Fră ia Prerafaelităț
Fră ia Prerafaelită (de asemenea, cunoscut sub numele de prerafaelitii) a fost un grupț
de pictori en...
responsabilitatea sunt inseparabile. Cu toate acestea, ei au fost în special fascina i de culturaț
medievala, crezand ca a...
sase căsătorească Millais, care a provocat un scandal public. Millais a abandonat stilul
prerafaelită după căsătoria lui, ...
În secolul al 20-idealurilor artistice schimbat i arta sa mutat departe de a reprezentaș
realitatea. Deoarece prerafaeliti...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Frăția prerafaelită

253 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
253
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Frăția prerafaelită

  1. 1. Fră ia Prerafaelităț Fră ia Prerafaelită (de asemenea, cunoscut sub numele de prerafaelitii) a fost un grupț de pictori englezi, poe i i critici, fondat în 1848 de către William Holman Hunt, John Everettț ș Millais i Dante Gabriel Rossetti. Cele trei fondatori s-au alaturat de William Michaelș Rossetti, James Collinson, Frederic George Stephens i Thomas Woolner pentru a formaș apte membri"Fră ia".ș ț Inten ia grupului a fost de a reforma arta, de a respinge ceea ce e consideratț abordare mecanica(maniera lui Rafael i Michelangelo). Membrii săi au crezut ca operele clasice iș ș eleganta compozi iilor lui Raphael, în special, au o influen ă gresita a Academic de Artă, deț ț unde i numele de "Pre-Raphael". În special, grupul a obiectat fa ă de influen a lui Sir Joshuaș ț ț Reynolds, fondator ul Academiei Regale de Arte, pe care au numit "Sir Sloshua". Pentru prerafaeliti, potrivit lui William Michael Rossetti, "sloshy" înseamnă "nimic lax sau stampilat în procesul de vopsire ... i, prin urmare ... orice lucru sau o persoană in orice loc obisnuit sauș conven ional". În contrast, Fră ia dorea o întoarcere la detalii abundente, culori intense iț ț ș compozi ii complexe ale artei italiene ale sec al cinsprezecelea.ț Prin ini ialele BCT, fră ia a anun at în formă codificată inceputul unei noi mi cări înț ț ț ș arta britanica. Grupul a continuat sa accepte conceptele de pictura istorica i mimesis,ș imita ie a naturii, ca element central al sensului artei. Prerafaelitii s-au definit ca o miscare-ț reformă au creat un nume distinct al operei lor de artă, i au publicat un periodic un jurnal,ș „Germenul”, pentru a promova ideile lor. Dezbaterile grupului au fost înregistrate în „Jurnalul prerafaelită”. Fră ia Prerafaelită a fost fondată în casa părin ilor lui John Millais, pe Gower Street,ț ț Londra, în 1848. La prima întâlnire au fost prezen i pictorii John Everett Millais, Danteț Gabriel Rossetti i William Holman Hunt. Hunt i Millais au fost studen i la Academiaș ș ț Regală de Arte i-au întâlnit într-o altă asocia ie liberă, Clubul Cyclographic, o societateș ț schite. La cererea sa, Rossetti a devenit un elev al lui Ford Madox Brown, în 1848. La acea dată, Rossetti i Hunt au impartit cazarea în Cleveland Street, Fitzrovia, in centrul Londrei.ș Hunt a început să picteze „Ajunul Sf. Agnes” bazat pe poezia lui Keats cu acela i nume, darș nu a fost finalizată până în 1867. Ca un poet aspirant, Rossetti a dorit să dezvolte legături între poezia romantică i artă.ș Spre toamnă, patru noi membri, pictorii James Collinson i Frederic George Stephens, frateleș lui Rossetti, poet i critic William Michael Rossetti, i sculptor Thomas Woolner, s-auș ș alaturat pentru a forma o fră ie cu apte membri-puternici. Ford Madox Brown a fost invitatț ș să se alăture, dar artistul fiind mai în vârstă a rămas independent, dar a sprijinit grupul de-a lungul perioadei de PRB de pre-Raphaelitism i a contribuit la jurnalul„Germeni”. Alti pictoriș tineri i sculptori au devenit asocia i apropia i, printre care Charles Allston Collins, Thomasș ț ț Tupper, i Alexander Munro. PRB a intentionat să men ină secreta existen a fră iei , fata deș ț ț ț membri Academiei Regale. Doctrinele timpurii ale Fră iei au fost exprimate în patru declara ii:ț ț 1.sa aiba idei originale de exprimare 2.sa studieze natura cu atentie astfel încât să tie cum să le exprimeș 3.sa simpatizeze cu ceea ce este direct, serioas i sincer în arta anterior, cu excep ia a ceea ceș ț este conven ional i autoparodiatoare i învă at pe de rostț ș ș ț 4.Cel mai important dintre toate, sa produca picturi i statui cu adevarat buneș Principiile au fost în mod deliberat non-dogmatice, deoarece Fră ia a dorit săț sublinieze responsabilitatea individuala a arti tilor pentru a stabili propriile lor idei i metodeș ș de reprezentare. Influen ati de romantism, membrii crezusera ca libertatea iț ș
  2. 2. responsabilitatea sunt inseparabile. Cu toate acestea, ei au fost în special fascina i de culturaț medievala, crezand ca a avea o integritate spirituală i creativă, care a fost pierduta în epocileș ulterioare. Accentul pe cultura medievală s-a ciocnit cu principiile de realism care subliniază observarea independent a naturii. In stadiile incipiente, Fră ia prerafaelită credea că cele douăț interese ale sale au fost in concordanta cu un altul, dar în ultimii ani mi carea s-a impartit înș două direc ii. Reali tii au fost condusi de Hunt i Millais, în timp ce medievi tii au fostț ș ș ș condusi de Rossetti i adep ii săi, Edward Burne-Jones si William Morris. Separarea nu a fostș ț niciodată absolută, deoarece ambele parti gandeau că arta a fost în esen ă spirituală,in opozitieț cu idealismul lor la realismul materialist asociat cu Courbet i impresionism.ș Fră ia Prerafaelită a fost foarte mult influen ata de natura i membrii săi au utilizatț ț ș detalii pentru a arăta lumea naturala, folosind tehnici de focalizare luminoase i ascu ite pe oș ț pânză albă. În încercarea de a revigora strălucirea culorii găsite în arta italiena a sec al cinsprezecelea, Hunt i Millais au dezvoltat o tehnica de pictura in glazuri sub iri de pigmentș ț pe un fond alb umed, în speran a că culorile vor păstra transparen a i claritatea unei bijuterii.ț ț ș Accentul lor pe strălucirea de culoare a fost o reac ie la folosirea excesivă a bitumului deț catre arti tii britanici de dinaintea lor, cum ar fi Reynolds, David Wilkie i Benjamin Robertș ș Haydon. Bitumul produce zone instabile de întuneric plin de noroi, un efect dispretuit de prerafaelitii. Primele expozi ii i publica iiț ș ț Primele expozi ii ale operelor prerafaelite au avut loc în 1849. Ambele lucrari :ț Isabella a lui Millais(1848-1849) i Rienzi a lui Holman Hunt (1848-1849), au fost expuse laș Academia Regala. Lucrarea Copilăria Maicii Domnului a lui Rossetti a fost prezentat la o expozi ie gratuita la Hyde Park Corner. După cum s-a convenit, to i membrii Fră iei auț ț ț semnat lucrarile cu numele lor i ini ialele "PRB". Între ianuarie i aprilie 1850, grupul aș ț ș publicat o revistă literară,”Germenul editat de William Rossetti care a publicat poeziei de Rossettis, Woolner, i Collinson i eseuri despre artă i literatură ale asocia ilor Fră iei, cumș ș ș ț ț ar fi Coventry Patmore. Pe termen scurt, revista nu a reu it să atingă un impuls sus inut.ș ț (Daly 1989) În 1850, Fră ia prerafaelită a devenit subiect de controversă după expunerea picturiiț „Hristos în casa părin ilor săi” a lui Millais, considerata a fi o blasfemie, cu multe comentarii,ț în special ale lui Charles Dickens. Dickens a considerat ca Maria lui Millais este urata, si ca Millais a folosit imaginea cumnatei lui, Mary Hodgkinson, ca model pentru Maria, în pictura lui. Conform spuselor lui Dickens, Millais a facut ca Familia Sfanta sa arate ca niste alcoolici si locuitori ai mahalalelor, adoptand o imagine contorsionată iș absurda. Un grup rival de arti ti mai in varsta, „Clique”,s-a folosit de influen a sa impotrivaș ț Fratiei prerafaelită i principiile sale au fost atacate în mod public de către Pre edinteleș ș Academiei, Sir Charles Blocare Eastlake. După controversa, Collinson părăsit fraternitatea, i membrii răma i s-au întâlnitș ș pentru a discuta dacă el ar trebui să fie înlocuit cu Charles Allston Collins sau Walter Howell Deverell, dar nu au putut să ia o decizie. Din acel moment, grupul s-a destramat, de iș influen a sa a continuat. Artistii care au lucrat în stilul ini ial au continuat, dar nu mai semnatț ț lucrări "PRB". Fră ia a găsit sprijin din partea criticului John Ruskin, care a lăudat devotamentul săuț pentru natura i respingerea metodelor conven ionale de compozi ie. Prerafaelitii au fostș ț ț influen ati de teoriile lui Ruskin i au scris pentru The Times in apără muncii lor. Ini ial, el i-ț ș ț a facut favoruri lui Millais, care a călătorit în Sco ia, în vara anului 1853 cu Ruskin i so iaț ș ț lui Ruskin, Effie, ca să picteze portretul lui Ruskin. Apropierea lui Effie de Millais a creat o criză, ceea ce a facut ca Effie să anuleze casatoria pe motiv că acesta nu a fost desăvâr ită, iș ș
  3. 3. sase căsătorească Millais, care a provocat un scandal public. Millais a abandonat stilul prerafaelită după căsătoria lui, i Ruskin a atacat cu sălbăticie operele sale ulterioare. Ruskinș a continuat să sprijine pe Hunt i Rossetti i a furnizat fonduri pentru a încuraja arta sotiei luiș ș Rossetti, Elizabeth Siddal Arti ti influen ati de fraternitate includ pe John Brett, Philip Calderon, Arthurș ț Hughes, Gustave Moreau, Evelyn Morgan, Frederic Sandys (care a intrat în Fratia prerafaelita în 1857), i John William Waterhouse. Ford Madox Brown, care a fost asociat cu ei de laș început, este adesea văzut ca cel mai apropiat de principiile prerafaelite. Un adept care a dezvoltat stilul său propriu , diferit, fost Aubrey Beardsley, care a fost influen at de Burne-ț Jones. După 1856, Dante Gabriel Rossetti a devenit o sursă de inspira ie pentruț componenta medievala a mi cării. El a fost legătura dintre cele două tipuri de pictura preș Raphaelita (natura i romantism), după incetarea stilului PRB, la sfâr itul anilor 1800ș ș Rossetti, de i era ultimul pictor al Fră iei, a continuat cu numele,dar i-a schimbat stilul. Aș ț ș început să picteze versiuni ale femeii fatale folosind modele cum ar fi Jane Morris in picturile: Proserpine, rochie de mătase albastră, La Pia de Tolomei, etc .Stilul sau l-a influentat pe prietenul lui William Morris, in a carui firma Morris, Marshall, Faulkner & Co a devenit partener, i cu a cărui so ie Jane el ar fi avut o aventură. Ford Madox Brown siș ț Edward Burne-Jones au devenit, de asemenea, parteneri in cadrul firmei. Prin intermediul companiei Morris, idealurile Fră ia prerafaelită au influen at mul i designeri de interior siț ț ț arhitecti, trezind interes în designul medieval i alte meserii care duc la curentul Arts andș Crafts, conduse de William Morris. Holman Hunt a fost implicat în mi carea pentru reformaș de design prin intermediul companiei Ceramica Della Robbia. După 1850, Hunt i Millais au schimbat directia, departe de imita ia directă a arteiș ț medievale. Ace tia au subliniat aspectul realist i cel tiin ific ale mi cării, de i Hunt aș ș ș ț ș ș continuat să sublinieze semnifica ia spirituală a artei, căutând să reconcilieze religia i tiin aț ș ș ț de a face observa ii corecte i de a studia atent loca iile din Egipt i Palestina pentru picturileț ș ț ș sale pe teme biblice. În schimb, Millais abandonat pre-Raphaelitismul după 1860, adoptând un stil mult mai larg i mai flexibil, influen at de Reynolds. William Morris i al ii auș ț ș ț condamnat schimbarea sa de principii. Pre-Raphaleitismul a avut un impact semnificativ în Sco ia i asupra arti tilorț ș ș sco ieni. In arta scotiana, figura cea mai apropiata de prerafaeliti a fost Aberdeen-născutț William Dyce (1806-1864). Dyce s-a imprietenit cu tinerii prerafaeliti de la Londra i aș introdus lucrarile lor la Ruskin. Lucrarile lui de mai târziu au spirit prerafaelit, a a cum poateș fi văzut in „Omul durerii” i in” David în pustiu” (ambele 1860), care con in o aten ie laș ț ț detalii prerafaelită. Joseph Noel Paton (1821-1901) a studiat la Academia Regala din Londra, unde a devenit prieten cu Millais si ulterior l-a urmat în pre-Raphaelitism, producând picturi care subliniau detaliul cum ar fi Bludie Tryst (1855). Picturile sale ulterioare, cum ar fi cele de Millias, au fost criticate pentru coborârea în sentimentalismul popular. De asemenea, influen at de Millias a fost si James Archer (1823-1904) , a cărui activitate includeț Summertime, Gloucestershire (1860) i care din 1861 a inceput o serie de picturi Arthur : Laș Morte d'Arthur si „Sir Lancelot i regina Guinevere”.ș Mai tarziu, mi carea a influen at numero i arti ti britanici, în secolul 20. Rossettiș ț ș ș a ajuns să fie văzut ca un precursor al mi cării simboliste europene. În secolul al 20-lea Fră iaș ț Ruralists s-a bazat pe obiectivele sale cu privire la pre-Raphaelitism, în timp ce Stuckists iș Grupul Birmingham au derivat, de asemenea, inspirându-se din ea. Birmingham Museum & Art Gallery are o colec ie de renume mondial de lucrări deț Burne-Jones i prerafaeliti care, pretind unii, au influen at puternic tinerii JRR Tolkien, care aș ț scris The Hobbit i Lord of the Rings, cu influen e preluate din acelea i scene mitologiceș ț ș portretizate de prerafaeliti.
  4. 4. În secolul al 20-idealurilor artistice schimbat i arta sa mutat departe de a reprezentaș realitatea. Deoarece prerafaelitii au fost fixate pe portretizarea lucruri cu precizie aproape fotografice, de i cu o aten ie distinctiv pentru a-modele de suprafa ă detaliate, munca lor aș ț ț fost devalorizat de mul i pictori si critici. După Primul Război Mondial, modernisti britaniciț asociate arta prerafaelită cu ori represive i înapoi în care au crescut. În anii 1960 a existat oș rena tere mare de pre-Raphaelitism. Expozi ii i cataloage de opere, culminând într-oș ț ș expozi ie 1984, la Tate Gallery din Londra, re-a stabilit un canon de munca Pre-Raphael. [16]ț În septembrie 2012, prerafaelită arta a fost prezentat la Tate Britain. [17] Există colec ii mari de lucru prerafaelită în Tate Gallery, Victoria and Albert Museum,ț Manchester Art Gallery, Lady Lever Galeria de Artă, Galeria de Artă Walker din Liverpool iș Birmingham Museum and Art Gallery. Galeria de Artă din South Australia i Muzeul de Artăș Delaware au cele mai importante colectii de arta prerafaelită afara Regatului Unit. Andrew Lloyd Webber este un colec ionar avid de lucrări prerafaelite i o selec ieț ș ț de 300 de obiecte din colec ia sa au fost prezentate la o expozi ie importantă la Academiaț ț Regală în 2003. Casele National Trust la Wightwick Manor, Wolverhampton, iar la Wallington Hall, Northumberland, ambele au colec ii importante i reprezentative.ț ș Există o serie de picturi murale prerafaelite în biblioteca veche la Uniunea Oxford. Acestea au fost pictat între 1857 i 1859 de către o echipă de tineri artisti precumș Dante Gabriel Rossetti, William Morris Edward Burne- i Jones. Picturile descriu scene dinș legendele arthuriene. Acest podcast va spune povestea despre cum au fost pictate de picturi murale. Oxford Brookes University YouTube Canalul are, de asemenea, o serie de podcast-uri pe prerafaelitii în Oxford, cu aceasta dedicat picturi murale Uniunii. Portretizare în cultura populară [edit] Povestea de fraternitate, de la ei controversat prima expozi ie a fi îmbră i at de cătreț ț ș unitatea de artă, a fost descris în două serii de televiziune BBC. Primul, coala dragoste, aȘ fost difuzat în 1975, al doilea este de 2009 BBC drama de televiziune serie romanticii disperate de Peter Bowker. De i o mare parte a materialului din urmă este derivat din Frannyș Moyle de fapt carte romanticii disperate: via a privată a prerafaelitii, [18] seria ocazionalț pleacă de la faptele constatate în favoarea licen ă dramatice i este prefa ată de renun are: "Înț ș ț ț mijlocul secolului al 19-lea, un grup de tineri a contestat stabilirea arta de a doua zi. prerafaelite Fră ia au fost inspirate de lumea reală din jurul lor, a luat încă licen ă deț ț imagina ie în arta lor. Aceasta poveste, bazată pe via a lor i iube te, urmează, în care spiritulț ț ș ș inventiv. "[19] Infernul lui Ken Russell televiziune filmul lui Dante (1967) con ine sceneț scurte pe unele dintre cele mai importante prerafaelitii dar se concentrează în principal asupra vie ii de Rossetti, interpretat de Oliver Reed.ț

×