Traballo de veran 4º eso

389 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
389
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Traballo de veran 4º eso

  1. 1. TRABALLO DE VERAN FÍSICA E QUÍMICA 4º ESO 1ª AVALIACIÓN: TEMA 8: Sistema periódico y enlace. TEMA 9: A reacción química. TEMA 10: A química do carbono. 1. Define: átomo, número másico, número atómico, isótopos, orbital (tipos e enerxía), electróns de valencia. 2. Indica, explica e representa o enlace nas seguintes substancias: BeF2 e MgO. 3. O ferro reacciona co ácido nítrico (HNO3) e como consecuencia fórmase nitrato de ferro (II), Fe(NO3)2 e hidróxeno gas H2. Contesta: a. ¿cantos moles de nitrato se obterán se reaccionan 90 gramos de ácido?. b. ¿Cantos moles de hidróxeno se producirán nesa reacción?. c. ¿Qué volumen ocupará ese hidróxeno en condicións normais?. d. Se reaccionaran 4 moles de Fe, ¿cantos moles de hidróxeno se obterían?. 4. O nitrito de amonio NH4NO2, da lugar pola acción da calor a nitróxeno gas e vapor de auga. Calcula cantos litros de nitróxeno gas, medidos a 30ºC e 2 atm de presión, se obteñen a partir de 38 gramos de nitrito de amonio. ¿Qué tipo de reacción é? 5. Dadas as seguintes configuracións electrónicas: i. 1s2 2s2 2p6 ii. 1s2 2s2 2p6 3s1 iii. 1s2 2s2 2p5 iv. 1s2 2s2 v. 1s2 2s2 2p4 vi. 1s1 2s2 2p6 3s2 vii. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 b. Indica o grupo a que pertence cada un. c. Hai algún metal de transición? d. ¿e algún gas nobre?. e. Indica os elementos que pertencen o mesmo período.
  2. 2. 6. Formula e nomea os seguintes compostos: a. 2,2-dimetil-3-hepteno b. 1,3-ciclohexadieno c. 2-hexanol d. etanoato de propilo e. ácido- 2-metilpentanoico f. butilamina g. CH3-CH2-CH=C=CH2 h. CH3-O-CH2-CH2-CH3 i. CH3-C≡N j. CH3-CH2-COOH 7. Imaxina que tes 37 gramos de NaCl ,45 gramos de hidróxido de litio, e 60 gramos de osíxeno. a. En que caso terías máis moles?. b. Cantas moléulas de cada composto terías?. 8. Cando o gas sulfuro de hidróxeno, H2S, reacciona co gas osíxeno, fórmase gas dióxido de xofre, SO2, e vapor de auga, H2O. a. Calcula o volume de O2, medido en condicións normais, que se necesita para queimar 20 g de H2S. b. Calcula o volumen se fose medido a 18ºC e 725 mm de Hg. 9. Calcula a concentración dunha disolución en % en masa e molaridade , se a preparas mesturando 25 gramos de KI en 700 mL de auga. (densidade da disolución= 1030 Kg/m3). 10. O ácido clorhídrico reacciona co hidróxido de calcio para dar cloruro de calcio e auga. Nun recipiente temos 50 mL dunha disolución de hidróxido de calcio 0,5 M. Calcula: a. A cantidade máxima, en gramos , de cloruro de calcio que se pode obter. b. volume dunha disolución de ácido clorhídrico 0,25 M que se necesita para reaccionar co hidróxido de calcio presente.
  3. 3. 2ª AVALIACIÓN: Tema 1: O movemento. Tema 2: As forzas. 1. Diferencia: a. m.r.u e m.r.u.a b. Traxectoria e desprazamento c. Velocidade instantánea e velocidade media. d. movemento rectilíneo e circular 2. Ordena de maior a menor as seguintes velocidades: a) un camión que circula a 115m/s, b) Un ciclista que circula a 1400 cm/s, c) Unha moto que se move a 48Km/h , d) Un coche a 360m/min. 3. Ó achegarse á estación, un tren vai diminuíndo a súa velocidade dende 85Km/h ata deterse. Se a aceleración é -1,6m/s2, ¿canto tempo tardará en deterse?. ¿A que distancia da estación empezou a frear?. 4. Dous amigos soben nun carrusel. Carlos senta nun elefante situado a 5 m do centro, e Antón escolle un coche de bombeiros situado a só 3,5 m do centro. Ambos os dous tardan 4 min en dar 4 voltas. a. Móvense coa mesma velocidade lineal?. E coa mesma velocidade angular?. Calcula e razoa. b. Que período e frecuencia ten este carrusel?. 5. Se dous rapaces tiran dun armario con forzas de 20N e 45 N, calcula a resultante e representa graficamente se : a. se aplican na mesma dirección e mesmo sentido b. se aplican na mesma dirección e sentido contrario c. se aplican de forma perpendicular. ¿Qué terceira forza tería que aplicarse para que o conxunto fose nulo? (Representa) 6. Por un plano inclinado 30º tratamos de arrastrar un corpo de 35 Kg de masa. A forza que aplicamos é de 350 N pero existe un coeficiente de rozamento de 0,3. Seremos capaces de arrastrarlo?. Representa todas as forzas , calcula cada unha e razoa a resposta. 7. Un automóbil dunha tonelada e media pasa de 72 Km/h a 90 Km/h en 5 segundos. a. Cal é a forza do motor? b. Que espazo percorrerá en 10 minutos?.
  4. 4. 8. Exercicio 52, páxina 29. 9. Exercicio 33, páxina 55. 10. Exercicio 44 , páxina 57. 3ª Avaliación: Tema 3: Forzas gravitatorias. Tema 4:Forzas e presións en fluídos. Tema 5: Traballo e enerxía. Tema 6: Transferencia de enerxía: calor. 1. Calcula a forza con que se atraen a Terra e a Lúa coñecendo os seguintes datos: Masa da Terra= 5,98 .10 24 Kg. Masa da Lúa= 7,20 . 10 22 Kg. Distancia da Terra a Lúa= 3,84 . 10 5 Km 2. Calcula a presión que exerce un ladrillo de madeira sobre o chan se está apoiado sobre a superficie máis grande. As dimensións do ladrillo son : 20, 8 , 3 cm. Densidade da madeira: 0,8 g/cm3. 3. Unha bola de aluminio de 3 cm de radio, colgada dun dinamómetro introdúcese na auga. a. ¿Cal é o empuxe que experimenta a bola?. b. ¿Que peso sinalaría o dinamómetro ó sumerxir a bola?. Responde as preguntas anteriores no caso de que a bola se introduxera en alcohol. Datos : volumen dunha esfera :4/3πr3 d alcohol= 0,79 g/cm3. d aluminio = 2,7 g/cm3 4. Sabendo que a masa dun iceberg é 90 Tn, calcula o volumen da parte sumerxida, cando está flotando no mar. d auga de mar= 1030 Kg/m3 d xeo= 900 Kg/m3 5. Define: Impulso nun fluido Torricelli Principio de Pascal Presión
  5. 5. 6. Calcula o traballo que se realiza cando se tira cunha forza constante de 30 N sobre unha maleta para desprazala horizontalmente 5m cando o ángulo entre a forza e o desprazamento ten os valores de 0º e 45º. 7. Tipos e propiedades da enerxía. 8. Cal dos dous personaxes de ficción ten maior enerxía mecánica?. a. Supermán, de 95 Kg voando a 80 m de altura a unha velocidade de 90Km/h b. Spiderman, de 75 Kg, voando a 100 m de altura a unha velocidade de 25 m/s. 9. Desde unha altura de 100 m déixase caer unha pelota de 60 g. a. Canto valerá a enerxía potencial no punto máis alto? b. Cal será a súa velocidade no punto medio do seu percorrido? c. Con que velocidade chegará ao chan? d. Canto valerá a súa enerxía cinética ao chegar ao chan?. 10. Calcula o traballo que realizan todas as forzas que actúan cando o motor dun coche, dunha tonelada de masa realiza unha forza constante e en dirección horizontal de 5500 N e o despraza unha distancia de 50 m. a. Por un plano sen rozamento. b. Cando o coeficiente de rozamento é de 0,4. 11. Para sacar auga dun pozo, un motor eleva un caldeiro de 25 Kg dende unha profundidade de 7 m. Calcula: a. traballo realizado. b. Se tarda un cuarto de minuto en subir o caldeiro , calcula a súa potencia. ( expresa en watios e en C.V). 12. Unha pelota de 120 g de masa é lanzada horizontalmente cunha velocidade de 40 m/s. Se tras chocar con un cristal e rompelo a velocidade é de 15 m/s. Cal foi o traballo realizado pola pelota en romper o cristal?. 13. Para calcular a calor específica dun líquido mesturaronse 20 g dese líquido a 40ºC con 25 g de auga a 60ºC resultando finalmente unha mestura cunha temperatura de 52ºC. Cal é a calor específica do primer líquido? 14. Se queremos transformar en auga líquida 300g de xeo que están a –3ºC, ¿canta enerxía se necesita?. ¿Qué nome recibe este cambio de estado? Ce (hielo): 2100 J/KgºC Lf (agua): 335. 10 3J/Kg

×