• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Geen beren op de weg
 

Geen beren op de weg

on

 • 611 views

Werken met de Flora- en faunawet.

Werken met de Flora- en faunawet.

Statistics

Views

Total Views
611
Views on SlideShare
568
Embed Views
43

Actions

Likes
0
Downloads
11
Comments
0

2 Embeds 43

http://www.crow.nl 42
https://www.crow.nl 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 •    
 •    

Geen beren op de weg Geen beren op de weg Presentation Transcript

 • Geen beren op de wegWerken met de Flora- en faunawet InfraTech 2013 | CROW College
 • Flora- en faunawet:beren op de weg? • Rugstreeppad • Vleermuis • Korenwolf • Das • Roek • Beer? InfraTech 2013 | CROW College
 • InfraTech 2013 | CROW College
 • InfraTech 2013 | CROW College
 • InfraTech 2013 | CROW College
 • InfraTech 2013 | CROW College
 • InfraTech 2013 | CROW College
 • InfraTech 2013 | CROW College
 • Hoe krijgen we de beren weg?• Overzicht instrumenten• RAW H. 64• Maatregelcatalogus• Soortenstandaarden DLG InfraTech 2013 | CROW College
 • RAW en de Flora- en faunawet Overzicht instrumenten RAW Hoofdstuk 64 InfraTech 2013 | CROW College
 • Flora- en faunawet• 2002 kaderwet in werking – Bescherming, verboden, zorgvuldig handelen – Ontheffing, vrijstelling, vrijstelling gedragscode – Ruimtelijke ontwikkeling & Bestendig beheer• Instrumenten (tot 2010) – Niveau beleid, inrichting en beheer – Besluiten en soortinformatie – Ontheffingen en gedragscodes
 • Concretisering• Soortinformatie – NDFF, Gegevensautoriteit Natuur• Ontheffingen – Soortenstandaards, Ministerie EZ• Zorgvuldig handelen – Plan v Aanpak F&F en Hoofdstuk 64 RAW – Bosschap, Unie van waterschappen, Stadswerk – IPC Groene Ruimte & CROW
 • Hoofdstuk 64?......ja!Van:•“opdrachtnemer moet aan de wet voldoen” in deel 3Naar:•Algemene bepalingen•Technische bepalingen•Borging U.A.V. en Plan van Aanpak•Technische omschrijvingen in de RAW Catalogus•Publicaties (maatregelcatalogus Ff)
 • Hoofdlijn 1Algemene bepalingen•Soorten, Vaste rust- en verblijfplaatsen en groeiplaatsen•Schade en overtreding verboden Ff wet•Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden•Maatregelen bescherming•Vereiste deskundigheid•Plan van AanpakInschrijvingsvereisten•Plan van Aanpak als onderdeel kwaliteitsplan
 • Hoofdlijn2Besteksbijlagen•Ontheffingen•Gedragscodes•Reikwijdte plan van Aanpak•Soort en gebiedsinformatie
 • Hoofdlijn technischBegrippen•Vaste rust- en verblijfplaatsen en groeiplaatsenMaatregelen zorgvuldig handelen•Markeren•Afschermen eisen uitvoering•Inrichten informatieoverdracht•Aanbrengen/verplaatsen•Inventariseren
 • ResultaatsbeschrijvingenRAW catalogus H64Maatregelen zorgvuldig handelen•Markeren•Afschermen•Inrichten•Aanbrengen/verplaatsen•InventariserenMaatregelcatalogus flora- en faunavoorzieningen
 • WERKCATEGORIE: 64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen. VERSIESUBWERKCATEGORIE: 12 Aanbrengen en verplaatsen faunavoorzieningen. -ROMPTEKST: Aanbrengen kraamkamers.HOOFDCODE:64.12.14DEFICODE TEKSTEN EENHEID 1 2 3 4 5 6 Aanbrengen kraamkamers. st # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Ten behoeve van: # Soort vermelden. 1 Permanente vaste rust- en verblijfplaats 2 Tijdelijke vaste rust- en verblijfplaats 1 Volgens CROW-publicatie Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen, paragraafnummer 1214 # Nadere omschrijvingCROW College InfraTech 2013 | met vermelding van
 • OntwikkelingDigitale maatregelencatalogus Snel zicht op meest geschikte F&F- maatregelen en voorzieningen InfraTech 2013 | CROW College
 • DoelBescherming van flora en fauna Grootoor - vleermuis Steenuil (M.Bonte) InfraTech 2013 | CROW College
 • Aanleiding ‘Maatregelcatalogus’• Uitwerking RAW-besteksposten H. 64• Welke maatregel in welke situatie?• Wat is er allemaal mogelijk?• Hoe uitvoeren?• Wat werkt? Waar mee oppassen? InfraTech 2013 | CROW College
 • Faunabuis Anti-hertengeul InfraTech 2013 | CROW College
 • Vleermuis‘exclusion’Vleermuiskast InfraTech 2013 | CROW College
 • Hoe het beste markeren? InfraTech 2013 | CROW College
 • Wanneer …. Hoe …. ?• Vogelvide, nestkast, nestplank of nestvlot• Faunapoort, -tunnel, -duiker of –buis• Hop over, vleermuiskast of vleermuisflap• Visvriendelijke sifon, fuik of markeerboei• Insectenhotel• FUP InfraTech 2013 | CROW College
 • CROW-werkgroep• Gemeente • DLG• Waterbedrijf • Vlinderstichting• RWS • Ecol. adviesburo• Aannemer-groen • Aannemer bouw-infra• Ministerie • Onderwijs InfraTech 2013 | CROW College
 • ‘Maatregelcatalogus’• Database met factsheets• Zoek- en selectiefuncties• Dossier maken InfraTech 2013 | CROW College
 • FactsheetsInfraTech 2013 | CROW College
 • Factsheet – Markeerlint (1)TitelDefinitieDoelInzetbereik soortgroep locatie effectenToepassing duur eisen InfraTech 2013 | CROW College
 • Factsheet – Markeerlint (2)Specificaties technisch randvoorwaardeOnderhoudAandachtspuntenAanvullende vz.Alternatieve vz. InfraTech 2013 | CROW College
 • FUP InfraTech 2013 | CROW College
 • InfraTech 2013 | CROW College
 • Zoeken en selecteren1. Direct naar gezochte voorziening 1. Keuzelijst +/- 100 voorzieningen- of maatregel maatregelen Zoeken op trefwoord of RAW-code2. Voorzieningen of maatregelen 2. Zoekcriteria zoeken met 4 typen zoekcriteria 1. soortgroep 2. maatregel3. Per type voorziening factsheet 3. gebiedstype met praktische informatie 4. effect 3.+/- 100 factsheets4. Toelichting- achtergrondinformatie 4. Links InfraTech 2013 | CROW College naar relevante webpagina’s
 • InfraTech 2013 | CROW College
 • InfraTech 2013 | CROW College
 • InfraTech 2013 | CROW College
 • InfraTech 2013 | CROW College
 • FactsheetBeschermingszonet.b.v.‘afschermen’ InfraTech 2013 | CROW College
 • InfraTech 2013 | CROW College
 • InfraTech 2013 | CROW College
 • Soortenstandaards een hulpmiddel Kennissessie “Geen beren op de weg” Tools voor werken met de Flora- en faunawet 16 januari 2013 Toon Zwetsloot41
 • Vandaag staat centraalHoe gemakkelijk om te gaan met de Flora- en faunawetPlanvoorbereiders, ontwerpers en uitvoerders krijgen van doen metnatuurvraagstukken. Vraagstukken zoals: - Zitten er beschermde soorten op onze bouwlocatie ? - Moet ik een ontheffing aanvragen, wat zijn de risico’s ? - Hoe zit de wet in elkaar en welke procedures kent deze ? Maar ook vragen als: 1. Als men daar gaat bouwen/slopen, wat is dan het effect op de soort ? 2. Waar moeten we aan denken ?42
 • Daarvoor is er een nieuw instrument ontwikkeld: Soortenstandaards Voortgekomen uit het idee dat het eenvoudiger kon en efficiënter moest. Met als insteek : Geef informatie over de meest voorkomende beschermde soorten bij de meest voorkomende handelingen/bedreigingen.43
 • Centraal idee richting de initiatiefnemerGeef bekendheid aan welke maatregelenje moet nemen bij de meest voorkomendesoorten en ingrepen• Geeft duidelijkheid over hoe met desoort rekening te houden• Zorgt voor inplanbaarheid• Stuurt verwachtingen44
 • Er komen 23 Soortenstandaards (nu 14 beschikbaar)Vissen: Bittervoorn, kleine en grote ModderkruiperAmfibieën: Kamsalamander, Rugstreeppad Heikikker enPoelkikkerZoogdieren: Foto Gé Driessen, 23 augustus 2010, Jammerdal Venlo- Gewone Dwergvleermuis, Ruige Dwergvleermuis, GewoneGrootoorvleermuis, Watervleermuis en Rosse vleermuis-Das, Noordse Woelmuis, BeverReptielen: Zandhagedis, Levendbarende HagedisVogels: Huismus, Buizerd, Gierzwaluw, Steenuil, Kerkuil en 45Roek DLG soortenstandaard / 16 januari 2013
 • Stel: er moet op een nieuw tracé een huis gesloopt wordenmaar er zitten gierzwaluwen in 1. Algemeen Soortenstandaard bevat informatie over: 1. De algemene ecologische kenmerken van deze vogel - Soortkenmerken - Leefwijze - Voedsel - Beschrijving Habitat - Verspreiding 2. Welke regels zijn er voor de bescherming van de Gierzwaluw - Toepassing verbodsbepalingen Flora en46 Faunawet
 • Stel: er moet op een nieuw tracé een huis gesloopt worden maarer zitten gierzwaluwen in 2. Zit de gierzwaluw er echt? Soortenstandaard bevat informatie over: Hoe je een goed ecologisch onderzoek moet uitvoeren Immers een deskundige met aantoon- bare ervaring op het gebied van inventariseren van gierzwaluwen moet . antwoord geven op de volgende vragen: • Is de gierzwaluw wel echt aanwezig? • Welke functie heeft het huis voor de gierzwaluw? • Wat is de omvang en gunstige staat van instandhouding van de bij de ingreep betrokken populatie van de gierzwaluw? 47 (zijn er andere gierzwaluwen in de buurt)
 • Stel: er moet op een nieuw tracé een huis gesloopt wordenmaar er zitten gierzwaluwen in 3. Welk effect? Soortenstandaard bevat informatie over: Beschermingsmaatregelen per activiteit Bijv. nu dus een enkel gebouw slopen, etc. Effecten zijn: • Het aantasten of vernietigen van één of meer voortplantingsplaatsen (artikel 11). • Beschadigen of vernielen van eieren (artikel 12) wanneer gewerkt wordt48 in de broedperiode van de gierzwaluw.
 • Stel: er moet op een nieuw tracé een huis gesloopt worden maarer zitten gierzwaluwen in 4. Met welke maatregelen moet ik rekeninghouden ? Soortenstandaard bevat informatie over de te nemen maatregelen om functionaliteit te waarborgen Bijv. voor elke aan te tasten of te verwijderen verblijfplaats moeten minimaal vijf nieuwe verblijfplaatsen voorafgaand aan de ingreep worden gerealiseerd. Deze moeten dan: 1. zo veel mogelijk vergelijkbaar (…) 2. zo dicht mogelijk bij (…) 3. ingang niet in de volle zon (...) 49 4. voldoende (veilige) uitvliegruimte hebben (..)
 • Stel: er moet op een nieuw tracé een huis gesloopt wordenmaar er zitten gierzwaluwen in 5. Nog meer te verwachten ? Soortenstandaard bevat informatie over de te nemen Maatregelen om aan de zorgplicht te voldoen bijvoorbeeld: • Er moet gewerkt worden buiten de kwetsbare periode van de voortplanting. Deze periode loopt van half april tot en met half augustus. (…)50
 • 51 Dienst Landelijk Gebied werkt vandaag aan het landschap van morgen DLG soortenstandaard / 16 januari 2013
 • Vindplaats op internet • www.drloket.nl • > Vergunning en ontheffing52 Dienst Landelijk Gebied werkt vandaag aan het landschap van morgen16 januari 2012 Soortenstandaards
 • 53
 • Soortenstandaards, daar heb je wat aan!Een hulpmiddel: Om duidelijk te maken wat verwacht mag worden