Traballo verán física e química.3º eso

984 views
921 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
984
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Traballo verán física e química.3º eso

  1. 1. TRABALLO DE VERÁN . FÍSICA E QUÍMICA. 3º ESO. 1. Expresa estas medidas en unidades do SI: a. 85µm f. 85 mL b. 478 g g. 120 Km/h c. 15 ms h. 60mA d. 765 cm2 i. 40 cm/s e. 890 cm3 2. Fai un pequeno esquema co termo materia (definición, propiedades, exemplos…). 3. Define os termos masa, volumen e densidade e indica as unidades empregadas no SI. 4. Calcula o volumen que ocuparían: a) 3,2 Kg de ferro (d=7,8g/cm3) ; b) a masa de calcio equivalente a 7,5 m3.(d= 1,5 g/cm3) 5. Fai unha táboa indicando as propiedades dos sólidos, líquidos e gases. Que condicións determinan que un sistema adopte un determinado estado de agregación? 6. Enumera as hipóteses que resumen a teoría cinético- molecular. 7. Copia o diagrama de cambios de estado. 8. Cal é a diferencia entre evaporación e ebulición?. 9. Define: temperatura de fusión, temperatura de ebulición e calor latente. 10. Páxina 34 exercicio 30. 11. Páxina 35, exercicio 34. 12. Indica en que casos se empregarían os seguintes métodos de separación e pon algún exemplo: a. sedimentación b. filtración c. decantación d. disolución selectiva
  2. 2. 13. Define disolución e diferencia disolución diluida, concentrada e saturada. 14. Preparamos unha disolución mesturando 35 gramos de ioduro potásico en 425 gramos de auga. Se a densidade do soluto é 1,12 g/ml, calcula a concentración expresada en % en masa e en g/L . 15. Páxina 52, exercicio 25. 16. Páxina 52, exercicio 26. 17. Páxina 53, exercicio 33. 18. Debuxa o esquema dun átomo de Na (Z= 11, A= 23).). Debuxa agora o modelo según Thomson. 19. Indica o número de protóns, electróns (distribuindo as capas) e neutróns en cada caso: Ca, N3-, Be2+, Xe. 20. Diferencia: número másico e número atómico, catión e anión, período e grupo, protón e neutrón. 21. Escribe as configuracións electrónicas dos elementos : Ca, Cl, Br e Al. 22. Tipos de elementos químicos presentes no sistema periódico. (páxina 65) 23. Explica e representa a formación dos seguintes enlaces: a. Cl2 b. LiBr. 24. Representa mediante estructura de Lewis as seguintes moléculas: N2, H2O, HF, O2. 25. Calcula a composición centesimal nas moléculas: H2O e Ca(OH)2. 26. Determina a cantidade de sodio que haberá en 95 gramos de cloruro sódico (NaCl) 27. Propiedades das substancias covalentes, iónicas e metálicas.
  3. 3. 28. Imaxina que tes nun frasco 0,75 moles de Cu2SO4 e contesta: a. Cantos gramos de Cu2SO4 terías? b. Cantas moléculas? c. Cantos moles de átomos de osíxeno? d. Cantos átomos de cobre, (Cu)? e. Cantos gramos de Cu2SO4 terías se tiveras 1,5 moles? 29. Formula: a. Hidruro de aluminio b. Ácido fluorhídrico c. Cloruro de cinc. d. Hidróxido de aluminio. e. Ácido nítrico. f. Trióxido de diferro. g. Sulfato de litio. h. Ácido perbrómico. i. Nitrito de berilio j. Tetraoxosulfato(VI)de hidróxeno. 30. Nomea utilizando a nomeclatura sistemática ou de Sotck: a. PbO2 b. Cl2O3 c. NH3 d. NaOH e. HClO4 f. FeBr2 g. H2CO3 h. Na2SO3 i. Cu(NO3)2 j. Be(OH)2 31. Ordena de menor a maior as masas das seguintes mostras: a. 8 moles de ozono(O3) b. 0,5 moles de sacarosa (C12H22O11) c. 60 moles de NH3. d. 4 m3 de aire de densidade 1,3g/L
  4. 4. 32. Axusta: a. CH4 + O2 → CO2 + H2O b. NH3 → N2+ H2 c. HCl + Be(OH)2 → BeCl2 + H2O d. Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2 e. H2 + O2 → H2O 33. Dada a seguinte reacción: 34. 2Na (s) +2 H2O (l) → 2Na OH (aq) + H2 (g). a. Indica os reactivos e os productos. b. Indica o estado de agregación de cada composto. c. Comproba que se cumpre a lei de conservación da masa. d. Indica a proporción molar da reacción. 35. Dada a ecuación química : 36. 2 H2S (g) + 3 O2(g) → 2 SO2(g) + 2 H2O(g) a. ¿Cantos moles de dióxido de xofre e de auga se formarán a partir de 20 moles de sulfuro de hidróxeno?. b. ¿Cantos moles de osíxeno serán necesarios? 37.Indica o tipo de reacción que é en cada caso e axusta: a. CH4 + O2 → CO2 + H2O b. NH3 → N2+ H2 c. HCl + Be(OH)2 → BeCl2 + H2O d. Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2 e. H2 + O2 → H2O 38. Descompón en ións o ácido sulfhídrico. ¿Qué concentración de ións H+ haberá nunha disolución de ácido sulfhídrico 0,4 M? 39.Nunha reacción de neutralización mesturanse 30 mL de ácido sulfúrico 0,6M con 25 mL de hidróxido de calcio 0,6 M. Calcula os moles que temos de cada substancia. Como será o pH da mestura?. Que masa de auga se obterá a partir dos moles de base engadidos?. 40. Define: reacción de descomposición, pH, ácido, base, e indicador.

×