• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
2 monika chao duivis 'voldoende verschoven'
 

2 monika chao duivis 'voldoende verschoven'

on

 • 391 views

Verschoven aansprakelijkheid

Verschoven aansprakelijkheid

Statistics

Views

Total Views
391
Views on SlideShare
294
Embed Views
97

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 97

http://www.crow.nl 97

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  2 monika chao duivis 'voldoende verschoven' 2 monika chao duivis 'voldoende verschoven' Presentation Transcript

  • Monika Chao-Duivis Directeur Instituut voor Bouwrecht Hoogleraar bouwrecht TU Delft
  • Risico's, verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid: voldoende verschoven?
  • Onderwerpen • Contractuele en delictuele aansprakelijkheid • Contractuele aansprakelijkheid: o Wet o UAV 2012 (1989) o UAV-GC 2005
  • Uitgangspunt aansprakelijkheidsrecht ‘De schade valt’??? ligt waar hij
  • Delictuele aansprakelijkheid (art. 6:162 BW) • Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
  • Delictuele aansprakelijkheid (art. 6:170 BW) Voor schade, aan een derde toegebracht door een fout van een ondergeschikte, is degene in wiens dienst de ondergeschikte zijn taak vervult aansprakelijk, indien (….) degene in wiens dienst hij stond, uit hoofde van hun desbetreffende rechtsbetrekking zeggenschap had over de gedragingen waarin de fout was gelegen.
  • Delictuele aansprakelijkheid (art. 6:174 BW) • De bezitter van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen, en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert, is (…)aansprakelijk, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij dit gevaar op het tijdstip van het ontstaan ervan zou hebben gekend
  • Conclusie delictuele aansprakelijkheid • Risico aansprakelijkheid • Ten laste van: dader (aannemer/onderaannemer/werknemer), opdrachtgever, eigenaar • Aansprakelijk: ook wanneer aangesprokene er mogelijk niets aan kon doen
  • Contractuele aansprakelijkheid • Organisatie aansprakelijkheid: leidend moet zijn het project • Juridische regeling moet dat in beginsel volgen
  • Beginselen • • • • • Project centraal Wie bepaalt, betaalt Wie betaalt, bepaalt Maar hoe? Taken en risico’s daar leggen waar ze verricht kunnen worden
  • Contractuele aansprakelijkheid: traditonele model
  • Contractuele aansprakelijkheid: geintegreerde model
  • Contractuele aansprakelijkheid: DBFMO model
  • Aansprakelijkheid na oplevering Art. 7:758 lid 3 BW: De aannemer is ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken.
  • Aansprakelijkheid na oplevering • Par. 12 lid 1/2 UAV 2012: Na de dag, waarop het werk overeenkomstig het bepaalde in § 10, eerste of tweede lid, als opgeleverd wordt beschouwd, is de aannemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk. dat bovendien ondanks nauwlettend toezicht tijdens de uitvoering dan wel bij de opneming van het werk als bedoeld in § 9, tweede lid, door de directie redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden
  • Aansprakelijkheid na oplevering • Par. 28 UAV-GC 2005: 1. Na (….)oplevering is de ON niet meer aansprakelijk (…)tenzij: (a) voor zijn rekening komen (b) de OG voorafgaande aan oplevering gebreken niet heeft opgemerkt, (c) de OG bij oplevering redelijkerwijs niet had moeten ontdekken.
  • Nieuwe definitie verborgen gebrek • Alles wat niet op het pv van oplevering staat
  • Verschuiving aansprakelijkheid • Voldoende? • Integrale benadering van problemen! • Ketensamenwerking!!