2.3 assetmanagement of professioneel beheer

539
-1

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
539
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2.3 assetmanagement of professioneel beheer

 1. 1. Assetmanagement of professioneel beheer?
 2. 2. Enkele ‘historische’ feiten
 3. 3. Enkele ‘historische’ feiten - Assetmanagement is al vele jaren in de proces-industrie een veel gebruikt ‘middel’ of ‘managementsysteem’ - 2008: definitie Assetmanagement in PAS55 “Systematic and co-ordinated activities and practices through which an organization optimally and sustainably manages its assets and asset systems, their associated performance, risks and expenditures over their life cycles for the purpose of achieving its organizational strategic plan” - Assetmanagement vindt langzaam breder ingang, ook buiten de proces-industrie, zoals bij decentrale overheden - Begin 2014: NEN 55000 als vertaling van PAS55 - Professioneel beheer binnen GWW-Infra-sector doen we toch al? - Met Assetmanagement maken we een volgende stap in professionalisering
 4. 4. Ontwikkelingen in beheer Budgetten nemen af Afname van investerings- en beheerbudgetten als gevolg van bezuinigingen in beheer en onderhoud van de openbare ruimte en de infrastructuur. Versoberen vraagt om prioriteren, maar hoe doe je dat? Kennis lekt weg Het kennisniveau bij decentrale overheden wordt minder, de kennis “lekt weg”. Afgelopen jaren is veel kennis bij gemeenten verdwenen, dit werd (soms) ingevuld door externe inhuur. Door bezuinigingen staat deze externe inhuur echter sterk onder druk.
 5. 5. Ontwikkelingen in beheer Decentrale overheid krijgt regierol De decentrale overheid komt meer en meer in de rol van regievoerder. Steeds meer taken verschuiven naar marktpartijen. Bij decentrale overheden vindt steeds meer alleen nog aansturing en opdrachtgeverschap plaats (regiefunctie). Deze ontwikkeling wordt versneld door de bezuinigingen. Wens tot samenwerking De decentrale overheid wil meer samenwerken. Zowel vaste samenwerkingsverbanden (buurgemeenten) als thema gerichte samenwerkingsverbanden. / taak
 6. 6. Conclusies enquête 1. Omvang en kwaliteit van het areaal over het algemeen goed in beeld. 2. Bij inspecties, met name aandacht voor technische kwaliteit, minder voor veiligheid (risico’s). 3. De meeste onderhoudsachterstand wordt veroorzaakt door “gewoon” einde levensduur. 4. Benodigde financiën voor het groot onderhoud en vervanging zijn goed in beeld (85% weet wat nodig is). 5. Geen enkele respondent heeft echter de beschikking over de benodigde financiële middelen. Voldoende budget / financierbaarheid is groot probleem! 6. Om financieringsvraagstuk te ondervangen wordt om het probleem te tackelen vooral gedacht aan een risicogestuurde aanpak. … en dat is een verbreding van het vak, namelijk assetmanagement: zoeken naar optimale balans tussen kosten, prestaties en risico’s
 7. 7. Rode draad marktverkenning Professionalisering is actueel Professionalisering van onderhoud en beheer staat hoog op de agenda. Het onderwerp AM is ‘hot’. Bij veel beheerorganisaties zijn initiatieven om het beheer en onderhoud te professionaliseren of om AM in te voeren. Opvallend is wel dat velen het wiel aan het uitvinden zijn. Zowel de waterschappen onderling als ook de provincies onderling zoeken daarbij duidelijk de samenwerking.
 8. 8. Rode draad marktverkenning AM is nog niet ingeburgerd De term AM is nog niet bij alle beheerorganisaties ingeburgerd, maar kent wel verschillende verschijningsvormen zoals ‘trajectmanagement’ bij enkele provincies en ‘bewust beheer buitenruimte’ bij een specifieke gemeente. De voorbeelden van ingevoerd AM zijn op één hand te tellen.
 9. 9. Rode draad marktverkenning Verschillende snelheden Er is een groot verschil in hoe ver de verschillende beheerorganisaties zijn met professionalisering van beheer en onderhoud en met AM. De waterschappen zijn relatief ver (waarschijnlijk vanwege de meer industriële bedrijfsprocessen (zoals afvalwaterzuivering); de gemeenten zijn nog het minst ver gevorderd.
 10. 10. Rode draad marktverkenning Lifecycle-kosten? Risicomanagement? Er wordt nog weinig invulling gegeven aan lifecycle-kosten en risicomanagement. Dit komt vooral door het ontbreken van kennis en ervaring. Keuzes om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, vinden tot op heden vooral plaats op basis van visuele en technische inspecties en de theoretische levensduur van infrastructuur. Men is nog onvoldoende in staat om een goede afweging te maken tussen prestaties, risico’s en kosten.
 11. 11. Rode draad marktverkenning Ontbreken van methodieken Door het ontbreken van methodieken wordt beleid over beheer en onderhoud (KRA’s) nog maar nauwelijks vertaald naar operationele eisen aan de assets (KPI’s). De reden hiervan is dat men dit lastig vindt. Echter hierdoor is sturing op het behalen van beleidsdoelen nauwelijks mogelijk.
 12. 12. Rode draad marktverkenning Weinig samenwerking Samenwerking tussen beheerorganisaties vindt nog maar mondjesmaat plaats, terwijl partijen hier wel voordelen denken te kunnen behalen. De grootste beperking voor de samenwerking is nu nog het verschil in beheer en onderhoudsfilosofie en -werkwijzen. Dit vraagt derhalve om uniformering en standaardisatie.
 13. 13. Kennisbehoefte AM Bewustwording vergroten en meer samenwerken Slimmer plannen, begroten en informeren Slimmer organiseren en proces ondersteunen
 14. 14. Programma AM Bewustwording vergroten en meer samenwerken 2014, 2015, 2016 Netwerk Assetmanagement bij decentrale overheden 2014 Bewustwording Assetmanagement (introductie, overzicht en waarde)
 15. 15. Programma AM Slimmer plannen, begroten en informeren 2014, 2015, 2016 Introductie Risicodenken Assetmanagement (Uniform Model Risicodenken) 2015, 2016 Introductie Levensduurdenken Assetmanagement (Uniform Model Life Cycle Costs) 2015, 2016 Benchmarktool Assetmanagement
 16. 16. Programma AM Slimmer organiseren en proces ondersteunen 2014, 2015 Roadmap voor implementatie van Assetmanagement 2014, 2015, 2016 Praktische Leidraad Assetmanagement 2015 Praktische Basiscursus Assetmanagement bron: Rioned
 17. 17. Assetmanagement of professioneel beheer?
 18. 18. Gemeente Nieuwegein Assetmanagement
 19. 19. Beheren van de openbare ruimte verandert! Van sturen op kwaliteit naar sturen op beleving: Veiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid, imago Nieuwegein ervaart dit! “Beheren wordt professioneler”
 20. 20. Waar lopen wij tegen aan? • Gemeenschappelijk beheertaal ontbreekt – Beheerder, gebruiker, bestuurder – Communicatie/ transparantie worden van groot belang • Vakbeheerders versus integraalbeheerders – Vraagt meer dan alleen technische kennis – Bewustwording vraagt veel: cultuuromslag • Bezuinigingsopgaven – Ontberen van een eenduidige systematiek – Benchmarking niet mogelijk
 21. 21. Waar lopen wij tegen aan? • Samenhang tussen strategisch, tactisch en operationeel beleid niet consistent – Behoefte naar een werkproces om invulling te geven aan strategische doelen zoals bijv. “de leefbaarheid in wijken te bevorderen” • Geen systematiek om te sturen op prestatie, kosten en risico’s – Behoefte naar een eenduidige wijze om de optimale balans hierin te vinden
 22. 22. Wat doen wij al? • Handboek openbare ruimte – Onderhoudbaarheid – Minimaliseren van de kosten • Rollen en verantwoordelijkheden – Opdrachtgever / opdrachtnemer – Delen van verantwoordelijkheid • Procesafspraken over in- en externe afstemming – Ruimtelijk - en sociaal domein
 23. 23. “Beheren wordt professioneler” • Beheren wordt een vak! • De vraag is: Hoe hoort dat? behoefte aan een leidraad ASSETMANAGEMENT?
 24. 24. Assetmanagement of professioneel beheer?
 25. 25. Stelling Assetmanagement is niets nieuws onder de zon
 26. 26. Stelling Is Assetmanagement een kans of een bedreiging?
 27. 27. Stelling We willen wel met risico’s omgaan maar weten niet hoe
 28. 28. Stelling Assetmanagement vereist personeel met andere competenties
 29. 29. Stelling Beheren we de openbare ruimte nu niet professioneel dan?
 30. 30. Stelling Met Assetmanagement wordt versoberen en bezuinigen eenvoudiger
 31. 31. Stelling Assetmanagement vereist een andere manier van denken
 32. 32. Stelling Risicodenken levert niets op

×