarea formate...
Cursul Ubuntu desktop
xiv

Exerci¸ii practice
t
Sumarul cursului
Cursul Ubuntu desktop
1 / 338

Capitolul 1

Prezentare Ubuntu
O BIECTIVE
În aceast˘ lec¸ie ve¸i înv˘¸a:
a t
t
at
• Concept...
Cursul Ubuntu desktop
2 / 338

1.2.1

Miscarea pentru Software Liber
¸

În anii ‘60, programele erau distribuite liber, în...
Cursul Ubuntu desktop
3 / 338

Este bine de re¸inut:
t
Linux-ul nu este proprietatea cuiva, individ sau companie, nici chi...
Cursul Ubuntu desktop
4 / 338

Figura 1.3: Mark Shuttleworth
Bazat pe principiile unor lans˘ ri în intervale de timp prest...
Cursul Ubuntu desktop
5 / 338

Figura 1.4: Versiuni Ubuntu
O scurt˘ istorie a lans˘ rilor:
a
a
• Ubuntu 4.10 (Warty Wartho...
Cursul Ubuntu desktop
6 / 338

• Ubuntu 6.10 (Edgy Eft) Lansat în octombrie 2006. Aceast˘ versiune garanteaz˘ un proces de...
Cursul Ubuntu desktop
7 / 338

• Tria¸i (edita¸i si încadra¸i în categorii) defectele de programare pentru a fi citite, eva...
Cursul Ubuntu desktop
8 / 338

Atribut

Ubuntu

Microsoft Windows

Costuri

• Nu impune taxe de licen¸iere (f˘ r˘
t
aa
cos...
Cursul Ubuntu desktop
9 / 338

Aspecte legate de securitate: Ubuntu este rar ¸inta atacurilor programelor malware si a vir...
Cursul Ubuntu desktop
10 / 338

Instalare
Instalarea
sistemului de
operare

Instalarea
programelor

Ubuntu

Microsoft Wind...
Cursul Ubuntu desktop
11 / 338

1.4.2

Aplica¸ii
t

Tabelul de mai jos con¸ine o compara¸ie între aplica¸iile Ubuntu si ce...
Cursul Ubuntu desktop
12 / 338

Figura 1.9: OpenOffice.org Writer
Multimedia: O serie de programe multimedia sunt configurat...
Cursul Ubuntu desktop
13 / 338

1.6

Exerci¸ii recapitulative
t

Question: Ce se în¸elege prin termenul software liber?
t
...
Cursul Ubuntu desktop
14 / 338

Capitolul 2

Explorarea desktopului Ubuntu
O BIECTIVE
În aceast˘ lec¸ie ve¸i înv˘¸a:
a t
t...
Cursul Ubuntu desktop
15 / 338

Figura 2.1: Suprafa¸a de lucru implicit˘ din Ubuntu
t
a
Pute¸i pune si aranja pictograme s...
Cursul Ubuntu desktop
16 / 338

Figura 2.3: Panourile desktopului
În partea stâng˘ a panoului superior sunt trei meniuri p...
Cursul Ubuntu desktop
17 / 338

Figura 2.6: Ad˘ ugarea lansatoarelor pentru aplica¸ii
a
t
3. Vor ap˘ rea aplica¸iile, grup...
Cursul Ubuntu desktop
18 / 338

Figura 2.8: Ad˘ ugarea lansatoarelor pentru aplica¸ii
a
t
Pute¸i muta pictograma nou creat...
Cursul Ubuntu desktop
19 / 338

Figura 2.10: Mini-aplica¸ia pentru comutare rapid˘ între utilizatori
t
a
Zona de notificare...
Cursul Ubuntu desktop
20 / 338

Figura 2.14: Pictograma Spa¸ii de lucru
t
Pute¸i muta fereastra Firefox într-un alt spa¸iu...
Cursul Ubuntu desktop
21 / 338

Figura 2.16: Dispunerea ferestrelor în spa¸iile de lucru
t
În configurarea implicit˘ a sist...
Cursul Ubuntu desktop
22 / 338

Figura 2.18: Preferin¸e comutator spa¸ii de lucru
t
t
Spa¸iile de lucru pe care le-a¸i spe...
Cursul Ubuntu desktop
23 / 338

Figura 2.19: Meniul si pictograma Co¸ de gunoi
¸
s
Pute¸i sterge definitiv un element din c...
Cursul Ubuntu desktop
24 / 338

Figura 2.20: Stergerea articolelor din Co¸ul de gunoi
¸
s

2.2

Schimbarea limbii implicit...
Cursul Ubuntu desktop
25 / 338

Figura 2.21: Configurarea suportului de localizare
2. Ap˘ sa¸i pe Instaleaz˘ pentru to cont...
Cursul Ubuntu desktop
26 / 338

Figura 2.23: Instalarea suportului de localizare
4. Ap˘ sa¸i Aplic˘ si apoi efectua¸i clic...
Cursul Ubuntu desktop
27 / 338

Figura 2.24: Ad˘ ugarea si stergerea utilizatorilor
a
¸ ¸
2. În fereastra de dialog Configu...
Cursul Ubuntu desktop
28 / 338

Figura 2.26: Configurarea unui cont de utilizator nou
4. În fereastra de dialog Configur˘ ri...
Cursul Ubuntu desktop
29 / 338

Figura 2.27: Cont utilizator nou
De acum, dac˘ ve¸i ap˘ sa pictograma comutare rapid˘ într...
Cursul Ubuntu desktop
30 / 338

în ecranul de autentificare. Introduce¸i numele de utilizator si parola si ve¸i intra în su...
Cursul Ubuntu desktop
31 / 338

Figura 2.30: Deschiderea administratorului de programe Synaptic
Synaptic se distinge print...
Cursul Ubuntu desktop
32 / 338

Figura 2.31: Deschiderea ferestrei de dialog Preferin¸e aspect
t
2. În fereastra de dialog...
Cursul Ubuntu desktop
33 / 338

2.6

Sumarul Lec¸iei
t

În aceast˘ lec¸ie, a¸i înv˘¸at c˘ :
a t
t
at a
• Ubuntu utilizeaz˘...
Cursul Ubuntu desktop
34 / 338

6. Prietenul dumneavoastr˘ poate lucra de acum în aceast˘ suprafa¸a de lucru.
a
a
t˘
Priet...
Cursul Ubuntu desktop
35 / 338

Capitolul 3

Folosirea Internetului
O BIECTIVE
În aceast˘ lec¸ie ve¸i înv˘¸a:
a t
t
at
• C...
Cursul Ubuntu desktop
36 / 338

3.1.1

Administrator Re¸ea
t

Administratorul re¸elei din Ubuntu este o unealt˘ simpl˘ si ...
Cursul Ubuntu desktop
37 / 338

Figura 3.3: Accesare op¸iuni re¸ea
t
t
2. Efectua¸i clic pe butonul Deblocheaz˘ si introdu...
Cursul Ubuntu desktop
38 / 338

de c˘ tre furnizorul de servicii de Internet. Etapele urm˘ toare v˘ vor ar˘ ta modul de co...
Cursul Ubuntu desktop
39 / 338

Dac˘ furnizorul vostru de Internet folose¸te protocolul DHCP (Dynamic Host Connection Prot...
Cursul Ubuntu desktop
40 / 338

1. Desc˘ rca¸i, configura¸i si instala¸i driverul pentru modem. Dac˘ un driver cu surs˘ des...
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Curs ubuntu
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Curs ubuntu

649
-1

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
649
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Curs ubuntu

 1. 1. Cursul Ubuntu desktop i Cursul Ubuntu desktop
 2. 2. Cursul Ubuntu desktop ii Copyright © 2008 Marian Vasile (marianvasile@upcmail.ro) Copyright © 2008, 2009 Doru Hori¸co (doruhushhush@gmail.com) s Copyright © 2008 VassiIordache (vassi51@b.astral.ro) Copyright © 2008 Doru Barbu (barbu.doru@gmail.com) Scris˘ de c˘ tre si atribuit˘ companiei Canonical srl. si comunit˘¸ii de Preg˘ tire Ubuntu 2008-2009. a a ¸ a ¸ at a Aceast˘ licen¸a respect˘ termenii licen¸ei Creative Commons: Creative Commons Non-Commercial-Share-Alike a t˘ a t Sub aceast˘ licen¸a ave¸i libertatea: a t˘ t • s˘ împ˘ rt˘ si¸i - v˘ d˘ dreptul s˘ copia¸i, distribui¸i si s˘ transmite¸i mai departe lucrarea a a a¸ t a a a t t ¸ a t • s˘ rearanja¸i - v˘ dreptul s˘ adapta¸i lucrarea la cerin¸ele dumneavoastr˘ a t a a t t a Respectând urm˘ toarele condi¸ii: a t • Atribuire. Trebuie s˘ atribui¸i lucrarea în maniera specificat˘ de autor sau licen¸iator (dar nu în orice fel în care ar sugera faptul a t a t c˘ autorii v-ar fi împuternicit pe dumneavoastr˘ sau modul dumneavoastr˘ de utilizare al lucr˘ rii). a a a a • Non-comercial. Nu ve¸i putea folosi aceast˘ lucrare în scopuri comerciale. t a • Share Alike. Dac˘ modifica¸i, transforma¸i sau elabora¸i o alt˘ lucrare având ca baz˘ de plecare aceast˘ lucrare, ve¸i putea a t t t a a a t distribui rezultatul sub aceea¸i licen¸a sau una asem˘ n˘ toare cu aceasta. s t˘ a a Pentru orice reutilizare sau distribuire, trebuie s˘ men¸iona¸i foarte clar celorlal¸i termenii sub care este licen¸iat˘ aceast˘ lucrare. a t t t t a a Oricare din termenii de mai sus pot fi amenda¸i dac˘ ob¸ine¸i permisiunea de la cel care de¸ine licen¸a. Nimic din aceast˘ licen¸a t a t t t t a t˘ nu diminueaz˘ si nu restric¸ioneaz˘ drepturile morale ale autorului. a¸ t a Pentru mai multe informa¸ii despre acest tip de Licen¸a consulta¸i: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/legalcode t t˘ t
 3. 3. Cursul Ubuntu desktop iii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME
 4. 4. Cursul Ubuntu desktop iv Cuprins 1 Prezentare Ubuntu 1 1.1 Despre conceptul de Surs˘ public˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a a 1 1.2 Mi¸carea pentru Software Liber, Open Source si Linux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s ¸ 1 1.2.1 Mi¸carea pentru Software Liber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 2 1.2.2 Mi¸carea Open Source si Linux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s ¸ 2 Despre Ubuntu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.3.1 Promisiunea Ubuntu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.3.2 Versiuni Ubuntu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.3.3 Lucr˘ ri derivate din Ubuntu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 6 1.3.4 Dezvoltarea Ubuntu si comunitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¸ 6 Ubuntu si Microsoft Windows: Diferen¸ele majore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¸ t 7 1.4.1 Instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.4.2 Aplica¸ii t 1.3 1.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.5 Rezumatul lec¸iei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 t 1.6 Exerci¸ii recapitulative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 t 2 Explorarea desktopului Ubuntu 14 2.1 Componentele desktopului Ubuntu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2.2 Schimbarea limbii implicite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 2.3 Crearea unui cont de utilizator si comutarea rapid˘ între utilizatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 ¸ a 2.4 Instalarea/dezinstalarea programelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 2.5 Efecte speciale - Compiz Fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 2.6 Sumarul Lec¸iei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 t 2.7 Exerci¸ii recapitulative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 t 2.8 Exerci¸ii practice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 t 3 Folosirea Internetului 3.1 35 Cum s˘ v˘ conecta¸i si s˘ folosi¸i Internetul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 a a t ¸ a t 3.1.1 Administrator Re¸ea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 t 3.1.2 Folosirea conexiunii prin cablu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 3.1.3 Folosirea pl˘ cii wireless . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 a
 5. 5. Cursul Ubuntu desktop v 3.1.4 Folosirea conexiunii dial-up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3.2 Navigare Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3.3 Care dintre urm˘ toarele este un acumulator de fluxuri RSS? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 a 3.3.1 3.4 Cititorul de stiri Liferea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 ¸ Trimiterea si primirea mesajelor e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 ¸ 3.4.1 Utilizarea aplica¸iei Evolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 t 3.4.2 Folosirea clien¸ilor alternativi de e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 t 3.5 Mesagerie instant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 3.6 Efectuarea convorbirilor telefonice folosind protocolul SIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 3.6.1 Utilizarea aplica¸iei Ekiga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 t 3.6.2 Skype . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 3.7 Sumarul Lec¸iei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 t 3.8 Exerci¸ii recapitulative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 t 3.9 Exerci¸ii practice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 t 4 Utilizarea aplica¸iilor OpenOffice t 4.1 78 Prezentarea suitei OpenOffice.org . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 4.1.1 4.1.2 OpenOffice.org Calc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 4.1.3 OpenOffice.org Impress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 4.1.4 OpenOffice.org Base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 4.1.5 OpenOffice.org Draw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 4.1.6 4.2 OpenOffice.org Writer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 OpenOffice.org Math . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Utilizarea OpenOffice.org Writer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 4.2.1 4.2.2 4.3 Facilit˘¸i cheie ale aplica¸iei OpenOffice.org Writer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 at t Realizarea opera¸iilor de baz˘ în procesarea de text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 t a Utilizarea OpenOffice.org Calc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 4.3.1 4.3.2 4.4 Facilit˘¸ile cheie ale OpenOffice.org Calc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 at Realizarea sarcinilor de baz˘ în calculul tabelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 a Utilizarea aplica¸iei OpenOffice.org Impress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 t 4.4.1 4.4.2 4.5 Facilit˘¸i cheie ale programului OpenOffice.org Impress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 at Realizarea prezent˘ rilor multimedia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 a Utilizarea programului OpenOffice.org Draw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 4.5.1 4.5.2 4.6 Facilit˘¸i cheie ale OpenOffice.org Draw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 at Executarea opera¸iilor de baz˘ în Drawing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 t a Utilizarea OpenOffice.org Math . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 4.6.1 4.6.2 4.7 Facilit˘¸i cheie ale OpenOffice.org Math . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 at Crearea si editarea formulelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 ¸ Aplica¸ii suplimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 t 4.7.1 Contabilitate cu GnuCash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 4.8 Sumarul Lec¸iei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 t 4.9 Exerci¸ii recapitulative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 t 4.10 Exerci¸ii practice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 t
 6. 6. Cursul Ubuntu desktop vi 5 Ubuntu si jocurile ¸ 5.1 Instala¸i jocuri în Ubuntu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 t 5.1.1 5.2 144 Instalarea unui joc dintr-o Arhiv˘ software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 a Cum se joac˘ jocurile în Ubuntu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 a 5.2.1 5.2.2 5.3 Cum se joac˘ Frozen-Bubble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 a Cum se joac˘ PlanetPenguin Racer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 a Cum se joac˘ alte jocuri populare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 a 5.3.1 Instalarea emulatorului wine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 5.3.2 Cum se poate juca un joc Microsoft Windows în Ubuntu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 5.4 Sumarul Lec¸iei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 t 5.5 Exerci¸ii recapitulative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 t 5.6 Exerci¸ii practice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 t 6 Personalizarea desktop-ului si a aplica¸iilor ¸ t 158 6.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 6.2 Personalizarea desktopului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 6.2.1 Modificarea fundalului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 6.2.2 Personalizarea temei (butoane & pictograme etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 6.2.3 Personalizarea economizorului de ecran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 6.2.4 Configurarea rezolu¸iei ecranului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 t 6.3 Efecte grafice 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 6.4 Lucrul cu fi¸iere folosind Nautilus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 s 6.4.1 6.4.2 6.5 Calit˘¸ile programului Nautilus at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Nautilus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Manageri de pachete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 6.5.1 Tipuri de administratori de pachete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 6.6 Folosirea administratorului Instalare/Dezinstalare aplica¸ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 t 6.7 Folosirea Administratorului de pachete Synaptic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 6.8 Instalarea unui pachet individual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 6.8.1 6.9 Instalarea/Dezinstalarea pachetelor tip Debian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Arhive software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 6.9.1 Categorii de arhive de programe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 6.10 Ad˘ ugarea op¸iunilor pentru alt˘ limb˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 a t a a 6.11 Sumarul Lec¸iei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 t 6.12 Exerci¸ii recapitulative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 t 6.13 Exerci¸ii practice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 t
 7. 7. Cursul Ubuntu desktop vii 7 Prelucrarea eficient˘ si manipularea imaginilor si fotografiilor a¸ ¸ 195 7.1 Prezentarea aplica¸iilor grafice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 t 7.2 Vizionarea si gestionarea fotografiilor utilizând F-Spot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 ¸ 7.2.1 Importarea fotografiilor în F-Spot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 7.2.2 Vizionarea fotografiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 7.2.3 Organizarea colec¸iei de fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 t 7.2.4 Înl˘ turarea efectului „Ochi ro¸ii” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 a s 7.3 GIMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 7.4 S˘ înv˘¸am s˘ desen˘ m cu Inskape . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 a at ˘ a a 7.4.1 7.4.2 7.5 Instalarea aplica¸iei Inkscape . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 t Crearea imaginilor în grafic˘ vectorial˘ folosind Inskape . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 a a Utilizarea scanerului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 7.5.1 Verificarea compatibilit˘¸ii scanerului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 at 7.5.2 Scanarea unei imagini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 7.6 Sumarul Lec¸iei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 t 7.7 Exerci¸ii recapitulative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 t 7.8 Exerci¸ii practice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 t 8 Redarea melodiilor si videoclipurilor ¸ 214 8.1 Restric¸ii legale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 t 8.2 Redarea melodiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 8.2.1 8.3 Redarea muzicii cu ajutorul Rhythmbox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Redarea si extragerea melodiilor de pe CD-uri audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 ¸ 8.3.1 Redarea CD-urilor audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 8.3.2 Extragerea melodiilor de pe CD-uri audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 8.4 Crearea de CD-uri audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 8.5 Redarea formatelor multimedia proprietare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 8.6 Folosirea unui iPod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 8.6.1 8.7 Redarea muzicii folosind un iPod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Crearea si modificarea fi¸ierelor audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 ¸ s 8.7.1 8.7.2 8.8 Crearea fi¸ierelor audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 s Modificarea fi¸ierelor audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 s Redarea DVD-urilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 8.8.1 8.8.2 8.9 Redarea DVD-urilor în Totem Movie Player . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Crearea de copii de siguran¸a pentru DVD-uri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 t˘ Redarea fi¸ierelor multimedia de pe internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 s 8.9.1 Vizionarea videoclipurilor în navigatorul web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 8.10 Modificarea videoclipurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 8.10.1 Modificarea clipurilor video folosind editorul Pitivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 8.11 Sumarul Lec¸iei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 t 8.12 Exerci¸ii recapitulative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 t 8.13 Exerci¸ii practice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 t
 8. 8. Cursul Ubuntu desktop viii 9 Ubuntu - ajutor si suport ¸ 296 9.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 9.2 Documenta¸ia din sistem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 t 9.3 Documenta¸ia online . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 t 9.4 Suport oferit de comunitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 9.4.1 9.4.2 Forumuri pe Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 9.4.3 Canale IRC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 9.4.4 Echipe locale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 9.4.5 9.5 Liste de e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Echipa Wiki Ubuntu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 Launchpad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 9.5.1 R˘ spunsurile de natur˘ tehnic˘ în Launchpad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 a a a 9.5.2 Platforma Malone de pe Launchpad de urm˘ rire a erorilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 a 9.5.3 Shipit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 9.6 Pagina The Fridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 9.7 Asisten¸a tehnic˘ pl˘ tit˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 t˘ a a a 9.7.1 Servicii profesionale de asisten¸a tehnic˘ cu plat˘ de la Canonical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 t˘ a a 9.7.2 Pagina Canonical Marketplace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 9.8 Sumarul Lec¸iei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 t 9.9 Exerci¸ii recapitulative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 t 10 Parti¸ionarea si pornirea t ¸ 320 10.1 Ce este parti¸ionarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 t 10.2 Crearea unei parti¸ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 t 10.2.1 Instalarea utilitarului GParted folosind Administratorul de pachete Synaptic . . . . . . . . . . . . . . . . 323 10.2.2 Parti¸ionarea folosind Gparted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 t 10.3 Op¸iuni la înc˘ rcarea sistemului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 t a 10.3.1 Rularea automat˘ a unei comenzi la pornirea sistemului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 a 10.3.2 Schimbarea sistemului de operare care porne¸te implicit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 s 10.3.3 Configurarea Serviciilor care s˘ porneasc˘ la înc˘ rcarea sistemului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 a a a 10.4 Sumarul Lec¸iei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 t 10.5 Exerci¸ii recapitulative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 t 10.6 Exerci¸ii practice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 t
 9. 9. Cursul Ubuntu desktop ix Sumarul cursului Despre acest curs Ubuntu este un sistem de operare de tip Linux dezvoltat de comunitate, disponibil gratuit si potrivit pentru ¸ laptopuri, desktopuri si servere. Acest curs se bazeaz˘ pe versiunea Ubuntu 8.04 si î¸i propune s˘ instruiasc˘ noii utilizatori de ¸ a ¸ s a a Ubuntu s˘ foloseasc˘ cele mai importante aplica¸ii incluzând aplica¸iile importante pentru birou, aplica¸iile pentru conectarea la a a t t t si navigarea pe Internet, aplica¸iile pentru grafic˘ , aplica¸ii multimedia si muzic˘ . La încheierea cursului ve¸i putea s˘ : ¸ t a t ¸ a t a O BIECTIVE Acest curs v˘ va înv˘¸a: a at • Conceptele de open source si cum sunt acestea legate de Ubuntu ¸ • Beneficiile folosirii sistemului de operare Ubuntu • Cum s˘ personaliza¸i aspectul si ergonomia mediului de lucru Ubuntu a t ¸ • Cum s˘ naviga¸i în sistemul de fi¸iere si cum s˘ c˘ uta¸i fi¸iere a t s ¸ a a t s • Cum s˘ v˘ conecta¸i si cum s˘ folosi¸i Internetul a a t ¸ a t • Cum s˘ efectua¸i func¸iile de baz˘ de procesare text si calcul tabelar folosind suita de birou OpenOffice.org a t t a ¸ • Cum s˘ instala¸i si s˘ juca¸i jocuri a t ¸ a t • Cum s˘ instala¸i, s˘ dezinstala¸i si s˘ actualiza¸i aplica¸ii a t a t ¸ a t t • Cum s˘ viziona¸i, s˘ manipula¸i si s˘ scana¸i imagini a t a t ¸ a t • Cum s˘ reda¸i, edita¸i si s˘ organiza¸i fi¸ierele audio si video a t t ¸ a t s ¸ • Unde s˘ c˘ uta¸i ajutor în Ubuntu din surse gratuite si comerciale a a t ¸ • Cum s˘ crea¸i parti¸ii si op¸iuni pentru un sistem dual-boot a t t ¸ t Publicul ¸inta si cunostiin¸e necesare t ˘ ¸ ¸ t Acest curs asigur˘ preg˘ tirea utilizatorilor astfel încât ace¸tia s˘ poat˘ folosi Ubuntu atât acas˘ cât si într-un mediu productiv, la a a s a a a ¸ birou. Nu este necesar˘ de¸inerea de cuno¸tin¸e anterioare despre Ubuntu, cu toate acestea se presupune c˘ studen¸ii au cuno¸tin¸e a t s t a t s t elementare despre folosirea calculatorului. De asemenea, Ubuntu 8.04 LTS trebuie s˘ fie instalat pe discul fix al calculatorului a înainte de începerea cursului. Cursul despre utilizarea Ubuntu este construit modular. În cazul în care este studiat în întregime timpul necesar pentru parcurgerea lui este de aproximativ dou˘ zile. Cu toate acestea, subiectele si lec¸iile pot fi alese dup˘ necesit˘¸i si con¸inutul pentru o zi poate a ¸ t a at ¸ t fi adaptat astfel încât s˘ fie atinse obiectivele-cheie. a Material demonstrativ pentru diferite exerci¸ii este disponibil în pachetul ubuntu-desktop-course-resources. Versiunea actual˘ a t a acestui pachet este disponibil˘ prin PPA-ul (Arhiva personal˘ de pachete) canonical_training din Launchpad: https://launchpad.net/~cano a a training/+archive.
 10. 10. Cursul Ubuntu desktop x ˘t Responsabilita¸ile cursantului: • Cursan¸ii trebuie s˘ fie prezen¸i la timp si s˘ r˘ mân˘ pân˘ la terminarea cursului. Profesorul trebuie anun¸at în eventualitatea t a t ¸ a a a a t unor întârzieri. • Participarea la discu¸iile din timpul cursului este încurajat˘ . Chiar dac˘ unele subiecte sunt deja cunoscute de unii cursan¸i, t a a t prezentarea cuno¸tin¸elor relevante poate fi foarte util˘ celorlal¸i. s t a t • Telefoanele mobile trebuie trecute în modul silen¸ios sau închise pe perioada cursului. t • Sugestiile despre con¸inutul cursului precum si rezultatele ob¸inute în urma sus¸inerii acestuia sunt foarte importante pentru t ¸ t t îmbun˘ t˘¸irea si distribu¸ia acestui cursului. Tuturor studen¸ilor li se cere completarea formularului de evaluare la finalul ultimei a at ¸ t t zi de curs pentru a primi un certificat de atestare a cuno¸tin¸elor. s t • V˘ rug˘ m s˘ trimite¸i comentariile si sugestiile dumneavoastr˘ cu privire la acest curs la: training@canonical.com a a a t ¸ a Planificarea cursului Ubuntu Sesiune PRIMA Zi Ini¸iere si sumar al cursului t ¸ Introducere în Ubuntu Durata (în minute) 20 60 Despre Open Source Mi¸carea pentru Software Liber, Open Source si Linux s ¸ Despre Ubuntu Arhive si categorii software ¸ Diferen¸ele esen¸iale dintre Ubuntu si Microsoft Windows t t ¸ Rezumatul lec¸iei t Exerci¸ii recapitulative t Explorarea desktopului Ubuntu Componentele mediului GNOME Schimbarea limbii implicite Crearea unui cont de utilizator si comutarea rapid˘ între utilizatori ¸ a Instalare/Dezinstalare aplica¸ii t Efecte speciale - Compiz Fusion Rezumatul lec¸iei t Exerci¸ii practice t 75
 11. 11. Cursul Ubuntu desktop xi Folosirea Internetului 100 Cum s˘ v˘ conecta¸i si s˘ folosi¸i Internetul a a t ¸ a t Navigare web Abonarea la un flux RSS Trimiterea si primirea de mesaje e-mail ¸ Mesagerie instant Apeluri telefonice prin internet Exerci¸ii recapitulative t Exerci¸ii practice t Utilizarea aplica¸iilor OpenOffice t 180 Prezentarea suitei OpenOffice.org Utilizarea OpenOffice.org Writer Utilizarea OpenOffice.org Calc Utilizarea aplica¸iei OpenOffice.org Impress t Utilizarea programului OpenOffice.org Draw Utilizarea OpenOffice.org Math Aplica¸ii suplimentare t Rezumatul lec¸iei t Exerci¸ii recapitulative t Exerci¸ii practice t Ubuntu si jocurile ¸ Instalarea jocurilor Ubuntu Cum se joac˘ jocurile în Ubuntu a Cum se joac˘ alte jocuri populare a Rezumatul lec¸iei t Exerci¸ii practice t 40
 12. 12. Cursul Ubuntu desktop xii Sesiune A DOUA ZI Personalizarea desktopului si a aplica¸iilor ¸ t Durata (în minute), excluzând exerci¸iile t 80 Introducere Personalizarea spa¸iului de lucru (Desktop) t Efecte pentru spatiul de lucru Lucrul cu fi¸iere folosind Nautilus s Instalarea si dezinstalarea aplica¸iilor folosind Instalare/Dezinstalare aplica¸ii ¸ t t si Administratorul de pachete Synaptic ¸ Instalarea unui singur fi¸ier pachet s Depozite de programe Ad˘ ugarea op¸iunilor pentru alt˘ limb˘ a t a a Rezumatul lec¸iei t Exerci¸ii recapitulative t Exerci¸ii practice t Manipularea imaginilor si fotografiilor ¸ 60 Prezentarea aplica¸iilor grafice t GIMP Organizarea fotografiilor cu F-Spot S˘ înv˘¸am s˘ desen˘ m cu Inskape a at ˘ a a Utilizarea scanerului Rezumatul lec¸iei t Exerci¸ii recapitulative t Exerci¸ii practice t Redarea melodiilor si videoclipurilor ¸ Restric¸ii legale t Redarea melodiilor Redarea si extragerea melodiilor de pe CD-uri audio ¸ 60
 13. 13. Cursul Ubuntu desktop xiii Redarea melodiilor si videoclipurilor ¸ 60 Inscrip¸ionarea CD-urilor audio t Redarea formatelor multimedia proprietare Folosirea unui iPod Crearea si modificarea fi¸ierelor audio ¸ s Folosirea DVD-urilor Redarea fi¸ierelor multimedia de pe internet s Modificarea videoclipurilor Rezumatul lec¸iei t Exerci¸ii recapitulative t Exerci¸ii practice t Ubuntu: Ajutor si suport ¸ 60 Introducere Resurse de suport gratuit Documenta¸ia sistemului t Documenta¸ie online t Suport oferit de comunitate Launchpad The Fridge Servicii comerciale cu plat˘ a Rezumatul lec¸iei t Exerci¸ii recapitulative t Parti¸ionarea si pornirea - op¸ional t ¸ t Ce este parti¸ionarea t Crearea unei parti¸ii t Op¸iuni la înc˘ rcarea sistemului t a Rezumatul lec¸iei t Exerci¸ii recapitulative t 60
 14. 14. Cursul Ubuntu desktop xiv Exerci¸ii practice t Sumarul cursului
 15. 15. Cursul Ubuntu desktop 1 / 338 Capitolul 1 Prezentare Ubuntu O BIECTIVE În aceast˘ lec¸ie ve¸i înv˘¸a: a t t at • Concepte fundamentale Open Source • Leg˘ tura dintre the Free Software Movement (Mi¸carea pentru programe libere), sursa deschis˘ si Linux a s a¸ • Cum este legat Ubuntu de aplica¸iile cu sursa public˘ t a • Cum este dezvoltat Ubuntu • Despre versiunile Ubuntu • Despre diferen¸ele majore dintre Ubuntu si Microsoft Windows t ¸ 1.1 ˘ ˘ Despre conceptul de Sursa publica Ubuntu este un sistem de operare cu surs˘ public˘ , bazat pe Linux. Termenul „surs˘ public˘ ” poate fi definit ca un set de principii a a a a si practici care promoveaz˘ accesul la proiectarea si producerea propriu-zis˘ a bunurilor si cuno¸tin¸elor. Sursa deschis˘ se aplic˘ , ¸ a ¸ a ¸ s t a a în general, codului surs˘ al programelor, care devine astfel accesibil utilizatorilor, cu pu¸ine restric¸ii legate de proprietatea inta t t electual˘ sau f˘ r˘ nici o restric¸ie. Acest lucru permite utilizatorilor s˘ distribuie, s˘ creeze si s˘ modifice con¸inutul programelor, a aa t a a ¸ a t fie individual, pentru satisfacerea unor cerin¸e personale specifice, fie prin colaborare, în scopul îmbun˘ t˘¸irii acelui program. t a at Atât mi¸carea surs˘ deschis˘ , cât si Linux-ul, au parcurs mai multe etape pân˘ ce au ajuns la forma din zilele noastre. s a a ¸ a Ideea din spatele distribuirii deschise, f˘ r˘ constrângeri, a codului surs˘ , este aceea de a încuraja dezvoltarea programelor pe baza aa a colabor˘ rii voluntare. Utilizatorii îmbun˘ t˘¸esc con¸inutul programelor, rezolv˘ erorile de programare, dezvolt˘ facilit˘¸i noi si a a at t a a at ¸ împ˘ rt˘ sesc toate acestea celorlal¸i. a a¸ t Ca rezultat direct al dezvolt˘ rii în colaborare a programelor, colaborare care implic˘ un num˘ r mare de programatori, utilizatorii a a a beneficiaz˘ de programe care sunt adesea de o calitate mai bun˘ si au performan¸e superioare alternativelor proprietare. Utilizaa a¸ t torii sunt încuraja¸i s˘ personalizeze programele, pentru ca acestea s˘ r˘ spund˘ mai bine propriilor cerin¸e, ceea ce reprezint˘ în t a a a a t a sine un pas uria¸ înainte fa¸a de modul de gândire „o singur˘ m˘ sur˘ pentru toat˘ lumea”. s t˘ a a a a Proiectele de tip surs˘ public˘ apeleaz˘ si la talentele altor oameni, nu numai la programatori. Multe proiecte implic˘ arti¸ti, a a a¸ a s muzicieni, creatori de interfe¸e grafice si autori de documenta¸ie, pentru a realiza un produs complet. t ¸ t 1.2 Miscarea pentru Software Liber, Open Source si Linux ¸ ¸ Exist˘ adesea o confuzie legat˘ de programele cu sursa public˘ , programele gratuite si Linux. Cu toate c˘ între acestea trei sunt a a a ¸ a conexiuni, exist˘ si diferen¸e distincte, care devin evidente dac˘ studiem evolu¸ia acestora. a¸ t a t
 16. 16. Cursul Ubuntu desktop 2 / 338 1.2.1 Miscarea pentru Software Liber ¸ În anii ‘60, programele erau distribuite liber, în mod obi¸nuit, de companii precum IBM si partajate de utilizatori. Programele s ¸ erau considerate pe atunci o extensie a dispozitivelor fizice, concept în jurul c˘ ruia a fost dezvoltat modelul de afaceri al acestor a corpora¸ii. Programele erau puse la dispozi¸ie împreun˘ cu codul surs˘ , care putea fi îmbun˘ t˘¸it si modificat; iat˘ de ce putem t t a a a at ¸ a spune c˘ aceast˘ abordare poate fi considerat˘ drept originile programelor surs˘ deschis˘ . Totu¸i, odat˘ cu ieftinirea dispozitivelor a a a a a s a fizice si cu diminuarea profiturilor în anii ‘70, produc˘ torii au g˘ sit în programe o modalitate prin care s˘ -¸i asigure surse ¸ a a as suplimentare de profit. În septembrie 1983, Richard Matthew Stallman, fost programator la MIT Artificial Intelligence Lab, a lansat proiectul GNU, prin care s-a dorit realizarea unui sistem de operare (SO) asem˘ n˘ tor UNIX-ului. El era îngrijorat de ponderea tot mai mare a a a programelor proprietare, care avea s˘ pun˘ utilizatorii în „incapacitatea de a accesa si modifica programele din calculatoarele a a ¸ proprii.” Limitarea dezvolt˘ rii prevala, în detrimentul libert˘¸ii. Odat˘ cu proiectul GNU, Stallman ini¸iaz˘ Free Software Movea at a t a ment (Mi¸carea pentru software liber) si, în Octombrie 1985, pune bazele Free Software Foundation (Funda¸ia pentru software s ¸ t liber). Stallman a dus o munc˘ de pionierat în definirea caracteristicilor sursei publice si ale conceptului de copyleft. El este autorul a ¸ principal al mai multor licen¸e copyleft, inclusiv GNU General Public License (GPL), care este cea mai folosit˘ licen¸a pentru t a t˘ programele libere. Este bine de re¸inut: t ˘ ˘ Pentru mai multe informa¸ii despre Richard Stallman si proiectul GNU trebuie sa consulta¸i paginile de Internet urmatoare: t ¸ t http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_stallman. Pân˘ în anul 1991 au fost create mai multe unelte GNU, printre care si puternicul compilator GNU (GCC). Totu¸i, nu era a ¸ s disponibil un kernel liber pentru realizarea unui sistem de operare liber, care s˘ foloseasc˘ aceste unelte. a a 1.2.2 Miscarea Open Source si Linux ¸ ¸ Diferen¸a dintre software liber si open source este analog˘ diferen¸ei dintre o mi¸care social˘ (software liber) si o metodologie t ¸ a t s a ¸ de dezvoltare (open source). Linux se refer˘ la kernel sau la scheletul arhitecturii open source. a În august 1991, Linus Benedict Torvalds, un student finlandez din anul doi la informatic˘ (¸tiin¸a calculatoarelor) de la Universia s t tatea din Helsinki, a început s˘ lucreze în Minix. a Figura 1.1: Linus Benedict Torvalds Este bine de re¸inut: t ˘ ˘ ˘ Minix este un sistem de operare asemanator UNIX-ului, realizat cu codul sursa public, creat de Prof. Andrew S. Tanenbaum, ˘ procesele interne din cadrul unui sistem de operare. cu inten¸ia de a prezenta studen¸ilor sai t t Linux-ul a fost gândit ini¸ial ca un sistem de operare asem˘ n˘ tor Minix-ului, pe care Linus Torvalds s˘ -l poat˘ utiliza pe calculat a a a a torul de acas˘ . Pe la mijlocul lui septembrie, Torvalds scoate primul kernel Linux, versiunea 0.01. În 1994, apare versiunea 1.0 a a kernelului Linux, sub licen¸a GNU GPL. Kernelul liber si uneltele GNU au asigurat un teren fertil pentru entuzia¸ti. Din cauza t˘ ¸ s faptului c˘ s-a dorit p˘ strarea r˘ d˘ cinilor UNIX, Linux-ul a pus la dispozi¸ie, pentru început, interfa¸a în linie de comand˘ (Coma a a a t t a mand Line Interface - CLI); adaptarea Sistemului de ferestre X (X Window System), într-un stadiu ulterior, aduce o interfa¸a t˘ grafic˘ cu utilizatorul (Grafical User Interface - GUI). a
 17. 17. Cursul Ubuntu desktop 3 / 338 Este bine de re¸inut: t Linux-ul nu este proprietatea cuiva, individ sau companie, nici chiar a lui Linus Torvalds, cel care a început dezvoltarea Linux-lui. Totu¸ i, Torvalds este implicat major în procesul de dezvoltare al kernelului principal si de¸ine marca Linux. s ¸ t Codul surs˘ deschis˘ al Linux-ului: a a • Este disponibil si accesibil oricui. ¸ • Poate fi modificat în func¸ie de cerin¸ele individuale specifice si în func¸ie de platforma folosit˘ . t t ¸ t a • Poate fi redistribuit liber în forma curent˘ sau în cele modificate. a Ini¸ial, Linux-ul a fost o unealt˘ foarte tehnic˘ , exclusivist˘ , pentru programarea codului surs˘ . Mii de dezvoltatori au contribuit t a a a a la evolu¸ia Linux-ului pe m˘ sur˘ ce acesta devenea mai prietenos cu utilizatorul. Acest lucru a dus la lansarea a sute de versiuni t a a de distribu¸ii, atât comerciale, cât si necomerciale, proiectate pentru utilizarea de zi cu zi, existente si ast˘ zi. t ¸ ¸ a În 1998, Jon "maddog" Hall, Larry Augustin, Eric S. Raymond, Bruce Perens si al¸ii, au lansat formal Open Source Movement. ¸ t Ace¸tia au promovat programele surs˘ deschis˘ exclusiv pe bazele excelen¸ei tehnice. s a a t Figura 1.2: Fondatorii Open Source Movement Mi¸carea pentru programe cu surs˘ public˘ si explozia dot.com de la sfâr¸itul anilor ‘90 au coincis, aducând popularitate Linuxs a a¸ s ului si facilitând evolu¸ia mai multor companii care aveau o atitudine prietenoas˘ fa¸a de sursa public˘ , companii precum Corel ¸ t a t˘ a (Corel Linux), Sun Microsystems (OpenOffice.org) si IBM (OpenAFS). La începutul secolului 21, când pr˘ bu¸irea dot.com era ¸ a s în plin˘ desf˘ surare, sursa public˘ a fost în prima pozi¸ie ca alternativ˘ viabil˘ la programele proprietare scumpe. Momentul a a¸ a t a a prielnic a fost favorizat si de apari¸ia unor aplica¸ii u¸or de utilizat. ¸ t t s Si astfel, ceea ce la început a fost doar o idee, a devenit o pasiune pus˘ în slujba revolu¸ion˘ rii unei industrii preocupat˘ intens de ¸ a t a a patente si licen¸ieri. Cu necesit˘¸i minime de investi¸ii si îmbun˘ t˘¸irea accesibilit˘¸ii în utilizare, Linux-ul s-a împ˘ mântenit ca ¸ t at t ¸ a at at a op¸iune demn˘ de luat în seam˘ pentru intreprinderi si utilizatori obi¸nui¸i. t a a ¸ s t 1.3 Despre Ubuntu Ubuntu este un sistem de operare dezvoltat de comunitate, bazat pe Linux, care este perfect pentru laptopuri, sta¸ii de lucru si t ¸ servere. Con¸ine toate aplica¸iile de care ave¸i nevoie - inclusiv un navigator de Internet, programe pentru realizarea de prezent˘ ri, t t t a documente si foi de calcul electronice, mesagerie instantanee si multe altele. ¸ ¸ Este bine de re¸inut: t ˘ ˘ ˘ Ubuntu este un cuvânt african care înseamna „umanitate catre ceilal¸i” sau „sunt ceea ce sunt datorita a ceea ce noi to¸i t t suntem”. Istoria Ubuntu începe în Aprilie 2004, când Mark Shuttleworth a format un grup de dezvoltatori surs˘ deschis˘ care s˘ creeze un a a a nou sistem de operare Linux.
 18. 18. Cursul Ubuntu desktop 4 / 338 Figura 1.3: Mark Shuttleworth Bazat pe principiile unor lans˘ ri în intervale de timp prestabilite, pe funda¸iile puternice ale Debian-ului, pe administratorul a t spa¸iului de lucru Gnome si pe un angajament pentru libertate, acest grup a operat la început sub auspiciile http://no-namet ¸ yet.com. Dup˘ mai bine de trei ani, Ubuntu a crescut la o comunitate de peste 12.000 de membri si o baz˘ de utilizatori aproxima¸i la peste a ¸ a t 8 milioane (la nivelul lunii iunie 2007). Canonical este sponsorul comercial al Ubuntu. 1.3.1 Promisiunea Ubuntu • Ubuntu va fi întotdeauna gratuit, inclusiv edi¸iile pentru intreprinderi si actualiz˘ rile de securitate. t ¸ a • Ubuntu vine cu suport comercial asigurat de Canonical si de sute de companii din toat˘ lumea. ¸ a • Ubuntu include cele mai bune traduceri si cea mai bun˘ infrastructur˘ de accesibilitate pe care comunitatea surs˘ deschis˘ le ¸ a a a a poate oferi. • CD-ul Ubuntu con¸ine doar aplica¸ii libere si gratuite; Ubuntu v˘ încurajeaz˘ s˘ folosi¸i programe gratuite si cu surs˘ public˘ , t t ¸ a a a t ¸ a a s˘ le îmbun˘ t˘¸i¸i si s˘ le da¸i mai departe. a a at t ¸ a t 1.3.2 Versiuni Ubuntu În octombrie 2004 este lansat˘ prima versiune Ubuntu. O versiune nou˘ a Ubuntu este lansat˘ la fiecare sase luni, iar actualiz˘ rile a a a ¸ a de versiuni sunt gratuite. Utilizatorii sunt sf˘ tui¸i s˘ fac˘ actualiz˘ ri de versiune atunci când sunt disponibile, pentru a avea la a t a a a dispozi¸ie cele mai noi aplica¸ii si facilit˘¸i. Aceste versiuni sunt denumite dup˘ schema (de nume) A.LL, unde A indic˘ anul, iar t t ¸ at a a MM arat˘ luna lans˘ rii. Numele din paranteze este un nume de cod acordat unei versiuni aflat˘ în dezvoltare. a a a Fiecare versiune este suportat˘ timp de 18 luni; versiunile cu suport pe termen lung (LTS) sunt suportate timp de 3 ani pentru a edi¸iile desktop si timp de 5 ani pentru edi¸iile server. t ¸ t
 19. 19. Cursul Ubuntu desktop 5 / 338 Figura 1.4: Versiuni Ubuntu O scurt˘ istorie a lans˘ rilor: a a • Ubuntu 4.10 (Warty Warthog) Ubuntu 4.10 a fost prima versiune a Ubuntu, lansat˘ în octombrie 2004; a fost asigurat suportul a pân˘ în aprilie 2006. a Este bine de re¸inut: t ˘ ˘ ˘ Prima comunitate de testeri ai versiunii 4.10 a fost numita Scurmatori (Sounder), denumire colectiva pentru porci mistre¸i t ˘ ˘ ¸ ˘ ˘t (warthogs). Lista de mail a Scurmatorilor exista si astazi ca forum pentru discu¸ii deschise ale comunita¸ii. t • Ubuntu 5.04 (Hoary Hedgehog) Lansat în aprilie 2005; suport asigurat pân˘ în octombrie 2006. a • Ubuntu 5.10 (Breezy Badger) Lansat în octombrie 2005; suport asigurat pân˘ în aprilie 2007. a • Ubuntu 6.06 LTS (Dapper Drake) Este prima versiune cu suport pe termen lung (LTS) si a fost lansat˘ în iunie 2006. Suportul ¸ a pe termen lung se refer˘ la suport garantat pentru actualiz˘ rile de securitate timp de trei ani pentru versiunea desktop si de cinci a a ¸ ani pentru versiunea server. Toate celelalte versiuni au suport timp de 18 luni atât pentru versiunea desktop cât si pentru ¸ versiunea server. Perioada extins˘ a suportului ofer˘ o asigurare în plus si face mai u¸oar˘ si mai practic˘ implementarea a a ¸ s a¸ a sistemului de operare pe cât mai multe sisteme. Versiunea pentru desktop are suport pân˘ în iunie 2009 iar versiunea server are a suport pân˘ în iunie 2011. a
 20. 20. Cursul Ubuntu desktop 6 / 338 • Ubuntu 6.10 (Edgy Eft) Lansat în octombrie 2006. Aceast˘ versiune garanteaz˘ un proces de pornire (boot) robust; asigurat a a suportul pân˘ în aprilie 2007. a • Ubuntu 7.04 (Feisty Fawn) Lansat în aprilie 2007. Aceast˘ versiune aduce îmbun˘ t˘¸iri importante în roaming-ul de re¸ea; a a at t suport asigurat pân˘ în octombrie 2008. a • Ubuntu 7.10 (Gutsy Gibbon) Lansat în octombrie 2007. Tr˘ s˘ turile particulare includ efecte vizuale spectaculoase disponibile aa în instalarea implicit˘ , comutarea mai rapid˘ între utilizatori, auto-detec¸ia imprimantelor, c˘ utarea si indexarea mai rapid˘ a a a t a ¸ a fi¸ierelor; suport asigurat pân˘ în aprilie 2009. s a • Ubuntu 8.04 LTS (Hardy Heron) Lansat˘ în aprilie 2008, Ubuntu 8.04 LTS este cea de a doua edi¸ie cu suport pe termen a t lung realizat˘ de c˘ tre echipa Ubuntu. Versiunea pentru desktop va fi sus¸inut˘ pân˘ în aprilie 2011 iar versiunea server va fi a a t a a suportat˘ pân˘ în aprilie 2013. a a • Ubuntu 8.10 (Intrepid Ibex) Lansat în octombrie 2008, Ubuntu 8.10 include sute de îmbun˘ t˘¸iri si suport complet pentru 3D. a at ¸ Aceast˘ versiune va avea sus¸inere pân˘ în Aprilie 2010. a t a • Ubuntu 9.04 (Jaunty Jackalope) Programat pentru lansare în Aprilie 2009, Ubuntu 9.04 va fi noua versiune inovatoare Ubuntu. 1.3.3 ˘ Lucrari derivate din Ubuntu Ubuntu este, de asemenea, disponibil în mai multe „arome” precum Ubuntu, Edubuntu, Kubuntu si Xubuntu. Edubuntu este ¸ Ubuntu special conceput pentru mediul scolar. Kubuntu este o derivat˘ oficial˘ a lui Ubuntu care se bazeaz˘ pe proiectul K ¸ a a a Desktop (KDE). KDE este un mediu desktop puternic, combinând u¸urin¸a în folosire si func¸ionalitate modern˘ . Xubuntu se s t ¸ t a adreseaz˘ utilizatorilor care nu de¸in calculatoare performante sau acelora care doresc un mediu desktop extrem de eficient pe un a t calculator performant. 1.3.4 Dezvoltarea Ubuntu si comunitatea ¸ Ubuntu este un proiect sus¸inut prin colaborarea membrilor comunit˘¸ii Ubuntu din toat˘ lumea. De la începuturile sale, în anul t at a 2004, mii de contribuitori s-au al˘ turat comunit˘¸ii Ubuntu. Ace¸ti utilizatori î¸i aduc contribu¸ia la dezvoltarea Ubuntu prin a at s s t scrierea de cod, popularizare, înfrumuse¸area mediului spa¸iului de lucru, traduceri, testare si documentare (acestea fiind doar t t ¸ câteva domenii). Procesul de dezvoltare al sistemului de operare Ubuntu este deschis si transparent pentru toat˘ lumea, fie c˘ ¸ a a sunte¸i un utilizator încep˘ tor sau un dezvoltator cu experien¸a în Ubuntu - oricine este binevenit dac˘ dore¸te s˘ se implice în t a t˘ a s a dezvoltarea si îmbun˘ t˘¸irea Ubuntu. Canonical, de asemenea, a angajat dezvoltatori care î¸i aduc contribu¸ia la dezvoltarea ¸ a at s t Ubuntu. Cum v˘ pute¸i implica Comunitatea Ubuntu este format˘ din mul¸i indivizi si multe echipe care lucreaz˘ la diferite aspecte ale a t a t ¸ a lui Ubuntu. Dac˘ sunte¸i un dezvoltator, pute¸i participa în nucleul de dezvoltare, pute¸i scrie aplica¸ii noi, pute¸i crea pachete a t t t t t pentru aplica¸ii suplimentare si pute¸i ajuta la depistarea si eliminarea erorilor de programare. Dac˘ ave¸i înclina¸ii artistice pute¸i t ¸ t ¸ a t t t s˘ v˘ aduce¸i contribu¸ia la aspectul grafic si la func¸ionalitatea sistemului de operare Ubuntu. De asemenea, pute¸i asigura suport a a t t ¸ t t tehnic pe Internet, pute¸i scrie documenta¸ie, pute¸i ajuta la crearea materialului pentru instruirea utilizatorilor Ubuntu. Sunt o t t t mul¸ime de moduri în care pute¸i contribui. t t Zona Dezvoltatorilor Zona dezvoltatorilor este compus˘ din dezvoltatori care creeaz˘ si împacheteaz˘ programe, pun la punct a a¸ a defectele de programare si între¸in Ubuntu. Ei sunt responsabili de asigurarea unui catalog cuprinz˘ tor de programe si de ¸ t a ¸ men¸inerea Ubuntu ca sistem de operare pe care te po¸i baza, care ruleaz˘ lin, f˘ r˘ probleme. O modalitate prin care pute¸i începe t t a aa t s˘ contribui¸i la împachetarea programelor este s˘ v˘ al˘ tura¸i MOTU - consulta¸i https://wiki.ubuntu.com/MOTU/GettingStarted. a t a a a t t Idea Pool Dac˘ ave¸i idei de proiecte, propuneri si îmbun˘ t˘¸iri, dar nu ave¸i posibilitatea de a le implementa personal, le pute¸i a t ¸ a at t t ad˘ uga în colectorul de idei, disponibil la https://wiki.ubuntu.com/IdeaPool. a Utilizatori cu preg˘ tire tehnic˘ Dac˘ ave¸i preg˘ tire sau înclina¸ii tehnice, pute¸i contribui în cadrul comunit˘¸ii Ubuntu în a a a t a t t at urm˘ toarele moduri: a • Testa¸i versiunile Ubuntu aflate în dezvoltare pentru a ajuta la depistarea erorilor de programare înainte de lansarea propriu-zis˘ . t a • Trimite¸i inform˘ ri despre erorile de programare si ajuta¸i echipa de dezvoltatori în analizarea acestora. t a ¸ t
 21. 21. Cursul Ubuntu desktop 7 / 338 • Tria¸i (edita¸i si încadra¸i în categorii) defectele de programare pentru a fi citite, evaluate si sortate înainte de repararea acestora. t t ¸ t ¸ • Înscrie¸i-v˘ pe listele de asisten¸a prin po¸t˘ electronic˘ (e-mail) sau pe listele de discu¸ii ale Ubuntu. t a t˘ sa a t • Deveni¸i membru în forumurile de pe Internet si r˘ spunde¸i solicit˘ rilor existente. t ¸ a t a • Al˘ tura¸i-v˘ canalului IRC Ubuntu, o form˘ de chat Internet în timp real, pentru a participa la discu¸ii si a oferi asisten¸a. a t a a t ¸ t˘ Utilizatori f˘ r˘ înclina¸ii tehnice Chiar dac˘ nu ave¸i cuno¸tin¸e tehnice despre Ubuntu, pute¸i ajuta utilizatorii Ubuntu prin a a t a t s t t urm˘ toarele proiecte: a • Grafic˘ si Design a¸ • Traduceri si localizare ¸ • Scrierea si actualizarea documenta¸iei si a materialelor pentru instruirea utilizatorilor ¸ t ¸ • Popularizare Realizarea cursului despre Ubuntu Desktop Unul dintre scopurile urm˘ rite de Canonical este acela de a asigura o p˘ trundere a a a sistemului de operare Ubuntu pe cât mai multe calculatoare si servere, peste tot în lume. Asigurarea instruirii este v˘ zut˘ drept ¸ a a calea principal˘ prin care se faciliteaz˘ adoptarea Ubuntu si astfel de cursuri sunt concepute pentru certificarea profesioni¸tilor a a ¸ s Ubuntu, sprijinirea partenerilor care distribuie Ubuntu si preg˘ tirea utilizatorilor obi¸nui¸i (ca dumneavoastr˘ ) pentru ca ace¸tia ¸ a s t a s s˘ ob¸in˘ cât mai multe de la acest SO. Pentru mai multe informa¸ii despre cursurile Ubuntu existente si programul de certific˘ ri, a t a t ¸ a consulta¸i http://www.ubuntu.com/training. t Ca si în cazul dezvolt˘ rii de programe, comunitatea contribuie si la dezvoltarea si îmbun˘ t˘¸irea acestui curs. Membrii comunit˘¸ii ¸ a ¸ ¸ a at at care sunt exper¸i în Ubuntu definesc scopul si structura programului de preg˘ tire, prin identificarea cerin¸elor din perspectiva t ¸ a t utilizatorilor; ei ajut˘ Canonical, precum si ter¸e p˘ r¸i, în realizarea con¸inutului si în corectarea acestuia. Mai multe informa¸ii a ¸ t at t ¸ t despre efortul depus de comunitatea Ubuntu în programele de instruire pute¸i g˘ si la: http://wiki.ubuntu.com/Training. t a Procesul de dezvoltare, în totalitatea sa, respect˘ cu adev˘ rat spiritul filosofiei Ubuntu si tradi¸iile sursei deschise. a a ¸ t 1.4 Ubuntu si Microsoft Windows: Diferen¸ele majore ¸ t Programele cu sursa public˘ difer˘ de modelul programelor proprietare, dup˘ cum urmeaz˘ : a a a a • Încurajeaz˘ personalizarea si varietatea, ca opuse ideii o singur˘ m˘ sur˘ care s˘ se potriveasc˘ tuturor nevoilor. a ¸ a a a a a • Se bazeaz˘ pe modelul de afaceri „servicii ad˘ ugate”, în loc de a folosi licen¸ierea sau taxarea la bucat˘ . a a t a • Are convingerea c˘ beneficiile colabor˘ rii si contribu¸iile mai multor dezvoltatori dep˘ sesc beneficiile aduse de proiectele a a ¸ t a¸ controlate, dezvoltate de echipe mai mici, formate din dezvoltatori pl˘ ti¸i. a t Discutarea fiec˘ rui element prezentat în tabel mai în detaliu: a Costuri asociate: Sistemul de operare Microsoft Windows este unul proprietar, iar costul total cre¸te cu fiecare func¸ie si aplica¸ie s t ¸ t care îi este ad˘ ugat˘ . Pre¸ul rezultat este câteodat˘ influen¸at si de folosirea unor aplica¸ii realizate de ter¸e p˘ r¸i, nefiind controlat a a t a t ¸ t t at numai de Microsoft. În cazul Ubuntu, lans˘ rile de versiuni noi si aplica¸ii sunt, si acestea, gratuite. a ¸ t ¸ Lans˘ rile de versiuni noi: În cazul lans˘ rilor Ubuntu, exist˘ o singur˘ versiune, de aceea aplica¸iile si facilit˘¸ile puse la a a a a t ¸ at dispozi¸ia utilizatorilor obi¸nui¸i sunt acelea¸i cu cele folosite de utilizatorii profesioni¸ti. Edi¸iile Home si Professional ale t s t s s t ¸ Microsoft Windows difer˘ . De exemplu, edi¸ia Microsoft Windows Professional dispune de mai multe elemente de securitate a t decât edi¸ia Home. t Programul de lans˘ ri în cazul Ubuntu, bazat pe un ciclu de 6 luni, face ca utilizatorii s˘ aib˘ acces la cele mai noi aplica¸ii. a a a t Actualizarea de versiune (de la cea veche, la cea nou ap˘ rut˘ ) este gratuit˘ si suportat˘ pe deplin. Lans˘ rile Microsoft sunt mai a a a¸ a a rare, iar programul acestor lans˘ ri nu este accesibil publicului. a
 22. 22. Cursul Ubuntu desktop 8 / 338 Atribut Ubuntu Microsoft Windows Costuri • Nu impune taxe de licen¸iere (f˘ r˘ t aa costuri) • Costuri pe utilizator si/sau pe o perioad˘ ¸ a limitat˘ de timp a • Aceea¸i versiune si acelea¸i facilit˘¸i s ¸ s at sunt destinate atât utilizatorilor obi¸nui¸i, casnici, cât si celor s t ¸ profesionali. • Edi¸ii diferite pentru utilizatorii t obi¸nui¸i si profesioni¸ti (edi¸ii Home si s t ¸ s t ¸ Professional) Lans˘ rile de a versiuni Securitate • Lansarea unei versiuni noi, cu asigurarea asisten¸ei complete, la fiecare t sase luni. ¸ • Utilizatorului cu drepturi de administrator (root) i se creeaz˘ un cont a securizat • Este rar ¸inta programelor mali¸ioase t t (malware) si a viru¸ilor ¸ s • Lans˘ ri mai pu¸in frecvente si un a t ¸ program deloc transparent • Permite accesul neîngr˘ dit la contul a utilizatorului cu drepturi administrative • Constituie ¸inta predilect˘ a programelor t a malware si a viru¸ilor ¸ s • Foarte u¸or de personalizat si s ¸ transformat Personalizare • Sistem de operare standard, cu op¸iuni t limitate de personalizare • Este posibil˘ rularea mai multor arome a (versiuni) de Ubuntu în paralel • Aplica¸iile suplimentare implic˘ costuri t a suplimentare • U¸or de trecut de la o versiune la alta s (upgrade si downgrade) ¸ Stocarea de date • Datele utilizatorilor sunt stocate într-un singur director „home” • Migrarea datele utilizatorilor si ¸ refacerea acestora si a configur˘ rilor ¸ a personale pe alt calculator se poate face foarte u¸or s • Datele utilizatorilor sunt stocate în mai multe locuri • Realizarea unor copii de siguran¸a si t˘ ¸ migrarea datelor unui utilizator pe alt calculator sunt sarcini foarte dificile Tabela 1.1: Tr˘ s˘ turi definitorii aa
 23. 23. Cursul Ubuntu desktop 9 / 338 Aspecte legate de securitate: Ubuntu este rar ¸inta atacurilor programelor malware si a viru¸ilor. Contul utilizatorului cu drepturi t ¸ s administrative este securizat implicit în Ubuntu si doar câteva sarcini implic˘ folosirea drepturilor speciale. Microsoft Windows ¸ a pune la dispozi¸ie un mediu în care accesul la utilizatorul cu drepturi depline se face direct (nerestric¸ionat). t t Figura 1.5: Securitatea în Ubuntu Personalizare: Dup˘ cum ve¸i descoperi în acest curs, Ubuntu v˘ invit˘ s˘ -l redesena¸i si s˘ -l personaliza¸i. Pute¸i rula în paralel a t a a a t ¸ a t t mai multe versiuni Ubuntu; de exemplu, pute¸i instala Kubuntu (KDE) împreun˘ cu Ubuntu (GNOME) si s˘ selecta¸i mediul t a ¸ a t spa¸iului de lucru pe care dori¸i s˘ -l utiliza¸i. Mai mult de 17,000 pachete sunt disponibile si u¸or de accesat prin intermediul t t a t ¸ s Internetului. Ca urmare, nu sunte¸i nevoi¸i s˘ folosi¸i o anume versiune din cauz˘ c˘ pe aceea a¸i instalat-o ini¸ial. t t a t a a t t Microsoft Windows este un SO standard, cu pu¸ine posibilit˘¸i de personalizare. Cu toate c˘ sunt disponibile foarte multe aplica¸ii, t at a t acestea, aproape în totalitate, sunt programe proprietare care impun o tax˘ de licen¸iere. a t Figura 1.6: Personalizarea spa¸iului de lucru t Stocarea datelor: În Microsoft Windows, datele utilizatorilor sunt stocate în mai multe locuri, ceea ce face ca realizarea copiilor de siguran¸a si migrarea datelor pe alte calculatoare s˘ fie f˘ cute cu greutate. Ubuntu p˘ streaz˘ datele unui utilizator într-un t˘ ¸ a a a a singur loc - directorul home (acas˘ ). Aceasta face ca migrarea datelor de pe un calculator vechi pe altul nou s˘ fie f˘ cut˘ cu a a a a u¸urin¸a, oferind posibilitatea p˘ str˘ rii copiilor de siguran¸a în locuri sigure. s t˘ a a t˘ 1.4.1 Instalare • Instalarea Sistemului de Operare (SO): Totu¸i, pentru o instalare pe un calculator cump˘ rat f˘ r˘ sistem de operare, în cazul s a aa Ubuntu pute¸i g˘ si acest sistem de operare pe Internet, gratuit, sau pute¸i comanda un CD, de asemenea, gratuit. Pentru orice t a t versiune de Microsoft Windows trebuie s˘ achita¸i contravaloarea taxei de licen¸iere impus˘ de Microsoft. a t t a Ubuntu exist˘ si în modul live-CD, ceea ce înseamn˘ c˘ pute¸i folosi sistemul de operare direct de pe CD, f˘ r˘ a-l instala în a¸ a a t aa calculator. Dac˘ v˘ place ceea ce vede¸i, pute¸i s˘ trece¸i la instalare. Dac˘ nu, da¸i-l unui prieten. Live-CD-ul este foarte a a t t a t a t folositor si atunci când trebuie s˘ repara¸i un sistem. ¸ a t Instal˘ rile pentru Microsoft Windows si Ubuntu se fac foarte u¸or, prin rularea CD-ului de instalare si repornirea calculatorului. a ¸ s ¸ În cazul ambelor instal˘ ri, durata acestora variaz˘ în func¸ie de specifica¸iile calculatorului, o durat˘ medie situându-se în a a t t a intervalul 20-30 de minute. • Instalarea aplica¸iilor: Pute¸i ad˘ uga programe în Ubuntu folosind utilitarul Instalare/Dezinstalare (Add/Remove Applicat t a tions) sau administratorul de pachete Synaptic. Utilitarul Instalare/Dezinstalare v˘ permite s˘ viziona¸i toate aplica¸iile libere a a t t si gratuite, recomandate a fi folosite în Ubuntu, si s˘ le instala¸i pe acelea pe care le dori¸i. În cazul Microsoft Windows, ¸ ¸ a t t fiecare program are propria metod˘ de instalare. Microsoft Vista dispune de o facilitate numit˘ Digital Locker care permite a a utilizatorilor s˘ cumpere programe de pe Internet si s˘ le descarce într-un mod protejat. a ¸ a
 24. 24. Cursul Ubuntu desktop 10 / 338 Instalare Instalarea sistemului de operare Instalarea programelor Ubuntu Microsoft Windows • Poate fi desc˘ rcat de pe Internet, gratuit, a sau poate fi comandat, gratuit, ca CD • Trebuie cump˘ rat a • Poate fi folosit direct de pe live-CD • Este disponibil˘ o varietate a impresionant˘ de programe a • Toate pot fi desc˘ rcate de pe Internet a • Sistemul de operare trebuie instalat pe discul fix al calculatorului • În instalarea implicit˘ , programele a disponibile sunt în num˘ r redus a • Utilizatorii pot cump˘ ra si desc˘ rca a ¸ a programe de pe Internet, dar exist˘ si a¸ programe care pot fi instalate doar manual Tabela 1.2: Diferen¸e legate de instalare t Figura 1.7: Instalarea aplica¸iilor t
 25. 25. Cursul Ubuntu desktop 11 / 338 1.4.2 Aplica¸ii t Tabelul de mai jos con¸ine o compara¸ie între aplica¸iile Ubuntu si cele specifice Microsoft Windows: t t t ¸ Aplica¸ii t Ubuntu Microsoft Windows • Navigatorul Firefox în instalarea implicit˘ a • Navigatorul Internet Explorer în instalarea implicit˘ a • Clientul de e-mail Evolution în instalarea implicit˘ a • Clientul de e-mail Outlook în instalarea implicit˘ a Procesare de text • Suita OpenOffice.org • WordPad în instalarea implicit˘ a Multimedia • Sunt incluse aplica¸iile Audio CD t Extractor, Brasero, Rhythmbox, Player pentru filme si Înregistrare sunet ¸ • Include Microsoft Windows Media Player 11 (WMP) si Microsoft Windows ¸ Media Center (WMC) • F-Spot pentru gestionarea fotografiilor • Aplica¸ia Picture Gallery t • Gimp pentru editarea imaginilor • Desen Navigare web si ¸ E-mail Editare de imagini si gestionarea ¸ fotografiilor Tabela 1.3: Diferen¸e de baz˘ între aplica¸ii t a t Discutarea fiec˘ rui element prezentat în tabel mai în detaliu: a Re¸ea, navigare web si e-mail Configurarea re¸elei este u¸oar˘ , atât pentru Ubuntu, cât si pentru Microsoft Windows. Navigarea t ¸ t s a ¸ pe Internet dispune de aproximativ acelea¸i facilit˘¸i în cazul ambelor sisteme de operare. s at Mozilla Firefox este navigatorul de Internet instalat implicit de Ubuntu, iar Internet Explorer este navigatorul de Internet din Vista. Pute¸i instala Firefox în Microsoft Windows. t Evolution este clientul de mail implicit al Ubuntu. Se poate conecta la conturile POP, c˘ su¸ele po¸tale conven¸ionale UNIX si a t s t ¸ serverele Exchange prin Outlook Web Access. Evolution dispune si de un Personal Information Manager (PIM - administrator al ¸ informa¸iilor personale) si un utilitar gen agend˘ pentru programarea activit˘¸ilor zilnice. Aplica¸ia pentru e-mail din Microsoft t ¸ a at t Vista este o versiune rescris˘ a aplica¸iei Outlook Express, care con¸ine o versiune trunchiat˘ a utilitarului agend˘ , Microsoft a t t a a Windows Calendar. Ar trebui s˘ lua¸i în considerare instalarea Outlook dac˘ dori¸i s˘ folosi¸i des agenda sau dac˘ dori¸i un PIM a t a t a t a t pe deplin func¸ional. Utilizatorii Ubuntu se bucur˘ de un client de e-mail care cuprinde toate facilit˘¸ile. t a at Figura 1.8: Clientul de e-mail Evolution Procesare de text: Suita OpenOffice.org este prezent˘ în instalarea implicit˘ a SO Ubuntu si asigur˘ multe din facilit˘¸ile a a ¸ a at prezente în Microsoft Office. Vista are în instalarea implicit˘ WordPad; versiunea complet˘ a Microsoft Word (sau Office) pentru a a Microsoft Windows este disponibil˘ , dar implic˘ alte costuri. a a
 26. 26. Cursul Ubuntu desktop 12 / 338 Figura 1.9: OpenOffice.org Writer Multimedia: O serie de programe multimedia sunt configurate implicit în Ubuntu, precum Audio CD Extractor, Brasero scriere discuri, Rhythmbox redare muzic˘ , Player pentru filme si Înregistrare sunet. Rhythmbox este programul implicit pentru redarea a ¸ CD-urilor audio si pentru organizarea colec¸iilor si a listelor de redare. Rhythmbox este similar programului Microsoft Windows ¸ t ¸ Media Player. Brasero poate fi folosit pentru inscri¸ionarea CD-urilor cu muzic˘ . t a Pentru a reda formatul mp3 în Ubuntu, trebuie s˘ instala¸i un pachet de codecuri. Acest lucru este necesar deoarece Ubuntu nu a t este distribuit cu codecurile mp3 din cauza restric¸iilor impuse de licen¸a acestora. Redarea fi¸ierelor mp3 se poate face implicit t t s pentru unele versiuni de Microsoft Windows. Vista are dou˘ programe multimedia, Windows Media Player 11 (WMP, pe scurt) si Windows Media Center (WMC, pe scurt). a ¸ WMP este mai bun la redarea fi¸ierelor care con¸in muzic˘ , iar WMC este folositor dac˘ inten¸iona¸i s˘ transforma¸i calculatorul s t a a t t a t în centru de divertisment. WMP poate con¸ine o bibliotec˘ cuprinz˘ toare de muzic˘ . Folosind sistemul WMP de c˘ utare si t a a a a ¸ indexare, pute¸i c˘ uta piese muzicale ale unui anume artist sau o anumit˘ pies˘ . t a a a Editarea imaginilor si gestionarea fotografiilor Cu aplica¸ia Picture Gallery din Microsoft Vista, pute¸i înc˘ rca mii de fotografii ¸ t t a si pute¸i ad˘ uga etichete acestora. V˘ pute¸i organiza pozele rapid si pute¸i lucra cu ele deoarece le pute¸i eticheta printr-un singur ¸ t a a t ¸ t t clic de maus. Administratorul fotografiilor din Ubuntu, F-Spot, v˘ organizeaz˘ colec¸ia personal˘ . Lucreaz˘ f˘ r˘ probleme cu a a t a a aa bazele de date populare de pe Internet pentru fotografii, cum ar fi Flickr si Picasa Web. ¸ Ubuntu aduce GIMP pentru editarea imaginilor, care este o aplica¸ie puternic˘ , asem˘ n˘ toare Photoshop-ului. Microsoft Wint a a a dows Vista ofer˘ „Paint” pentru edit˘ ri de baz˘ ale imaginilor. a a a Figura 1.10: GIMP 1.5 Rezumatul lec¸iei t În aceast˘ lec¸ie a¸i înv˘¸at: a t t at • Concepte fundamentale Open Source • Leg˘ tura dintre the Free Software Movement (Mi¸carea pentru programe libere), sursa deschis˘ si Linux a s a¸ • Cum este legat Ubuntu de aplica¸iile cu sursa public˘ t a • Cum este dezvoltat Ubuntu • Conven¸ia folosit˘ pentru stabilirea numelui versiunii Ubuntu t a • Despre diferen¸ele majore dintre Ubuntu si Microsoft Windows t ¸
 27. 27. Cursul Ubuntu desktop 13 / 338 1.6 Exerci¸ii recapitulative t Question: Ce se în¸elege prin termenul software liber? t Answer: Question: Care este promisiunea Ubuntu? Answer: Question: Potrivi¸i versiunile Ubuntu cu anii în care acestea au fost lansate. t 1) 7.04 2) 4.10 3) 6.06 4) 7.10 a) Iunie 2006 b) Octombrie 2007 c) Aprilie 2007 d) Octombrie 2004 Answer: Question: Men¸iona¸i 3 moduri în care utilizatorii f˘ r˘ preg˘ tire tehnic˘ pot contribui la dezvoltarea Ubuntu. t t aa a a Answer: Question: Navigatorul implicit din Ubuntu este _________________. Answer: Question: Clientul implicit de e-mail din Ubuntu este __________________. Answer: Question: Care sunt avantajele programului Ubuntu de lans˘ ri noi la perioade de 6 luni? a Answer:
 28. 28. Cursul Ubuntu desktop 14 / 338 Capitolul 2 Explorarea desktopului Ubuntu O BIECTIVE În aceast˘ lec¸ie ve¸i înv˘¸a: a t t at • Elemente de baz˘ ale desktopului Ubuntu a • Cum s˘ schimba¸i limba implicit˘ a t a • Cum s˘ crea¸i un utilizator nou, beneficiind apoi de avantajul comut˘ rii rapide între utilizatori a t a • Pentru a ad˘ uga sau sterge aplica¸ii a ¸ t • Cum s˘ activa¸i efectele vizuale 3D a t Aceast˘ lec¸ie este un tur rapid al suprafe¸ei de lucru Ubuntu. Cursul va intra în detalii aprofundate în lec¸iile viitoare, prezentarea a t t t de fa¸a oferindu-v˘ o avanpremier˘ a ceea ce ave¸i de parcurs. t˘ a a t 2.1 Componentele desktopului Ubuntu Not˘ : Not˘ : a a GNOME este mediul grafic implicit al sistemului de operare Ubuntu. GNOME (GNU Network Object Model Environment) este rezultatul unui efort interna¸ional de a construi un mediu desktop complet - interfa¸a grafic˘ cu utilizatorul - în întregime t t a din programe libere. Scopul implic˘ crearea cadrului de dezvoltare a programelor, selectarea aplica¸iilor care vor fi incluse în a t desktop si adaptarea programelor care administreaz˘ lansatoare de aplica¸ii, fi¸ierele, ferestrele si gestionarea sarcinilor. Membrii ¸ a t s ¸ comunit˘¸ii, din toat˘ lumea, contribuie la traducerea si implementarea acestui mediu grafic în mai multe limbi. (Referin¸e: at a ¸ t http://en.wikipedia.org/wiki/GNOME) Componente de baz˘ ale suprafe¸ei de lucru Ubuntu La pornirea calculatorului va fi afi¸at ecranul de autentificare, în care a t s introduce¸i numele de utilizator si parola. Ceea ce vi se va afi¸a dup˘ autentificare este suprafa¸a de lucru Ubuntu. Ubuntu aduce t ¸ s a t un desktop curat, care nu prezint˘ în configurarea implicit˘ nici o pictogram˘ pe fundalul suprafe¸ei de lucru. a a a t
 29. 29. Cursul Ubuntu desktop 15 / 338 Figura 2.1: Suprafa¸a de lucru implicit˘ din Ubuntu t a Pute¸i pune si aranja pictograme si fi¸iere pe desktop pentru a le accesa rapid. Dac˘ un CD, disc fix sau alte dispozitive externe t ¸ ¸ s a sunt conectate la calculatorul dumneavoastr˘ , Ubuntu afi¸eaz˘ automat pictograma acestora, pentru a permite accesul la ele. a s a Figura 2.2: Pictograme desktop În partea superioar˘ si în cea inferioar˘ a suprafe¸ei de lucru se afl˘ dou˘ bare, numite panouri. a¸ a t a a
 30. 30. Cursul Ubuntu desktop 16 / 338 Figura 2.3: Panourile desktopului În partea stâng˘ a panoului superior sunt trei meniuri principale: Aplica¸ii, Locuri si Sistem. a t ¸ În configurarea implicit˘ , lâng˘ meniurile prezente în panoul superior sunt trei pictograme pentru acces rapid: Mozilla Firefox, a a Evolution si Ajutor. ¸ Figura 2.4: Pictograme pentru acces rapid 1. Efectua¸i clic pe zona liber˘ a panoului superior si ap˘ sa¸i Adaug˘ la panou. Se va deschide fereastra Adaug˘ la panou. t a ¸ a t a a Figura 2.5: Ad˘ ugarea unei pictograme pentru acces rapid a 2. Fereastra de dialog Adaug˘ la panou afi¸eaz˘ aplica¸iile existente în calculator. Alege¸i o aplica¸ie si efectua¸i clic pe a s a t t t ¸ t Adaug˘ pentru a ad˘ uga pictograma pentru acces rapid a aplica¸iei în zona liber˘ a panoului. Dac˘ dori¸i s˘ porni¸i un a a t a a t a t ˘ program disponibil în meniul Aplica¸ii, efectua¸i clic pe Lansator de aplica¸ii. N OTA : t t t Ca alternativ˘ , din fereastra de dialog Adaug˘ la panou pute¸i trage o aplica¸ie direct în panou pentru a crea o scurt˘ tur˘ a a t t a a pentru aplica¸ia respectiv˘ . Aplica¸ia va fi reprezentat˘ printr-o pictogram˘ pentru acces rapid. t a t a a
 31. 31. Cursul Ubuntu desktop 17 / 338 Figura 2.6: Ad˘ ugarea lansatoarelor pentru aplica¸ii a t 3. Vor ap˘ rea aplica¸iile, grupate în categorii asem˘ n˘ toare cu cele din meniul Aplica¸ii. Alege¸i o aplica¸ie din lista pus˘ la a t a a t t t a dispozi¸ie si ap˘ sa¸i pe Adaug˘ . t ¸ a t a Figura 2.7: Selectarea aplica¸iilor t Pictograma aplica¸iei selectate va fi afi¸at˘ în zona neocupat˘ din panoul superior. t s a a
 32. 32. Cursul Ubuntu desktop 18 / 338 Figura 2.8: Ad˘ ugarea lansatoarelor pentru aplica¸ii a t Pute¸i muta pictograma nou creat˘ prin efectuarea unui clic dreapta si selectarea op¸iunii Mutare din meniul contextual. Muta¸i t a ¸ t t pictograma oriunde si efectua¸i clic stânga pentru a o fixa pe pozi¸ia aleas˘ . ¸ t t a Figura 2.9: Mutarea pictogramelor pentru acces rapid Lâng˘ zona liber˘ a panoului superior (acolo unde pute¸i crea scurt˘ turi pentru aplica¸ii) se afl˘ pictograma aplica¸iei pentru a a t a t a t comutare rapid˘ între utilizatori. Pictograma arat˘ utilizatorul curent . Pute¸i efectua clic pe aceasta pentru a lista ceilal¸i a a t t utilizatori existen¸i pe calculator si pentru a intra în contul altui utilizator. t ¸ Ve¸i înv˘¸a mai multe despre comutarea rapid˘ între utilizatori odat˘ cu prezentarea subiectului Comutarea rapid˘ între utilizat at a a a tori.
 33. 33. Cursul Ubuntu desktop 19 / 338 Figura 2.10: Mini-aplica¸ia pentru comutare rapid˘ între utilizatori t a Zona de notificare con¸ine pictogramele re¸ea si sunet pentru a v˘ oferii acces rapid la configur˘ rile re¸elei si ale sistemului de t t ¸ a a t ¸ sunet. Astfel pute¸i verifica op¸iunile re¸elei si pute¸i ajusta volumul difuzoarelor. t t t ¸ t Data si ora curent˘ este afi¸at˘ al˘ turi de Zona sistem de notificare. Dac˘ efectua¸i clic pe dat˘ si pe timp, va fi afi¸at un calendar. ¸ a s a a a t a¸ s Ultima pictogram˘ de pe panoul superior opre¸te, restarteaz˘ pune calculatorul în hibernare, blocheaz˘ calculatorul si îl pune în a s a a ¸ modul a¸teptare. s Figura 2.11: Pictogramele panoului superior Prima pictogram˘ de pe panoul din partea inferioar˘ a suprafe¸ei de lucru v˘ asigur˘ accesul rapid la aceasta. Dac˘ ave¸i deschise a a t a a a t mai multe ferestre si dori¸i s˘ le minimaliza¸i pe toate în acela¸i timp, efectua¸i clic pe aceast˘ pictogram˘ . O alt˘ ap˘ sare va face ¸ t a t s t a a a a ca ferestrele s˘ fie prezentate în starea lor original˘ , anterior minimiz˘ rii acestora. a a a Figura 2.12: Pictograma pentru afi¸area desktopului s Al˘ turi de pictograma folosit˘ la minimizarea ferestrelor se afl˘ o zon˘ liber˘ , în care apare lista cu ferestrele de aplica¸ii deschise, a a a a a t similar˘ cu bara de meniuri din Windows. Când deschide¸i o aplica¸ie, ea este prezentat˘ în aceast˘ zon˘ , pentru acces rapid, a t t a a a dup˘ cum se arat˘ în panoul inferior din imaginea urm˘ toare: a a a Figura 2.13: Aplica¸ii deschise t Urm˘ toarea pictogram˘ , spa¸iul de lucru, v˘ permite s˘ împ˘ r¸i¸i fereastra deschis˘ pe suprafa¸a de lucru în mai multe spa¸ii de a a t a a att a t t lucru. Pute¸i apoi naviga prin spa¸iile de lucru ap˘ sând si men¸inând ap˘ sate tastele CTRL+ALT, ac¸ionând apoi tastele s˘ ge¸i, t t a ¸ t a t a t dreapta sau stânga. În acest mod se reduce dezordinea pe suprafa¸a de lucru si este u¸urat˘ navigarea între ferestre. t ¸ s a De exemplu, pute¸i avea deschise pe suprafa¸a de lucru fereastra Firefox, o aplica¸ie OpenOffice, o fereastr˘ de c˘ utare si fereastra t t t a a ¸ aplica¸iei Calculator. t
 34. 34. Cursul Ubuntu desktop 20 / 338 Figura 2.14: Pictograma Spa¸ii de lucru t Pute¸i muta fereastra Firefox într-un alt spa¸iu de lucru prin ap˘ sarea tastelor CTRL+ALT+SHIFT si men¸inerea lor ap˘ sat˘ , în t t a ¸ t a a timp ce ac¸iona¸i una din tastele s˘ geat˘ stânga sau dreapta. t t a a Figura 2.15: Comutarea între spa¸iile de lucru t Acum ave¸i dou˘ spa¸ii de lucru separate. Observa¸i c˘ fereastra Firefox a fost mutat˘ în spa¸iul de lucru ini¸ial. A¸adar, în func¸ie t a t t a a t t s t de sarcinile pe care le îndeplini¸i, pute¸i împ˘ r¸i ferestrele pe mai multe spa¸ii de lucru. t t at t
 35. 35. Cursul Ubuntu desktop 21 / 338 Figura 2.16: Dispunerea ferestrelor în spa¸iile de lucru t În configurarea implicit˘ a sistemului de operare Ubuntu dispune¸i de dou˘ spa¸ii de lucru. Dac˘ dori¸i s˘ distribui¸i ferestrele pe a t a t a t a t mai multe spa¸ii de lucru, trebuie s˘ ad˘ uga¸i spa¸ii pe desktop prin efectuarea unui clic dreapta pe pictograma spa¸iului de lucru t a a t t t si selectarea op¸iunii Preferin¸edin meniul contextual. Se va deschide fereastra de dialog Preferin. ¸ t t Figura 2.17: Crearea unor noi spa¸ii de lucru t În fereastra Preferin¸e comutator spa¸iu de lucru introduce¸i sau selecta¸i din lista Num˘ r spa¸ii de lucru num˘ rul de spa¸iilor t t t t a t a t de lucru si ap˘ sa¸i apoi pe Închide. ¸ a t
 36. 36. Cursul Ubuntu desktop 22 / 338 Figura 2.18: Preferin¸e comutator spa¸ii de lucru t t Spa¸iile de lucru pe care le-a¸i specificat vor fi afi¸ate în col¸ul din dreapta jos al suprafe¸ei de lucru. t t s t t Ultima pictogram˘ din panoul inferior este Co¸ul de gunoi. Acesta con¸ine fi¸ierele pe care le-a¸i sters din calculator. Efectua¸i a s t s t ¸ t clic dreapta pe pictogram˘ si ap˘ sa¸i Deschide pentru a deschide fereastra Co¸ de gunoi. a¸ a t s
 37. 37. Cursul Ubuntu desktop 23 / 338 Figura 2.19: Meniul si pictograma Co¸ de gunoi ¸ s Pute¸i sterge definitiv un element din calculator prin ap˘ sarea tastei DELETE. t ¸ a Altfel, efectua¸i clic dreapta pe un element si apoi ap˘ sa¸i Sterge din co¸ul de gunoi pentru a sterge definitiv acel element din t ¸ a t ¸ s ¸ calculator. Dac˘ dori¸i s˘ restaura¸i elementele sterse, trage¸i elementul vizat din fereastra Co¸ de gunoi direct pe suprafa¸a de lucru. a t a t ¸ t s t
 38. 38. Cursul Ubuntu desktop 24 / 338 Figura 2.20: Stergerea articolelor din Co¸ul de gunoi ¸ s 2.2 Schimbarea limbii implicite Este bine de re¸inut: t Ubuntu este disponibil în peste 100 de limbi. Pute¸i selecta limba implicit˘ pentru sistemul dumneavoastr˘ fie la instalarea t a a sistemului fie dup˘ instalare. a Pentru a schimba limba implicit˘ pe parcursul instal˘ rii, selecta¸i limba dorit˘ în momentul în care sunte¸i întrebat. a a t a t 1. În meniul Sistem merge¸i la Administrare si efectua¸i clic pe Language Support. Dac˘ sunt disponibile actualiz˘ ri, t ¸ t a a sistemul va solicita instalarea suportului pentru limba aleas˘ de dumneavoastr˘ . a a
 39. 39. Cursul Ubuntu desktop 25 / 338 Figura 2.21: Configurarea suportului de localizare 2. Ap˘ sa¸i pe Instaleaz˘ pentru to continua. La încheierea actualiz˘ rii se va deschide fereastra de dialog Language Support. a t a a Figura 2.22: Instalarea actualiz˘ rilor pentru suportul de localizare. a 3. În fereastra de dialog Language Support, marca¸i c˘ su¸a de validare din sec¸iunea Supported Languages pentru limba t a t t care dori¸i s˘ fie folosit˘ în func¸iile de suport din Ubuntu. t a a t
 40. 40. Cursul Ubuntu desktop 26 / 338 Figura 2.23: Instalarea suportului de localizare 4. Ap˘ sa¸i Aplic˘ si apoi efectua¸i clic pe OK. Ubuntu va desc˘ rca si instala pachetele necesare în calculatorul dumneavoastr˘ . a t a¸ t a ¸ a Limba pe care a¸i ales-o va fi listat˘ în caseta Limb˘ implicit˘ . t a a a 5. Alege¸i limba pe care o dori¸i ca implicit˘ si ap˘ sa¸i pe OK. t t a¸ a t 6. Deautentifica¸i-v˘ si autentifica¸i-v˘ din nou pentru ca schimb˘ rile s˘ -¸i fac˘ efectul. t a¸ t a a as a Pute¸i schimba limba ori de câte ori dori¸i, în func¸ie de locul în care v˘ afla¸i. De exemplu, dac˘ ave¸i de f˘ cut o prezentare în t t t a t a t a timpul unei c˘ l˘ torii de afaceri în Rusia, schimbarea limbii sistemului în rus˘ poate fi o abordare prin care v˘ ve¸i face remarcat. aa a a t 2.3 ˘ Crearea unui cont de utilizator si comutarea rapida între utilizatori ¸ Pute¸i avea mai mul¸i utilizatori care doresc s˘ acceseze sistemul. În acest caz exist˘ riscul ca datele s˘ fie folosite sau chiar t t a a a alterate de ceilal¸i utilizatori. Pentru a preveni acest lucru, pute¸i crea conturi de utilizatori pentru fiecare în parte, atribuind t t fiec˘ rui utilizator un alt cont. De exemplu, este bine s˘ crea¸i conturi pentru copii, pentru ca ace¸tia s˘ nu modifice configur˘ rile a a t s a a dumneavoastr˘ sau s˘ nu acceseze fi¸iere sau aplica¸ii nepotrivite. a a s t 1. În meniul Sistem merge¸i la Administrare si efectua¸i clic pe Utilizatori si grupuri. Se va deschide fereastra de dialog t ¸ t ¸ Configur˘ ri utilizatori. a
 41. 41. Cursul Ubuntu desktop 27 / 338 Figura 2.24: Ad˘ ugarea si stergerea utilizatorilor a ¸ ¸ 2. În fereastra de dialog Configur˘ ri utilizatori efectua¸i clic pe Adaug˘ utilizator pentru a ad˘ uga un cont nou de utilizator a t a a pe calculator. Se va deschide fereastra de dialog Cont utilizator nou. Figura 2.25: Ad˘ ugarea unui utilizator a 3. Introduce¸i configur˘ rile de baz˘ ale contului, informa¸iile de contact si parola în fereastra de dialog Cont utilizator nou. t a a t ¸ (a) În câmpul Nume utilizator introduce¸i numele cu care se va autentifica utilizatorul. t (b) În câmpul Nume real introduce¸i numele real al utilizatorului. t (c) Selecta¸i tipul de utilizator din câmpul Profil t (d) Introduce¸i adresa locului de munc˘ în câmpul Loca¸ie birou. t a t (e) Introduce¸i num˘ rul de telefon de la locul de munc˘ în câmpul Telefon serviciu. t a a (f) Introduce¸i num˘ rul de telefon personal în câmpul Telefon acas˘ . t a a (g) Introduce¸i parola pentru contul de utilizator configurat în câmpul Parol˘ utilizator. t a ˘ N OTA : Aceast˘ informa¸ie este doar pentru statistici, ceilal¸i utilizatori nu o vor putea accesa. a t t Ap˘ sa¸i pe Închide pentru a salva configur˘ rile. a t a
 42. 42. Cursul Ubuntu desktop 28 / 338 Figura 2.26: Configurarea unui cont de utilizator nou 4. În fereastra de dialog Configur˘ ri utilizatori va fi afi¸at un cont nou de utilizator. Aceast˘ fereastr˘ de dialog afi¸eaz˘ a s a a s a numele complet al utilizatorului si numele sub care acesta se autentific˘ la sistem. De asemenea, este ar˘ tat locul noului ¸ a a cont de utilizator.
 43. 43. Cursul Ubuntu desktop 29 / 338 Figura 2.27: Cont utilizator nou De acum, dac˘ ve¸i ap˘ sa pictograma comutare rapid˘ între utilizatori, vor fi doi utilizatori afi¸a¸i, cel care este autentificat fiind a t a a s t marcat printr-un semn de validare. Figura 2.28: Comutarea între utilizatori Aceast˘ facilitate previne deconectarea si conectarea repetat˘ a utilizatorilor de fiecare dat˘ când se dore¸te comutarea între utia ¸ a a s lizatori. Permite comutarea rapid˘ între mai mul¸i utilizatori conecta¸i. Prin efectuarea unui simplu clic pe pictograma miniaplia t t ca¸iei comut˘ rapid între utilizatori, va fi prezentat˘ o list˘ cu numele utilizatorilor. Selecta¸i un nume de utilizator si ve¸i fi trimis t a a a t ¸ t
 44. 44. Cursul Ubuntu desktop 30 / 338 în ecranul de autentificare. Introduce¸i numele de utilizator si parola si ve¸i intra în suprafa¸a de lucru a noului utilizator. La t ¸ ¸ t t comutarea într-un alt utilizator, ecranul utilizatorului anterior este blocat implicit, astfel încât alt˘ persoan˘ nu poate modifica a a profilul utilizatorului anterior. 2.4 Instalarea/dezinstalarea programelor ˘ U TILIZA¸ APLICA¸ I NSTALARE /D EZINSTALARE ATUNCI CÂND TREBUIE S A : TI TIA • Folosi¸i programe care nu se reg˘ sesc în configura¸ia implicit˘ a sistemului de operare Ubuntu. t a t a • Încerca¸i o aplica¸ie alternativ˘ la una deja instalat˘ . t t a a Ubuntu con¸ine software preînc˘ rcat care poate fi instalat cu u¸urin¸a în calculator atunci când este nevoie. Pute¸i instala aceste t a s t˘ t programe utilizând Administratorul de pachete Synaptic din Ubuntu. Pentru a accesa aplica¸ia Instalare/Dezinstalare programe, t în meniul Aplica¸ii efectua¸i clic pe Instaleaz˘ /Dezinstaleaz˘ . t t a a Figura 2.29: Deschiderea programului Instalare/Dezinstalare aplica¸ii t Pentru a accesa Administratorul de pachete Synaptic, în meniul System merge¸i la Administrare si efectua¸i clic pe Administ ¸ t tratorul de pachete Synaptic.
 45. 45. Cursul Ubuntu desktop 31 / 338 Figura 2.30: Deschiderea administratorului de programe Synaptic Synaptic se distinge printr-o modalitate avansat˘ de instalare a pachetelor. Dac˘ nu g˘ si¸i un program în unealta Instalare/Dezina a a t stalare, pute¸i c˘ uta programul în Synaptic. Acest utilitar caut˘ toate programele existente în toate depozitele Ubuntu. t a a 2.5 Efecte speciale - Compiz Fusion Compiz Fusion este un administrator de ferestre 3D care folose¸te accelerarea pl˘ cilor grafice prezente în zilele noastre pe cele s a mai multe sisteme de birou si laptopuri. Asigur˘ numeroase efecte vizuale, care fac administratorii grafici din Linux mai puternici ¸ a si mai intuitivi, precum si mai u¸or de utilizat si mai interesan¸i. De exemplu, pute¸i plasa spa¸iile de lucru într-un cub, ceea ce ¸ ¸ s ¸ t t t v˘ permite comutarea mai rapid˘ între acestea. a a Compiz Fusion este activat implicit în Ubuntu 8.04 LTS pe sistemele care au plac˘ grafic˘ corespunz˘ toare. Se vor activa efectele a a a vizuale speciale care îmbun˘ t˘¸esc utilizarea si aspectul sistemului. Pentru a putea aprecia, la adev˘ rata valoare, beneficiile aduse a at ¸ a de aceast˘ aplica¸ie, trebuie s˘ o vede¸i în ac¸iune si s˘ v˘ juca¸i cu ea. a t a t t ¸ a a t 1. În meniul Sistem merge¸i la Preferin¸e si efectua¸i clic pe Aspect. Se va deschide fereastra Preferin¸e aspect. t t ¸ t t
 46. 46. Cursul Ubuntu desktop 32 / 338 Figura 2.31: Deschiderea ferestrei de dialog Preferin¸e aspect t 2. În fereastra de dialog Preferin¸e aspect sunt preconfigurate trei nivele pentru efectele speciale: Niciunul, Efecte normale t si Efecte suplimentare. Pute¸i alege pe oricare dintre acestea: ¸ t Figura 2.32: Configurarea efectelor vizuale Dac˘ dori¸i un desktop simplu, f˘ r˘ nici un efect special, selecta¸i Niciunul. Dac˘ dori¸i un desktop echilibrat ca atractivitate si a t aa t a t ¸ performan¸e medii, selecta¸i Normal. Dac˘ dori¸i efecte speciale variate, cum ar fi wobbly windows, desktop cube si multe altele, t t a t ¸ selecta¸i Extra.De exemplu, în timp ce a¸tepta¸i ca o actualizare s˘ se încheie sau ca un client de e-mail s˘ importe mesajele de t s t a a po¸t˘ electronic˘ , pute¸i activa efectul wobbly. Ferestrele vor începe s˘ danseze si s˘ afi¸eze efecte 3D. Juca¸i-v˘ pu¸in cu acestea, sa a t a ¸ a s t a t este amuzant!
 47. 47. Cursul Ubuntu desktop 33 / 338 2.6 Sumarul Lec¸iei t În aceast˘ lec¸ie, a¸i înv˘¸at c˘ : a t t at a • Ubuntu utilizeaz˘ implicit administratorul grafic GNOME. a • Pute¸i configura limba implicit˘ a sistemului fie pe parcursul instal˘ rii, fie ulterior. t a a • Comutarea rapid˘ între utilizatori v˘ permite partajarea calculatorului cu al¸i utilizatori, f˘ r˘ a pune la dispozi¸ia acestora a a t aa t fi¸ierele dumneavoastr˘ . s a • Pute¸i instala programe în Ubuntu folosind aplica¸ia Instaleaz˘ /Dezinstaleaz˘ sau utilitarul Administratorul de pachete Synapt t a a tic. • Compiz Fusion este activat implicit în Ubuntu 8.04 LTS si asigur˘ efecte grafice 3D amuzante pentru suprafa¸a de lucru. ¸ a t 2.7 Exerci¸ii recapitulative t Question: În partea superioar˘ si în cea inferioar˘ a suprafe¸ei de lucru se afl˘ dou˘ bare, numite _________________. a¸ a t a a Answer: Question: Care sunt cele trei pictograme pentru acces rapid existente deja în panoul superior? Answer: Question: Ce este comutarea rapid˘ între utilizatori? a Answer: 2.8 Exerci¸ii practice t Exerci¸ii: Ave¸i informa¸ii legate de conturile dumneavoastr˘ bancare în calculator si dori¸i s˘ bloca¸i accesul celorlal¸i la acestea. t t t a ¸ t a t t Un prieten dore¸te s˘ v˘ foloseasc˘ calculatorul pentru o perioad˘ de timp. Pentru a rezolva aceast˘ problem˘ , crea¸i un cont nou s a a a a a a t de utilizator pentru prietenul dumneavoastr˘ si utiliza¸i miniaplica¸ia comutare rapid˘ între utilizatori. a¸ t t a 1. În meniul Sistem merge¸i la Administrare si efectua¸i clic pe Utilizatori si grupuri. Se va deschide fereastra de dialog t ¸ t ¸ User settings. 2. În fereastra de dialog User settings efectua¸i clic pe Adaug˘ utilizator. Se va deschide fereastra de dialog Cont de t a utilizator nou. 3. În fereastra de dialog introduce¸i urm˘ toarele informa¸ii: t a t (a) Introduce¸i charles în câmpul Nume utilizator. t (b) Alege¸i Desktop user din câmpul Profil. t i. ii. iii. iv. v. vi. Introduce¸i charles winsdor în câmpul Nume complet. t Introduce¸i Anglia în câmpul Loc de munc˘ . t a Introduce¸i 111111 în câmpul Telefon serviciu. t Introduce¸i 99999 în câmpul Telefon acas˘ . t a Introduce¸i password@1 în câmpul Parol˘ utilizator. t a Ap˘ sa¸i pe Închide pentru a salva configur˘ rile. a t a 4. Efectua¸i clic pe pictograma comutare rapid˘ între utilizatori din panoul superior. Ap˘ sa¸i charles. Se va deschide ecranul t a a t de autentificare. 5. Introduce¸i charles în câmpul Nume utilizator si password@1 în câmpul Parol˘ . t ¸ a
 48. 48. Cursul Ubuntu desktop 34 / 338 6. Prietenul dumneavoastr˘ poate lucra de acum în aceast˘ suprafa¸a de lucru. a a t˘ Prietenul despre care am vorbit nu poate accesa contul dumneavoastr˘ de utilizator deoarece calculatorul va solicita parola a dumneavoastr˘ pentru a permite accesul la acest cont. A¸a c˘ datele dumneavoastr˘ sunt în siguran¸a. a s a a t˘
 49. 49. Cursul Ubuntu desktop 35 / 338 Capitolul 3 Folosirea Internetului O BIECTIVE În aceast˘ lec¸ie ve¸i înv˘¸a: a t t at • Cum s˘ v˘ conecta¸i la internet a a t • Cum s˘ c˘ uta¸i pe Internet a a t • Cum s˘ utiliza¸i un cititor de fluxuri de stiri RSS a t ¸ • Cum s˘ trimite¸i si s˘ primi¸i mesaje e-mail a t ¸ a t • Cum s˘ folosi¸i diferite unelte pentru comunicarea prin mesaje instante a t • Cum s˘ efectua¸i apeluri telefonice folosind telefoane virtuale a t 3.1 ˘ ˘ Cum sa va conecta¸i si sa folosi¸i Internetul t ¸ ˘ t Internetul este folosit de c˘ tre milioane de oameni zilnic pentru munc˘ si divertisment. S˘ c˘ uta¸i informa¸ii de peste tot în lume, a a¸ a a t t s˘ coresponda¸i cu prieteni si rude, s˘ participa¸i în forum-uri de discu¸ie, s˘ citi¸i stirile, s˘ juca¸i jocuri, nu a fost niciodat˘ mai a t ¸ a t t a t ¸ a t a u¸or... sau mai accesibil. s Modalit˘¸ile de conectare la Internet nu sunt întotdeauna o alegere si depinde în mare parte de locul unde tr˘ i¸i si/sau munci¸i si de at ¸ at ¸ t ¸ infrastructura înconjur˘ toare. Pentru început ave¸i nevoie de un abonament la un Internet Service Provider (ISP) si o conexiune a t ¸ func¸ional˘ la internet în zona dumneavoastr˘ . Configurarea conexiunii la internet depinde într-o mic˘ m˘ sur˘ de dumneavoastr˘ . t a a a a a a Ubuntu suport˘ majoritatea tipurilor de conexiune. Aceast˘ lec¸ie va acoperi: Broadband (cablu sau ADSL), dial-up si accesul a a t ¸ direct prin Local Area Network (LAN). Conexiunile broadband sunt rapide si de încredere iar utilizatorii se pot abona pentru o plat˘ lunar˘ . Companiile broadband ofer˘ ¸ a a a pachete cu specifica¸ii de viteze si limite de l˘¸imi de band˘ diferite. Dac˘ ve¸i c˘ l˘ tori si ave¸i nevoie de acces la internet, pute¸i t ¸ at a a t aa ¸ t t s˘ cump˘ ra¸i o conexiune wireless (f˘ r˘ fir). Dac˘ computerul dumneavoastr˘ nu are deja preinstalat˘ placa wireless, ve¸i avea a a t aa a a a t nevoie de una. Acest fel de conexiune este similar˘ cu una de satelit, datele fiind transmise prin unde. a Accesul la Dial-up folose¸te firele de telefon, doar c˘ la cele dou˘ capete se afl˘ calculatoare. Aceasta este o modalitate de s a a a conectare înceat˘ si ieftin˘ care folose¸te firul de telefon pentru a se comunica cu un server local. Calculatorul sun˘ la un a ¸ a s a num˘ r de telefon stabilit de ISP (Internet Service Provider) si se conecteaz˘ la server. În consecin¸a nu pute¸i s˘ efectua¸i a ¸ a t˘ t a t apeluri telefonice în timp ce sunte¸i conectat la Internet. Aceasta este cea mai veche si mai lent˘ modalitate de conexiune la net; t ¸ a efectuarea mai multor activit˘¸i în acest mod poate fi frustrant˘ si cu multe b˘ t˘ i de cap. at a¸ aa
 50. 50. Cursul Ubuntu desktop 36 / 338 3.1.1 Administrator Re¸ea t Administratorul re¸elei din Ubuntu este o unealt˘ simpl˘ si puternic˘ ce permite men¸inerea conexiunii adaptorului cu sau f˘ r˘ t a a¸ a t aa fir. Se afl˘ pe bara de meniu de deasupra în col¸ul dreapta, sus. Un clic dreapta va ar˘ ta dac˘ calculatorul dumneavoastr˘ este a t a a a deja conectat la o re¸ea cu fir sau f˘ r˘ . În cazul unei re¸ele f˘ r˘ fir protejat˘ de o parol˘ , va ap˘ rea o caset˘ de dialog care va cere t aa t aa a a a a una. Aceasta poate fi p˘ strat˘ în inelul dumneavoastr˘ de chei si va fi folosit˘ automat când va mai fi nevoie. Totu¸i, s-ar putea a a a ¸ a s s˘ fi¸i întrebat de parola inelului de chei dac˘ va trebui s˘ v˘ deautentifica¸i. a t a a a t Figura 3.1: Administrator Re¸ea t Pute¸i de asemenea s˘ efectua¸i clic-dreapta pe Administrator re¸ea pentru a activa sau dezactiva conexiuni prin fir sau f˘ r˘ fir t a t t aa (wireless). Informa¸iile conexiunii permit accesul la parametrii de re¸ea folosi¸i în mod curent. t t t Figura 3.2: Conexiune prin Administratorul de re¸ea t Dac˘ Administratorul de re¸ea nu configureaz˘ automat conexiunile la re¸ea pute¸i s˘ reveni¸i s˘ le configura¸i manual. a t a t t a t a t 3.1.2 Folosirea conexiunii prin cablu 1. În meniul Sistem merge¸i la Administrare si ap˘ sa¸i Re¸ea. Fereastra de dialog Preferin¸e Re¸ea va ap˘ rea. t ¸ a t t t t a
 51. 51. Cursul Ubuntu desktop 37 / 338 Figura 3.3: Accesare op¸iuni re¸ea t t 2. Efectua¸i clic pe butonul Deblocheaz˘ si introduce¸i parola voastr˘ administrativ˘ . t a¸ t a a 3. În pagina Conexiuni alege¸i conexiunea utilizabil˘ . Ap˘ sa¸i Propriet˘ ti. Se va deschide fereastra de dialog Propriet˘ ti t a a t a¸ a¸ eth0. Figura 3.4: Set˘ ri de re¸ea a t ˘ 4. Debifeaz˘ c˘ su¸a Activeaz˘ modul roaming pentru a activa conexiunea. N OTA : a a t a Cei mai mul¸i furnizori de servicii de Internet de band˘ larg˘ (broadband) vor utiliza protocolul Dynamic Host Control t a a Protocol (DHCP) pentru a v˘ pune la dispozi¸ie o adres˘ IP. Dac˘ este nevoie de o adres˘ IP static˘ , atunci ea v˘ va fi dat˘ a t a a a a a a
 52. 52. Cursul Ubuntu desktop 38 / 338 de c˘ tre furnizorul de servicii de Internet. Etapele urm˘ toare v˘ vor ar˘ ta modul de configurare a conexiunii de Internet a a a a folosind adres˘ IP static˘ . a a (a) În caseta Configura¸ie alege¸i op¸iunea Adres˘ IP static˘ . t t t a a (b) Introduce¸i adresa de IP a calculatorului în caseta Adres˘ IP. t a ˘ (c) Introduce¸i masca de subre¸ea a adresei de IP a computerului în caseta Masc˘ subre¸ea N OTA : t t a t O masc˘ de re¸ea împarte o re¸ea de adrese IP în grupuri care faciliteaz˘ direc¸ionarea datelor. a t t a t ˘ (d) Scrie¸i adresa IP a ISP-ului în caseta Adres˘ gateway. N OTA : t a Un gateway este un dispozitiv ce conecteaz˘ un utilizator la Internet. Este oferit de c˘ tre ISP. a a Figura 3.5: Propriet˘¸i eth0 at 5. Ap˘ sa¸i OK pentru a încheia configura¸ia conexiunii prin cablu. a t t Figura 3.6: Set˘ ri de re¸ea a t Acum v˘ pute¸i conecta la Internet folosind cablul. a t
 53. 53. Cursul Ubuntu desktop 39 / 338 Dac˘ furnizorul vostru de Internet folose¸te protocolul DHCP (Dynamic Host Connection Protocol), atunci pur si simplu selecta¸i a s ¸ t op¸iunea Configurare automat˘ (DHCP) din meniul derulant Configurare. t a 3.1.3 ˘ Folosirea placii wireless Ubuntu detecteaz˘ automat suportul pentru pl˘ ci wireless. a a 1. În meniul Sistem merge¸i la Administrare si apoi ap˘ sa¸i Re¸ea. Se va deschide fereastra de dialog Preferin¸e re¸ea. t ¸ a t t t t 2. Dac˘ placa wireless din computer este afi¸at˘ , pute¸i folosi aceea¸i procedur˘ descris˘ în sec¸iunea Folosirea conexiunii a s a t s a a t prin cablu pentru a v˘ conecta la internet. a Figura 3.7: Alegere conexiune wireless Sau efectua¸i clic stânga pe Administrator re¸ea si detecta¸i re¸ele f˘ r˘ fir din apropiere. t t ¸ t t aa Este bine de re¸inut: t ˘ ˘ ˘ Pentru a vedea lista completa de placi wireless care func¸ioneaza sub Ubuntu accesa¸i: https://help.ubuntu.com/community/t t WifiDocs/WirelessCardsSupported. Unele pl˘ ci wireless nu sunt prezente pe site-ul Ubuntu din cauz˘ c˘ nu au disponibile drivere cu surs˘ deschis˘ . Astfel, aceste a a a a a pl˘ ci nu func¸ioneaz˘ automat cu Ubuntu. Dac˘ placa dumneavoastr˘ de re¸ea wireless nu dispune de un driver cu surs˘ deschis˘ a t a a a t a a o pute¸i folosi utilizând ndiswrapper. t Folosirea Ndiswrapper cu o plac˘ wireless Ndiswrapper este un modul Linux ce permite Ubuntu s˘ foloseasc˘ drivere Microsoft a a a Windows pentru placa wireless. Unealta cu care ndiswrapper poate fi configurat este disponibil˘ folosind Instalare/Deinstalare a aplica¸ii . Programul de setare Drivere wireless Windows poate fi g˘ sit în Sistem - Administrare. t a 3.1.4 Folosirea conexiunii dial-up O conexiune dial-up folose¸e un modem pentru a accesa internetul. Pute¸i folosi unealta ScanModem pentru a identifica tipul s t modemului. Aceasta recunoa¸te tipul de modem - fie c˘ este Peripheral Component Interconnect (PCI) sau Universal Serial Bus s a (USB). Este bine de re¸inut: t ˘ Pentru a descarca unealta ScanModem, accesa¸i: https://help.ubuntu.com/community/DialupModemHowto/ScanModem. t
 54. 54. Cursul Ubuntu desktop 40 / 338 1. Desc˘ rca¸i, configura¸i si instala¸i driverul pentru modem. Dac˘ un driver cu surs˘ deschis˘ nu este disponibil, contacta¸i-v˘ a t t ¸ t a a a t a ˘ vânz˘ torul pentru alte op¸iuni. N OTA : a t Pentru a desc˘ rca driverul cu surs˘ deschis˘ , accesa¸i: www.modemdriver.com. a a a t 2. C ONFIGURAREA CONEXIUNII DIAL - UP SPRE ISP: (a) În meniul Sistem merge¸i la Administrare si ap˘ sa¸i Re¸ea. Fereastra de dialog Preferin¸e Re¸ea va ap˘ rea. t ¸ a t t t t a (b) În fereastra de dialog Preferin¸e re¸ea alege¸i Conexiune point to point si ap˘ sa¸i Propriet˘ ti. se va deschide t t t ¸ a t a¸ fereastra de dialog Propriet˘ ti pentru ppp0. a¸ Figura 3.8: Set˘ ri de re¸ea a t (c) În fereastra de dialog Propriet˘ ti pentru ppp0 bifa¸i c˘ su¸a Activeaz˘ aceast˘ conexiune pentru a activa conexia¸ t a t a a unea. (d) Scrie¸i informa¸iile furnizorului de servicii de Internet si informa¸iile contului dumneavoastr˘ ob¸inute de la acela¸i t t ¸ t a t s furnizor. Introduce¸i num˘ rul de telefon în Num˘ r telefon si prefixul în c˘ su¸a Prefix pe care modemul o folose¸te pentru a se t a a ¸ a t s conecta la server. Scrie¸i numele contului dial-up în c˘ su¸a Nume utilizator si parola în c˘ su¸a Parol˘ . Numele de t a t ¸ a t a utilizator este acela înregistrat cu ISP-ul dumneavoastr˘ . a (e) Specifica¸i op¸iunile modemului în pagina Modem. Ap˘ sa¸i pagina Modem. Scrie¸i sau selecta¸i portul modemului în t t a t t t fereastra Modem port. Selecta¸i tipul de apelare din c˘ su¸a Tip apelare. Pute¸i selecta tipurile de apel˘ ri telefonice t a t t a ce vor fi folosite în c˘ su¸a Tip apelare. Tipul de apelare depinde de compania dumneavoastr˘ de telefonie si poate fi a t a ¸ Tonuri sau Pulsa¸ii. Dac˘ nu cunoa¸te¸i tipul de apel pe care trebuie s˘ -l alege¸i, contacta¸i-v˘ compania de telefonie. t a s t a t t a Gre¸ind tipul de apelare, modemul va scoate ni¸te sunete când se va conecta la serverul ISP-ului. Pute¸i configura s s t volumul acestui zgomot selectând volumul corespunz˘ tor din fereastra Volum - se recomand˘ selectarea Oprit sau a a Minim. (f) Specifica¸i op¸iunile conexiunii. Ap˘ sa¸i pagina Op¸iuni si bifa¸i c˘ su¸a Setare rut˘ implicit˘ c˘ tre internet prin t t a t t ¸ t a t a a a modem pentru a folosi modemul dial-up drept conexiunea implicit˘ de conectare la internet. Dac˘ folosi¸i un laptop a a t într-o re¸ea local˘ (LAN), debifa¸i aceast˘ op¸iune. Selecta¸i aceast˘ op¸iune numai dac˘ folosi¸i o conexiune dial-up. t a t a t t a t a t Ca parte a configur˘ rilor de conectare ale modemului trebuie s˘ numi¸i o gazd˘ c˘ tre un nod IP pentru a-l identifica a a t a a drept gazd˘ TCP/IP. Pute¸i alege numele serverului ISP-ului, care va carta cu succes un nume de gazd˘ c˘ tre o adres˘ a t a a a de IP. Pentru aceasta bifa¸i c˘ su¸a Utilizeaz˘ serverele DNS ale furnizorului de internet. t a t a În cazul în care conexiunea va c˘ dea, modemul va încerca automat s˘ se reconecteze la internet dac˘ este bifat˘ c˘ su¸a a a a a a t Reîncearc˘ dac˘ nu se realizeaz˘ conexiunea. a a a (g) Ap˘ sa¸i OK pentru a finaliza configurarea dial-up. a t

×