Your SlideShare is downloading. ×
Avaluació Eso
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Avaluació Eso

1,784

Published on

L'avaluació a l'ESO

L'avaluació a l'ESO

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,784
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
45
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide
 • Transcript

  • 1. L'avaluació a l'ESO
  • 2.
   • L’avaluació a l’ESO
    • Algunes consideracions inicials
    • Referents normatius
    • Preàmbul
    • Què s’avalua
    • Qui i com avalua
    • Atenció a la diversitat I
    • Atenció a la diversitat II
    • Cronologia d’un curs
    • Qualificacions i càlcul final.
    • Promoció de curs.
    • Acreditació d’etapa.
   • Documents d’avaluació
    • Aspectes generals
    • Actes d’avaluació
    • Expedient acadèmic
    • Historial acadèmic
    • Informe personal per trasllat
    • Altres documents d’avaluació
    • Resum
    • Annexos
   Índex L’avaluació a l’ESO
  • 3.
   • Doble dimensió-funció de l’avaluació: pedagògica i social.
   • La “prosa” hauria de ser subsidiària de la “poesia”.
   • Els programaris NO són referent normatiu!
   Algunes consideracions inicials L’avaluació a l’ESO
  • 4. L’avaluació a l’ESO
   • Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE) (Vegeu, especialment, art. 27, 28 i 29)
   • RD 1631/2006, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen els ensenyaments mínims de l’ESO (Vegeu, especialment, art. 10, 11, 12 i 13)
   • Decret 143/2007,de 26 de juny, pel qual s’estableixen els ensenyaments de l’ESO (Vegeu, especialment, art. 18, 19, 20, 21 i 22)
   • Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’ESO
   Referents normatius
  • 5. L’avaluació a l’ESO
   • Caracterització de l’avaluació:
    • Contínua i diferenciada
    • Basada en l’ observació sistemàtica
    • Que ofereixi una visió globalitzada del procés d’aprenentatge
    • Centrada en les competències bàsiques (Cb)
   • Finalitats :
    • Identificar necessitats educatives
    • Informar sobre processos d’E-A
    • Comprovar els progressos de l’alumnat
    • Orientar el professorat
   Preàmbul
  • 6. L’avaluació a l’ESO
   • Què s’avalua? ( art.2 ):
    • Referent de l’avaluació: objectius i Cb
    • Cal que el Projecte Educatiu (PE) contingui els: a) criteris generals , b) els criteris de promoció (de curs i etapa) i c) els criteris per dissenyar les activitats d’avaluació i recuperació .
    • Aquests criteris han de ser públics .
   Articulat
  • 7. L’avaluació a l’ESO
   • Qui avalua? ( art.4 ):
    • L’ Equip docent com a òrgan col·legiat d’avaluació
   • Com avalua? ( art.4 ):
    • Amb un mínim d’una sessió d’avaluació trimestral (llevat el 1r trimestre de 1r i 4t ESO)
    • En aquestes sessions, s’intercanvia informació i es prenen decisions.
    • El tutor/a n’aixeca acta i vehicula la informació cap a la família
   Articulat
  • 8. L’avaluació a l’ESO
   • Atenció a la diversitat ( art.6 ):
    • Adaptacions : poc especificades (adequació d’objectius; activitats amb diferent grau de complexitat …)
    • Programes de diversificació curricular :
      • Per assolir els objectius i les Cb
      • Per obtenir el Graduat en ESO
      • Amb una organització del curriculum diferent a l’establerta amb caràcter general
      • Alumnat amb edat de cursar 3r d’ESO.
      • Amb possibilitat de retorn a l’”aula ordinària” o de repetició, si no s’excedeix l’edat límit establerta.
   Articulat
  • 9. L’avaluació a l’ESO
    • Plans individualitzats :
      • Es dissenyen com a “últim recurs”, quan s’han exhaurit altres mesures.
      • Poden suposar no impartir determinades àrees totalment o parcial.
      • Responsable de la seva elaboració el tutor o la tutora (amb la col·laboració de l’equip docent i d’altres professionals)
      • Cal que la família (i l’alumne/a, si s’escau) manifesti el seu acord i se’n quedi una còpia
      • L’aprova la direcció del centre amb el vist i plau de la CAD
    • Situacions d’escolarització singular (Centre ordinari-CEE, UEC, atenció hospitalària, centres Justícia, centres d’Acció Social i Ciutadania)
   Articulat
  • 10. L’avaluació a l’ESO
   • Abans de res:
    • Informació a les famílies criteris d’avaluació al Projecte educatiu.
   • Al llarg del curs (avaluació ordinària)
    • 1 reunió trimestral (i una prèvia 1r trimestre a 1r i 4t).
    • Doc: Format lliure (full de seguiment i actes+informació als pares).
   • Al llarg del curs (reforç i recuperacions) (Art.7)
    • En qualsevol moment mesures de reforç i activitats de recuperació.
    • Doc: constància de la recuperació a les actes d’avaluació trimestrals.
   • Fi de curs (av. 3r trim) (resultats avaluació contínua) (Art. 8)
    • El professor de cada matèria atorga la qualificació per av. cont. (Q C)
    • Doc: actes (format prescriptiu) i informació a les famílies
   • Fi de curs (resultats activitats extraor. d’avaluació)Q E (Art.9)
    • Activitats de recuperació o millora darrers 5 dies ( Departament didàctic ).
   • Fi de curs (qualificació final) Q F (Q F >=Q C i Q F >=Q E )(Art.10)
    • L’ED qualifica i decideix la promoció/acreditació dels alumnes.
    • Doc: actes (format prescriptiu) i informació a les famílies.
   Cronologia del registre d’avaluació d’un curs
  • 11. L’avaluació a l’ESO
   • Qualificacions a tots els documents oficials d’avaluació
    • Literals i numèriques (positives E,N,B,S i negatives I)
    • E (9 o 10) - N (7 o 8) - B (6) - S (5) - I (1, 2, 3 o 4)
    • En castellà SB-NT-BI-SU-IN
   • Qualificacions que consten a les actes:
    • Matèries (Ll.cat., Ll.cast., Ll.estr., Mat., C.nat., C. Soc., Ed. Física, Ed.V.P. o Mús., Tec., Ed.ciut., Rel., Optatives específiques (4t).
    • Global optatiu (és el conjunt de matèries optatives (inclòs alt.rel.) i el TS/PR. (compta com una matèria)
   • Qualificacions finals ( un cop decidida l’acreditació )
    • De curs ( 1 decimal ) Religió NO compta en el càlcul de qualificacions
     • De 1r a 3r: mitjana entre les diverses matèries (exclosa religió). Una d’aquestes matèries és optatives -TS (50% opt. Inclòs alt.rel. - 50% TS).
     • De 4t: mitjana dentre les diverses matèries, incloses les optatives específiques i exclosa la religió. Él bloc d’optatives (PR i alt. Rel.) és una d’aquestes matèries.
    • De l’etapa: la mitjana entre els diversos cursos.
   Qualificacions i càlcul final Art. 11 i 15
  • 12. L’avaluació a l’ESO
   • Acords de l’ED de la superació d’ alguna matèria amb un S* (acta)
    • Requereix els 2/3 dels vots dels membres presents.
     • S’ha de fer de manera raonada i un cop escoltat el professorat.
     • S’ha de tenir present la maduresa, les actituds i els interessos de l’alum.
     • S’ha de tenir present l’anàlisi global dels seus aprenentatges.
     • S’ha de tenir present les possibilitats de progrés en cursos posteriors.
   • L’alumne passa al curs següent si:
    • Ha superat els objectius de les matèries cursades ( 1 nom = 1 matèria ). La religió SÍ compta a efectes de promoció.
    • Té avaluació negativa en 2 matèries com a màxim ( mesures )
    • Té avaluació negativa en 3 matèries (extraordinari) (per majoria)
     • Si pot seguir amb èxit i expectatives de recuperació.
   • Repetició si no supera 3 o més matèries (llevat de l’excepció)
    • Haurà de seguir un pla específic personalitzat (PEP)
    • L’alumne té dret a fer ESO en un centre ordinari fins als 18.
    • Es pot repetir com a màxim dos cursos a l’etapa.
    • Es pot repetir un mateix curs un sol cop (4t dues vegades).
   • Alumne amb PI : s’escolaritza en el curs que es determini al PI.
   Articulat (Promoció. Sessions d’aval. final 1r a 3r) Art. 12 i 13
  • 13. L’avaluació a l’ESO
   • Referència : L’alumne obté el títol de GESO quan ha assolit les cb i els objectius de l’etapa.
   • Acords de l’ED de la superació d’ alguna matèria amb un S* (acta)
    • Requereix els 2/3 dels vots dels membres presents.
     • S’ha de fer de manera raonada i un cop escoltat el professorat.
     • S’ha de tenir present la maduresa, les actituds i els interessos de l’alume.
     • S’ha de tenir present l’anàlisi global dels seus aprenentatges.
     • S’ha de tenir present les possibilitats de progrés en cursos posteriors.
   • L’alumne obté el títol de GESO:
    • Si ha superat totes les matèries de l’etapa ( 1 nom=1 matèria ). La religió SÍ compta a efectes d’acreditació .
    • Si no n’ha superat 2 (o 3 excepcionalment)
     • Cal el vot favorable de la majoria dels membres de l’ED presents.
     • Haver considerat la seva maduresa, el grau de consecució de les cb i les possibilitats de progrés.
     • Sempre ha d’haver assolit la capacitat d’utilitzar normalment i correctament el català i el castellà.
   • Si l’alumne no obté el títol de GESO rep un certificat d’escolaritat .
    • Si té com a màxim 5 matèries pendents, durant 2 anys es pot presentar a les proves de recuperació que organitzarà el centre.
   Articulat (Acreditació. Sessió d’avaluació final 4t) Art. 14
  • 14. Documents d’avaluació a l’ESO
   • Documents oficials d’avaluació : format prescriptiu (annexos)
    • Actes d’avaluació finals per a cada curs (contínua i final).
    • Expedient acadèmic.
    • Historial acadèmic d’ESO.
    • L’informe personal per trasllat (si es dóna el cas).
   • Altres documents d’avaluació : format no prescriptiu .
    • Actes de les sessions trimestrals (no finals)
    • Full de seguiment acadèmic.
    • Butlletins de qualificacions (informació per als pares).
   • Aspectes a destacar.
    • Custòdia a càrrec de la secretaria.
    • Documents visats per la direcció, que n’és la responsable última.
    • Trasllat de la documentació en cas de tancament del centre (SSTT).
    • Signatures autògrafes (amb el nom)
    • Material d’avaluació guardat fins a l’inici del curs següent, professorat i alumnat (Reclamacions famílies art. 16).
   (Documents d’avaluació) Art. 18, 22, 27 i aspectes generals
  • 15. Documents d’avaluació a l’ESO
   • Hi ha dos tipus d’actes a cada curs:
    • Actes de qualificació final d’avaluació contínua.
    • Actes de qualificació final.
   • S’han d’estendre i tancar el mes de juny.
   • Signa: cada professor de l’ED , el tutor i v-i-p de direcció.
   • Contingut de les actes finals:
    • Relació nominal dels alumnes (llista)
    • De cada alumne:
     • Resultat de l’avaluació de cada matèria del curs i matèries pendents de cursos anteriors .
     • Atenció a la diversitat: Indicació de si s’ha seguit un programa d’atenció a la diversitat i de la proposta d’atenció a la diversitat per al curs següent.
     • Decisió sobre la promoció (i en quines condicions promociona) o proposta d’expedició del títol de GESO.
   • Claredat:
    • En les matèries amb opcions (religió, llengua estrangera i optatives).
    • Si s’utilitzen sigles, hi ha d’haver la traducció.
   • Si un centre té una distribució de matèries diferents , cal adaptar el model a l’oferta.
   (Actes d’avaluació de cada curs ) Art. 19 i annex 1)
  • 16. Documents d’avaluació a l’ESO
   • Recull els resultats de l’avaluació acumulats curs a curs al llarg de l’etapa i també altra informació rellevant. No confondre amb la carpeta general d’un alumne, sovint anomenada expedient .
   • S’hi consignen les dades idèntiques de les actes .
   • Signa: tutor/a - secretari/ària i v-i-p de direcció.
   • Dades de l’expedient acadèmic:
    • Dades d’identificació del centre, del curs i de l’alumne/a.
    • Els resultats de l’avaluació i les opcions (claredat)
    • Les decisions promoció (i condicions) i d’acreditació.
    • Si ha tingut llibre d’escolaritat, sèrie i número i la data del lliurament de l’historial acadèmic (Art. 21).
    • Les mesures d’atenció a la diversitat que consten a l’acta.
    • El PI, si és el cas, i altres resolucions administratives singulars.
    • La convocatòria (ORD / EXT) a la qual correspon la qualificació.
    • Convalidacions de música, dansa o alt rendiment esportiu.
    • Altres observacions de la comissió d’avaluació.
    • Els resultats de les proves de recuperació de les matèries.
   • L’informe personal per trasllat, si s’escau
   (Expedient acadèmic) Art. 20 i annex 2
  • 17. Documents d’avaluació a l’ESO
   • Document acreditatiu dels estudis cursats per un/a alumne/a.
   • Recull:
    • Dades identificatives del centre i de l’alumne pares (i si és el cas, del llibre d’escolaritat).
    • Matèries o àmbits cursats a cada curs i opcions.
    • Resultats literals i numèrics de cada curs i matèria ( coincidència amb les actes ) i convocatòria (ORD / EXT).
    • Decisions de promoció i proposta d’expedició del títol (dates).
    • Tipus d’atenció a la diversitat aplicada o PI.
    • Informació relativa als canvis de centre.
   • Custodia i lliurament:
    • Secretaria del centre mentre l’alumne està escolaritzat.
    • S’imprimeix i es lliura al centre receptor en cas de trasllat.
    • S’imprimeix i es lliura a l’alumne en finalitzar l’etapa o l’ensenyament bàsic (constància a l’expedient acadèmic).
   • Signatures: secretari/ària i v-i-p de la direcció.
   (Historial acadèmic) Art. 20 i annex 2)
  • 18. Documents d’avaluació a l’ESO
   • Només s’ha d’emplenar quan un alumne es trasllada de centre sense haver completat un curs sencer.
   • S’adjunta a la tramesa de l’expedient acadèmic.
   • Conté la informació necessària per a continuar l’aprenentatge.
    • Resultats parcials de l’avaluació (si ja s’han emès).
    • Descripció de les mesures de reforç, suport i PI.
    • Observacions sobre el progrés general de l’alumne/a.
    • La valoració i el grau d’adquisició de les cb (a proposta del/de la tutor/a i escoltat l’equip docent).
   • L’elabora el/la tutor/a amb la informació recollida de l’equip doc.
   • Signatures: tutor/a i v-i-p de la direcció.
   (Informe personal per trasllat) Art. 21 i annex 3)
  • 19. Documents d’avaluació a l’ESO
   • Registre o full de seguiment de cada alumne/a
    • Observacions sobre el procés d’aprenentatge d’un/a alumne/a
    • Custòdia: tutor/a (i fins que acabi l’escolarització).
   • Actes de les reunions de l’equip docent.
    • Acta de les reunions trimestrals (i prèvies) d’avaluació, ja que l’equip docent és un òrgan col·legiat ( qualificacions i les observacions oportunes ).
    • L’acta l’elabora el/la tutor/a que és el president de l’ED.
   • Comunicació amb els pares i els alumnes.
    • Informar els pares del procés d’aprenentatge del fill/a per escrit després de cada sessió d’avaluació de l’equip docent en relació a les matèries (3r trim. informació activ. extraord.)
    • Informació per escrit després de l’avaluació final de curs:
     • De les qualificacions de les matèries.
     • De les decisions de promoció i acreditació.
     • De les mesures previstes per a l’assoliment dels objectius educatius.
     • De les ativitats que l’alumne hauria de realitzar durant les vacances.
   Altres documents d’avaluació en format lliure Art. 4,5,25.
  • 20. Documents d’avaluació a l’ESO
   • Actes finals :
    • Les elabora el tutor al final de curs.
    • No es trameten ni es lliuren (excepció que el centre tanqui).
   • Expedient acadèmic .
    • L’elabora el tutor cada curs i les matèries recuperades el secretari.
    • No es tramet ni es lliura a excepció que el centre tanqui.
   • Historial acadèmic .
    • L’elabora el secretari del centre.
    • Es lliura a l’alumne quan finalitza l’ensenyament bàsic ordinari.
    • Es tramet al centre receptor en cas de trasllat , a petició d’aquest.
   • Informe personal per trasllat .
    • L’elabora el tutor.
    • Es tramet al centre receptor , juntament amb l’historial acadèmic.
   • Registre o full de seguiment de l’alumne/a.
    • L’elabora el tutor de cada curs.
    • Es tramet al pròxim tutor però no es lliura a l’alumne.
   • Actes no finals:
    • Les elabora el tutor.
    • No es trameten ni es lliuren però serveixen de base per a informar alumnes i pares (butlletins de qualificacions).
   Resum: Elaboració i lliurament dels documents d’avaluació
  • 21. Avaluació a l’ESO Fi de la presentació Vic, 25 de novembre de 2008
  • 22. Documents d’avaluació a l’ESO
   • Acta d’avaluació contínua 2n ESO (exemple 1r-3r)
   • Acta d’avaluació final 2n ESO (exemple 1r-3r)
   • Acta d’avaluació contínua de 4t d’ESO.
   • Acta d’avaluació final 4t d’ESO.
   • Expedient acadèmic d’un/a alumne/a.
   • Historial acadèmic.
   • Informe personal per trasllat.
   (Annexos)
  • 23. Documents d’avaluació a l’ESO
   • Article 2
    • 2.1 Els objectius i les cb, que indiquen el sentit general en què ha de progressar tot l’alumnat, han de ser el referent de les programacions i de l’avaluació.
    • 2.4 Els referents per a l’avaluació són l’assoliment de les cb i els criteris d’avaluació de les matèries (+ altres consideracions)
    • 2.7 L’avaluació final de cada matèria s’ha de fer en relació als criteris d’avaluació establerts per al curs.
   • Article 6
    • 6.1 Adaptacions curriculars: Avaluar prenent com a referent les opcions recollides específicament en les programacions.
    • 6.2 Programes de diversificació curricular: L’avaluació del procés d’aprenentatge d’aquest alumnat ha de ser, com la de la resta contínua i diferenciada segons els diferents àmbits, projectes interdisciplinaris i matèries del programa.
    • 6.3 Pla individualitzat: L’avaluació s’ha de fer d’acord amb els objectius fixats en el PI.
   • Article 8
    • 8.2: El professor de cada matèria atorga una qualificació final d’av.contínua tenint en compte els criteris d’aval. de cada matèria.
   (Referents, redactat textual)
  • 24. Documents d’avaluació a l’ESO
   • Article 12: Promoció.
    • 12.1 ED, a l’avaluació final de curs, decideix sobre promoció, tenint en compte la seva evolució general en relació a les cb i l’assoliment dels objectius en les diferents matèries.
   • Article 14: Acreditació
    • 14.2 L’alumnat que en finalitzar l’ESO hagi assolit les cb i els objectius de l’etapa, obté el títol de GESO.
    • 14.5 Per a l’obtenció del títol, l’avaluació de l’alumnat que cursi un programa de diversificació curricular, ha de tenir com a referent l’assoliment de les cb i els objectius de l’etapa, i també els criteris d’avaluació específica del programa.
   (Referents, redactat textual)

  ×